You are on page 1of 120

VASILE MESAROŞ ANGHEL Volumul III

EVREI ŞI CREŞTINI -FAPTE… mamei mele,
Thaci Raisa Gherschovici

AMV Dessign / May 2013
1 / 120

SUMAR:
CUVÂNT ÎNAINTE LA ‘EVREI ŞI CREŞTINI’........................................................4 Capitolul I. LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE.....................................................6 1. BLESTEMUL PENTRU CEI CE IAU MITĂ..................................................8 2. AJUTORUL DAT CELOR ÎN NEVOIE (orfanul, văduva, străinul)...............9 3. ‘IERTĂRILE’ DIN AL ŞAPTELEA AN.’ ...................................................10 4. AJUTORUL ACORDAT VECINULUI EVREU (‘FRATELE’)......................12 5. CAMĂTA ŞI ÎMPRUMUTUL......................................................................13 6. PLATA MUNCITORULUI...........................................................................14 7. ROBIA........................................................................................................14 8. LĂCOMIA...................................................................................................15 9. IMPOZITAREA (‘ZECIUIALA’)...................................................................15 NOTE AUTOR LA LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE:...............................16 Capitolul II. APOSTOLI AI SIONISMULUI...........................................................18 PRECURSORI AI MIŞCÃRII SIONISTE...........................................................20 NOTE AUTOR la "APOSTOLI AI SIONISMULUI"...........................................23 Capitolul III............................................................................................................24 GENEZA REÂNTOARCERII EVREILOR ÎN ERETZ ISRAEL DE LA VIZIUNE LA FAPT.....................................................................................................................24 NOTĂ AUTOR la " GENEZA REÂNTOARCERII EVREILOR ÎN ERETZ ISRAEL "............................................................................................................39 Capitolul IV............................................................................................................41 O ALIANŢĂ SEMITICĂ ÎNTRE ARABI ŞI EVREI RATATĂ..................................41 PALESTINA LA SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL..........................41 NOTE AUTOR LA ‘HARTA SAN REMO 1920’.................................................47 Capitolul V.............................................................................................................48 ORGANIZAŢII EVREIEŞTI DE AUTO APĂRARE ÎN YIŞUV...............................48 ÎNCEPUTUL......................................................................................................48 UNITATEA PARAMILITARĂ ‘BAR GIORA’......................................................52 UNITATEA PARAMILITARĂ ‘HASHOMER’.....................................................53 ZE’EV JABOTINSKI..........................................................................................54 JOSEPH TRUMPELDOR..................................................................................56 LEGIUNEA EVREIASCĂ...................................................................................59 ÎNCEPUTUL EXTREMISMULUI ARAB ÎN PALESTINA 1920........................60 UNITATEA PARAMILITARĂ `HAGANAH`........................................................61 ‘HA ‘HAGANAH’ – ‘APĂRAREA’......................................................................61 UNITĂŢILE MILITARE ‘PALMAH’.....................................................................64 RĂZBOIUL CIVIL ÎNTRE ARABI ŞI EVREI 1947 – 1948.................................66 NOTE AUTOR la "AUTO APĂRAREA ÎN YIŞUV"...........................................68 Capitolul VI............................................................................................................69 BREVIAR DE FAPTE ISTORICE.........................................................................69 EVREI, CREŞTINI, MUSULMANI LA IERUSALIM...............................................69 ÎN ANII OCUPAŢIEI ROMANE.........................................................................69
2 / 120

ÎN ANII OCUPAŢIEI CALIFILOR.......................................................................82 ÎN ANII OCUPAŢIEI CRUCIAŢILOR.................................................................84 ÎN ANII OCUPAŢIEI MAMELUCILOR...............................................................85 ÎN ANII OCUPAŢIEI OTOMANE. SIONISMUL GENEZA REÎNTOARCERII ..86 ÎN ANII OCUPAŢIEI BRITANICE......................................................................89 Pentru Detalii a se vedea Capitolul V: 'Organizaţii Evreieşti de Auto Apărare în Yişuv'.....................................................................................................................91 ÎN ANII STATULUI ERETZ ISRAEL..................................................................93 NOTE LA "BREVIAR DE FAPTE ISTORICE"...................................................96 Capitolul VII...........................................................................................................96 NICOLAE BĂLAN ŞI ALEXANDRU ŞAFRAN DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI XX....................................................................................................96 UN MIRACOL ÎN PLINĂ APOCALIPSĂ............................................................99 NOTE LA ‘DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI’................................................101 Capitolul VIII........................................................................................................102 PAPA IOAN AL XXIII-LEA „PAPA BUONO”.....................................................102 ANEXA 1: IOAN XXIII ŞI MIŞCAREA ATEISMULUI......................................112 NOTE LA ‘ANGELO RONCALLI -PAPA IOAN XXIII’.....................................114 POST SCRIPTUM..............................................................................................116 BIBLIOGRAFIE...................................................................................................117 BIBLIOGRAFIE VIDEO LINK-URI......................................................................118 DESPRE AUTOR................................................................................................119

3 / 120

CUVÂNT ÎNAINTE LA ‘EVREI ŞI CREŞTINI’
Dincolo de dorinţa de a documenta un fapt care m-a preocupat mult timp, după primele lecturi privind ‘SIONISMUL’1 a fost de a mă documenta asupra unui rezultat ne mai întâlnit în epoca modernă : ca, în 100 de ani, un popor prin voinţa lui şi a liderilor săi, să se întoarcă la matca sa după 2000 de ani.  Am căutat să îmi lămuresc mecanismul. Din ce am documentat rezultă extraordinarul efort de corelare pe trei planuri: 1. Organizaţional – cu toate diferendele şi orgoliile specifice fiinţei umane, Rabini, Bancheri, Lideri politici cu diverse orientări (de la tradiţionalişti la socialişti şi comunişti) şi Oameni de cultură converg eforturile de acţiune la înfiinţarea Congresului Mondial Evreiesc2. 2. Educaţional – Acţiunea sistematică de a crea o unitate educaţională, o limbă unică, un sistem de instruire având ca plecare instruirea religioasă (de la vârsta de 3 ani) până la cea sportivă şi de pregătire militară, care să unească viitorii evrei maturi în jurul unei educaţii religioase, culturale şi cetăţeneşti comune, în oricare locaţie pe glob ar fi comunitatea. Ar fi de adăugat intercomunicarea între comunităţi (bazată pe milenara experienţă a responselor3 rabinilor la întrebările evreilor aflaţi în locaţii îndepărtate). 3. Logistic - Crearea unui Sistem de Fonduri Financiare, funcţional, capabil să susţină atât Reîntoarcerea în Eretz Israel cât şi susţinerea reciprocă între Comunităţi Evreieşti pe întreg mapamondul. Substratul axiologic poate fi exprimat simplu: Credinţă, Disciplină, Corectitudine, Tenacitate.... Respectarea procedurilor o dată stabilite, Creativitate în condiţii de incertitudine şi risc.
Mişcarea de Reântoarcere în Eretz Israel a Evreilor. În Congresul de la Basel din 1897. 3 Dialog la distanţă între Evrei şi Rabini, pe teme religioase, probleme Comunitare sau personale. Se transmiteau prin curieri sau persoane ce făceau deplasări între localitatea unde se afla cel ce solicita un răspuns şi localitatea în care se afla Rabinul. Este cunoscut cazul Rabinului din Buhuşi ("Buhuşener"), România, care primea astfel de scrisori din toată Europa de Răsărit.
1 2

