Kunci Jawaban SBMPTN 2015 TKPA Kode 622

VERBAL NUMERIK FIGURAL MATDAS B. Indo B. Ing
1. E 16. D 31. B 46. B 61. A 76. E
2. A 17. E 32. E 47. D 62. A 77. B
3. C 18. B 33. A 48. B 63. C 78. C
4. E 19. C 34. B 49. D 64. A 79. D
5. C 20. C 35. E 50. D 65. D 80. D
6. A 21. E 36. B 51. E 66. D 81. C
7. E 22. B 37. C 52. C 67. D 82. A
8. B 23. B 38. E 53. D 68. C 83. C
9. B 24. C 39. A 54. C 69. A 84. B
10. B 25. C 40. B 55. D 70. A 85. D
11. B 26. D 41. B 56. E 71. C 86. C
12. B 27. B 42. B 57. E 72. A 87. E
13. B 28. D 43. A 58. D 73. C 88. C
14. C 29. C 44. E 59. B 74. C 89. B
15. D 30. A 45. C 60. C 75. C 90. C

Kunci Jawaban SBMPTN 2015 TKD Saintek Kode 522

MAT IPA FISIKA KIMIA BIOLOGI
1. C 16. D 31. E 46. A
2. B 17. B 32. B 47. D
3. E 18. - 33. C 48. A
4. A 19. C 34. D 49. D
5. A 20. B 35. E 50. C
6. A 21. A 36. D 51. B
7. C 22. A 37. D 52. C
8. D 23. B 38. C 53. D
9. E 24. D 39. E 54. D
10. C 25. - 40. A 55. D
11. A 26. C 41. A 56. A
12. A 27. C 42. D 57. C
13. D 28. A 43. C 58. A
14. A 29. A 44. D 59. C
15. A 30. C 45. A 60. C

Kunci Jawaban SBMPTN 2015 TKD Soshum Kode 721

SEJARAH GEOGRAFI SOSIOLOGI EKONOMI
1. E 16. E 31. B 46. B
2. A 17. B 32. E 47. B
3. B 18. D 33. C 48. C
4. C 19. B 34. A 49. B
5. D 20. B 35. C 50. E
6. C 21. D 36. C 51. A
7. A 22. A 37. B 52. A
8. D 23. B 38. B 53. C
9. D 24. E 39. E 54. A
10. B 25. A 40. D 55. C
11. D 26. C 41. D 56. C
12. C 27. B 42. B 57. B
13. E 28. E 43. B 58. B
14. D 29. B 44. B 59. A
15. E 30. B 45. A 60. B

Download soal lengkap SBMPTN 2015 tersebut di alamat berikut ini:
http://pak-anang.blogspot.com/2016/03/download-lengkap-soal-dan-kunci-jawaban.html
Terima kasih….

Semoga bermanfaat!