SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN

NAMA SEKOLAH : UJIAN :
MATA PELAJARAN : TINGKATAN :
KERTAS : TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA :

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI

Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencip
JUMLAH ARAS KESUKARAN ITEM
KOMPONEN / BIDANG /
BIL KEMAHIRAN / STANDARD TAJUK / TOPIK / KONTEKS JENIS ITEM MARKAH R S T R S T R S T R S T R S T R
JUMLAH MARKAH 0
JUMLAH SOALAN 0
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 0 0 0
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencip
JUMLAH WAJARAN 0 0 0 0 0 0
PERATUS WAJARAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :
……………………………… …………………………………. …………………………………

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
JUMLAH

encipta SOALAN

S T
encipta
0
DIV/0!

:
……….
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN

NAMA SEKOLAH : UJIAN :
MATA PELAJARAN : TINGKATAN :
KERTAS : TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA :

KEMAHIRAN BERFIKIR
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
JUM ARAS KESUKARAN ITEM
MRKH R S T R S T R S T R S T R S T R S T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH MARKAH 0
JUMLAH SOALAN 0
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 0 0 0
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUMLAH WAJARAN 0 0 0 0 0 0
PERATUS WAJARAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :
……………………………… …………………………………. ………………………………….

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : SMK BAYAN LEPAS UJIAN : UJIAN KEMAJUAN 1
MATA PELAJARAN : KIMIA TINGKATAN : 5
KERTAS : *- TARIKH UJIAN : 10-Mar-16
TEMPOH MASA : 1 1/2 JAM

KEMAHIRAN BERFIKIR
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
JUM ARAS KESUKARAN ITEM
MRKH R S T R S T R S T R S T R S T R S T
A 1a SEBATIAN KARBON 3 1 1
1b SEBATIAN KARBON 8 1 1
1c SEBATIAN KARBON 9 1 1
B 2a SEBATIAN KARBON 4 1 1
2b SEBATIAN KARBON 6 1 1
2ci SEBATIAN KARBON 2 1 1
2cii SEBATIAN KARBON 3 1 1
2ciii SEBATIAN KARBON 5 1 1
2iv SEBATIAN KARBON 4 1 1
C 3i SEBATIAN KARBON 7 1 1
3ii SEBATIAN KARBON 2 1 1
3iii SEBATIAN KARBON 1 1 1
D 12 SEBATIAN KARBON - rancang eksperimen 12 1 1
JUMLAH 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
JUMLAH MARKAH 66
JUMLAH SOALAN 13
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 2 6 5
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 2 5 4
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUMLAH WAJARAN 0 6 2 2 2 1
PERATUS WAJARAN 0.00 46.15 15.38 15.38 15.38 7.69

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :
……………………………… …………………………………. ………………………………….
CIK ZALILAH ISMAIL PN SY. NORHAFIZAH BT S. INTAN PN. YOGESWARI A/P MURUGAIAH
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Kanan Mata Pelajaran

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
MATA PELAJARAN : TINGKATAN : 5
KERTAS : 1 TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA : 1 1/2

