RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Hari : Selasa Tingkatan : 4 S3 Tarikh : 23 Ogos 2016
Bil. Pelajar : 30 orang pelajar Masa : 09.20 – 10.20 pagi Minggu :7

Tunjang Pembelajaran : Kesukanan
Tajuk Pembelajaran : Isu-isu dalam sukan
Fokus Pembelajaran : Politik dan patriotisme dalam sukan

Objektif pembelajaran : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :
i. Memahami dengan lebih mendalam tentang politik dalam sukan
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 kesan daripada campu tangan politik terhadap perkembangan
sukan di Malaysia.

Penerapan nilai :
i. Pelajar dapat menanam semangat patriotism dalam diri pelajar.
ii. Memupuk semangat kerjasama dan toleransi dalam melakukan aktiviti secara berkumpulan.
Stail pembelajaran : stail latihan
Strategi pengajaran : Pembelajaran koperatif

Persediaan Pelajar : Pen dan buku teks
Persediaan Guru : buku teks, gambar, muzik dan kotak

Muzik . . supaya membentuk 4 . Guru memberikan 2 “kotak beracun”. politik di dalam sukan. Guru menerangkan huruf untuk diisi di dalam petak. guru menunjukkan 2 arahan kepada pelajar gambar kepada pelajar. Kotak pelajar. . Pelajar perlu memlih huruf untuk = Pelajar = Papan putih mereka terhadap diisi di dalam petak tersebut. Komunikasi Set induksi . apabila lagu diberhentikan maka pelajar tersebut perlu memilih satu . Guru membuat satu permainan iaitu . Fasa / Masa Aktiviti Maklumat Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Catatan . pembelajaran. = Guru dan merangsang pelajar tentang idea . . tentang idea mereka terhadap tajuk pembelajaran. Pelajar terakhir gambar kepada yang memegang kotak tersebut . Menyelesaikan teka . Guru membuat 1 teka silang kata di 2 hala ( 10 minit ) antara guru silang kata berkaitan papan purih mengenai tajuk yang dengan tajuk pengajaran dan akan diajar. Guru memberikan silang kata. Setelah selesai mengisi petak teka . Guru bersoal jawab dengan pelajar kumpulan kecil. pelajar.

pelajar dikehendaki . pelajar berbincang ( 10 minit ) tentang punca berlakunya perselisihan faham yang melibatkan politik di dalam sukan.. Setiap kumpulan akan memberikan . . yang mereka kemukakan. Pelajar perlu membuat satu peta Langkah 2 mahjung tugasan yang minda berkaitan dengan langkah . Guru menunjukkan . Kemudian. berlaku akibat daripada pergaduhan Langkah 1 di dalam organisasi tersebut.Perkembanga . = Guru = Pelajar . Pelajar melengkapkan . pelajar diminta n gambar kepada untuk menjelaskan punca yang pelajar. Setelah selesai. dalam kalangan ahli politik. Berdasarkan gambar. Sampul diberikan oleh guru untuk mengatasi perselisihan faham . Marker ( 20 minit ) . . Melakukan idea serta menghuraikan tentang idea pembentangan. Buku teks dalam kertas mahjung. Kertas . .

. subjektif. Buku teks . Guru membuat . . Guru merumuskan keseluruhan tajuk pembelajaran . = Guru . = Pelajar . Selepas selesai menjawab soalan. guru mengarahkan pelajar agar menukar lembaran kerja dengan rakan sebelah untuk di semak bersama. Guru mengagihkan . Pelajar diberikan lembaran kerja Penilaian lembaran kerja kepada yang mengandungi 5 soalan ( 15 minit ) pelajar. Pelajar dapat menilai tahap kefahaman mereka melalui markah = Pelajar yang diperolehi . . Guru bersoal jawab dengan pelajar Penutup kesimpulan dan secara lisan berkaitan dengan sesi ( 5 minit ) merumuskan tentang pembelajaran pada hari tersebut. membentangkan hasil kerja mereka = Guru di hadapan kelas. Guru mengadakan sesi perbincangan = papan tulis dengan pelajar.

yang diajar. = Guru = Pelajar . tentang sesi pembelajaran pada hari tersebut.