DANH SÁCH CÁC GIẢI PHÁP DỰ KIẾN ĐƯỢC ĐƯA VÀO XẾP GIẢI

TẠI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ XIV NĂM 2016- 2017

Lĩnh vực Họ và Tên
TT Năm sinh Địa chỉ Tên giải pháp
dự thi Tác giả

Trường THPT Tháp Mười, khóm 1,
Nguyễn Minh Thuần Thị trấn Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Bộ Thí nghiệm về tĩnh điện
1 GD,ĐT 1978 Tháp. Đt: 0122.494.1444
Công ty Cp XNK Y tế Domesco, số Nghiên cứu hệ pha động trong
Nguyễn Đức Tuấn
66, QL 30, phường Mỹ Phú, Tp Cao phân tích định lượng cho 04 sản
2 Y học 1977 Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 0907.872.995 phẩm, giảm chi phí kiểm nghiệm.
Công ty Cp XNK Y tế Domesco, số
Hứa Thị Mỹ Châu Thiết lập bảng tra nhanh - Ứng
1971 66, QL 30, phường Mỹ Phú, Tp Cao
Phan Thị Thùy Dương dụng cho đóng gói cấp I
3 Y học 1984 Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 0918.887.879
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng
Ương cá Dày (Channa lucius ) từ
Hồ Kiều Oanh Tháp, số 259 đường Thiên Hộ Dương,
giai đoạn bột lên giống tại Đồng
NLNN Lê Phan Anh Phụng phường Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh,
Tháp.
4 &TNMT 1984 1964 Đồng Tháp. Đt: 0909.697.423

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Nguyên nhân gây bệnh đọt chuối
Nguyễn Thị Quế Phương
1978 Tháp, số 259 đường Thiên Hộ Dương, trên cây hoa huệ trắng
Trịnh Xuân Việt
NLNN Nguyễn Phước Triển 1980 phường Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, (Polianthes tuberosa Linn ) và
5 &TNMT 1989 Đồng Tháp. Đt: 0976.271.699 biện pháp phòng trị.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Biện pháp sử dụng kháng sinh
Huỳnh Chí Thanh Tháp, số 259 đường Thiên Hộ Dương, trong trị bệnh xuất huyết cá lóc
NLNN Tạ Hoàng Bảnh 1983 phường Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, (Channa striata ).
6 &TNMT 1981 Đồng Tháp. Đt: 0986.000.752
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng
Nguyễn Tố Mai Tháp, số 259 đường Thiên Hộ Dương, Nghiên cứu quy trình sản xuất
NLNN Trang Xuân Trang 1986 phường Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh, rượu vang từ mận Hòa An
7 &TNMT 1996 Đồng Tháp. Đt: 0918.087.690
Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Hiệu quả của Cytokynin, auxin
Phạm Thị Xuân Công nghệ Cao tỉnh Đồng Tháp, địa lên sự nhân chồi và ra rể cây hoa
Quyên chỉ: TL 848, ấp Đông Khánh, xã Tân đồng tiền (Gerbera jamesonii ) in
NLNN Khánh Đông, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp. vitro.
8 &TNMT 1986 Đt: 0936.242.735
Trường Đại học Đồng Tháp, đường
Xây dựng kỹ thuật nhân giống và
Phạm Hữu Lầu, phường 6, Tp Cao
Lê Uyển Thanh chăm sóc cây nho (Vitis vinifera)
Lãnh, Đồng Tháp.
Huỳnh Ngọc Tâm làm cảnh tại huyện Châu Thành,
NLNN 1983 Trường THPT Tràm Chim, H. Tam
tỉnh Đồng Tháp.
9 &TNMT 1983 Nông, Đồng Tháp. Đt: 0914.555.223
Trường Đại học Đồng Tháp, đường
Phạm Hữu Lầu, phường 6, Tp Cao
Nguyễn Hữu Tân Kỹ thuật Sản xuất giống cua đồng
Lãnh, ĐT.
Trần Thị Cẩm Hồng (Somanniathelphusa sinensis)
NLNN 1964 Trạm Thủy sản Vùng 5.
10 &TNMT 1965 Đt: 0918.491.663
Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Xác định hiệu quả từ việc chuyển
Công nghệ Cao tỉnh Đồng Tháp, địa đổi hộp sang dùng bọc nilông
Phan Trí Tâm chỉ: TL 848, ấp Đông Khánh, xã Tân trong nuôi cấy mô tại Trung tâm
NLNN Khánh Đông, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp. Ứng dụng Nông nghiệp Công
11 &TNMT 1992 Đt: 01202.441.632 nghệ Cao tỉnh Đồng Tháp.
Công ty TNHH MTV Cơ khí Nông
nghiệp Phan Tấn, ấp 5, xã Mỹ Đông,
Phan Tấn Bện Máy cuốn rơm
H. Tháp Mười, Đồng Tháp.
12 CK,TĐH 1963 Đt: 0946.776.354
Công ty TNHH MTV SX Máy Cơ khí
Nông nghiệp Tây Đô, số 44, đường
Hệ thống cần cẩu vít tải hút xả
Đỗ Thanh Đô Trần Hưng Đạo, khóm 3, TT Sa Rài,
liệu
H. Tân Hồng, Đồng Tháp.
13 CK,TĐH 1982 Đt: 0949.181.595
Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh
Huỳnh Văn Bé Máy sấy muối ớt
Bình, H. Thanh Bình, Đồng Tháp.
14 CK,TĐH 1950 Đt: 0918.332.487
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, số 153
đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Máy ly tâm tế bào để bàn sử dụng
Lê Ngọc Lâm
Khánh, phường 2, Tp Sa Đéc, Đồng công nghệ biến tần- đa chức năng.
15 CK,TĐH 1979 Tháp. Đt: 0932.838.909