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
KOMPONEN / Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
BIDANG /
KEMAHIRAN / TAJUK / TOPIK / JUMLAH ARAS KESUKARAN ITEM
BIL STANDARD KONTEKS JENIS ITEM MARKAH R S T R S T R S T R S T R S T R S T
1 JIRIM DI SEKELILSTRUKTUR ATOM OBJEKTIF 1 1 1
2 JIRIM DI SEKELILSTRUKTUR ATOM OBJEKTIF 1 1 1
3 JIRIM DI SEKELILSTRUKTUR ATOM OBJEKTIF 1 1 1
4 JIRIM DI SEKELILSTRUKTUR ATOM OBJEKTIF 1 1 1
5 JIRIM DI SEKELILSTRUKTUR ATOM OBJEKTIF 1 1 1
6 JIRIM DI SEKELILSTRUKTUR ATOM OBJEKTIF 1 1 1
7 JIRIM DI SEKELILFORMULA DAN PERSAMAAN OBJEKTIF 1 1 1
8 JIRIM DI SEKELILFORMULA DAN PERSAMAAN OBJEKTIF 1 1 1
9 JIRIM DI SEKELILFORMULA DAN PERSAMAAN OBJEKTIF 1 1 1
10 JIRIM DI SEKELILFORMULA DAN PERSAMAAN OBJEKTIF 1 1 1
11 JIRIM DI SEKELILFORMULA DAN PERSAMAAN OBJEKTIF 1 1 1
12 JIRIM DI SEKELILJADUAL BERKALA OBJEKTIF 1 1 1
13 JIRIM DI SEKELILJADUAL BERKALA OBJEKTIF 1 1 1
14 JIRIM DI SEKELILJADUAL BERKALA OBJEKTIF 1 1 1
15 JIRIM DI SEKELILJADUAL BERKALA OBJEKTIF 1 1 1
16 JIRIM DI SEKELILJADUAL BERKALA OBJEKTIF 1 1 1
17 JIRIM DI SEKELILIKATAN KIMIA OBJEKTIF 1 1 1
18 JIRIM DI SEKELILIKATAN KIMIA OBJEKTIF 1 1 1
19 JIRIM DI SEKELILIKATAN KIMIA OBJEKTIF 1 1 1
20 JIRIM DI SEKELILIKATAN KIMIA OBJEKTIF 1 1 1
21 JIRIM DI SEKELILIKATAN KIMIA OBJEKTIF 1 1 1
22 JIRIM DI SEKELILIKATAN KIMIA OBJEKTIF 1 1 1
23 INTERAKSI ANTAELEKTROKIMIA OBJEKTIF 1 1 1
24 INTERAKSI ANTAELEKTROKIMIA OBJEKTIF 1 1 1
25 INTERAKSI ANTAELEKTROKIMIA OBJEKTIF 1 1 1
26 INTERAKSI ANTAELEKTROKIMIA OBJEKTIF 1 1 1
27 INTERAKSI ANTAELEKTROKIMIA OBJEKTIF 1 1 1
28 INTERAKSI ANTAELEKTROKIMIA OBJEKTIF 1 1 1
29 INTERAKSI ANTAASID DAN BES OBJEKTIF 1 1 1
30 INTERAKSI ANTAASID DAN BES OBJEKTIF 1 1 1
31 INTERAKSI ANTAASID DAN BES OBJEKTIF 1 1 1
32 INTERAKSI ANTAASID DAN BES OBJEKTIF 1 1 1
33 INTERAKSI ANTAASID DAN BES OBJEKTIF 1 1 1
34 INTERAKSI ANTAGARAM OBJEKTIF 1 1 1
35 INTERAKSI ANTAGARAM OBJEKTIF 1 1 1
36 INTERAKSI ANTAGARAM OBJEKTIF 1 1 1
37 INTERAKSI ANTAGARAM OBJEKTIF 1 1 1
38 INTERAKSI ANTAGARAM OBJEKTIF 1 1 1
39 INTERAKSI ANTAGARAM OBJEKTIF 1 1 1
40 INTERAKSI ANTABAHAN BUATAN DALAM IND OBJEKTIF 1 1 1
41 INTERAKSI ANTABAHAN BUATAN DALAM IND OBJEKTIF 1 1 1
42 INTERAKSI ANTABAHAN BUATAN DALAM IND OBJEKTIF 1 1 1
43 INTERAKSI ANTAKADAR TINDAK BALAS OBJEKTIF 1 1 1
44 INTERAKSI ANTAKADAR TINDAK BALAS OBJEKTIF 1 1 1
45 INTERAKSI ANTAKADAR TINDAK BALAS OBJEKTIF 1 1 1
46 INTERAKSI ANTAKADAR TINDAK BALAS OBJEKTIF 1 1 1
47 INTERAKSI ANTAKADAR TINDAK BALAS OBJEKTIF 1 1 1
48 INTERAKSI ANTASEBATIAN KARBON OBJEKTIF 1 1 1
49 INTERAKSI ANTASEBATIAN KARBON OBJEKTIF 1 1 1
50 INTERAKSI ANTASEBATIAN KARBON OBJEKTIF 1 1 1
JUMLAH 50 2 2 0 4 3 0 6 3 5 6 5 3 4 4 0 3 0 0

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 50
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 25 17 8
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5 3 2
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUMLAH WAJARAN 4 7 14 14 8 3
PERATUS WAJARAN 8.00 14.00 28.00 28.00 16.00 6.00

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :
……………………………… …………………………………. ………………………………….