4 / 120

Atunci mi-a fost clar de ce au fost pogromuri şi holocausturi ; celelalte popoare nu le aveau. Le-a fost mai uşor să îi omoare şi să le ia bunurile decât să construiască în timp, împreună cu ei, o societate umană în spiritul poruncilor Dumnezeului Unic.  Deci, am pornit a descrie aceste lucruri în Eseul Documentar, în speranţa că va ajunge la lectura unor adevăraţi români : tineri sau în puterea financiară vremelnică, preoţi sau politicieni ; oameni de bine sau oameni de cultură…  Şi, dacă nu ştim cum să procedăm, de ce nu, a-i întreba pe Evrei: ‘Cum a-ţi făcut Fraţilor! Arătaţi-ne şi nouă !’. Nu este o utopie : suficient ar fi ca un primar de pe la noi să ia legătura direct, pe NET, cu un primar dintr-un Kibutz sau Moşav1 din Israel. Să solicite sprijin logistic în organizarea Comunei sale, în realizarea de proiecte de valorificare a resurselor locale şi a modului de atragere a resurselor financiare. Sunt convins că, ineditul apel va avea răspuns în condiţiile în care va exista o adevărată credinţă în Dumnezeul Unic, în Binele Comun.  Scopul era a sugera că şi noi ne putem organiza astfel ; de a avea o voinţă şi acţiune colectivă pentru poporul Român2, nu numai pentru fiecare din noi.  Apoi mi-am dat seama că sunt prea orgolios… Dar o dată lucrul făcut i-am dat drumul.

Forme de Asociaţii Cooperatiste Rurale din Israel. Corect este a menţiona că Românii au avut pe teritoriul lor astfel de organizare: ‘Obştea Sătească’ din timpuri imemoriale până în secolul XV. Datorită ‘bunăvoinţei’ ocupanţilor Turci, Polonezi, Austrieci, Maghiari, Ruşi, Sovietici, chiar unii ‘Europeni’ de acum şi a boierilor locali neaoşi (români), de atunci până acum, Spiritul Comunitar Românesc a rămas doar o mândră amintire.
1 2

5 / 120

Capitolul I. LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE

LEGILE SOCIALE ANTICE, ce reglementau proprietatea şi comportamentul social, evoluează pe un interval de timp de circa zece mii de ani. Fiecare din ele au un aspect mai mult sau mai puţin just, mai mult sau mai puţin favorizant pentru clasa conducătoare a civilizaţiei respective. Toate fac distincţie între Legile aplicate sclavilor şi cele aplicate oamenilor liberi. Cu excepţia ‘Legilor lui Moise’ care neagă explicit sclavia în ‘Deuteronom’ : “Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în pământul Egiptului şi te-a izbăvit Domnul Dumnezeul tău.” Ca o posibilă schemă (ne exhausivă) menţionez câteva concepte esenţiale ale unor Coduri de Legi: HERMES TRISMEGISTUS (-10.000 BCE) Comentat ca primul Vizionar cunoscut şi Legiuitor, acum 10.000 de ani. În mitologia Egipteană este asimilat cu zeul Thoth. ‘Tradiţia hermeneutică a fost moderată şi flexibilă, oferind o religie tolerantă, o percepţie purificată a lui Dumnezeu, a Cosmosulului, şi a sinelui. O încurajarea pozitivă pentru nevoile spirituale pe care discipolul le poate obţine de oriunde.” spune Tobias Churton  Specialiştii în Hermeneutică acceptă că au fost patruzeci şi două cărţi ale sale sale, cele mai multe dintre aceste cărţi au fost distruse

6 / 120

cu alt urmaş din familia Faraonului. considerat mai puţin pregătit decât Moise2. ca pe timpul lui Cezar să ajungă la 700. La început mărimea bibliotecii se ridica la 400. în 40 de ani de existenţă a Evreilor în Deşert. a dus la slăbirea puterii economice şi militare. în final la ocuparea Egiptului de către Romani şi decăderea până la dispariţie a înfloritoarei civilizaţii Egiptene. prin Ptolemeu I a construit. în timp.  Statul Egiptean a fost o Teocraţie: Faraonul era desemnat de Preoţii Templului din Teba. viziunea lanţului de reâncarnări ale unui suflet având ca final trecerea în ‘Regatul Spiritual’ sau aneantizarea în ‘Hades’. iniţiat în Teologia Tebană va implanta. va impune perceptele Tebane.atunci când Mare Biblioteca din Alexandria a fost arsă1.  Hermes Trismegistus a avut.Hr. Este şi o cauză pentru care Moise. cucerirea arabă din jurul anului 650. de către Ramses al II-lea . Pythagoras. un POPOR pentru o CREDINŢĂ. Mare iniţiat Teban. după Schouré. Acest fapt a determinat dezvoltarea industriilor miniere. teologia Greacă şi indirect cea Romană. conflictele pentru putere dintre păgâni şi creştini (250 .  Teologia Tebană va influenţa. prin deportarea preoţilor Egiptului în Babilon (Ashurbanipal. Distrugerea ei s-a făcut în patru etape: războiul civil dintre Cezar şi Pompei (48 î. realizând. în ultimii trei sute de ani ai mileniului I BCE.. de construcţii. 669–627 BCE). în 288 î. a fost numit ‘Mare Scrib’ inspector în teritoriu. Repartiţia deficitară.pentru a nu periclita alegerea fiului său Meneptah. -30 BCE) Menţinerea timp de 3000 de ani a civilizaţiei Egiptene se explică prin trei vectori de acţiune:  Abilitatea tehnologică – Civilizaţia Egipteană a implementat. decretul lui Teofilus din 391. EGIPTUL ANTIC (-3150 . Moise. Ei aveau capacitatea de a schimba succesiunea dacă cel desemnat de Faraonul în funcţie nu reprezenta cea mai bună soluţie. o academie şi o bibliotecă. tehnologii şi construcţii hidro (irigaţii). corupţia la nivelul administraţiei statului Egiptean. iniţiat la Teba. 2 A se vedea lucrarea: Lupta Evreilor Creştini Pentru Evanghelia Lui Iisus Eseu Text Documentar (Volumul I) 1 7 / 120 .350). care găzduia o universitate.000.Hr. prin care au controlat şi valorificat inundaţiile periodice ale fluviului Nil. un palat.000 de volume (papirusuri). de echipament militar. asigurând un excedent permanent de alimente.).

