You are on page 1of 2

Thi công theo tiêu chuẩn Mỹ API 650

Bộ tiêu chuẩn API “Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing fixed offshore
platforms working stress design” do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API - American Petroleum Institute) xuất
bản bắt đầu năm 1924. Ban đầu mang tính chất phục vụ công tác thiết kế và xây dựng, nhằm đi đến
khai thác dầu mỏ của Mỹ. Sau thời gian dài kiểm nghiệm cũng như nghiên cứu của các chuyên gia hàng
đầu ngành dầu khí của Mỹ đã sửa đổi, bổ sung và tiêu chuẩn hóa với độ chính xác ngày càng cao. Qua
thời gian phát triển và chuẩn hóa, tiêu chuẩn API được các cơ quan đăng kiểm quốc tế kiểm nghiệm và
chứng nhận với độ tin cậy cao, phù hợp với nhiều điều kiện khác nhau không những ở vùng biển Mỹ
mà còn nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, API trở thành tiêu chuẩn thế giới, là tiêu chuẩn hàng đầu về
kiểm soát chất lượng thiết kế và thi công. Hiện nay, API là tiêu chuẩn được rất nhiều quốc gia trên thế
giới sử dụng vào việc chế tạo, thiết kế thi công các công trình nói chung trong đó có Việt Nam.

NỘI DUNG CƠ BẢN
Tiêu chuẩn API - “Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing fixed offshore
platforms working stress design” gồm 18 phần:
+ Phần 1: Lập kế hoạch dự án
Phần 1 là các tiêu chuẩn để chuẩn bị thiết lập ra một dự án xây dựng. Đánh giá tính khả thi và khả năng
của dự án: Điều kiện thiết kế, thi công, điều kiện môi trường và tác động của môi trường, điều kiện địa
chất và yếu tố khác tại vị trí xây dựng, các số liệu môi trường phục vụ thiết kế, các dạng công trình và
lựa chọn dạng kết cấu, các vấn đề thi công vận hành.
+ Phần 2: Các tiêu chuẩn thiết kế và quy trình thiết kế
Các vấn đề về tải trọng: tải trọng môi trường, tải trọng bản thân, tải trọng trong thi công, tải trọng thay
đổi theo thời gian, tải trọng khi hoạt động vận hành. Các yếu tố chủ yếu phục vụ vào thiết kế như tải dài
hạn, ngắn hạn, các loại tải cơ bản như sóng và dòng chảy, gió …
+ Phần 3: Thiết kế kết cấu thép
Nội dung chủ yếu của phần 3 là các vấn đề cơ bản về ứng suất. Các đặc trưng ứng suất trong thép và
thép chịu ứng suất phức tạp.
+ Phần 4: Đặc điểm các loại mối nối
Phần 4 là các quy phạm về nội lực tại các vị trí nối và các liên kết. Các bài toán tính toán các liên kết.
Cách kiểm tra độ an toàn tại các vị trí đó.
+ Phần 5: Các bài toán tính toán, phân tích mỏi của kết cấu công trình
Các vấn đề trong tính toán mỏi. Bản chất của mỏi và tác hại cũng như cách phòng tránh phá hoại mỏi.
+ Phần 6: Thiết kế nền móng
Các loại móng trong kết cấu công trình biển. Cách tính toán và đưa vào sơ đồ tính móng nông và móng
cọc. Sự làm việc của nền và móng, giữa nền và cọc. Nền đất được mô hình hóa theo tiêu chuẩn và được
tính toán gần đúng. Và đánh giá sự ổn định của nền.
+ Phần 7: Cấu tạo các thành phần kết cấu và hệ kết cấu khác
Phần 7 giới thiệu các cơ cấu của một modul thượng tầng, cấu tạo của chúng. Các chi tiết cần thiết để
tạo nên một thượng tầng cho công trình. Cơ cấu nối chuyển tiếp từ thượng tầng với khối đế. Các vấn đề
chịu tải và mỏi của thượng tầng.
+ Phần 8: Vật liệu dùng trong thiết kế, chế tạo.
Các đặc trưng của thép và các chỉ tiêu cơ bản trong xây dựng; cấu tạo và các chỉ số tiêu chuẩn của thép
ống; Vật liệu bê tông và vữa xây dựng; các loại vật liệu gia cố và hệ thống phụ gia bảo vệ chống ăn
mòn;