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
SEKTOR PEN
JABATAN PEN

JADUAL SP
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN : KIMIA
KERTAS : *-
TEMPOH MASA : 1 1/2 JAM

NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami
JUM
MRKH R S T R S
1 STRUKTUR ATOM 1 1
2 STRUKTUR ATOM 1 1
3 STRUKTUR ATOM 1 1
4 STRUKTUR ATOM 1 1
5 STRUKTUR ATOM 1
6 STRUKTUR ATOM 1
7 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1
8 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1
9 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1
10 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1
11 FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 1 1
12 JADUAL BERKALA 1 1
13 JADUAL BERKALA 1 1
14 JADUAL BERKALA 1 1
15 JADUAL BERKALA 1
16 JADUAL BERKALA 1
17 IKATAN KIMIA 1
18 IKATAN KIMIA 1
19 IKATAN KIMIA 1
20 IKATAN KIMIA 1
21 IKATAN KIMIA 1
22 IKATAN KIMIA 1
23 ELEKTROKIMIA 1
24 ELEKTROKIMIA 1
25 ELEKTROKIMIA 1 1
26 ELEKTROKIMIA 1
27 ELEKTROKIMIA 1
28 ELEKTROKIMIA 1
29 ASID DAN BES 1
30 ASID DAN BES 1
31 ASID DAN BES 1
32 ASID DAN BES 1
33 ASID DAN BES 1
34 GARAM 1
35 GARAM 1
36 GARAM 1 1
37 GARAM 1
38 GARAM 1
39 GARAM 1
40 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 1
41 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 1
42 BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 1
43 KADAR TINDAK BALAS 1
44 KADAR TINDAK BALAS 1
45 KADAR TINDAK BALAS 1
46 KADAR TINDAK BALAS 1
47 KADAR TINDAK BALAS 1 1
48 SEBATIAN KARBON 1
49 SEBATIAN KARBON 1
50 SEBATIAN KARBON 1
JUMLAH 2 2 0 4 3

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 50
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH
BILANGAN SOALAN 25
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami
JUMLAH WAJARAN 4 7
PERATUS WAJARAN 8.00 14.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….

Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
2016

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR
DAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI
Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0 6 3 5 6 5 3 4 4 0

S = SEDERHANA T=TINGGI
17 8
3 2
Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai
7 14 14 8
14.00 28.00 28.00 16.00

Disahkan oleh :
………………………………….

Guru Kanan Mata Pelajaran
AHUN

JUMLAH
Mencipta SOALAN

R S T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 0 0 50

T=TINGGI
8
2
Mencipta
3
6.00

isahkan oleh :
………………………….

anan Mata Pelajaran
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : UJIAN :
MATA PELAJARAN : KIMIA TINGKATAN :
KERTAS : KERTAS 1 TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA : 1 Jam 15 Minit

