LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CU CLASELE I-XII CLINCENI ILFOV

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE PROF. PANAIT IULIANA

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Limba şi literatura română, clasa a VIII-a

Nume elev:
Data sustinerii testului:

PARTEA I– 48 de puncte
Citeşte textul următor:

Ieri vedeam pe luncă flori, Azi e frig, şi nori, şi vânt,
Vedeam fluturi zburători Frunzele cad pe pământ,
Şi vedeam zburând albine. Florile stau supărate,
Ieri era şi cald şi bine! Veştejesc de brumă toate.

Ieri era frumos pe-afară,
Ca-ntr-o caldă zi de vară;
Azi e iarnă pe pământ,
Vreme rea şi bate vânt.
(Toamna de George Coşbuc)
Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat:
A.
1. Precizează modul de formare a următorelor cuvinte din text: zburători, supărate. 6p
2. Explică folosirea virgulei în structura Azi e frig, şi nori, şi vânt. 6p
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Ieri vedeam
pe luncă flori. 6p
4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor din secvența: Vedeam fluturi zburători. 6p
B.
1. Precizează măsura versurilor. 6p
2. Menționează două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat. 6p
3. Explică în 3-5 rînduri relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. 12p

Partea a II-a - 30 de puncte
Imaginează şi redactează o compunere de 15-20 de rânduri în care să narezi o întâmplare
petrecută într-o zi de toamnă. În compunerea ta trebuie:
* să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine;
* să respecti convenţiile specifice unei naraţiuni;
* să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;
* să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie şi de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. formularea unui titlu comun. Câte 2 puncte pentru menționarea corectă a fiecărei părți de vorbire – ieri – adverb de timp.. 2-3 greşeli – 2p. zburatori – adjectiv – 2X3=6 puncte B. supărate – conversiune – 3X2=6 puncte 2. stilul potrivit. dar în acord cu tema/ cu subiectul. 4-5 greşeli – 2p.) 4 puncte 2. respectarea doar a unei/ a unor convenţii specifice unei naraţiuni: 3 p. 1. 4-5 greşeli -1p. virgula separă elementele unei enumerații 3. respectarea parţială a convenţiilor specifice unei naraţiuni: 7 p. fluturi – complement direct. Nu se acordă fracţiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu.) 12 puncte Redactarea întregii lucrări: 12 puncte * respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte * respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte (0-1 greşeli – 6p. 6 puncte pentru precizarea corectă a măsurii versurilor – măsura de 7-8 silabe 2. (Respectarea convenţiilor specifice unei naraţiuni.. dar conţinutul parţial adecvat cerinţei formulate: 9 p. vedeam – verb predicativ.. respectând precizarea referitoare la numărul de cuvinte 12 puncte/prezentarea parţial adecvată a semnificaţiei titlului. înlănţuirea cronologică şi logică.30 de puncte 1. flori – substantiv comun – 2X3=6 puncte 4. în acord cu tema/ cu subiectul. altele decât cele precizate explicit prin barem. 2-3 greşeli – 4p. prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea directă a unor gânduri și sentimente. stil adecvat. PANAIT IULIANA BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE Clasa a VIII-a • Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 2 p. 6 puncte pentru explicarea folosirii virgulei – de exemplu. peste 6 greşeli – 0p) Se acordă 10 puncte din oficiu. cu respectarea numărului de cuvinte indicat 6 p. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. formularea unui titlu care nu subliniază un aspect relevant al conţinutului: 1 p. Prezenţa unui conţinut şi a unui stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. a întâmplărilor narate.. câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului liric. PARTEA a II-a . Partea I – 48 de puncte A.. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii.. dar conţinut formal/ banal: 6 p.LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CU CLASELE I-XII CLINCENI ILFOV ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE PROF.. cu ideea sau cu imaginea centrală a textului: 4 p. Câte 2 puncte pentru menționarea corectă a fiecărei funcții sintactice – vedeam – predicat verbal. cauzală. . • Nu se acordă punctaje intermediare. prezentarea adecvată a semnificaţiei titlului. Câte 3 puncte pentru precizarea fiecărui mod de formare – zburători – derivare cu sufix. în acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile conţinutului: 14 p. Respectarea convenţiilor specifice unei naraţiuni: existenţa unui subiect.) 14 puncte 3. stil şi conţinut parţial adecvate: 3 p. (Conţinutul şi stilul adecvate tipului de text şi cerinţei formulate: 12 p./încercare de prezentare a semnificației titlului 3 p. peste 6 greşeli – 0p) * respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte (0-1 greşeli -3p. desfăşurarea unei acţiuni în timp şi spaţiu etc. (Formularea expresivă/ personalizată a titlului. prezența mărcilor lexicogramaticale ale subiectivității) – 3X2=6 puncte 3. existenţa personajelor.