PEMANTAUAN KEBERKESANAN PROGRAM/AKTIVITI

PANITIA BAHASA INGGERIS
SMK SERI TITIWANGSA (SSNWPKL)

Unit Penganjur : PANITIA BAHASA INGGERIS
Program / Aktiviti : ______________________________________________

______________________________________________

Tarikh : ______________________________________________

Tempat : ______________________________________________

Tandakan (√ ) pada ruang-ruang yang berkenaan :

1. Tidak berkesan
2. Kurang berkesan
3. Berkesan
4. Sangat berkesan

Bil Aspek Utama 1 2 3 4
1 Persediaan program/ aktiviti
2 Strategi yang digunakan
3 Penggunaan sumber dan bahan
4 Persekitaran tempat dan kemudahan
5 Kepakaran guru-guru
6 Pencapaian objektif program/ aktiviti

7. Kelemahan program/ aktiviti (jika ada)

8. Cadangan penambahbaikan (jika ada)

9. Komen / catatan (jika ada)

Dipantau oleh : ________________________________________