You are on page 1of 10

Anindita Keisha Zahra = Seorang putri yang tanpa Adilah = Adil

kekurangan dan tanpa cacat dan memiliki akhlak seperti Anisah = Ramah dalam pergaulan; teman
putri Rasulullah SAW. Abidah Bassamah = Wanita yang tekun beribadah dan
Anindita : Seorang yang tanpa kekurangan dan tanpa murah senyum
cacat (Jawa) Abidah = Tekun beribadah
Keisha : Putri Bassamah = Selalu tersenyum
Zahra : Nama Salah Satu Putri Rasulullah SAW (Arab) Adawiyatul Rahmah = Wanita Adawiyah (perempuan
Anindya Fauziah = Kemenangan yang sempurna sufi) yang penuh kasih sayang kepada sesama
Anindya = Sempurna (Jawa) Adawiyatul = Adawiyah (nama tokokh sufi)
Fauziah = Kemenangan (Arab) Al-Rahmah = Kasih sayang
Aniq Cahya Dewi = Wanita yang bersinar, cantik dan Adeeva Afsheen Myesha = Karunia kehidupan yang
mungil bersinar seperti bintang di langit yang menyenangkan
Aniq = Cantik dan mungil (Arab) Adeeva, Adiva : 1) Menyenangkan, sedap, lemah lembut
Cahya Dewi = Wanita yang bersinar (Jawa) (Arab) 2) Sopan santun, baik budi (Hebrew)
Adiba Shakila Atmarini = Perempuan cantik rupawan Afsheen : Bersinar seperti bintang di langit (Arab)
yang berpengetahuan dan memiliki ketajaman hidup Myesha, Myisha, Myeisha, Myeshia, Myiesha,
Adiba = Beradab, berpengetahuan Myeasha, Mysha : 1) Lincah, bersemangat, seperti
Shakila = Cantik rupawan wanita (Arab) 2) Karunia kehidupan
Atmarini = Ketajaman hidup Adiba Shakila Atmarini = Perempuan cantik rupawan
Ainuha Suraiya = Wanita bermata terang laksana yang berpengetahuan dan memiliki ketajaman hidup
bintang Adiba = Beradab, berpengetahuan
Ainuha = Matanya Shakila = Cantik rupawan
Suraiya = Bintang Atmarini = Ketajaman hidup
Aisha Syifa Aalinarrohman = Aisha si obat penerang Adira Azzahra = Seorang mulia yang memiliki
kedua orang tuanya dan juga penyayang kekuatan besar yang sangat baik dan cerdas
Aisha : Nama istri Nabi Muhammad Adira, Adirah, Adeera, Adyra, Adeerah, Adyrah, Adeira,
Syifa : Obat Adeirah, Adiera : Seorang mulia yang memiliki
Aalinarrohman/Alina, Aalina : 1) Terang (Sansekerta) 2) kekuatan besar (Hebrew / Arabic)
Mulia (Arab) + Rohman : 1) Nama belakang ayahnya 2) Azzahra : Sangat baik & cerdas
Penyayang Adonia Najma Orlin = Perempuan yang cantik bak
Aisya Faiha = Istri Nabi yang banyak kelebihannya bintang yang berkilau kemasan
Aisya = Istri Nabi (Arab) Adonia = Cantik
Faiha = Banyak kelebihan (Arab) Najma = Bintang
Aisyah Aila Varisha Orlin = Berkilau keemasan
Aisyah : Istri Rasulullah SAW yang punya sifat ramah, Adonia Najma Orlin = Perempuan yang cantik bak
pandai & baik bintang yang berkilau kemasan
Aila : 1) Keteguhan, kebijaksanaan, pengaruh dan Adonia = Cantik
kekuasaan (Indonesia) 2) Pohon oak (Inggris-Amerika) Najma = Bintang
3) Pembuka cahaya (Arab) Orlin = Berkilau keemasan
Varisha : Mulia Adresia Hayatul Hikam = Perempuan yang dapat
Adibah Abqariah = Wanita beradab yang cerdas membaca dan menyikapi fenomena kehidupan dengan
Adibah = Beradab bijaksana
Abqariah = Berilmu; cerdas Adresia = Tanda, fenomena
Adibah Asilah = Wanita beradad yang halus budi Hayatul = Hidup
pekertinya Hikam = Bijaksana, adil
Adibah = Beradab
Asilah = Halus budi pekerti Afanin Huriyah Huwaida = Perempuan bagai bidadari
Adibah Saidah = Wanita beradab yang penuh surga yang lembut ibarat daun yang lembut
kebahagiaan Afanin = Daun yang lembut
Adibah = Beradab Huriyah = Bidadari surga
Saidah = Kebahagiaan Huwaida = lemah lembut
Adibah Ufairah = Perempuan yang beradab dan
pemberani Afifa Nahda Rafanda = Wanita santun yang menjaga
Adibah = Beradab kesuciannya sehingga menjadi wanita (orang) mulia
