RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari/ Tarikh : Selasa/ 11 Julai 2017
Masa : 9.45 – 10.45 (60 minit)
Kelas : 4 Alpha
Bilangan Murid : 31 orang
Mata Pelajaran : Sains
Tema : Sains Hayat
Tajuk : Proses Hidup Manusia

Standard Kandungan :
3.3 Manusia bergerak balas terhadap rangsangan.

Standard Pembelajaran: Murid boleh :

3.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima
rangsangan dengan menjalankan aktiviti.

3.3.2 Memberi contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam
kehidupan harian.

3.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap
rangsangan.

Standard Pembelajaran :

1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila salah satu organ deria menerima
rangsangan dengan betul.

2. Memberi tiga contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam
kehidupan harian dengan betul.

3. Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap
rangsangan.

Standard Prestasi:

1. Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria menerima
rangsangan.

2. Memberi contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan

3. Menjelas dengan contoh organ deria yang bergerak balas terhadap
rangsangan.

Memerhati 2. Menyatakan manusia bergerak balas apabila salah satu organ deria menerima rangsangan dengan betul. 2. Objektif Pengajaran dan Pembelajaran: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: (amik standard prestasi dengan medium yang spesifik) 1. Kemahiran Proses Sains: 1. Murid mengetahui manusia menerima rangsangan daripada organ deria. Membuat kesimpulan tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Memberi tiga contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan dalam kehidupan harian dengan betul. 3. Membuat inferens 3. 4. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif: 1. Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusia terhadap rangsangan. . Strategi / Kaedah Pengajaran : 1) Konstruktivisme 2) Perbincangan 3) Eksperimen 4) Penggunaan teknologi Pengetahuan sedia ada : 1.

.Mempelbagaikan aktiviti atau contoh manusia bergerak balas terhadap rangsangan dalam kehidupan seharian. lembaran kerja Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) : 1) Kreativiti dan inovasi –. dan mensyukuri nikmat Tuhan. bekerjasama. lampu suluh.Kemahiran Berfikir: 1) Membuat perkaitan situasi yang dibuat oleh guru iaitu meniup wisel dengan kuat dengan tajuk pengajaran. wisel. Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Minat dan bersifat ingin tahu. 3) Menjana idea tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan. serbuk kopi. penutup pewangi. komputer riba. cerek. 2) Membanding beza aktiviti yang dilakukan dengan tajuk pengajaran. 2) TMK – Mencari maklumat tentang manusia bergerak balas terhadap rangsangan dari internet. internet. bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Bahan Pengajaran dan Pembelajaran : LCD.

T. Guru menunjukkan gambar KPS: Memerhati. dan melihat reaksi murid (menutup telinga). SSNM: Sifat ingin 3.Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran : Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan Aktiviti: Meniup 1. Mari bersoal KB: menjana idea Pencetusan jawab Idea 2. APA YANG DIJAWAB OLEH PELAJAR 3. Guru membuat penerangan rajah gerak balas Hidung – bau tentang tajuk pengajaran pada manusia terhadap Lidah – rasa hari ini. Murid membuat pemerhatian tahu Kulit – sentuhan ke atas gambar-gambar tersebut. Guru menyoal murid mengapa telinga? murid bertindak sebegitu. (PI) rangsangan. Mata – cahaya Sumber: Gambar Telinga – bunyi 4. Guru meniup wisel dengan kuat KB: menjana idea Orientasi wisel. (20 minit) apabila organ terhadap rangsangan yang meramal deria menerima menggunakan kelima-lima deria. T.Q: Apakah deria JAWAPAN yang digunakan? . Gerak balas rajah gerak balas manusia berkomunikasi. (5 minit) T. Murid dibahagikan kepada 5 KB: banding beza Penstrukturan ‘5 Perhentian’ kumpulan. Semula Idea KPS: Komunikasi Perhentian 1 (20 minit) . rangsangan. KPS: memerhati.Q: Mengapa berkomunikasi murid menutup 2. Murid mengaitkan aktiviti tadi dengan tajuk pengajaran pada hari ini.Q : Apakah JAWAPAN : organ deria lain yang digunakan untuk mengesan rangsangan? Aktiviti: 1.

balas tersebut? 2. kopi tanpa pengetahuannya 4. Murid mendengar arahan EMK: Kreativiti dan lampu suluh daripada guru dengan jelas Inovasi kearah rakan sebelum memulakan aktiviti. Meniup wisel dengan kuat. Setiap perhentian hanya pada permukaan diberikan masa selama 3 minit cerek yang panas. Berdasarkan 5 deria 2) Memastikan yang telah dikenalpasti. kamu. Guru menunjukkan contoh Perhentian 2 terlebih dahulu kepada murid Minta rakan tentang aktiviti yang perlu merasa serbuk dilakukan pada setiap perhentian. Perhentian 4 Dekatkan tangan 6. Wakil daripada setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil mereka. Kepentingan: 1. dan murid perlu melengkapkan jadual pemerhatian yang Perhentian 5 disediakan. tentang penggunaan deria yang Perhentian 3 terlibat Buka penutup pewangi dan hidu 5. keadaan yang T. 7.Q: Apakah kepentingan gerak bersyukur. Murid ditanyakan soalan: KB: menjana idea. Murid disediakan satu jadual. Nilai Murni: tubuh badan senaraikan beberapa contoh lain? Berfikiran kritikal kembali kepada dan analitis. 3. Aplikasi banding beza 1) Melindungi diri T. kita akan bergerakbalas terhadap KPS: Komunikasi rangsangan. Arahkan cahaya 2.Q: Dalam kehidupan seharian. (10 minit) daripada bahaya. Murid secara berkumpulan beberapa ketika bergerak ke setiap perhentian secara bergilir-gilir. Murid yang lain diminta mendengar dan menyemak jawapan yang diberikan. normal. 8. . Murid diberikan masa untuk fikirkan soalan yang diajukan oleh guru.

Guru membimbing murid untuk Tuhan. Setiap kumpulan perlu memberikan jawapan mereka.Q: Apakah 5 deria manusia 2. 3. Mensyukuri nikmat gerak balas? yang dikurniakan 3. Refleksi Pertandingan 1. KPS: komunikasi T.Q: Apakah membuat rumusan pembelajaran kepentingan gerak dan menerangkan nilai murni balas manusia dalam pengajaran pada hari ini. Murid yang berjaya menjawab Nilai Murni: dapat mengesan dengan betul akan diberi hadiah. T. Guru memberikan soalan KB: menjana idea (5 minit) Kuiz secara terbuka kepada semua murid. terhadap rangsangan? Jawapan : .