You are on page 1of 5

1.

Konsep Aktiviti

1.1 Tajuk Aktiviti : Membuat Jerat

1.2 Peserta : 10 orang (5 puteri / 5 putera)

1.3 Lokasi : Tempat yang disediakan

1.4 Masa : 2 jam

1.6 Peralatan : Alatan dan bahan perlu di bawa sendiri

• Sila rujuk lampiran berpandukan jerat yang dipilih.

2. Objektif

2.1 Menanam semangat yakin diri, berdikari, bekerjasama dalam kumpulan dalam situasi tertentu.
2.2 Melahirkan individu yang peka dengan peraturan dan disiplin.
2.3 Memupuk perasaan kental dan tidak putus asa dalam keadaan serba kekurangan.

3.0 SYARAT-SYARAT

3.1 Pertandingan terbahagi kepada satu (1) kategori iaitu setiap daerah/bahagian mesti
menghantar lima
(5) orang Puteri dan lima (5) orang putera untuk setiap kategori.

3.2 Setiap bahagian perlu membuat 3 jenis jerat. (Binatang yang besar, sederhana dan kecil) di
darat
atau di atas pokok.

3.3 Setiap kontinjen wajib membawa alatan jerat sendiri yang secukupnya( Tali, buluh, kayu,
rotan & parang sahaja dibenarkan).

3.5 Salah seorang daripada ahli pasukan perlu memberi pembentangan berkenaan jerat selama 3
minit
untuk keseluruhan aktiviti.

3.0 Sebelum Aktiviti

3.1 Mengenalpasti kesesuaian lokasi dari aspek keselamatan.
3.2 Isi borang pengeluaran peralatan jika perlu.
3.3 Pemeriksaan peralatan
3.4 Semak modul dan lakukan pindaan jika perlu mengikut keadaan.
3.5 Menetapkan tempat setiap kumpulan dengan cabutan undi.
3.6 Periksa kawasan agar ia sentiasa selamat
3.7 Menyediakan keperluan aktiviti untuk setiap kumpulan.

4. Semasa Aktiviti

4.1 Peserta akan diletakkan mengikut kawasan yang telah disediakan.
4.2 Peserta akan menjalankan aktiviti selama 1jam 30 minit.
4.3 Semasa menjalankan aktiviti, peserta perlu menitik beratkan keselamatan masing-masing

-peralatan -keesahan -keselamatan pelajar -keputusan -membuat pelaporan 5.3 mengembalikan peralatan yang telah digunakan 5.4 membuat refleksi 5.10 % • Kebersihan tapak pertandingan .6 semua jurulatih yang terlibat berkumpul untuk mendapat respon daripada semua Stesen.0 Selepas Aktiviti 5.4 Menentukan jerat yang akan dibuat 5.1 Peserta memastikan kebersihan tapak aktiviti.4.10 % .10 % • Praktikal / Fungsi .20 % • Kreativiti .3 kembali semula kepada kumpulan besar 5.20 % • Kekemasan .5 penyerahan semula pelajar kepada ketua aktiviti 5. 5.0 Kriteria pemarkahan • Keteguhan .2 Berkumpul semula untuk membuat penyemakan. 6.30 % • Keyakinan semasa pembentangan .

HANIF BIN ABD RAHMAN TANDATANGAN : ……………………………………… NAMA : JACKSON NIBANG ANAK AMAS TARIKH : 11 NOVEMBER 2016 . CHARLIE 4. BORANG PERTANDINGAN MEMBUAT JERAT Bil. JACKSON NIBANG ANAK AMAS 2. DELTA HAKIM PERTANDINGAN: 1. BRAVO 3. ALFA 2. Nama Keteguhan Kekemasan Praktikal / Kreativiti Keyakinan Kebersihan JUMLAH KEDUDUKAN Kumpulan 20% 20% Fungsi 10% semasa tapak KESELURUHAN 30% pembentangan pertandingan 100% 10% 10% 1.

BRAVO 3. CHARLIE 4. JACKSON NIBANG ANAK AMAS 2. DELTA HAKIM PERTANDINGAN: 1. ALFA 2. BORANG PERTANDINGAN MEMBUAT JERAT Bil. HANIF BIN ABD RAHMAN TANDATANGAN : ……………………………… NAMA : HANIF BIN ABD RAHMAN TARIKH : 11 NOVEMBER 2016 . Nama Keteguhan Kekemasan Praktikal / Kreativiti Keyakinan Kebersihan JUMLAH KEDUDUKAN Kumpulan 20% 20% Fungsi 10% semasa tapak KESELURUHAN 30% pembentangan pertandingan 100% 10% 10% 1.

BORANG KESELURUHAN MARKAH PERTANDINGAN MEMBUAT JERAT PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM SEKOLAH KEBANGSAAN TATAU. ALFA 2. CHARLIE 4. BRAVO 3. BINTULU BIL. NAMA KUMPULAN JUMLAH KESELURUHAN KEDUDUKAN 200% 1. DELTA .