BAB 4 : LAKARAN

1. Berikan maksud lakaran .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nyatakan peranan lakaran dalam reka bentuk .

PERANAN
LAKARAN

3. Senaraikan jenis lakaran
a. ……………………………………………………………………………….
b. ……………………………………………………………………………….
c. ……………………………………………………………………………….
d. ……………………………………………………………………………….
4. Nyatakan maksud lakaran piktorial
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Senaraikan teknik – teknik lakaran piktorial

TEKNIK – TEKNIK
LAKARAN PIKTORIAL

Nyatakan peranan lakaran dalam reka bentuk . c. PERANAN LAKARAN 3. Berikan maksud lakaran . ………………………………………………………………………………. d. Nyatakan maksud lakaran piktorial ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. b. 4.BAB 4 : LAKARAN 1. ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Senaraikan teknik – teknik lakaran piktorial TEKNIK – TEKNIK LAKARAN PIKTORIAL . ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Senaraikan jenis lakaran a.