KEMAHIRAN BERFIK

ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS P
KOMPONEN / Mengingati Memahami Mengaplikasi
BIDANG /
KEMAHIRAN / TAJUK / TOPIK / JUMLAH ARAS KESUKARAN IT
BIL STANDARD KONTEKS JENIS ITEM MARKAH R S T R S T R S
1 Structure Atom matter objektif 1 1
2 atomic structure objektif 2 1 1
3 elecrtonic structure of atom objektif 3 1 2 1
4
5 Chemical Formulaerelatif atomic mass objektif 2 1
6 mole and volume objektif 2 1 1
7 Periodic Table Periodic table objektif 1 1
8 groupp 1 objektif 2 2
9 group 17 objektif 1 1
10 Chemical Bond ionic bond objektif 2 1 1
11 covalen bond objektif 1 1
12 Electrolysis electrolytes objektif 1 1
13 aqueous solution objektif 2 1 1
14 voltaic cell objektif 2
15 Acid and Bases strength of acid and alkali objektif 3 1
16 neutralisation objektif 2 1 1
17 Salt salts objektif 2 2
18 qualitative objektif 1 1
19 Manufacture alloy objektif 1 1
20 glass and ceramic objektif 1 1
21 composite materials objektif 1 1
22 Rate of reaction rate of rection objektif 2 1 1
23 factors affecting rate of reacti objektif 2 1
24 collision theory objektif 2 3
25 Carbon Compound alkane objektif 1 1
26 alkene objektif 1 1
27 alcohol objektif 2 1 1
28 natural rubber objektif 2 2
29
30 Thermochemistry energy changes in chemical reaction objektif 3 1 1 1
31 heat of displacement objektif 1 1
32 heat of comustion objektif 1

JUMLAH 50 10 6 3 6 5 4 8 3

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 50
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA
BILANGAN SOALAN 25 15
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5 3
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi
JUMLAH WAJARAN 20 15 14
PERATUS WAJARAN 40.00 30.00 28.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….
Pn Ritha Palayah Pn Faizah Bt Abdullah

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp
Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
KADEMIK
PINANG

( JSU )

UJIAN : Peperiksaan Pertengahan Tahun
TINGKATAN : TINGKATAN 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH

Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T
1
2
3

2
1 2
1
2
1
2
1
1
2
1 1 2
3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
3
1
1 1

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50

S = SEDERHANA T=TINGGI
15 10
3 2
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
14 1 0 0
28.00 2.00 0.00 0.00

Disahkan oleh :
………………………………….
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : UJIAN :
MATA PELAJARAN : KIMIA TINGKATAN :
KERTAS : KERTAS 1 TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA : 1 JAM 15 MINIT

KEMAHIRAN BER
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH AR
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi
JUM ARAS KESUKARAN
MRKH R S T R S T R S
A 1 atomic structure 1 1
Jawab Semua 2 acid 1 1
3 atomic structure 1 1
4 electronic structure of atom 1 1
5 factore te of rate raction 1 1
6 rate of reaction 1 1
7 alkene 1 1
8 thermochemistry 1 1
9 periodic table 1 1
10 alkane 1 1
11 heat of displaement 1 1
12 electronic structure of atom 1 1
13 electronic structure of atom 1 1
14 natural rubber 1 1
15 group 1 1 1
16 electrolyte 1 1
17 group 1 1 1
18 natural rubber 1 1
19 electronic structure of atom 1 1
20 alloy 1 1
21 ionic bond 1 1
22 relative moleculare mass 1 1
23 salt 1 1
24 matter 1 1
25 relative molecular volume 1 1
26 covalent bond 1 1
27 group 17 1 1
28 electrolysisi of aqueous solution 1 1
29 energy changes in chemical reaction 1 1
30 neutralisation 1 1
31 salt 1 1
32 glass and ceramic 1 1
33 energy changes in chemical reaction 1 1
34 alcohol 1 1
35 rate of reaction 1 1
36 alcohol 1 1
37 electrolysisi of aqueous solution 1 1
38 factore affecting of rate raction 1 1
39 neurtrasation 1 1
40 collision theory 1 1
41 qualitative analisis of salt 1 1
42 mole of volume 1 1
43 mole of volume 1
44 ionic bond 1 1
45 heat of combustion 1
46 voltaic cell 1
47 composite materials 1 1
48 collision theory 1 1
49 collision theory 1 1
50 voltaic cell 1

JUMLAH 10 7 3 6 5 4 8 3

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 50
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA
BILANGAN SOALAN 25 15
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5 3
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi
JUMLAH WAJARAN 20 15 14
PERATUS WAJARAN 40.00 30.00 28.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….
Pn Ritha Palayah Pn Faizah BT Abdullah

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp
AKADEMIK
U PINANG

M ( JSI )