Ufairah = Berani Afifa, Afifah : Suci, murni, yang mensucikan diri, yang
Adila Nisa Ardani = Perempuan yang memiliki rasa baik (Arab)
adil dan suci Nahda : Mulia
Adila = Pantas, tepat, adil Rafanda/Rafa : 1) Makmur, kaya, senang,
Nisa = Perempuan keberuntungan, kebahagiaan, kemakmuran (Arab) 2)
Ardani = Suci Jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan
Adilah Anisah = Wanita adil yang ramah dalam sempurna (Indonesia) 3) Wanita santun
pergaulan

anugrah dari Allah kegembiraan. Gava + Putri : Anak perempuan Aidah = Berhari raya Salimah = Selamat. cerdas Ahlam = Cita-cita. Afifah : Suci. yang mensucikan diri. kebahagiaan(Arab) + Rahma : Kesetiaan. karunia Akifah Nailah = Wanita yang rajin beritikaf dan suka memberi Aida Rahsetia Islami = Perempuan yang beruntung Akifah = Rajin beritikaf karena memiliki ketaatan kepada aturan agama Nailah = Suka memberi Alda = Keberunrungan Rahsetia = Patuh. cantik. kesenangan Aisyah Silmi Afiqa = Perempuan yang sangat Aliyah = Tinggi berpengetahuan degan hidup bahagia dan selamat Aisyah = Hidup bahagia Ahlam Athiyah = Wanita yang mendapat anugerah Silmi = Selamat untuk memiliki cita-cita Afiqa = Sangat berpengetahuan. Beruntung yang membawa kebahagiaan Zahra : Bunga mawar Ainayya : Mata yang indah Fathiyyaturahma/Fathiyya. setia Al-fiyah Hasna Kamila = Perempuan yang memiliki Islami = Selamat sifat ribuan. Alayyah : Yang berderajat luhur (Arab) selamat Gavaputri. pintar Afnan Faizah = Wanita yang mendapat kemenangan dan banyak memberi manfaat ( bagaikan pohon berbuah) Aisyah Nuha Zahira = Anak perempuang yang baik. yang Aisyah Ayudia Inara = Semoga menjadi seorang baik (Arab) perempuan yang baik.Afifah Adawiyah = Wanita Adawiyah (wanita sufi) Aisyah Alifah = Wanita bagaikan istri rasulullah yang yang punya harga diri memiliki sifat ramah tamah Afifah = Memiliki harga diri Aisyah = istri rasulullah saw Adawiyah = Nama seorang wanita sufi Alifah = ramah tamah Afifah Fitri = Putri yang benar-benar suci Afifa. Rendah hati Inara : Berkharisma. Alifa : Anak pertama diberi banyak berkah (Indonesia) Hibatillah : Anugrah dari Allah SWT (Arab) . impian Maimanah = Memberi berkah. cantik dan sempurna Al-fiyah = Yang memiliki sifat ribuan Aidah Al-Fiyah = Perempuan dengan beraneka ragam Hasna = Cantik sifat yang kembali bersih pada hari raya Kamila = Sempurna Aidah = kembali berhari raya Al-Fiyah = yang memiliki sifat ribuan Alayya Gavaputri = Anak perempuan yang berderajat luhur Aidah Salimah = Wanita yang merayakan hari raya dan Alayya. karunia Akifa Naila = Wanita yang rajin beritikaf di masjid dan suka memberi Ahlam Maimanah = Wanita pemberi berkah yang punya Akifa : Wanita yang raji beritikaf di masjid cita-cita Naila : Anugerah Ahlam = Cita-cita. pintar. Fathiya : Kemenangan. yang sesungguhnya rendah hati dan tidak sombong sehingga kelak dia dapat Afiyah Salimah = Wanita yang sehat dan selamat berguna untuk orang2 yang ia cintai. Afnan = Pohon yang berbuah pintar dan cantik Faizah = Kemenangan Aisyah : Seorang perempuan yang baik Nuha : Intelek. segar Aisyah : Seorang perempuan yang baik Salimah = Selamat. Fitri : Yang sebenarnya. Afiyah = Sehat. damai Ayudia : Cantik. pikiran (Arab) Afrah Aliyah = Wanita berkedudukan tinggi yang penuh Zahira /Zahir : Yang cantik berseri (Arab) kegembiraan Afrah = Kegembiraan. anugerah. impian Athiyah = Anugerah. berkharisma. Alifa Hibatillah = Anak pertama. murni. damai Alesha Zahra = Bunga mawar yang selalu di lindungi Allah Ainayya Fathiyyaturahma = Berkat mata yang indah Alesha : Selalu di lindungi Allah (Arab).

