Ecuaciones para bombas y Motores

:

Caudal (lts/min) = n (RPM) x Cilindrara (cm³/rev)
1000

Caudal (GMP) = n (RPM) Cilindrada (in.³)
231

Cilindrada (cm³/rev) = Caudal (lts/min) x 1000
n (RPM)

Nº de vueltas (RPM) = Caudal (lts/min) x 1000 = Caudal (GPM) x 231
Cilindrada (cm³/rev) Cilindrada (in.³)

Potencia (HP) = Presión (PSI) x Caudal (GMP) = Presión (bar) x Caudal (lts/min)
1714 450

Potencia (KW) = Presión (bar) x Caudal (lts/min)
600

Presión (PSI) = Potencia (HP) x1714
Caudal (GPM)

Presión (bar) = Potencia (HP) x 450 = Potencia (KW) x 600
Caudal (lts/min) Caudal (lts/min)

Caudal (lts/min) = Potencia (HP) x 450
Presión (bar)

Caudal (GMP) = Potencia (HP) x 1714
Presión (PSI)

Ecuaciones para Motores:

Torque (daNm) = ∆ (bar) x Cilindrada (cm³/rev)
628

Cilindrada (cm³/rev.) = Torque (da Nm) x 628
∆(bar)

Potencia entregada (HP) = Torque (kgm) x n (RPM)
716,2

Torque (Kgm) = Potencia (HP) x 716,2
n (RPM)

Nº de vuelta (RPM) = Potencia (HP x 716,2)
Torque (Kgm)

(π x r1²) Fuerza de tiro (Kg) = p .Ecuaciones para Cilindros Hidráulicos: Área del pistón (cm²) = π x r1² Área del vástago (cm²) = π x r2² Área diferencial (cm²) = (π x r1²) – (π x r2²) Fuerza de empuje (Kg) = p . (π x r1²) – (π x r2²) Caudal necesitado (lts/min) = Vol x 60 t Velocidad (m/seg) = caudal (lts/min) . 60 . 10 área (cm²) .