Các bài toán và quá trình liên quan trong hạ thủy. tần suất khảo sát và cách thức khảo sát + Phần 15: Cải hoán. nổ và sự cố khác (Fire. Đánh chìm và cố định công trình bằng cọc. Tác động của mỏi dẫn đến tuổi thọ công trình luôn thay đổi. Bao gồm các chi tiết về mối hàn. các phương pháp chống ăn mòn. và lắp dựng. hoàn thiện công trình và vận chuyển đến vị trí cần xây dựng. các loại phương tiện và các bài toán tính toán tương ứng. các tiêu chuẩn của một mối hàn đảm bảo tiêu chuẩn. Việc đánh giá lại công trình theo định kỳ để biết được hiện trạng của công trình. + Phần 12: Quy trình lắp đặt Là các nội dung trong lắp đặt công trình. động đất. Phần 9 bao gồm các nội dung về các yêu cầu trong bản vẽ thiết kế. Xử lý giảm tải cho công trình khi cần thiết. công trình đặc biệt Các vấn đề đặc biệt trong tính toán khi thiết kế. Vật liệu và các mối hàn + Phần 17: Đánh giá và phân tích lại kết cấU Việc công trình được đưa vào sử dụng trên thực tế sẽ có sự tác động phức tạp của môi trường. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kiểm tra. đánh giá xác suất xảy ra sự cố và rủi ro. thể hiện mối hàn và các tiêu chuẩn của một mối hàn để đạt cường độ. + Phần 18: Tác động do cháy. đem vào tái sử dụng. + Phần 10: Mối hàn và các vấn đề trong hàn thép. Các bản vẽ được thể hiện chi tiết theo từng hạng mục đã được quy định. + Phần 11: Quy trình chế tạo Nội dung của phần bao gồm các vấn đề cơ bản về quy trình chế tạo các modul của một công trình và các lưu ý trong trong khi thi công. Các tài liệu liên quan đến quá trình kiểm tra. vận chuyển đánh chìm. Các yếu tố gây ra sự cố.+ Phần 9: Đặc điểm của các loại bản vẽ. Các quy phạm kiểm tra quá trình chế tạo lắp ráp tại bãi lắp ráp. Những điều cần chú ý khi tái sử dụng công trình. Nội dung của tiêu chuẩn gồm các yếu tố để đánh giá công trình. Tiêu chuẩn chỉ rõ các quy định chung trong khảo sát và mức độ khảo sát. phụ thuộc vào tính chất liên kết của công trình. Các phương pháp hàn một kết cấu. . đánh giá. Cách tính toán và kiểm tra mối hàn. Tính toán ảnh hưởng đến công trình do tải trọng sự cố gây ra. quy trình đánh giá. Các yêu cầu để tạo thành một bản thiết kế để dự thầu. tái sử dụng Các quy định trong việc sửa chữa và cải hoán công trình. Các bài toán khi bắt đầu hạ thủy và vận chuyển. quy trình đánh giá sự cố của một công trình. + Phần 16: Các dạng kết cấu tối thiểu. Các tiêu chuẩn về an toàn trong việc bảo vệ xâm thực của môi trường. Tác động của mỏi đến công trình và cách tính toán tuổi thọ theo mỏi. Blast and Accidental Loading) Nội dung chính của phần này là các quy phạm để đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố. Các chỉ tiêu cấu tạo của các liên kết. + Phần 14: Quy trình khảo sát. kiểm tra khả năng chịu tải. các tiêu chuẩn về khuyết tật. đánh giá lại công trình Sau thời gian vận hành. Kiểm tra độ an toàn khi hạ thủy. Các chi tiết kỹ thuật trong bản vẽ và cách xây dựng một bản vẽ. công trình sẽ có sai số và cần kiểm tra liên tục để tiến hành sửa chữa khắc phục kịp thời. Phân tích kết cấu dựa trên số liệu thu thập để kết luận công trình. Các yếu tố trong khảo sát như vị trí. Cuối cùng là lắp đặt thượng tầng và các thiết bị phụ trợ + Phần 13: Quy trình kiểm tra Là các tiêu chuẩn để kiểm tra trong quá trình thi công công trình. chỉ tiêu phân loại và các số liệu cần thiết để phân loại. tải trọng đặc biệt: băng trôi. Trong đó tải trọng được tính toán được phân tích kỹ và kể đến các yếu tố đặc biệt. kiểm tra sai số cho phép.