SPSK PK 14-4

PEJABAT PELAJARAN WILAYAH BANGSAR & PUDU
AUDIT DALAM
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI
MS ISO 9001:2008
SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH BANGSAR DAN PUDU

LAPORAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

Nama Sekolah Diaudit :......SJKC SAM YOKE ...............................

Tarikh Audit :.................3 AUGUST 2017 .............................................

Nama Juruaudit :.............CIK LIM SU SAN..................................

Ringkasan Penemuan Audit:

Bil Seksyen Peluang Penambahbaikan Tindakan

Aktiviti program yang diputuskan dalam
1 PK01
masyarakat dan laporan pelaksanaan program
perlu disediakan dengan lengkap.
Inventori Kew PA3 mesti dikemaskini dari
semasa ke semasa.

Slip gaji ganti iaitu rekod guru ganji perlu
2 PK02
diedarkan kepada ganti.

Dokumen mesti dilampirkan Buku Rekod
3 PK03
Persediaan Mengajar atau Fail Rekod
Persediaan Mengajar.

4 PK06
Pemantau / Pentadbir perlu menyediakan
laporan pembetangan dan melaksanaan
tindakan penambahkan dalam masyarakat.

Program Pembudayaan PBS perlu
5 PK18
diperbanyakkan untuk memberikan pendedahan
dan latihan peningkatan kefahaman PBS
kepada stakeholders.

Sekolah perlu menyediakan laporan
pementoran.
Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar & Pudu
2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00

SPSK PK 14-4 PEJABAT PELAJARAN WILAYAH BANGSAR & PUDU AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI MS ISO 9001:2008 SEKOLAH-SEKOLAH WILAYAH BANGSAR DAN PUDU . Hak Cipta Terpelihara © Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar & Pudu 2 Januari 2014-Keluaran 03 | Pindaan 00 .