26/25) ‘Blestemat să fie cel ce va lua mită. nu şi în realitatea umană. Capitolul 15 Paragraf 19 (Cap. trimisul său în Tracia va genera Ritualul Dacic.15/19) ‘Să nu strici legea. LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE (14-13 BCE)  Voi începe prin a menţiona câteva citate din ‘Deuteronom’. Mai clar exprimat nu poate fi !  Insistenţa şi claritatea formulării indică ‘Mita’ ca un păcat deosebit de grav – blestemat. mulţi ‘stăpâni’ din rândul oamenilor nu se grăbesc să o respecte. Percepte care. 8 / 120 . Crima devine un delict nu numai asupra omului.revitalizarea cultului din Delphi (Grecia) şi prin şcoala sa din Insula Croton (Italia). Este cert că acestea sunt primele Legi care pun accentul pe demnitatea persoanei şi a valorii vieţii omului. Încep cu citatele: 1.  Lege pe care. că mita orbeşte ochii înţelepţilor şi strâmbă pricinile drepte’.. să nu cauţi la faţă şi să nu iei mită.. au transgresat automat în Biblia Creştină – din Textul ‘Vechiul Testament’. germenii celor patru ‘secole de aur’ ale Civilizaţiei Greceşti. Capitolul 26 Paragraf 25 (Cap. Care nu caută la faţă. nici nu ia mită’. Dumnezeu mare şi puternic şi minunat. Sunt Comandamentele (reguli de comportare) ce reglementează relaţiile din cadrul ‘Poporului lui Dumnezeu’ Izraelit.  La al doi-lea şi al trei-lea paragraf nu am ce comenta. Ele sunt fundamentul pentru ce se vor numi ulterior ‘Legile sociale ale lui Moise’.10/17) ‘Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul stăpânilor. ci la adresa lui Dumnezeu. BLESTEMUL PENTRU CEI CE IAU MITĂ Capitolul 10 Paragraf 17 (Cap. ca să ucidă suflet şi să verse sânge nevinovat! Şi tot poporul să zică: Amin!’ Comentariu: Calitatea de ‘Stăpânul Stăpânilor’ asociază un dat ezoteric cu un act uman concret (nu ia mită). Zamolxe. o dată cu Evanghelia lui Isus şi a primilor Apostoli Evrei Creştini. Din păcate numai în Biblie.

pentru a nu rămâne. ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze întru toate lucrurile mâinilor tale. o reamintire . şi văduvei să nu-i iei haina zălog.’ Capitolul 24 Paragraf 19 (Cap. AJUTORUL DAT CELOR ÎN NEVOIE (orfanul. orfanului şi văduvei.24/17) ‘Să nu judeci strâmb pe străin. Ele erau asociate ca un mod de încadrare în activitatea comunităţii a acestor defavorizaţi.’ Capitolul 24 Paragraf 21 (Cap. văduva. ci lasă-l să rămână al străinului. să nu te întorci să-l iei.  De mai multe ori în ‘Deuteronom’ apare textul din Cap.’ Comentariu: În text se precizează în mod expres că Dumnezeu face dreptate şi dă hrană ‘orfanului.a nu se uita de unde evreii au plecat şi privaţiunile pe care şi ei le-au suportat. 9 / 120 . pe viaţă.24/20) ‘Când vei scutura măslinul tău. orfanului şi văduvei. Capitolul 24 Paragraf 20 (Cap.10/18) ‘Care face dreptate orfanului şi văduvei şi iubeşte pe pribeag şi-i dă pâine şi hrană.10/19.’ Capitolul 10 Paragraf 19 (Cap. ci lasă-le străinului. în special cei aflaţi la conducerea statelor şi comunităţilor locale ar repeta aceste Comandamente înainte de a lua decizii privind bugetele statelor şi ale comunităţilor. să nu aduni rămăşiţele.24/19) Când vei secera holda în ţarina ta şi vei uita vreun snop în ţarină. să nu te întorci să culegi rămăşiţele.  Aceste Comandamente erau respectate de Comunitatea Eseniană şi de primele Comunităţi Creştine.  Bine ar fi dacă oamenii. la rândul lor ca ‘paria’ ai Egiptenilor. străinul) Capitolul 10 Paragraf 18 (Cap. că şi voi aţi fost pribegi în pământul Egiptului. ci lasă-le străinului.24/21) ‘Când vei strânge roadele viei tale. Capitolul 24 Paragraf 17 (Cap. pe orfan şi pe văduvă. pribeagului’. în stadiul de paria. orfanului şi văduvei. săracului. văduvei.2.10/19) ‘Să iubiţi şi voi pe pribeag.

să nuţi învârtoşezi inima.15/6) ‘Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta.‘ Capitolul 15 Paragraf 9 (Cap. nici să-ţi închizi mâna ta înaintea fratelui tău celui sărac. anul iertării. şi când îi vei da. că acela va striga împotriva ta către Domnul şi va fi asupra ta păcat mare.’ Capitolul 15 Paragraf 4 (Cap.’ Capitolul 15 Paragraf 7 (Cap.3. după cum a grăit şi vei da împrumut altor popoare. şi să nu se facă din pricina aceasta ochiul tău nemilostiv către fratele tău cel sărac şi să-l treci cu vederea. iar ce vei avea la fratele tău.’ Capitolul 15 Paragraf 8 (Cap.15/8) ‘Ci să-i deschizi mâna ta şi să-i dai împrumuturi potrivite cu nevoia lui şi cu lipsa ce suferă. ‘IERTĂRILE’ DIN AL ŞAPTELEA AN. căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrurile tale şi în toate câte se vor lucra de mâinile tale. dă-i şi împrumuturi câte-ţi va cere şi cît îi va trebui. că s-a vestit iertarea în cinstea Domnului Dumnezeului tău. că te va binecuvânta Domnul în pământul acela pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă în stăpânire. în vreuna din cetăţile tale de pe pământul tău pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău.15/9) ‘Păzeşte-te să nu intre în inima ta gândul nelegiuit şi să zici: Se apropie anul al şaptelea.15/2) ‘Iertarea însă va fi aceasta: tot împrumutătorul. să ierte datoria şi să n-o mai ceară de la aproapele său sau de la fratele său.’ Capitolul 15 Paragraf 10 (Cap. iar tu nu vei lua împrumut. să ierţi.’ Capitolul 15 Paragraf 2 (Cap.15/4) ‘Numai aşa nu va fi sărac printre voi. iar acelea nu vor domni peste tine. care dă împrumut aproapelui său. şi tu vei domni peste multe popoare.15/10) ‘Dă-i. să nu se întristeze inima ta.’ Capitolul 15 Paragraf 3 (Cap.15/7) ‘Iar de va fi la tine sărac vreunul din fraţii tăi.’ 10 / 120 . ca să-l ai moştenire.‘ Capitolul 15 Paragraf 6 (Cap.15/3) ‘De la cel de alt neam să ceri datoria.

