You are on page 1of 1

Nama :………………………………………………………….

Tarikh :…………………………

Latihan Kerja Rumah : Rujuk Buku Teks Sains Muka Surat 45

Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

b.

a. c.

e. d.

Antara kesan amalan tabiat buruk kepada manusia ialah :

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..