cantik seperti dewi pernikahan. pandai (Islamic) Alifah = Ramah dalam bersahabat Ayunindya : Gadis cantik yang diberi kelebihan Barizah = Menonjol (kepandaian) (Indonesia) Alifah Basyirah = Perempuan ramah yang selalu Alya Azizah = Wanita mulia yang memiliki derajat menyampaikan kabar gembira tinggi Alifah = Perempuan ramah Alya = Tinggi Basyirah = Penyampai kabar gembira Azizah = Mulia. kemuliaan (Arab) Dewina : Cantik seperti dewi Cinta (Arab) Maryam.Alifa Naufalyn Fikria Rabbani = Anak yg dermawan Aliyah = Tinggi. agung yang suka berpikir & cerdas. kecantikan (Indonesia) 4) Alya : Kehebatan. mulia. Alia : Agung. Alifah = Ramah tamah dalam bersahabat Zahera. bangsawan. mulia Burairah = Perilaku baik Azizah = Pemberani. perkasa Alifah Burairah = Perempuan ramah yang berperilaku Alya Azizah Tamamah = Laki-laki yang berkedudukan baik mulia. mekar Rabbani : Berdzikir Aliyah. Zahreh. patuh Bari’ah = Cantik Amal Fitriyah = Wanita yang berakhlak suci Aliyah Saifanah = Wanita yang agung dan berani Amal = Perbuatan. Zahrah. Alesa : 1) Yang tercantik (Afrika) Alya Dewina Maryam = Kemulian wanita yang tegar 2) Bangsawan (Hawai) 3) Kebahagiaan. Siti Maryam : Wanita yang tegar dan tabah. bijak dan pandai Alifah Barizah = Wanita yang ramah dan menonjol Alula : Yang pertama (Arabic) kepandaiannya Farzana : Bijak. pemberani dan sempurna Alifah = Perempuan ramah Alya = Tempat yang tinggi. akhlak membela kebenaran (laksana pedang) Fitriyah = Suci. Zaharra. murni . Zahira : 1) Berkulit putih. Zahre. perkasa Tamamah = Sempurna Alika Naila Putri = Putri yang sukses & jujur Alika. Alikha. kehormatan & dan tabah. Alia. Zahraa. Aliyyah. tinggi. bunga (Swahili) 2) Alfa = Seribu Bunga yang sedang mekar (Arab) Kamala = Kesempurnaan Almasah Basimah = Perempuan bagaikan batu mulia Alifah Alfi Kamali = Wanita yang ramah tamah dalam yang memancarkan senyum bersahabat punya seribu kesempurnaan Almasah = Batu mulia Alifah = Ramah tamah dalam bersahabat Basimah = Senyum Alfa = Seribu Kamala = Kesempurnaan Alula Farzana Ayunindya = Gadis cantik pertama yang diberi kelebihan. Naila : Kesuksesan (Arab) salah satu dari dua wanita yang dijamin masuk surga Alilatul Barizah = Wanita yang harum dan menonjol Alya Jazila Islami = Perempuan yang mempunyai kepintarannya ketinggian dalam bijak ucapannya dan selamat Alilatul = Memakai wewangian Alya = Ketinggian Barizah = Menonjol (kepandaian) Jazila = Bijak ucapannya Islami = Selamat Alita Watsiqah Bari’ah = Perempuan yang memiliki kemuliaan dan kepercayaan diri yang memancarkan Alya Mukhbita = Wanita yang tinggi derajatnya dan kecantikan berakhlak mulia Alita = Mulia Alya = Tinggi Watsiqah = Percaya diri Mukhbita = Berakhlak mulia. Zahara. tinggi derajatnya seperti bunga yang sedang Fikria : Berpikir/cerdas. derajat sosial yang tinggi (Arab) Alifah Alfa Kamala = Wanita yang ramah tamah dalam Nabila : Keturunan bangsawan (Arab) bersahabat punya seribu kesempurnaan Zahra. Alikah. suka berdzikir & selalu Saifanah = Pedang ingat kepada Allah Alifa : Anak pertama Aliyyah Nabila Zahra = Keturunan bangsawan yang Naufalyn : Dermawan mulia.