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN : TINGKATAN 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50

S = SEDERHANA T=TINGGI
15 10
3 2
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
14 1 0 0
28.00 2.00 0.00 0.00

Disahkan oleh :
………………………………….
SEKTOR PENGURUSAN AKA
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PIN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( J
TAHUN

NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN : Kimia
KERTAS : 2
TEMPOH MASA : 2 1/2 jam

KOMPONEN / BIDANG / JUMLAH ARAS PEMIKIRAN R
BIL KEMAHIRAN / TAJUK / TOPIK / KONTEKS JENIS ITEM MARKAH Mengingati
STANDARD
R S
1 JIRIM DI STRUKTUR ATOM 9 1
2 SEKELILING FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 9 2
3 KITA JADUAL BERKALA UNSUR DAN IKATAN KIMIA 10 1 2
STRUKTUR / SUBJEKTIF
4 INTERAKSI ELEKTROKIMIA 10 1
5 ANTARA KADAR TINDAK BALAS 11
6 BHN KIMIA SEBATIAN KARBON 11
7 JIRIM DI SEKELILING KITA FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA DAN
20
INTERAKSI SEBATIAN KARBON
8 ANTARA KADAR TINDAK BALAS ESEI / SUBJEKTIF 20
9 BHN KIMIA ASID / BES DAN GARAM 20
10 SEBATIAN KARBON 20
JUMLAH 140 5 2

JUMLAH MARKAH 140
JUMLAH SOALAN 44
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH
BILANGAN SOALAN 24
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati
JUMLAH WAJARAN 7
PERATUS WAJARAN 15.91

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… …………………………………
ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
GURUSAN AKADEMIK
DIDIKAN PULAU PINANG

SIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN 2016

UJIAN : Peperiksaan Pertengahan Tahun
TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T R S T R S T
2 1 1 5
2 1 5
1 2 6
1 1 1 1 5
2 1 1 4
1 2 2 5
1 1 1 1
4

1 1 1 1 4
1 1 1 3
1 1 1 3
0 3 3 4 5 3 2 6 4 0 3 0 2 2 0 0 44

140
44
R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
24 12 8
5 3 2
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
7 10 10 10 5 2
15.91 22.73 22.73 22.73 11.36 4.55

Disemak oleh : Disahkan oleh :
…………………………………. ………………………………….
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : UJIAN :P EPERIKSAAN PERTENG
MATA PELAJARAN : KIMIA TINGKATA 5
KERTAS : 2 TARIKH UJ
TEMPOH MASA : 2 1/2 JAM

KEMAHIRAN BERFIKIR
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TING
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis
JUM ARAS KESUKARAN ITEM
MRKH R S T R S T R S T R S
1 STRUKTUR ATOM 1 1 2 1 1
2 FORMULA DAN PERSAMAAN K 1 1 2 1
3 JADUAL BERKALA UNSUR DAN 1 2 1 2
A
4 ELEKTROKIMIA 1 1 1 1 1 1
5 KADAR TINDAK BALAS 1 2 1
6 SEBATIAN KARBON 1 1 2
FORMULA DAN PERSAMAAN
B 7 KIMIA DAN 1 1 1 1
8 KADAR TINDAK BALAS 1 1 1 1 1
9 ASID / BES DAN GARAM 1 1 1 1
C
10 SEBATIAN KARBON 1 1 1
JUMLAH 3 3 0 3 3 4 5 2 3 7 4
JUMLAH MARKAH
JUMLAH SOALAN 10
ARAS KESUKARAN ITEM 44
BILANGAN SOALAN R = RENDAH S = SEDERHANA
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 24 12
KEMAHIRAN BERFIKIR 5 3
JUMLAH WAJARAN Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis
PERATUS WAJARAN 6 10 10 11
13.64 22.73 22.73 25.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….

Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )
Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
DEMIK
NG

I)

EPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
5

AN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
UKARAN ITEM
T R S T R S T
5
4
5
5
1 4
2 5

4
1
1 5
1 4
1 3
0 3 0 1 3 0 0 44

DERHANA T=TINGGI
12 8
3 2
Menganalisis Menilai Mencipta
11 4 3
25.00 9.09 6.82

Disahkan oleh :
………………………………….

