You are on page 1of 13

http://syazalina83.blogspot.

com

TEMA KEBERSIHAN
TAJUK Menjaga Diri

Standard 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi
Kandungan bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul .
FOKUS
UTAMA Standard 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan
Pembelajaran mengeja perkataan yang mengandungi suku
kata terbuka dan tertutup dengan betul dan
tepat.
Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
Kandungan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
FOKUS
SAMPINGAN Standard 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
Pembelajaran mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:
i. mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan
anggota badan dan bukan anggota badan.
OBJEKTIF ii. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.
iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi
dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

i. Ilmu: Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan,
PENGISIAN Pendidikan Moral
KURIKULUM ii. Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan
iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas
SISTEM
Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata
BAHASA
MEDIA Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT

24

Langkah 2 1.Sains tertutup dengan bimbingan guru. kumpulan atau kelas. Contoh: tangan leher mata dahi hidung perut mulut badan kaki jari 2. Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan murid mendengar dengan teliti. http://syazalina83.Gambar 3. Murid diminta menyebut semula anggota badan yang disebutkan oleh guru secara individu. .kad perkataan 25 . Murid menyebut perkataan yang berkaitan KBT (KB): dengan anggota badan yang ditunjukkan .blogspot. (anggota Media: badan) . Murid mengecam perkataan yang didengar anggota lalu menyentuh bahagian badan masing.Mengumpul Perkataan: dan Contoh: mengelas Contoh: tangan leher mata  tangan dahi hidung perut Nilai: hidung mulut badan kaki . .com STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Langkah 1 1. Murid menyebut semula perkataan yang Ilmu: mengandungi suku kata terbuka dan .Jaga  perut jari kebersihan mulut diri  badan leher 2. badan masing.

Langkah 4 1.com PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Langkah 3 1. 3. Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. Murid menceritakan cara-cara menjaga kebersihan diri dan peralatan yang selalu digunakan 2.Kebersihan 4. http://syazalina83.blogspot. Sistem Bahasa: 2. Murid mengeja dan membaca semula Lembaran Kerja 1 perkataan yang telah disuaikan dengan gambar menggunakan sebutan yang betul. . KBT(TKP): 3.klasifikasi berpandukan kad perkataan yang ditunjukkan.hubung kait pada kad dan mengasingkan kad-kad yang menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai: anggota badan. 26 . Murid mengkelaskan perkataan yang Lembaran Kerja 2 menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan pada lembaran kerja yang diberi. Murid mendengar dan mengulang KBT (KB): Lampiran 1 perkataan yang disebut oleh guru .Kata nama perkataan yang terdapat pada kad dan Am murid lain akan mengulanginya. Seorang murid mengeja dan menyebut . Murid menyebut perkataan yang terdapat .

Pemulihan 1.com PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Langkah 5 1. Murid menyebut semula makna perkataan yang dihitamkan. Murid mengeja dan menyebut perkataan . 2.MS Word perkataan Pentaksiran 1. Murid bersoal jawab tentang maksud perkataan yang dihitamkan. http://syazalina83. Murid menyebut perkataan yang Lembaran Kerja 4 mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang disebut oleh guru. 3. Murid memadankan perkataan dengan Lembaran Kerja 3 makna yang diberi secara menaip atau klik dan seret . 2. Murid menulis perkataan yang disebut dengan ejaan yang betul. Murid menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu. Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT Lampiran 2 beramai-ramai dengan bimbingan guru. 27 . 5.blogspot. Murid menyebut suku kata yang Lembaran Kerja 5 ditunjukkan. Sistem Bahasa: 2. 4.sinonim yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir-gilir.

blogspot. 3. Murid mengeja dan menyebut perkataan Lembaran Kerja 6 yang ditunjukkan. Murid menyebut frasa yang telah dibina. 2. http://syazalina83. 28 .com PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Pengayaan 1. Murid memadankan perkataan untuk membentuk frasa yang bermakna.

blogspot.com Lampiran 1 Aktiviti 1 tangan jari leher kaki badan mulut mata perut hidung dahi 29 . http://syazalina83.

com Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.blogspot. berus sikat mulut perut berus sikat mulut perut 30 . http://syazalina83.

blogspot. http://syazalina83. selipar leher tangan mulut kasut berus mandi sikat hidung kotor perut Anggota Badan Bukan Anggota Badan 31 .com Lembaran Kerja 2 Aktiviti 1 Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan.

Razak budak yang sihat.blogspot. dengar bacaan rakan kamu. Razak lap badan supaya kering. Selepas mandi. Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak ada kuman. Dia selalu jaga diri supaya bersih. Razak gosok badan agar hilang daki. 32 . Dia sapu bedak pada badannya supaya rasa segar.com Lampiran 2 Secara berpasangan. http://syazalina83. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari. Razak selalu nampak kemas. Dia juga pakai baju yang bersih.

bedak 4. kemas 33 . uzur rapi serbuk harum bakteria nyaman 1. kuman 3.blogspot. sakit 2. segar 5.com Lembaran Kerja 3 Aktiviti 3 Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi. http://syazalina83.

hsita 5. http://syazalina83.com Lembaran Kerja 4 Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang disediakan. 1. nsaub 4. esarg 34 . 3.blogspot. ebrsu nuhdgi 2.

com Lembaran Kerja 5 Pemulihan Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan. bun sok kat sut suh go 1. http://syazalina83. ba 3. si 5. ka 35 . 2.blogspot. sa 4.

blogspot. 3. 36 . gosok kasut sabun badan basuh rambut tangan sikat cuci gigi kuku potong Jawapan: 1. 4. 2. dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan untuk membentuk frasa. 6.com Lembaran Kerja 6 Pengayaan Secara berpasangan. http://syazalina83. 5.