Kajian kursus i-Thing di sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1

Sila hantar borang pada cikgu GPK 1 sebelum pukul 10.00 pagi tarikh 4.8.2017 (jumaat)

Nama guru :_____________________________

Jawab soalan dibawah bulatkan jawapan ya atau tidak.

1. Saya telah mengikuti Kursus i-Thing Secara Bersemuka (KiSB) pada 2012-2013
ya / tidak.
2. Saya telah lulus Kursus I-Think Dalam Talian (KiDT) dan mendapat sijil
ya / tidak.
3. Saya telah tamat Kursus i-Think Dalam Talian (KiDT) tetapi belum dapat sijil
ya / tidak
4. Saya sedang mengikuti Kursus i-Think Dalam Talian (KiDT)
ya / tidak
5. Saya masih belum mula atau log in dalam Kursus i-Think dalam talian (KiDT)
ya / tidak.