Nguyễn Thanh Hùng Ấp 1, xã Thường Phước 2, H. Hồng Máy suốt đậu phộng
16 CK,TĐH 1979 Ngự, Đồng Tháp. Đt: 0944.999.676
Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát
triển Công nghệ iFunSoft, số 332-Ql Hệ thống điều khiển nhà
Trần Trung Kiên
30, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, thông minh giá rẻ
17 CNTT 1987 ĐT. Đt: 0932.90.94.95
Lư Tất Thắng 1975 Viễn Thông Đồng Tháp, số 83 đường Giải pháp phục hồi và nâng cao
Lê Văn Hòa 1963 Nguyễn Huệ, phường 1, Tp Cao Lãnh, chất lượng acquy
18 CNTT Huỳnh Vân Khoa 1985 Đồng Tháp. Đt: 0918.366.666
Viễn Thông Đồng Tháp,
Lê Văn Hòa
1963 số 83 đường Nguyễn Huệ, phường 1,
Lư Tất Thắng Giải pháp ATS thông minh
1975 Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Huỳnh Vân Khoa
19 CNTT 1985 Đt: 0919.467.467

Công ty Điện lực Đồng Tháp, số 250, Xây dựng hệ thống thu thập, khai
Đào Hữu Điền
1964 đường Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Cao thác thông tin phục vụ công tác
Trần Thủ Nim
1981 Lãnh, Đồng Tháp. quản lý. Kiểm soát dữ liệu công
Trương Công Định
20 CNTT 1982 Đt: 0963.992.999 tơ.
Trần Nghĩa Phương 1984 Trung tâm Tin học Tp Cao Lãnh, số
Hệ thống hướng dẫn quy trình xử
Đoàn Nhựt Trung 1991 03 đường 30/4, phường 1, Tp Cao
lý công việc
21 CNTT Lê Nguyên Đức 1991 Lãnh, Đồng Tháp. Đt: 0918.910.018
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Đồng Tháp, số 26/3
Nguyễn Thống Nhứt Cảm biến báo trộm từ xa wifi
phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
22 CNTT 1976 Đt: 0919.099.035