You are on page 1of 2

Simulare 7 – 1

cap. 17-20 din Luca
1. Conform cu Luca 17:3 c trebuie să faci dacă fratele tău păcătuiește
împotriva ta?(17:3)
a) iartă-l b) mustră-l c) bate-l d) ignoră-l

2. Câți din cei 10 leproși s-au întors la Isus să-i mulțumească pentru
vindecare?(17:15-16)
a) 10 b) 7 c) 1 d) 4

3. Din ce neam făcea parte leprosul care s-a întors să-i mulțumească
lui Isus?(17:16)
a) samaritean b) iudeu c) roman d) un păgân oarecare

4. Cu fenomen din natură este asemănată venirea lui Isus (Fiul
omului)? (17:24)
a) cu o tornadă b) cu o ploaie puternică
c) cu un fulger d) cu un cutremur

5. Cu ce zile sunt comparate zilele de la sfârșitul lumii?(17:26)[mai
multe răspunsuri corecte]
a) cu ale lui Noe b) cu ale lui Ilie c) cu ale lui Moise
d) cu ale lui Lot e) cu ale lui Enoh f) cu ale lui Iov

6. Completați citatul: “Dar când va veni Fiul omului, va găsi
el ............ pe pământ?”(18:8)
a) iubire b) ascultare c) pace d) credință

7. De câte ori pe săptămână postea fariseul în pilda spusă de Isus cu
vameșul și cu fariseul?(18:12)
a) toată săptămâna b) de 2 ori c) de 3 ori d) 1 dată

8. Completați citatul: “Lăsați ............. să vină la Mine și nu-i opriți,
căci Împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei.”(18:16)
a) pruncii b) păcătoșii c) neprihăniții d) copilașii

Cum îi descrie Isus pe cărturari ucenicilor.. vor striga”(19:40) a) animalele b) pomii c) cerurile d) pietrele 15. Cum se prefăceau iscoditorii trimiși de preoți că sunt în fața lui Isus? Vroiau să arate că sunt. Care era numele omului bogat care era și mai-marele vameșilor? (19:2) a) nu i se specifică b) Zacheu c) Simon d) Anael 13.. La care poruncă nu a făcut Isus trimitere în dialogul cu tânărul bogat?(18:20) a) la prima b) la a 7-a c) la a 10-cea d) la a cincea 10.9...(20:20) a) înțelepți b) destoinici c) neprihăniți d) iscusiți 16. Completați citatul: “Vă spun că. Ce problemă de sănătate acea cel care ședea lângă drum...... câți dintre ucenici au înțeles acest lucru?(18:34) a) doar Petru b) doar Ioan c) cei 3 ucenici d) niciunul 11..... Despre câți frați vorbeau saducheii în discuția cu Domnul Isus despre înviere?(20:29) a) despre 2 b) despre 4 c) despre 7 d) despre 10 17. În ce copac s-a urcat omul bogat?(19:4) a) măslin b) dud c) măr d) prun 14. cerșea și a strigat la Isus “Fiul lui David”?(18:35... Când Isus le spunea că avea să sufere și să fie crucificat.39) a) era orb b) era schiop c) era surd d) era posedat 12. dacă vor tăcea ei. . despe care le spune să se ferească?(20:46)[mai multe răspunsuri] a) cu haine lungi b) caută scaunele dintâi la sinagogi c) așteptând plecăciuni în fața lor d) caută locurile dintâi la ospețe  Recitiți versetele de memorat  Pregătiți pentru data viitoare Luca de la capitolele 20-24 Sabat frumos! ..