Diambil dari tafsir surat AL- FATIHAH Asilah Fadiyah = Wanita lemah gemulai yang menyelamatkan . harapan Ramadhani : Karena lahirnya di bulan Ramadhan Ahsanul = Lebih baik Al-Majidah = Mulia Anisa Ufairah = Perempuan yang pemberani Anisa = Perempuan (Arab) Amani Yusriyah = Wanita yang dimudahkan mengejar Ufairah = Pemberani (Arab) cita-cita Amani = Cita-cita. mulia asalnya Fatinah = Menarik hati Anbari Hasanah = Wanita yang harum lagi penuh kebaikan Ariqah Mahmudah = Wanita yang baik budi lagi terpuji Anbari = Wangi-wangian Ariqah = Baik budi. kalem Khaliluna : Kekasih kami. istri Fir’aun QUR’AN ke 21 yang dimana dia lahir jam 9 malam Buraidah = Dingin. aman kelebihan Anisah = Ramah dalam pergaulan. impian Anisa Ramadhani = Anak perempuan yang lahir di bulan Amani Ahsanul Majidah = Wanita yang mempunyai Ramadhan cita-cita mulia terbaik Anisa : Perempuan Amani = Cita-cita. ratu Annisa Widyawati = Wanita yang banyak ilmunya dan Afifah = Memiliki harga diri cantik Annisa : wanita (Arab) Amjad Athifah = Wanita mulia yang pengasih Widyawati : banyak ilmunya dan cantik (Arab) Amjad = Mulia Athifah = Belas kasih. keinginan Hayfa = Rupawan (Arab) Ahlam = Harapan. mulia asalnya Hasanah = Kebaikan Mahmudah = Terpuji Anbiyaa Khaliluna Asiah Buraidah = Wanita Kalem yang menjadi obat Anbiyaa : 1) Para nabi 2) Diambil dari surat AL.Amani Ahlam = Wanita yang mempunyai cita-cita dan Anisa Hayfa = Perempuan yang rupawan harapan Anisa = Perempuan (Arab) Amani = Cita-cita. perasaan Aqra Nabiha = Perempuan yang pintar membaca situasi Aqra = Membaca Ana Athiyah Fahriyah = Saya sebagai wanita yang Nabiha = Situasi diberi anugerah kebanggaan oleh Allah Ana = Saya Ariqah Fatinah = Wanita yang baik budi yang menarik Athiyah = Anugerah hati Fahriyah = Kebanggaan Ariqah = Baik budi. keinginan Anisah Bahirah = Wanita yang ramah dalam pergaulan Yusriyah = Dimudahkan dan indah di pandang mata Anisah = Ramah dalam pergaulan Ambar Rukma Qatrunnanda = Tetesan embun yang Bahirah = Indah semerbak harum mewangi Ambar Rukma = Semerbak harum wangi (Jawa) Annisa Ayu = Wanita yang cantik Qatrunnada = Tetesan embun (Arab) Annisa : Wanita (Arab) Ayu : Cantik (Jawa) Aminah Anisah = Wanita yang dapat dipercaya dan ramah dalam pergaulan Annisa Faiha = Anak perempuan yang memiliki banyak Aminah = Dapat dipercaya. teman Annisa : Anak Perempuan Faiha : Banyak kelebihan Amira Ainun Mahya = Putri agung dengan mata yang bersinar Annisa Kasturi Naim = Anak perempuan penghuni surga Amira = Putri agung (Arab) yang harum bagai bunga kasturi Ainun Mahya = Mata yang bersinar (Arab) Annisa : Anak Perempuan Kasturi : Bunga Kasturi Amirah Afifah = Wanita pemimpin yang menjaga harga Naim : Surga Naim diri Amirah = Pemimpin. Asiah = Obat.

bagus Azizah Nur Su’ad = Wanitamulia yang memancarkan cahaya kebahagiaan Azizah = Mulia. murni Bahijah = Kebahagiaan. wangi Laha Afaf = memiliki harga diri Azka Syandana Rahman = Kebaikan yang lebih bersih & lebih sempurna dan mengalir terus Athiyyah Hasanah = Wanita yang selalu memberikan Azka : Lebih bersih. anggun (Yunani) 2) Demokrasi (Arab) Khaliqa : Ciptaan Allah (Arab) Athifah Mahmudah = Wanita terpuji yang penuh belas Dzahin : Cerdik dan pandai kasih Athifah = Belas kasih. tebusan berperilaku setia. cerdas Rudainah = Kasih sayang Asma Adibah = Wanita beradab yang lantang Aysha Ailani Arka = Pemimpin yang soleh & bijaksana. pemurah dan berseri-seri Badriyah Anisah = Wanita yang bercahaya laksana Atika : Pemurah bulan purnama dan ramah dalam pergaulan Zahra : Berseri-seri Badriyah = Bulan purnama Ratifa : Berakhlak baik Anisah = Ramah dalam pergaulan Atikah Marhamah = Wanita yang pemurah lagi Bahijah Sadidah = Wanita yang selalu menggunakan penyayang kebahagiaan secara tepat Atikah = Pemurah. halus Aufa Ahimsa Ardhani = Anak perempuan yang Fadiyah = Menyelamatkan. lebih sempurna (Arab) kebaikan Syandana : Mengalir terus (Sansekerta) Athiyyah = Pemberian Rahman : Kebaikan (Arab) Hasanah = Kebaikan Badrina Bussaina Mufidah = Perempuan yang memiliki Atika Balqis Azizah = Ratu mulia yang pemurah kecantikan laksana rembulan bermanfaat menerangi Atika : Pemurah malam hari Balqis : Ratu Badrina = Bulan kami Azizah : Mulia Bussaina = Cantik Mufidah = Bermanfaat Atika Zahra Ratifa = Anak perempuan yang berakhlak baik. keindahan Marhamah = Penyayang Sadidah = Tepat sasaran.Asilah = Gemulai. halus Ayduha = Kedua tangannya Abqariah = Pandai. berhati suci dan penuh ketentraman Aufa = Setia Askanah Havika = Wanita baik hati yang terkasih Ahimsa = Kedamaian Askanah = Wanita baik hati (Arab) Ardhani = Suci Havika = Terkasih (Hawai) Ayduha Rudainah = Wanita yang menggunakan kedua Asla Abqariah = Wanita yang gemulai lagi pandai tangannya untuk mengasihi orang lain Asla = Gemulai. lebih nyaring Aysha : Wanita soleha & terhormat Adibah = Beradab Ailani : Pemimpin yang bijaksana Arka : Cahaya matahari Asmahan Athirah = Wanita Asamahan yang harum baunya Azalea Khaliqa Dzahin = Anak yg anggun ciptaan Allah Asmahan = Nama tokoh wanita yg cerdik dan pandai Athirah = Harum baunya Azalea : 1) Bunga. perasaan Mahmudah = Terpuji Azhariah Maisun = Wanita berwajah cantik laksana bunga-bunga Azhariah = Bunga-bunga Athirah Badi’ah = Wanita yang harum dan indah Maisun = Cantik dipandang mata Athirah = Harum. benar . perkasa Athirah Laha Afaf = Wanita harum yang menjaga harga Nur = Cahaya. menyuarakan kebenaran yg bisa menebarkan cahaya Asma = Menyuarakan lantang . wangi Badi’ah = Indah. sinar diri Su’ad = Bahagia Athirah = Harum.

