RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 15/08/2017 (Selasa

)
Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KBSR Khas-Bermasalah Pembelajaran)

Sub-kefungsian Pendidikan Jasmani
Nama Kelas PK4
Masa 0730-0830
Kumpulan Tahun 2
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid akan melakukan regangan kaki dan tangan dengan betul
dengan bimbingan daripada guru
Standard 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan
Pembelajaran 3.2 Melakukan aktiviti senaman kelenturan dengan cara yang betul
3.2.1 Melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan statik pada otot utama dengan
cara yang betul
Aktiviti 1. Murid akan melakukan aktiviti berlari setempat secara perlahan dengan bimbingan
daripada guru.
2. Murid akan melakukan aktiviti berlari dalam jarak yang dekat dengan bimbingan
daripada guru.
3. Murid akan melakukan aktiviti regangan secara dinamik dan static dengan
bimbingan daripada guru.
4. Guru menunjukkan cara meregang tangan dengan betul di hadapan murid.
5. Murid akan melakukan regangan tangan dengan betul dengan bimbingan daripada
guru.
6. Guru menunjukkan cara meregang kaki dengan betul di hadapan guru
7. Murid akan melakukan regangan kaki dengan betul dengan bimbingan daripada
guru.
8. Murid menarik nafas sebelum aktiviti ditamatkan.

Penilaian

Nilai-nilai Murni Mendengar arahan
Disiplin

Bahan Bantu Gelung rotan
Mengajar(BBM)
Impak