№ Тема і підтема Комплексно - методичне Домашнє завдання

уроків забезпечення Професійна та прикладна
спрямованість
7 год. Тема : Повторення

1.
Я та мої друзі. Підручник, таблиці, тематичні Впр. 6 ст. 5.
картки.
Моя родина. Професії. Підручник, картки для роботи в Додаток №1,1 а. Впр.17 ст.7
2.
парах.
3. Будинок. Квартира. Підручник, таблиця, тематичні Скласти розповідь про Впр.26 ст.9.
картинки. майстерню. Додаток №1
4-5. Годинник. Час. Розпорядок дня. Впр.1 ст.109.
Підручник, макет годинника, Складання свого
зразок розпорядку дня розпорядку дня.
Календар. Пори року. Впр.49 ст.16.
6.
Підручник, календар, таблиці
7. Контроль домашнього читання. Текст для читання. Додаток №2. Вправлятися в техніці
читання.
9 год. Тема :Дозвілля і спорт.
8-9. Спорт. Види спорту. Підручник, нові слова, Вивчити нові слова. Впр.55
тематичні картинки « Види ст.18..
спорту».
І 10-11. Олімпійські ігри. Підручник, картки з мовним Впр.63. ст.20. Впр. 74. ct.21.
кліше, текст « Олімпійські ігри
», запитання по тексту.
Спорт в Україні. Підручник, текст « Спорт в Впр.77. ст,22.
12.
Україні», питання по тексту
13-14. Спорт в нашому житті. Підручник, мовні кліше,
таблиця словотвору. Впр.82 ст.24. Впр.89 ст. 26.
15. Хобі. Підручник, мовні кліше, Скласти розповідь про
таблиця словотвору.
свій улюблений вид спорту.
16. Контроль домашнього читання. Текст для читання. Додаток №3. Вправлятися в техніці
читання та розумінні
тексту.
9 год. Тема : Харчування.
17. їжа та здоров'я. Впр.63. ст.72.
Підручник, схеми питальних
речень, тематичні картинки.
18. Улюблені страви. Скласти розповідь про
Підручник, слова по темі, улюблену страву.
римування, тематичні картинки.
19. Приготування їжі. Підручник, зразок рецептів,
тематичні картинки. Впр.69ст.74. Скласти
рецепт приготування страви
сім'ї.
Традиційна українська кухня. Підручник, зразок рецептів, Впр.71 ст.73.
20.
тематичні картинки
Національні страви Великобританії. Нові слова по темі, вислови, Вивчити нові слова.
21.
текст « Г амбургер».
Правила поведінки за столом. Мовний Нові слова по темі, вислови. Впр.79 ст.75.
22.
етикет.
23-24. Обід в кафе , ресторані. Підручник, фрази для
спілкування в ресторані, Впр.90 ст.78. Скласти
діалоги. діалог « В ресторані».
25. Контроль домашнього читання. Текст для читання. Додаток №4. Вправлятися в техніці
читання.
7 год. Тема: Природа і погода.
26. Природа в Україні. Нові слова по темі, вислови. Вивчити нові слова.
27. Природа у Великобританії. Нові слова по темі, вислови. Вивчити нові слова,
перекласти текст.
28. Погода. Нові слова по темі, вислови, Скласти прогноз
зразок прогнозу погоди. погоди.
29. Природні катаклізми. Нові слова по темі, текст. Вивчити нові слова.
ЗО. Чорнобильська АЕС. Нові слова по темі, текст « Перекласти текст.
Чорнобиль».
31-32. Захист довкілля. Підручник, граматичні вправи Впр.6 ст.36. Впр.19 ст.39.
на картках, мовні кліше.

33. Читання. Текст для читання. Додаток №5. Вправлятисяу вмінні
перекладати тексти і
виконувати граматичні
завдання.
34. Письмо. Тестові завдання.
Вправлятися в написанні
тестових завдань.
35. Аудіювання. Текст для аудіювання, тестові Вправлятисяу вмінні
завдання. сприймати тексти на слух і
виконувати тестові
завдання.
36. Г оворіння. Тематика для розповідей. Вправлятись у вмінні
розказувати розповіді по
заданій темі.
8 год. Тема : Живопис.
37-38. Мистецтво. Підручник, слова по темі, Впр.44 ст.46.
римування, тематичні
картинки.
39-40. Видатні художники. Підручник, слова по темі, Впр.13. ст.125.
тексти «Ілля Рєпін»,
« англійські художники».
41. Шедевр живопису. Впр.54. ст.48.
Текст для читання «Історія
портрету», питання по тексту.
42. Архітектура. Нові слова по темі, текст. Вивчити нові слова
43. Відвідування музею. Підручник, таблиця часів, Впр.60 ст.50.
картки із тренувальними
вправами.
44. Контроль домашнього читання. Текст для читання. Додаток №5а Вправлятися в техніці
читання та розумінні
тексту.
8 год. Тема: Наука і технічний прогрес.
45-46. Винаходи та винахідники. Підручник, слова по темі, текст Додаток №1,1 а,6,7. Впр.2. ст.35. Впр.4. ст.36.
«Винаходиі винахідники»,
картки - структур дієслова,
тест.
47-48. Найважливіші винаходи людства. Впр.13 ст.37. Впр.14 ст.39.
Телеграф. Підручник, слова по темі, текст
«Телеграф», план тексту, тест.
49-50. Телефон. Впр.21.ст.40. Впр.22. ст.41.
Підручник, слова по темі, текст
« Телефон », картки для роботи
в парах.
51-52. Комп’ютер в моєму житті. Підручник,, слова по темі, Вивчити нові слова.
таблиця часів, картки із Скласти розповідь про свій
тренувальними вправами, текст комп’ютер.
«Комп’ютер в нашому житті»