’ Capitolul 15 Paragraf 14 (Cap.  Reglementează ‘vânzarea’ (de fapt angajarea de muncă) pe timp de şapte ani a unui evreu sau evreice. săracului tău şi celui lipsit din pământul tău. ca să trăieşti şi să stăpâneşti pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă. evreu sau evreică. să nu-i dai drumul cu mâinile goale. din aria ta. căci în şase ani ţi-a muncit de două ori cât plata unui străin şi te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate câte vei face.’ Capitolul 15 Paragraf 13 (Cap.  De remarcat Comandamentul prin care se cere izraelitului să imprumute altor neamuri dar SĂ NU CEARĂ ÎMPRUMUT de la alte neamuri – ca o condiţie de ‘a domni peste alte Popoare’ – nu ca un INSTRUMENT DE A LE DOMINA ŞI SUBJUGA.’ Capitolul 15 Paragraf 12 (Cap. de aceea îţi şi poruncesc eu: Deschide mâna ta fratelui tău. Cerinţa este de a nu îl lăsa să plece fără a îl înzestra cu bunuri cu care să rămână un om liber.15/13) ‘Iar când îi vei da drumul ca să fie slobod. dă-i şi lui din cele cu care te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău.15/14) ‘Ci înzestrează-l din turmele tale.modul în care. de la teascul tău.15/12) ‘De ţi se va vinde ţie fratele tău. iar în anul al şaptelea să-i dai drumul de la tine.  Comandamentele indică statutul special al celui de acelaşi neam. Găsim aici conceptul că evreii cu stare 11 / 120 .’ reglementează acordarea împrumutului Izraelitului şi celui de alt neam .’ Capitolul 15 Paragraf 18 (Cap.Capitolul 15 Paragraf 11 (Cap.’ Capitolul 16 Paragraf 20 (Cap. care slujeşte şapte ani la un evreu. 15/18 – aceea că ‘a muncit de două ori cât plata unui străin’.15/11) ‘Căci nu va lipsi sărac din pământul tău.16/20) ‘Caută dreptate şi iar dreptate. şase ani să fie rob la tine. A ‘domnii’ în accepţia Biblică înseamnă A CONDUCE – ASIGURA BUNA GESTIUNE A BUNURILOR.  Este interesantă remarcat din Cap.15/18) ‘Să nu socoteşti o greutate pentru tine când va trebui să-i dai drumul de la tine ca să fie slobod.’ Comentariu: ‘IERTĂRILE’ DIN AL ŞAPTELEA AN. cu propriile resurse de existenţă. se STINGE DATORIA. slobod. după şapte ani.

aşa să faci şi cu haina lui.’ Comentariu : Ajutorul acordat altui Evreu pentru a reintra în posesia proprietăţii.22/3) ‘Aşa să faci şi cu asinul lui. ci să le întorci fratelui tău. Acesta fiind căutat pentru a i se înapoia proprietatea. ci să-i ridici împreună cu el.22/1) ‘Când vei vedea boul fratelui tău sau oaia lui rătăcite pe câmp.’ Capitolul 22 Paragraf 4 (Cap.  Comandamentele sunt adânc înrădăcinate la Evrei – aplicate şi acum în majoritatea situaţiilor concrete de acest gen în Comunităţile Mozaice.trebuie să folosească în primul rând munca celor de acelaşi neam. Ca exemplu este folosirea forţei de muncă arabe în primele ferme evreieşti. Peninsula Arabă. 1 A se vedea: ’Organizaţii Evreieşti de auto apărare în Palestina (Yishuv)’) 12 / 120 . între 1880-1915. de la aceasta nu te poţi da la o parte. Moshav. Ne respectarea acestui Comandament a dus.  Orice obiect sau animal găsit trebuie dat deţinătorului de drept. în defavoarea olimilor evrei. 4. să nu treci pe lângă ele. aşa să faci şi cu orice lucru pierdut al fratelui tău pe care el îl va pierde şi tu îl vei găsi.22/2) ‘Dar dacă fratele tău nu va fi aproape de tine sau nu-l cunoşti.un avans demografic al populaţiei Arabe. în repetate rânduri prejudicii Evreilor (şi altor neamuri care practică munca străinilor / emigranţilor ‘mai ieftini’ decât populaţia de acelaşi neam) sub aspectul creşterii numerice a populaţiei străine / emigrante1. Dar a rămas mult timp – 30 de ani .  Ajutorul direct dat pentru ca cel în dificultate să se întoarcă acasă.’ Capitolul 22 Paragraf 2 (Cap.22/4) ‘Când vei vedea asinul fratelui tău sau boul lui căzuţi în drum. să le duci la casa ta şi să şadă la tine până le va căuta fratele tău şi atunci să i le dai. după 1905. A dus la creşteri masive a populaţiei Arabe emergente din Egipt. Siria şi Liban. AJUTORUL ACORDAT VECINULUI EVREU (‘FRATELE’) Capitolul 22 Paragraf 1 (Cap. Fenomenul a fost contracarat parţial prin apariţia localităţilor agricole de tip Kibbutz. să nu-i laşi.’ Capitolul 22 Paragraf 3 (Cap.

’ Capitolul 24 Paragraf 12 (Cap. nici nimic din câte se pot da cu camătă. că ar însemna că iei zălog însăşi viaţa cuiva.’ Capitolul 25 Paragraf 16 (Cap.25/13) ‘Să nu ai în săculeţul tău două feluri de greutăţi pentru cumpănă: unele mai mari şi altele mai mici.’ Capitolul 24 Paragraf 13 (Cap.’ Comentariu : Sunt aşa de limpede expuse că nu cred să mai am ceva de adăugat.’ Capitolul 25 Paragraf 14 (Cap.24/13) ‘Ci să-i întorci zălogul la asfinţitul soarelui. 13 / 120 .25/15) ‘Greutăţile pentru cumpăna ta să fie adevărate şi drepte şi efa ta să fie adevărată şi dreaptă.’ Capitolul 25 Paragraf 13 (Cap.’ Capitolul 25 Paragraf 15 (Cap. nici pâine. ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze întru toate câte se fac de mâinile tale în pământul în care mergi ca să-l iei în stăpânire.25/16) ‘Că urâciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău tot cel ce face strâmbătate.25/14) ‘În casa ta să nu ai două feluri de efă: una mai mare şi alta mai mică. şi acela căruia i-ai dat împrumut să-ţi scoată zălog în uliţă.24/11) ‘Stai în uliţă.’ Capitolul 24 Paragraf 6 (Cap.23/20) ‘Celui de alt neam să-i dai cu camătă.24/10) ‘De vei da aproapelui tău ceva împrumut. aceasta ţi se va socoti ca o faptă bună înaintea Domnului Dumnezeului tău.23/19) ‘Să nu dai cu camătă fratelui tău nici argint.’ Capitolul 24 Paragraf 10 (Cap.’ Capitolul 24 Paragraf 11 (Cap.5. ca să se culce în haina sa şi să te binecuvânteze.24/12) ‘Iar dacă acela va fi om sărac. iar fratelui tău să nu-i dai cu camătă. CAMĂTA ŞI ÎMPRUMUTUL Capitolul 23 Paragraf 19 (Cap.24/6) ‘Nimeni să nu ia zălog piatra de deasupra sau cea de dedesubt a râşniţei.’ Capitolul 23 Paragraf 20 (Cap. să nu te culci. să nu te duci în casa lui ca să iei zălog de la el. având la tine zălogului. ca să se înmulţească zilele tale pe pământul pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire.

