You are on page 1of 3

LAPORAN AKTIVITI

1. NAMA AKTIVITI : KURSUS UJIAN LENCANA PENGETAHUAN & PERKHIDMATAN
PENGAKAP KANAK-KANAK DAERAH TAMPIN 2017
2. TARIKH PELAKSANAAN : 10 OGOS 2017 / KHAMIS / 2.00PM-5.00PM
3. TEMPAT : SK DR. SULAIMAN
4. PENGLIBATAN

MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
KATEGORI
L P L P L P L P L P BESAR
MURID 144
GURU
ANGGOTA
(Jika
Berkenaan)

5. PERASMIAN

A) PEMBUKAAN : TIADA

B) PENUTUP : TIADA

6. OUTCOME :-

BIL HASIL PROGRAM
1 Murid mengetahui bahan kandungan di dalam peti pertolongan cemas
2 Murid mengetahui fungsi-fungsi bahan kandungan di dalam peti pertolongan cemas
3 Murid bekerjasama di dalam sebuah kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi
4 Murid dapat mengaplikasikan kemahiran isyarat sulit secara amali dengan bahan-bahan
semulajadi yang berada di persekitarannya
5 Murid dapat belajar mengenai peraturan berbasikal dan menunjukkan cara yang betul melalui
amali yang dilakukan
6 Pemimpin pengakap dapat berkongsi pengalaman dan idea supaya memudahkan pemimpin
mengendalikan aktiviti pengakap di sekolah

7. KEPUTUSAN PERTANDINGAN ATAU AKTIVITI (JIKA ADA) : TIADA

Gambar 3 : Pengakap Kanak-kanak dibimbing oleh Pengakap Kelanasiswa dalam menjalankan aktiviti pertolongan cemas. Gambar 2 : Pengakap Kanak-kanak beratur mengikut kumpulan dan menunggu diberi arahan oleh jurulatih.8. AKTIVITI BERGAMBAR NAMA AKTIVITI : KURSUS UJIAN LENCANA PENGETAHUAN & PERKHIDMATAN PENGAKAP KANAK-KANAK DAERAH TAMPIN 2017 TARIKH : 10 OGOS 2017 / KHAMIS / 2. SULAIMAN Gambar 1 : Antara pemimpin yang hadir untuk membantu. .00PM-5.00PM TEMPAT : SK DR.

Gambar 5 : Pengakap Kanak-kanak melakukan aktiviti menunggang basikal secara amali.Gambar 4 : Pengakap Kanak-kanak berkerjasama dalam mencari perkataan tersembunyi (10 bahan kandungan dalam peti pertolongan cemas). .