kekal Basmah = Senyuman Ajibah = Mengagumkan Baitah Safinatunnajah = Rumah yang indah dan kapal penyelamat Bassam Mardhiyah = Wanita yang memiliki senyuman Baitah : rumah yang indah (Arab) tulus Safinatunnajah : kapal penyelamat (Arab) Bassam = Senyuman Mardhiyah = Tulus. rahmat Dinah = Permata Al-Azminah = Zaman. waktu Bayati Dinah Diyanah = Perempuan yang punya ketaatan pada agama dan kecintaan yang mulia bagai Barakatul Azminah = Wanita penuh berkah sepanjang permata masa Bayati = Nisbah Barakatul = Berkah. cantik dan rendah hati Callista = Yang tercantik Bassama = Selalu senyum Maharani = Ratu. ikhlas. perkasa Al-Hikmah = Hikmah Basyhirah Jaudah = Wanita yang selalu memberi kabar Balqis Fayruz Zaman = Ratu yang menjadi permata gembira dan menyenangkan hati sepanjang zaman dan bagi orangtuanya Basyhirah = Pemberi kabar gembira Balqis : Ratu & Istri Nabi Sulaiman Jaudah = Menyenangkan hati Fayruz : Permata Zaman : Masa. lebih Siddiqah = Jujur. dapat dipercaya Bayyinah Sadiqah = Wanita yang menjadi bukti dengan benar . ridha Bakhitah Munirah = Wanita yang bersinar keberuntungannya Bassam Naflah = Wanita yang memiliki senyuman Bakhitah = Beruntung. permaisuri Adonia = Cantik Zahida = Rendah hati. gemilang tersenyum Abqariyah = Pandai. keindahan mengagumkan Badiah = Abadi. lincah ketaatan pada agama dan kecintaan yang mulia bagai Maisun = Berwajah dan bertubuh cantik permata Bayati = Nisbah Barizah Siddiqah = Wanita jujur yang menonjol Dinah = Permata kemampuannya Diyanah = Agama Barizah = Menonjol. cerdas Basimah = Selalu tersenyum Adibah = Beradab Bahjah Badiah = Wanita yang mengejar kasenangan abadi Basmah Ajibah = Wanita yang memiliki senyuman Bahjah = Kesenangan. bercahaya Bassam = Senyuman Naflah = Bunga Matahari Balqis Callista Maharani = Perempuan yang bagaikan Balqis sebagai ratu yang tercantik Bassama Adonia Zahida = Perempuan yang selalu Balqis = Ratu istri nabi Sulaiman AS tersenyum. padangan. mujur merekah bagaikan bunga matahari Munirah = Bersinar. masa Diyanah = Agama Bari’ah Maisun = Wanita mahir yang cantik Bayati Dinah Diyanah = Perempuan yang punya Bari’ah = Mahir. indah luas memahami Majidah = Mulia Bashirah = Memiliki wawasan.Bahirah Majidah = Wanita cantik yang mulia Bashirah Fahimah = Wanita yang memiliki wawasan Bahirah = Cantik. berakal Fahimah = Memahami Bahiyah Abqariyah = Wanita yang cemerlang dengan kepandaiannya Basimah Adibah = Wanita beradab yang selalu Bahiyah = Cermelang. tidak rakus dunia Balqis Durratul Hikmah = Wanita yang penuh mutiara hikmah laksana ratu Balqiss Bassamah Azizah = Wanita mulia yang murah senyum Balqis = Ratu istri nabi Sulaiman Bassamah = Murah senyuman Durratul = Mutiara Azizah = Mulia.