’ Comentariu : Aceste legi sunt în opoziţie cu legile aplicate robilor şi cetăţenilor (supuşi ale unor state totalitare sau ce lipsesc de drepturile fundamentale pe supuşi). lasă-l să locuiască în mijlocul vostru.23/16) ‘Lasă-l să trăiască la tine. la termenul stabilit. pe sărac şi pe cel lipsit dintre fraţii tăi sau dintre străinii care sunt în pământul tău şi în cetăţile tale. făcându-l rob. în locul ce-şi va alege. De aceea orice rob. 6. De remarcat la Cap. este pentru un Evreu. Eesenţa lor constă în aceea că Evreii. că el este sărac şi sufletul lui aşteaptă această plată.24/15) ‘Ci să dai plata în aceeaşi zi şi să nu apună soarele înainte de aceasta. dar să nu-l strâmtorezi.’ Capitolul 24 Paragraf 7 (Cap. robi în Egipt.’ Comentariu : Reglementează plata pe care o dă evreul să se facă în mod corect. asistenţa sanitară gratuită dar mediocră.’ Capitolul 24 Paragraf 15 (Cap. PLATA MUNCITORULUI Capitolul 24 Paragraf 14 (Cap. 7. l-a vândut. ROBIA Capitolul 23 Paragraf 15 (Cap. în una din cetăţile tale unde-i va place. impozitarea. Şomajul.’ Capitolul 23 Paragraf 16 (Cap. să fie omorât tălharul acela şi să stârpeşti răul din mijlocul tău..23/15) ‘Să nu dai pe rob în mâinile stăpânului său. au fost eliberaţi prin VOINŢA şi PUTEREA lui Dumnezeu. cam greu pentru vremurile noastre..24/7) ‘De se va afla că cineva a furat pe vreunul din fraţii săi. dobânzile bancare excesive. de oriunde ar veni. ca să nu strige el asupra ta către Domnul şi să nu ai păcat. când acela va fugi de la Stăpânul său la tine. Paradoxal sau nu 14 / 120 .24/14) ‘Să nu nedreptăţeşti pe cel ce munceşte cu plată. din fiii lui Israel şi.  Sechestrarea unui Evreu trebuie pedepsită cu moartea criminalului.24/6: faptul că se referă direct la a nu lua cuiva resursa existenţei (ar însemna că iei zălog însăşi viaţa cuiva). sunt câteva din exemplele privării directe a dreptului la viaţă. un om om liber.

IMPOZITAREA (‘ZECIUIALA’) Capitolul 26 Paragraf 11 (Cap. care este anul zeciuielii. Problema. mult mai frecvent în favoarea unor conducători locali sau centrali şi a grupului de interese asociat acestora. a fost o acţiune sistematică şi perfectibilă de redistribuire a veniturilor rezultate din 15 / 120 . Dar nu în societăţile democratice moderne. de fapt este redistribuirea veniturilor rezultate din ‘zeciuială’ – în favoarea celor fără resurse pentru a locui sau a trăii decent sau. de la cei umili la conducătorii locului.’ Comentariu : Se aplică în cazul comunităţilor locale şi al statelor.această lege se mai aplică în unele comunităţi Islamice – Legea Talionului. şi nu numai.’ Capitolul 26 Paragraf 12 (Cap. străinului. rupe spice cu mâinile tale.’ Comentariu : Din păcate comandamente ne luate în seamă în multe comunităţi.25/16) ‘Să nu-şi înmulţească femeile. dar în panerul tău să nu pui.26/11) ‘Şi să te veseleşti de toate bunătăţile ce Domnul Dumnezeul tău ţi-a dat ţie şi casei tale. LĂCOMIA Capitolul 17 Paragraf 17 (Cap. orfanului şi văduvei.’ Capitolul 23 Paragraf 24 (Cap.’ Capitolul 23 Paragraf 25 (Cap. poţi să mănânci poamă până ce te vei sătura.  Remarcabil la Evreii Sionişti. Problema este a gradului mai mare sau mai mic de incorectitudine atât al celor ce îl dau (impozitarea excesivă) cât şi al celor ce îl primesc (evaziunea fiscală). ca să mănânce aceştia în locaşurile tale şi să se sature. iar secera să n-o pui în ogorul aproapelui tău. şi le vei da levitului. dar să se veselească şi levitul şi străinul care va fi la tine.23/24) ‘De vei intra în via aproapelui tău. şi nici argintul şi aurul lui să nu şi-l înmulţească peste măsură. fie ei ‘credincioşi’ sau nu.26/12) ‘Iar când vei osebi toate zeciuielile din roadele pământului tău în anul al treilea.23/25) ‘Şi când vei intra în grâul aproapelui tău. unde sunt ‘îndelung’ judecaţi şi arareori condamnaţi pe măsura faptelor. 9. 8. ca să nu se răzvrătească inima lui.

fără ca el să îşi asume voluntar acest gest. gospodarii unei Comunităţi umane din Serbia. Evreii au pus pe primul plan demnitatea persoanei”. în domeniul repartizării ‘zeciuielii’.  În ceea ce priveşte Etica. în propriile comunităţi şi în propriile state. La nivelul actual de comunicare. pentru supravieţuirea unei comunităţi. ar putea comunica cu oficialităţi ale unui Kibbutz sau Moshav din Israel. Cei care invidiază pe Evreii nevoiaşi. Individul. Dacă nu pot. de exemplu. a naţiunii. A ucide un om nu este doar o crimă împotriva unui om .  ‘Tora’ se referă la creaţia omului spunându-ne: “Dumnezeu l-a creat pe om ca fiind propria Sa imagine”. ci un păcat împotriva lui Dumnezeu. orice persoană trebuie tratată cu respect şi demnitate. viaţa unui om nevinovat niciodată nu poate fi sacrificată 16 / 120 .. individul este un microcosmos al întregii lumi. manifestă într-o multitudine de situaţii. la Evrei.. salvează o lume. Mozaismul a fost prima religie care insistă asupra demnităţii persoanei şi caracterul sacru al vieţii umane. cu tradiţie milenară. a imperiilor. este de o importanţă intrinsecă. individul nu mai poate fi sacrificat obligatoriu. De exemplu.‘zeciuială’. pentru a sublinia că în fiecare om se află germenul dumnezeiesc.uman. cel ce distruge o viaţă distruge o lume! Conform conceptelor Talmudului. concretizată în contemporaneitate prin organizarea şi funcţionarea JOINT-ului. să apeleze la Evrei – nu la nivelul oficialităţilor care de fiecare dată îşi ‘trag avantaje’ din orice colaborare.  În cazul în care fiecare persoană are scânteia lui Dumnezeu în el. ci la nivel inter . pentru a ne învăţa că: cel ce salvează un om.  ‘Talmudul’ ne spune că Dumnezeu a creat prima oară un om.  Rabbi Ionatan Sacks (Rabin Şef al Comenwealt-ului Britanic) observa: "În timpurile în care erau prioritare viaţa colectivităţilor. Esenţial mi se pare accentul pus nu pe ‘cât strângem’ ci pe ‘cum redistribuim’. Pentru prima dată. în legea evreiască. îmbrăcăminte şi încălţăminte şi pentru a avea un acoperiş deasupra capului şi un trai decent ar trebui să ‘copieze’ modelul Iudaic. NOTE AUTOR LA LEGILE SOCIALE ALE LUI MOISE: Aceste tradiţii Mozaice se aflau în uzul Comunităţilor Mozaice. care primesc periodic ajutoare în alimente.

prin Profeţi este CEA A FAPTELOR BUNE. acceptată în Halaka şi Mishna doar în cazul că existenţa foetusul ameniţă direct viaţa mamei. Dacă acţionăm astfel şi Dumnezeu ne mai dă putere mai salvăm o persoană… Nu numărul contează în acele momente ci implicarea noastră. Etica transmisă de Dumnezeu nouă. faptul că salvăm o persoană. nu am cauzat direct moartea lor dar am îndeplinit comandamentul: am salvat un micro univers.  ‘Drepturile Omului’ au fost mai explicit sau mai puţin afirmate în Constituţiile Statelor post feudale. în virtutea comandamentelor lui Dumnezeu.pentru a salva pe altcineva sau chiar un grup de persoane. şi celelelalte pot muri. Ultimul document pe care îl menţionez este “Declaraţiei Drepturilor Omului de la San Francisco” (10 decembrie 1948) 17 / 120 . de exemplu la un cutremur sau un naufragiu. Observăm şi aici respectarea Comandamentului enunţat anterior din citatul din spusele Rabinului Ionatan Sacks. Dacă sunt mai mulţi oameni în situaţia între viaţă şi moarte şi suntem în situaţia să nu putem salva decât una. Un alt exemplu este problema avortului.

