SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK APONG

Sekolah Kluster Kecemerlangan
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.
TEL: 04-4210022 / FAKS : 04-4241849
(email : skta.ppdkmy@gmail.com ) KBA3049
___________________________________________________________________________________________

Ruj.kami :SKTA/1/30/002/4/02 (2/2016)
Tarikh :22.03.2016

Kepada:

AJK PANITIA SAINS

Tuan/Puan :

NOTIS MESYUARAT JAWATANKUASA PANITIA SAINS BIL. 2/2016

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Untuk makluman tuan /puan , mesyuarat tersebut akan diadakan mengikut ketetapan berikut:
Tarikh : 29 Mac 2016
Hari : Selasa
Masa : 1.45 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat

3. Agenda mesyuarat seperti berikut:

3.1- Perutusan Pengerusi.
3.2- Perutusan Penasihat
3.3- Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu.
3.4- Perkara berbangkit
3.5- Agenda Profesionalisme :
3.5.1- Keputusan dan Analisis Ujian Bulanan 1
3.5.2- Laporan Aktiviti Panitia
3.5.3- PKB ( Pemantauan Kurikulum Berkuliti )
3.5.4- PEKA / Pentaksiran Sekolah (PS)
3.5.5- Kebitaraan Sains
3.5.6-Laporan Kewangan
3.6- Hal-hal lain
3.7- Ucapan Penangguhan.

5. Kehadiran tuan/puan adalah diwajibkan dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“PENDIDIKAN CEMERLANG, KEDAH GEMILANG”

Saya yang menurut perintah,

…………………………………..
(HJH IMSON BT HJ LONG )
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Tasek Apong