dalil Busyra Mauludiyah = Wanita yang dilahirkan membawa Sadiqah = Benar kabar kegembiraan Busyra = Kabar gembira. kepintarannya selalu disenangi orang disekitarnya menjadi keabadian Chika = Akrab. masa subur ilmu pengetehuan (kebun ilmu) Bustan = Taman. musim semi (Arab) Bikrun = Gadis (Arab) Putri : Anak perempuan Sakhi = Murah hati (Arab) Chandra Shohwatul Islami = Perempuan yang unggul Binti Kamilia = Anak wanita yang sempurna mengantarkan kebangkitan Islam Binti = Anak wanita Chandra = Unggul terkenal Kamil = Sempurna Shohwatul = Kebangkitan Islami = Selamat Binti Munaya = Anak wanita yang menjadi cita-citaku Binti = Anak wanita Chayra Fayyola Nadhifa = Putri yang memiliki pribadi Munaya = Cita-cita yang baik dengan hati yang tulus dan bersih Chayra. berdampingan. Khairah : Kebaikan (Arab) Fayyola : Ketulusan (Afrika Selatan) Binti Nadirah Zakauha = Anak wanita yang memiliki Nadhifa. terang (Jawa) Salsabila : mata air surga (Arab) Bernice Butsainah = Wanita yang cantik pembawa kemenangan Calya Salsabila = Sempurna tanpa cacat bagai mata air Bernice : pembawa kemenangan (Perancis) surga Butsainah : wanita yang cantik (Arab) Calya : Sempurna tanpa cacat (Jawa) Salsabila : mata air surga (Arab) Bikrun Nabilah = Seorang gadis yang mulia Bikrun : gadis (Arab) Chairunnisa Salsabila Putri = Anak perempuan yang Nabilah : mulia (Arab) paling cantik seperti musim semi Chairunnisa. benar Da’amatul Azmina = Wanita yang menjadi pilar sejarah berbagai zaman Da’amatul = Pilar. Cordelia : Gadis yg hangat & baik hati (Arab) Khansa : Wanita yang baik (Arab) Burairah Sadidah = Wanita yang selalu berbakti dan Rafani : Bahagia serta kaya raya (Arab) tepat dengan perhitungannya Burairah = Berbakti. Bassamah = Murah senyum bahagia dan kaya raya. tiang Bustanil Ilmiah = Wanita yang menjadi tempat tumbuh Al-Azmina = Zaman. Khairunnisa : Gadis yang paling cantik Bikrun Sakhi = Gadis yang murah hati Salsabila : Nama mata air di surga. hangat. Nadhif : Bersih kecerdasan jarang dipunyai orang Binti = Anak wanita Nadirah = Jarang Chika Khansa Khalida = Perempuan yang baik dan Zakauha = Kecerdasannya. kebun Al-Ilmiah = Ilmu pengetahuan. dekat Khansa = Perempuan yang baik Binti Ruqayyah Azhimah = Anak wanita yang punya Khalida = Abadi kemajuannya secara mengagumkan Binti = Anak wanita Ruqayyah = Kemajuan Cintya Risqi Azalia = Anak perempuan karunia dari Azhimah = Mengagumkan allah yang dilindungi dan memiliki cinta setia. berbuat baik Sadidah = Tepat sasaran. Cintya = Cinta setia Risqi = karunia dari allah Bintun Rabi’ah Bassamah = Anak wanita keempat yang Azalia = Yang dilindungi murah senyum Bintun = Anak wanita Rabi’ah = Keempat Cordelia Khansa Rafani = Wanita yg baik hati. senang Benicia Askanah = Wanita baik hati yang Mauludiyah = Kelahiran menyenangkan Benicia : menyenangkan (Latin) Cahaya Salsabila = Sinar dari mata air surga Askanah : wanita baik hati (Arab) Cahaya : sinar. bersifat ilmu Da’iyah Fatinah = Wanita penyeru kejalan kebaikan yang menarik hati .Bayyinah = Bukti.