în comunităţile din Europa. 18 / 120 .Capitolul II. Dezvoltarea mişcărilor Sioniste în ţările Europene şi SUA (jumătatea sec. comunităţile evreieşti erau într-o continuă căutare de soluţii. XIX – sec. Manifestarea simultană. fenomen social ce poartă numele generic : ALIA. Cum această succesiune avea timpi diferiţi în diferite ţări Europene. a două stări de spirit contradictorii:  De integrare în viaţa cotidiană a populaţiilor majoritare a evreilor (şi în unele cazuri. inclusiv Imperiul Rus. Conştiinţa naţională se dezvoltă în comunităţile evreieşti din Europa secolului XIX în baza a doi vectori sociali: 1.  De rezistenţă şi organizare în faţa manifestărilor de intoleranţă şi antisemitism din partea populaţiilor din alte etnii majoritare. XX) devine motorul şi sponsorul principal (prin organizaţiile de tip `Joint`) al diverselor etape ale Reântoarcerii Evreilor pe un tărâm pe atunci arid şi neprimitor . la asimilare prin căsătorii mixte). APOSTOLI AI SIONISMULUI  SIONISM (ZIONISM) = Mişcarea Naţională de Reaşezare a Evreilor în ‘Ţara Sionului’ şi de formare a statului Eretz Israel (nu este neapărat o definiţie).

printre altele a construirii căilor ferate din Balcani şi Orient) de a trimite 7000 de evrei pauperi din Rusia în Argentina. în această stare socială. Magnatul Rotchschild finanţează direct (1870-1910) înfiinţarea unor aşezări compacte în Palestina. un pumn de evrei. De aceea primii care au plecat au fost cei sărmani – schnorerii1. cu 100. prea plini de ei pentru a se amesteca cu turma – este celebră replica bancherului Rotchschild data sionistului Theodor Herzl: ’Cum crezi tu că.000 de şnoreri (sărmani) o să refaci ’Ţara lui Israel?!’’). împreună cu populaţia majoritară. Asta cu toate că. Fapt confirmat în mod tragic de Şoah-ul evreilor în perioada fascismului şi comunismului European. dar uniţi de credinţa că Reântoarcerea este singura cale adevărată pentru liniştea şi demnitatea poporului Evreu.. de condiţii sociale foarte diferite. dar şi din micile aşezări urbane la sfârşitul sec. de la rabini la avocaţi. Formarea conştiinţei naţionale. dar corect de menţionat.2. prevestit de nenumăratele pogromuri din cartierele evreieşti din oraşe mari. clasa mijlocie ( oscilând între mulţumirea emancipării recente şi ideea de a sprijinii financiar şi prin participarea .în special a tinerilor evrei din aceste familii .la construirea Termen ce desemnează pe cei sărmani. aflaţi la pragul de subzistenţă. Neplăcut este.  A fost să fie ca. ca exponenţi ai Credinţei Mozaice şi a voinţei Liderilor Sionişti de a organiza Reântoarcerea Evreilor în ‘Ţinutul Făgăduit’ pentru a reface Ţara lui Israel.  Cei cinci vectori sociali: rabinatul (cel clasic şi cel hassidic aflate într-un continuu război surd de dominaţie reciprocă). 1 19 / 120 .. La acea dată erau milioane de evrei în Europa şi Rusia. înaintea lui Messaiah (trimisul Domnului) cel aşteptat. Un mare număr de emigranţi au luat drumul Americii la începutul sec. de nenumărate ori. oameni de cultură. peste nici 70 de ani şi până acum va veni principalul suport financiar al `Joint`-ului). că acest proces nu a fost de loc idilic. XIX şi începutul secolului XX. Manifestări individuale şi punctuale. bancheri. XIX (de unde. obişnuiţi cu gesturi generoase singulare.  O altă iniţiativă a fost a magnatului evreu Hirsh (finanţator. din toate comunităţile evreieşti din Europa şi Rusia. Ralierea evreilor în jurul Rabinilor. clasa avută (marii bancheri ai Europei. Cu toate că multe familii de evrei din clasa de mijloc nu realizau de ce să plece în pustiu când o duceau foarte bine acolo unde trăiau. etc. au existat conflicte deschise între rabini.

Olanda şi America (prima Comunitate înfiinţată în jurul Sinagogii `Kahal Zur Israel` din statul Pernambuco – Brazilia). strâns în jurul ideii realizării statului Evreu – Eretz Israel în perioada 1840 – 1897 pe care o vor statuta de drept şi de fapt în Congresul de la Basel din 1897 au avut multe momente de în care opiniile şi atitudinile au fost divergente. Au emigrat în nordul Africii. Pe ei va reuşii să îi mobilizeze Theodor Herzl. Drumul a fost deschis de activitatea a doi rabini: Yehuda Solomon Alkalai.infrastructurii economice a proiectatului nou stat Evreu). dar având un nivel de educaţie comunitară şi de credinţă exersat de mii de ani. Judah Alkalai) (1798-1878) s-a născut la Saraievo. după ce a fost refuzat de bancherii Hirsch şi Rotchschild). XVIII Mişcarea spirituală Hassidică. Unitatea de scop şi miracolul aflării unor lideri potriviţi în acest ultim Exod al poporului Evreu s-a materializat în înfiinţarea Statului Evreu (1948). Sub influenţa mişcărilor de sorginte naţionaliste din Balcani şi Europa (care vor culmina cu Revoluţiile 1948 de pe tot continentul). Au fost expulzaţi din Spania în 1492 (prin Decretul din Alhambra. în peninsula Balcanică şi în Sudul României. sioniştii (grup eterogen ca provenienţă din clase sociale şi ţări de origine. în sec. la îndemnul Episcopului Iezuit Francesco de Loyola) şi ulterior din Portugalia. Au vorbit vreme de sute de ani limba ladino sau iudeo-spaniola (având la bază dialectul castilian). PRECURSORI AI MIŞCÃRII SIONISTE  Rabinul Yehuda Solomon Alkalai. rabin de rit Sefard1 (Yehudah Ben Shlomo Alkalai. cot la cot cu săracii populaţiei majoritare. După o perioadă de studii la Ierusalim (unde devine adeptul perceptelor iniţiatice ale învăţăturii Kabbala) se reântoarce în Serbia unde conduce o mică comunitate sefardă în localitaea Semlim (Zemun) de lângă Belgrad (1825). dar şi în consonanţă cu dorinţa de reformare a vieţii comunitare. care a generat. poporul sărac (oameni obişnuiţi să trăiască de azi pe mâine. o dată cu instalarea Califatelor Arabe (secolul VIII). iniţiată de Yisroel 1 Evreii de rit Sefard sunt evreii de rit spaniol. în Bosnia.în Italia. Arealul de dispersie a fost de-a lungul teritoriilor limitrofe Mării Mediterane. Rabbi Zvi Hirsch Kalischer. în Orientul Apropiat. ulterior în Anglia. dat de Regina Isabela şi Regele Ferdinand. în Peninsula Iberică. Ei s-au instalat în Peninsula Iberică după ce au fost goniţi din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 şi după desfinţarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135). Vor constitui majoritatea în primele eşaloane ALIA şi în lagărele de exterminare din Europa până în Siberia). Ei sau instalat. 20 / 120 .