8 год. Тема: Шкільне життя.

53-54. Освіта в Україні. Підручник, схеми питальних Впр.25. ст.10. Впр.5. ст.114
речень, текст « Освіта В
Україні»
55-56. Освіта у Великобританії. Нові слова по темі, вирази, Вивчити нові слова. Дати
текст «Освіта у Великобританії відповіді на запитання
». тексту.

57. Іноземні мови в житті людини. Підручник, таблиці, карта Додаток№1, 1а, 8. Впр.116 ст.ЗО. Впр. 117.
Європи, текст « Майбутнє ст..31.
англійської мови ».

58-59. Вивчення англійської мови. Підручник, таблиці, карта Додаток№1,1а, 9.
Європи, мовні кліше, текс Впр.126. ст.132. Скласти
«Англійська мова ». розповідь на тему «
Англійська мова і я».
60. Контроль домашнього читання. Текст для читання. Додаток №10.
Вправлятися в техніці
читання та розумінні тексту
8 год. Тема : Робота і професії.
Дорога в житті. Підручник, таблиці форм Додаток №1,11. Впр.70. ст.22.
61.
дієслова, нові слова.
62-63. Праця — обов’язок кожного. Підручник, таблиці Додаток №1,12. Впр.79. ст.24. Впр.75. ст.26.

64. Різноманітність професій. Підручник, таблиці часу Додаток №1,13. Впр.85. ст.27.

65. Вибір професій. Підручник, картки із сталими Додаток №1,14. Впр.93 ст.29.
фразами, текст про професії.

66-67. Моя майбутня професія. Підручник, таблиці часу, слова Додаток №1,15. Вивчити нові слова.
по професії, текст про професії, Скласти розповідь про свою
зразок розповіді. професію. Вправлятись в
читанні
текстів про професію.

68. Контроль домашнього читання. Текст для читання. Додаток №16. Вправлятися в техніці
читання та розумінні
тексту.
7 год. Тема : Я, моя сім’я, друзі.

69. Батьки та діти. Підручник, анкета, лист Впр.34. ст.11.
ровесниці.
70. Шлюб та родина. Підручник, діалог, тестові Впр.41. ст.13.
завдання.
71. Людина серед людей. Підручник, тест « Яка ти Впр.49. ст.16.
особистість », таблиці форм
дієслова.
72 Родинні свята та традиції в Україні. Нові слова по темі, вислови, Вивчити нові слова.
текст « Різдво в Україні ». Скласти розповідь про своє
улюблене свято.
73. Родинні свята та традиції у Нові слова по темі, вислови, Вивчити нові слова. Впр.23.
Великобританії. текст « Традиції ». ст.63.

74. Роль друзів у моєму житті. Підручник, таблиці форм Впр.61. ст.20.
дієслова.
75. Мій найкращий друг. План розповіді, текст « Мій Скласти розповідь про
друг». свого друга.
76. Читання. Текст для читання. Додаток №18. Вправлятися у вмінні
перекладати тексти і
виконувати граматичні
завдання.
77. Письмо. Тестові завдання.
Вправлятися в написанні
тестових завдань.

0-—^
<^
78. Аудіювання. Текст для аудіювання, тестові Вправлятися у вмінні
завдання. сприймати тексти на слух і
виконувати тестові
завдання.
79. Говоріння. Тематика для розповідей. Вправлятись у вмінні
розказувати розповіді по
заданій темі.
80. Підсумковий урок.
Всього: 80 год.
78. Аудіювання. Текст для аудіювання, тестові Вправлятися у вмінні
завдання. сприймати тексти на слух і
виконувати тестові
завдання.
79. Говоріння. Тематика для розповідей. Вправлятись у вмінні
розказувати розповіді по
заданій темі.
80. Підсумковий урок.
Всього: 80 год.