hubungan Dianah = Agama-agama Diyanah = Agama Al-Fadiyah = Menyelamatkan. wangi Elvina Bikrun = Gadis yang ramah dan bijakasana Dawamah Munirah = Wanita yang terus menerus selalu Elvina = Ramah dan bijaksana (Melayu) memancarkan cahaya Bikrun = Gadis (Arab) . halus Earlyta Arsyfa Salsabila = Awal yang cantik menjadi Basyirah = Pemberi kabar gembira anak yg mulia dan menjadi mata air surga Earyta. permata yang mahal Stina = Disucikan Azalia = Yang dilindungi Dzakiyah Rafifah = Cerdas dan berakhlak baik Dzakiyah = Cerdas (Arab) Dariah Basyirah = Wanita yang lembut pemberi kabar Rafifah = Berakhlak baik (Arab) gembira Dariah = Lemah lembut. permata Basmalah = Bismillahirrohmanirrohim Dafiyah Diyanah Syauqiyyah = Perempuan yang memiliki rasa persahabatan tinggi dan cinta yang dalam Dianah Al-Fadiyah = Wanita yang menjadi penyelamat terhadap agama agama-agama Allah Dafiyah = Hangat. pilar kehidupan bagai orang lain Daliah = Gayung. cantik. tetap Fatinah = Menarik hati Munirah = Bercahaya. tebusan Syauqiyyah = Rindu. seruan Dewi = Ratu. berprilaku benar Durrah = Mutiara Al-Hikmah = Hikmah Daniah Mu’nisah = Wanita sederhana yang menyenangkan hati Durrah Badi’ah = Wanita laksana mutiara yang indah Daniah = Sederhana. cinta Dini Danah Di’amah = Anak perempuan yang Daimah Mahmudah = Wanita yang selalu tetap terpuji memuliakan agama sebagai pilar kehidupan bagai batu Daimah = Tetap. ciduk air Disaya Rajwa = Arah Harapan Khalishah = Jernih. damai darin Salima = Melindungi. jitu Ratna = Perempuan intan. bersinar Da’wah Sadidah = Wanita yang mampu berdakwah Dewi Ratna Basmalah = Perempuan yang cantik bagai secara tepat sasaran permata yang selalu memulai sesuatu dengan basmalah Da’wah = Dakwah. Early : Awal + Lyta : Jelita. tunggal. dalil. bagus Darda Stina Azalia = Perempuan menjadi mutiara Dzaibah Faridah = Wanita pertama yang mengantisipatif kebijaksanaan yang dilindungi dan disucikan Dzaibah = Antisipasi. berjaga-jaga Darda = Mutiara kebijaksanaan Faridah = Pertama. cantik Dariah Jaudah = Wanita yang lembut menyenangkan Arsyfa : Mulia (Arab) hati Salsabila : Mata air surga (Arab) Dariah = Lemah lembut. halus Jaudah = Menyenangkan hati Eca Salima Salsabila = Perempuan yang bagai mata air yang memberikan perlindungan dan ketentraman Darini Athirah = Wanita yang harum laksana bunga Eca = Tentram. bersih Sadidah = Tepat sasaran. terus menerus mulia Mahmudah = Terpuji Dini = Agamaku Danah = Batu mulia Daliah Khalishah = Wanita yang sejati pembawa Di’amah = Tiang. juru dakwah Dawamah = Terus menerus. mata air Athirah = Harum. pendengar yang baik Darin = Nama bunga Salsabila = Air mancur. buah mudah dipetik Durrah = Mutiara Mu’nisah = Menyenangkan hati Badi’ah = Indah. azas hikmah Shalihah = Shaleh. murni Disaya : Arah (Thailand) Rajwa : Harapan (Arab) Dalilah Shalihah = Wanita shaleh yang bisa membuktikan Durrah Al-Hikmah = Wanita yang penuh mutiara Dalilah = Bukti.Da’iyah = Penyeru.

selamanya Fahimah = Memahami Jalilah = Agung Farah Bahirah = Wanita yang riang dan indah Farah = Riang. tunggal. tebusan Syafiqah = Belas kasih Farah Badiah = Wanita yang selalu menyenangkan setiap waktu Fahimah Jalilah = Wanita agung yang meiliki Farah = Kesenangan pemahaman luas Badiah = Abadi. senang Faiqah = Megungguli. ketulusan Fakhriyah = Kebanggaan Syu’ubah = Bangsa-bangsa Fadiyah Jalilah = Wanita agung yang menyelamatkan Fadiyah = Menyelamatkan.Emilia Sulia Salvina = Perempuan berjiwa muda dan Faizah = Berjaya. beruntung rajin yang selalu bijaksana dalam menyikapi persoalan Faihanah = Harum. dirahmati . tebusan Fakihah Ailatu Wiam = Wanita harmonis yang menjadi Jalilah = Agung buah keluarga Fakihah = Buah Fadiyah Syafiqah = Wanita penuh belas kasih yang Ailatu = Keluarga menyelamatkan Wiam = Harmonis Fadiyah = Menyelamatkan. perhiasan Khalishah = Sejati. wangi Emilia = Rajin Sulia = Muda Faizah Mahmudah = Wanita terpuji yang mendapat Salvina = Bijaksana kemenangan Faizah = Menang. senang Faiha Amelia = Rajin dan banyak kelebihannya Bahirah = Indah Faiha = Banyak kelebihannya (Arab) Amelia = Rajin (Melayu) Farah Rabbany = Wanita penuh kebahagiaan dari nilai- nilai ketuhanan Faiha Nina = Anak permpuan yang banyak kelebihannya Farah = Kebahagiaan. kesenangan Faiha = Banyak kelebihannya (Arab) Rabbany = Ketuhanan Nina = Anak perempuan (Barat) Farhanah Indarabbihi = Wanita yang bergembira di sisi Faiqah Zihni = Wanita yang memiliki pemahaman Tuhannya mengungguli siapapun Farhanah = Bergembira. mendahului Indarabbihi = Di sisi Tuhannya Zihni = Pemahaman Faridah Badi’ah = Wanita laksana permata yang indah Fairuz Khalishah = Wanita sejati yang menjadi Faridah = Permata yang mahal. permata yang mahal yang mendapatkan anugerah keberuntungan hidup Maimunah = Diberkahi. khusus dan menyelamatkan Fakhriyah = Kebanggaan Fadia Inayah Istiqomah = Perempuan yang suka Salimah = Menyelamatkan melindungi dengan ketulusan dijalan kebenaran Fadia = Melindungi orang lain Fakhriyah Syu’ubah = Wanita yang menjadi kebanggaan Inayah = Perlindungan banyak bangsa Istiqomah = Kelurusan. murni Faridah Maimunah = Wanita pertama yang diberkahi Allah Faizah Faihanah = Perempuan memiliki keharuman Faridah = Pertama. unggul Fadhilah Maisun = Wanita yang banyak keutamaan lagi Mahmudah = Terpuji cantik Fadhilah = Keutamaan Faizah Syarifah = Wanit yang memperoleh kemenangan Maisun = Berwajah dan bertubuh cantik yang mulai Faizah = Kemenangan Fadhilah Mumtazah = Wanita istimewa yang penuh Syarifah = Kemuliaan keutamaan Fadhilah = Keutamaan Fakhriyah Salimah = Wanita yang menjadi kebanggaan Mumtazah = Istimewa. tunggal perhiasan Badi’ah = Indah Fairuz = Permata.