Guru Kanan Mata Pelajaran
SEKTOR PENGURUSAN AK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PI

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (

NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN : KIMIA
KERTAS : 3
TEMPOH MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAS PEMIKIRAN R
Mengingati
JUMLAH
BIL KEMAHIRAN TAJUK JENIS ITEM MARKAH R
1 Mengukur dan menggunakan nombor Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif 33
Berkomunikasi Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mengawal pemboleh ubah Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Membuat hipotesis Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Meramal
Menggunakan perhubungan ruang dan Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
masa Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Memerhati Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Membuat inferens Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mendefinisikan secara operasi Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mentafsir data Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mengelas Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif

2 Pernyataan masalah Garam Esei / Subjektif 17
Hubungan antara pemboleh ubah / Garam Esei / Subjektif
membuat
Bahan danhipotesis
alat radas Garam Esei / Subjektif
Memilih prosedur Garam Esei / Subjektif
Penjadualan data Garam Esei / Subjektif
JUMLAH 50 0

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 17
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH
BILANGAN SOALAN 8
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati
JUMLAH WAJARAN 0
PERATUS WAJARAN 0.00
Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………

Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
ENGURUSAN AKADEMIK
PENDIDIKAN PULAU PINANG

SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN 2016

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
S T R S T R S T R S T R S T R S T
4 2 2 1 1 1 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1 2 1 6
0
0
0
0
0 0 4 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 1

50
17
R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
8 5 4
5 3 2
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
0 7 1 4 4 1
0.00 41.18 5.88 23.53 23.53 5.88
Disemak oleh : Disahkan oleh :
…………………………………. ………………………………….

Ketua Panitia Guru Kanan Mata Pelajaran
SEKTOR PENGURUSAN A
JABATAN PENDIDIKAN PULAU

JADUAL SPESIFIKASI ITEM
TAHUN

NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN : KIMIA
KERTAS : 3
TEMPOH MASA : 1 JAM 30 MINIT

NO ARAS PEMIKIRAN REND
KEMAHIRAN SOALAN TAJUK Mengingati

JUM
MRKH R S
Mengukur dan menggunakan nombor
Kadar Tindak Balas
1 (a) 3
Berkomunikasi
Kadar Tindak Balas
1 (b) 3
Mengawal pemboleh ubah
Kadar Tindak Balas
1 (c) 3
Membuat hipotesis
Kadar Tindak Balas
1 (d) 3
Meramal
Kadar Tindak Balas
1 (e) 3
Menggunakan perhubungan ruang dan masa
1 (f) Kadar Tindak Balas
3
Memerhati
Kadar Tindak Balas
1 (g) 3
Membuat inferens
Kadar Tindak Balas
1 (h) 3
Mendefinisikan secara operasi
Kadar Tindak Balas
1 (i) 3
Mentafsir data
Kadar Tindak Balas
1 (j) 3
Mengelas
Kadar Tindak Balas
1 (k) 3
Pernyataan masalah
2 (a) Garam 3
Hubungan antara pemboleh ubah / membuat
hipotesis 2 (b) , 2 (c) Garam 6
Bahan dan alat radas
2 (d) Garam 3
Memilih prosedur
2 (e) Garam 3
Penjadualan data
2 (f) Garam 2
JUMLAH 0 0

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 17
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH
BILANGAN SOALAN 8
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati
JUMLAH WAJARAN 0
PERATUS WAJARAN 0.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
PENGURUSAN AKADEMIK
N PENDIDIKAN PULAU PINANG

AL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN 2016

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T R S T R S T

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1 1

1

1

1
0 4 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 1

50
17
R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
8 5 4
5 3 2
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
0 7 1 4 4 1
0.00 41.18 5.88 23.53 23.53 5.88