Maestru în studiul Kabbalei. în acele vremuri numită Palestina. În introducerea la o carte de gramatică Evreiască (`Darkhei No'am`).. Asta îl convinge pe Alkalai că Evreii pot fi liberi doar în propria lor patrie şi doar prin 21 / 120 . Alkalai în lucrarea sa din 1834. evrei sunt omorâţi sub motivul de a fi ucis creştini pentru ritualul fabricării matzot-ului (azima) de Paşti. el îndeamnă poporul să se pregătească atât spiritual cât şi prin strângerea resurselor materiale – propune alocarea de fiecare familie de evrei a unei zecimi din venituri ’tithe’ pentru susţinerea celor ce vor să se stabilească în Ierusalim. el susţine ca anul 5600(1840) este anul începutului Reântoarcerii – ALIA. şi în ’Shelom Yerushalayim’ (1840). ’Atunci Dumnezeu va veni !’ spunea rabinul Alkalai. Au loc acţiuni de tip pogrom la adresa aşezărilor de evrei din întreg Orientul Mijlociu. Era vorba de fratele franciscan Thomas şi servitorul său grec. Tot aici el emite prima doctrină modernă privind independenţa poporului lui Israel. 1840 în Damasc. Consulul francez de la Damasc alertează guvernatorul turc susţinând că este un omor ritual practicat de evrei. din 1839. a sistemului de socializare şi sprijin specific comunităţilor evreieşti. În acelaşi an. Evreii trebuie să acţioneze practic şi organizat pentru Reântoarcerea cât mai multora şi reşezarea lor ca viaţă spirituală şi reală în ţara lor. daţi dispăruţi. unde se predica aşteptarea lui Messaiah pentru a îi readuce pe Evrei în Israel şi eliberarea lor din Galut) nu este suficient.bet ayin shin tes) (1698 -1760) şi Dov Ber din Mezritsh (1704-1772).. ('Ascultă popor al lui Israel') porneşte de la ideea că a te ruga şi a deplânge starea evreului din Galut (exil) în faţa lui Dumnezeu cerând ca prin manifestarea Forţei Lui să fie din nou strămutat în ’Pământul Promis – Ţara Sfântă’ (lucru practicat în mod curent în sinagogile comunităţilor evreieşti din Diaspora şi din Ierusalim. ’Shema Yisrael’. Se porneşte o investigaţie. în cursul căreia un bărbier evreu recunoaşte sub tortură fapta şi îi acuză pe încă trei. Funeraliile celor doi creştini dispăruţi sunt ţinute în absenţa corpurilor acestora. Prevede deasemeni viitoarele pericole ale automulţumirii traiului din Diaspora şi viitoarele reacţii ale populaţiilor majoritare la bunăstarea acumulată exponenţial de evrei datorită educaţiei precoce a copiilor.. pe care majoritarii nu ştiu a o aplica şi le generează forme incipiente de antisemitism – lucru care de fapt se va întâmpla de-a lungul decadelor imediat următoare.(Israel) ben Eliezer supranumit Baal Shem Tov (Besht ...

practicând agricultura şi autoapărarea ca mijloace de implantare. În Evul Mediu. Începând din primele secole ale primului mileniu al erei noastre. (un idiom germanic) şi cea ebraică / aramaică: în practicarea cultului. ei au migrat şi spre estul Europei. au emigrat în vestul şi centrul Europei. El a parcurs de-a lungul şi de-a latul Germania solicitând strângerea de fonduri de către evreii cu stare pentru proiectele de reaşezare a familiilor evreieşti în Palestina. În 1874 se stabileşte în Palestina pentru a contribui direct la organizarea aşezărilor de evrei.  Amândoi erau conştienţi că emanciparea comunităţilor evreieşti din prima decadă a secolului al XIX-lea din Franţa de către Napoleon I. Evreii aşkenazi utilizau limba idiş. 1 22 / 120 .propria lor acţiune dusă în mod sistematic. mai ales în ţările germanice. Demers făcut.  În aceaşi perioadă un rabin aşkenaz din Polonia milita pentru aceaşi idee: Rabbi Zvi Hirsch Kalischer rabin de rit Aşkenaz1 (1795 – 1874). de exemplu. Idee preluată şi de Theodor Herzl (al cărui bunic a fost prieten cu Alkalai). Ea inducea o automulţumire a clasei de mijloc şi a magnaţilor evrei vis-a-vis de traiul cotidian: un pericol mortal pentru inducerea acelei stări de spirit de sacrificiu ce o impunea stabilirea pe pămîntul arid şi reacţia ne ospitalieră a populaţiei localnice din Palestina (ceea ce s-a şi întâmplat după 1890). nu era suficientă. discursuri rabinice şi legătura cu Comunităţi Evreeşti mai îndepărtate. Moare în 1878. O formă concretă pe care Rabinul Alkalai a promovat-o în demersurile sale prin capitale Europene a fost aceea a strângerii de fonduri pentru cumpărarea de pământ în Israel (de la Imperiul Otoman) pe care să se întemeieze aşezări evreieşti. Evreii de rit Aşkenaz după ce au fost goniţi din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 şi după desfinţarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135). De aceea militau pentru dezvoltarea sistematică a conştiinţei naţionale în interiorul comunităţilor de evrei. În 1862 publică lucrarea ’Drishat Tziyon veHevrat Erez Noshevet’ (“Căutându-l pe Sion”). Imperiul Habsburgic şi Germania. către bancherii din ramura Berlineză a familiei Rothschild. În 1862 el declară că Reântoarcerea în ţara Sionului trebuie să înceapă prin acţiunea poporului Evreu de a se reinstala concret. rabin al comunităţii din Torun. un prim manual pentru formarea aşezărilor moderne agricole în Israel.