cerdas Mufidah = Bermanfaat. indah Salsabila = Mata air surga Farihah Syawal Malihah = Wanita penuh gembira dan Dzulhijjah = Bulan Dzulhijjah cantik yang dillahirkan pada bulan Syawal Farihah = Gembira. lurus Islami = Selamat Salimah = Selamat Hikari Azzahra = Perempuan yang memancarkan sinar Hanunah Jamilah = Wanita cantik yang penuh belas cahayanya yang berseri-seri kasih Hikari : Cahaya Hanunah = Penuh belas kasih Azzahra : Nama panggilan Aisyah. jalur yang benar. sinar Tuhan Hanifah = Muslimah yang kokoh. wanita muslim perhiasan Hazimah = Sangat teliti Hanifah Muslimah = Wanita muslim yang kokoh Zainal = Perhiasan pendiriannya Hanifah = Muslimah yang kokoh. berguna Hasna Khayyirah = Wanita cantik yang baik hati Hasna = Cantik Faridah Samiyah = Wanita pertama yang punya Khayyirah = Baik hati kedudukan tinggi Faridah = Pertama. senang mata air surga yang dilahirkan pada bulan Dzulhijjah Bassamah = Murah senyum Hasna = Cantik. Nida = Seruan cita Karimah = Mulia Fathiyah = Sukses.Faridah Nabilah Mufidah = Perempuan bagai permata Hasibah Kamilah = Wanita dari garis keturunan yang kecerdasannya dapat memberikan manfaat untuk terhormat yang sempurna lingkungan Hasibah = Dari keturunan terhormat Faridah = Permata Kamilah = Sempurna Nabilah = Pintar. tunggal. kemenangan Al-Muna = Cita-cita Hayatun Nufus = Wanita yang memiliki kehidupan jiwa Hayatun = Kehidupan Hanifah Muslimah = Wanita yang lurus dan berserah Nufus = Jiwa diri kepada Allah Hanifah = Lurus. indah Haura = Berkulit putih (Arab) Humaira = Berpipi merah (Arab) Fathiya Aulia Nisa Ghadah = Wanita yang lembut (Arab) Fathiya : Kemenangan Aulia : Mulia Hawa Nida Karimah = Hawa Anak perempuan yang Nisa : Wanita punya seruan mulia Hawa = Nama istri nabi Adam as Fathiyah Al-Muna = Wanita yang sukses mengejar cita. teguh beribadah Hazimah Zainal = Wanita yang sangat teliti dan menjadi Muslimah = Berserah diri. senang Haura Humaira Ghadah = Wanita yang lembut berkulit Syawal = Bulan Syawal putih yang berpipi merah Malihah = Cantik. putri nabi Jamilah = Cantik Muhammad SAW. Yang berseri-seri (Arab) Hasanah Iklilah = Wanita yang menyandang mahkota Hilalah Basamah = Wanita yang selalu tersenyum kebaikan laksana bulan sabit Hasanah = Kebaikan Hilalah = Bulan Sabit Iklilah = Mahkota Basamah = Tersenyum . permata yang mahal Hasna Maktika = Mutiara yang cantik Samiyah = Kedudukan Hasna = Cantik. indah (Arab) Maktika = Mutiara (Jawa) Farihah Bassamah = Wanita yang gembira dan murah senyum Hasna Salsabila Dzulhijjah = Wanita cantik laksana Farihah = Gembira. lurus Hidayah Nuria Islami = Perempuan yang mendapat Muslimah = Wanita muslim petunjuk cahaya Tuhan sebagai keselamatan Hidayah = Petunjuk Hanifah Salimah = Wanita muslim yang selamat Nuria = Cahaya.