Disemak oleh : Disahkan oleh :
…………………………………. ………………………………….
AHAN TAHUN

JUMLAH
SOALAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
1

2

1

1

1
SEKTOR PENGURUSAN AKADEM
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )
TAHUN

NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN : KIMIA
KERTAS : 3
TEMPOH MASA : 1 JAM 30 MINIT

NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH
KEMAHIRAN SOALAN TAJUK Mengingati
JUM
MRKH R S T
Mengukur dan menggunakan nombor 1 (a) Kadar Tindak Balas 3
Berkomunikasi 1 (b) Kadar Tindak Balas 3
Mengawal pemboleh ubah 1 (c) Kadar Tindak Balas 3
Membuat hipotesis 1 (d) Kadar Tindak Balas 3
Meramal 1 (e) Kadar Tindak Balas 3
Menggunakan perhubungan ruang dan
masa 1 (f) Kadar Tindak Balas 3
Memerhati 1 (g) Kadar Tindak Balas 3
Membuat inferens 1 (h) Kadar Tindak Balas 3
Mendefinisikan secara operasi 1 (i) Kadar Tindak Balas 3
Mentafsir data 1 (j) Kadar Tindak Balas 3
Mengelas 1 (k) Kadar Tindak Balas 3

Pernyataan masalah 2 (a) Elektrolis 3
Hubungan antara pemboleh ubah /
membuat hipotesis 2 (b) , 2 (c) Elektrolisis 6
Bahan dan alat radas 2 (d) Elektrolisis 3
Memilih prosedur 2 (e) Elektrolisis 3
Penjadualan data 2 (f) Elektrolisis 2
JUMLAH 0 0 0

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 17
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH
BILANGAN SOALAN 8
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati
JUMLAH WAJARAN 0
PERATUS WAJARAN 0.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
RUSAN AKADEMIK
KAN PULAU PINANG

IKASI ITEM ( JSI )
TAHUN 2016

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR
RAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
R S T R S T R S T R S T R S T
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0
1 1

1 1 2
1 1
1 1
1 1
4 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 1

50
17
R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
8 5 4
5 3 2
Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
7 1 4 4 1
41.18 5.88 23.53 23.53 5.88

Disemak oleh : Disahkan oleh :
…………………………. ………………………………….
SEKTOR PENGURUSAN AKADEM
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )
TAHUN

NAMA SEKOLAH :
MATA PELAJARAN : KIMIA
KERTAS : 3
TEMPOH MASA : 1 JAM 30 MINIT

ARAS PEMIKIRAN REN

Mengingati
JUMLAH
BIL KEMAHIRAN TAJUK JENIS ITEM MARKAH R S
1 Mengukur dan menggunakan nombor Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif 33
Berkomunikasi Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mengawal pemboleh ubah Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Membuat hipotesis Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Meramal Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif

Menggunakan perhubungan ruang dan masa Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Memerhati Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Membuat inferens Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mendefinisikan secara operasi Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mentafsir data Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif
Mengelas Kadar Tindak Balas Struktur /Subjektif

2 Pernyataan masalah Elektrolisis Esei / Subjektif 17
Hubungan antara pemboleh ubah / membuat
hipotesis Elekrtolisis Esei / Subjektif
Bahan dan alat radas Elektrolisis Esei / Subjektif
Memilih prosedur Elektrolisis Esei / Subjektif
Penjadualan data Elektrolisis Esei / Subjektif
JUMLAH 50 0 0

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 17
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH
BILANGAN SOALAN 8
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati
JUMLAH WAJARAN 0
PERATUS WAJARAN 0.00

Disediakan oleh : Disemak oleh :
……………………………… ………………………………….

Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
RUSAN AKADEMIK
KAN PULAU PINANG

KASI UJIAN ( JSU )
TAHUN 2016

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN :

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH

Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T R S T R S T
4 2 2 1 1 1 11
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1 1 1 2 1 6

0
0
0
0
0 4 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 0 1

50
17
R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
8 5 4
5 3 2
Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
0 7 1 4 4 1
0.00 41.18 5.88 23.53 23.53 5.88

Disemak oleh : Disahkan oleh :
………………………………. ………………………………….

Ketua Panitia Guru Kanan Mata Pelajaran