să îşi cultive tradiţiile şi cultura. Kalisher reuşeşte. primul Preşedinte al Statului Eretz Israel. în 1864 să înfiinţeze Comitetul Central pentru Aşezarea în ţinutul Israel. Şi mulţi. Naftali Zvi Yehudah. să se organizeze şi să se apere. Au învăţat să lucreze pământul. 23 / 120 . rabinii Shmuel Mohilever. Şi mulţi. Menahem Beghin. un kibuţ religios din Valea Bet Shen poartă numele său. Nachman Syrkin. Asher Ginsberg (Ahad Ha’Am).. primul Prim Ministru al Statului Eretz Israel. Chaim Weizmann. practic şi teoretic: Începutul organizat a fost declanşat la Congresul Mondial Sionist de la Basel (1897) deTheodr Herzl.în strânsă conlucrare cu instruirea talmudică şi de socializare comunitară a tinerei generaţii ca primă etapă al procesului de Reântoarcere. El propune ca locuitorii aşezărilor să combine activitatea agricolă cu aceea de autoapărare. mulţi alţi luptători anonimi care au ajuns în Eretz Israel legal sau ilegal. urmat de o pleiadă de militanţi: Judah Leib (Leon) Pinsker. cel ce va deveni. Au învăţat să lucreze pământul. Ber Borochov.. să se organizeze şi să se apere. Ze'ev (Vladimir) Jabotinsky. să îşi cultive tradiţiile şi cultura. la Berlin. Reuşeşte să sensibilizeze Alianţa Izraelită Universală în a sprijinii aşezările agricole în Eretz Israel şi înfiiţarea primei şcoli agricole: Mikve Yisrael în 1870.. organizându-se în unităţi de pază locală pentru a contracara atacurile de jaf ale populaţiei ne evreieşti. Astăzi. în 1948. mulţi alţi luptători anonimi care au ajuns în Eretz Israel legal sau ilegal.. NOTE AUTOR la "APOSTOLI AI SIONISMULUI"  Ambii promotori ai ALIA au întâmpinat rezistenţa rabinilor tradiţionalişti din vremea lor dar au deschis prin ideile lor calea Reântoarcerii celor ce leau urmat şi dezvoltat.

Urmează Facultatea de Ştiinţe Juridice la Viena. această confruntare între antisemitism şi pro-adevăr din societatea franceză 24 / 120 .Capitolul III GENEZA REÂNTOARCERII EVREILOR ÎN ERETZ ISRAEL DE LA VIZIUNE LA FAPT CONGRESUL DE LA BASEL 1897  Theodor Herzl (Binyamin Ze'ev Herzl) (1860 – 1904) s-a născut la Budapesta. După terminarea facultăţii o scurtă perioada activează la Ministerul de Justiţie din Imperiul Habsburgic după care. în calitate de corespondent de presă al ziarului „Neue Freie Presse” (Viena) la Paris vizitează Londra şi Istambul. Timp de 10 ani. Are o activitate literară de foiletonist şi din punct de vedere religios nu era preocupat de destinul comunităţilor Evreieşti – până la Izbucnirea “Afacerii Dreyfuss” în Franţa ( Paris 1894). familia s-a mutat la Viena. precursor al Mişcării Sioniste). Când avea 18 ani. într-o familie de bancheri evrei sefarzi originari din Zemun (unde bunicul său a fost discipol al rabinului Yehuda Solomon Alkalai.

funcţionar mediu în cadrul serviciului de spionaj francez (Biroul Doi) este anchetat. descoperă identitatea scrisului cu a comandantului Ferdinand Walsin Esterhazy (cunoscut prin viaţa sa aventuroasă). Aflând de acest fapt. Se adresează deputatului evreu Iosif Reinah şi marelui rabin al Franţei Zadoc Kahn. Emile Zola. Marcel Proust. În 29 octombrie începe în ziarul “La Libre Parole” o campanie de presă preluată de jurnalele cu orientare antisemită ca mijloc de presiune asupra Statului major al Armatei Franceze. emise de un general (Mercier) şi de un colonel (Henry). apoi colectiv. pe baza unor afirmaţii ne verificate. André Gide. Lucien Herr. Condamnat (22 decembrie) apoi degradat în public (5 ianuarie 1895) este deportat pe Insula Diavolului în Guiana Franceză. după diverse diversiuni de a menţine acuzaţiile şi de a-l exonera pe Esterhazy prin false declaraţii şi înscrisuri. Iniţiatorii revizuirii procesului acţionează fără nici un suport din partea comunităţii evreieşti şi a opacităţii Ministerului de Război. Problema revizuirii procesului ajunge în senatul francez. Ministerul de Război decide a nu redeschide cazul. la populaţia franceză lumea se împarte în pro şi contra Dreyfuss. Căpitanul de artilerie Alfred Dreyfuss. Bernard Lazare trece la sensibilizarea presei. sprijinită de această dată de deputatul evreu Iosif Reinah. la început propriu. Daniel Halévy. Amândoi adoptă poziţia neimplicării. În martie1986 noul anchetator: Picquart. începând cu 13 octombrie 1894 sub acuzaţia de a fi furnizat informaţii secrete serviciului de spionaj german.va mobiliza în tânărul ziarist o energie ce va declanşa un demers. În 1899. publicând în noiembrie 1886 broşura „O eroare Judiciară – adevărul asupra afacerii Dreyfuss”.  Câteva cuvinte despre `Afacera Dreyfuss’. Cu toate că expertiza grafologică a înscrisului cu acele date secrete nu era relevantă şi ancheta era în curs se scurg informaţii spre ziare. În data de 4 decembrie Consiliul de Război se reuneşte pentru a judeca acest caz. în faţa 25 / 120 . Fratele său şi un prieten (scriitorul Bernard Lazare) încep demersuri pentru revizuirea procesului. fără a se ţine cont de inexistenţa unui aviz final din partea comisiei de anchetă. De la intelectuali de calibrul scriitoruilor Charles Péguy. pentru Reântoarcerea Evreilor în Eretz Israel. Căpitanul este declarat vinovat.

Se căsătoreşte cu o creştină protestantă şi se stabileşte la Paris unde îşi deschide un cabinet de medicină.probelor. La primul Congres (1897) va fi secretarul Congresului. Îl întâlneşte pe Theodor Herzl în fazele preliminare ale procesului Dreyfuss. omul Dreyfuss a demonstrat un stoicism şi respect faţă de lege ce îi face cinste (mai ales că înainte de acest dezastru în viaţa sa personală era cotat ca fiind un militar de viitor strălucit de către şeful Statului Major. de-a lungul celor 12 ani. 1 26 / 120 . Amândoi împărtăşesc convingerea că antisemitismul este un proces universal de neânlăturat.evreu în comunitate. Boisfedre). gen. pe care îl va întâlni la Paris în perioada de început al procesului Dreyfuss. colegiul catolic şi obţine licienţa în medicină. Aceleaşi idei sunt împărtăşite şi de Max Nordau1. Urmează cursurile primare la o şcoală evreiască. În acelaşi timp este scriitor şi corespondent de presă. un rabin ortodox de origine Sephardă. Înţelege că ideile asimilismul evreilor în rândul majoritarilor prin performanţa fiecăruia (idei promovate în cadrul mişcării de emancipare „Haskala” . Statul major este nevoit să îl aducă din detenţie la Reine pentru a fi rejudecat. că asimilismul practicat de evrei este falimentar. el punctează ca o caracteristică a comunităţilor de evrei de pretutindeni Max Nordau s-a născut în 1849 la Budapesta. În cuvântarea sa. Devine prieten şi tovarăş de idei în promovarea mişcării sioniste cu Theodor Herzl.  În perioada de început a „Afacerii”. fiul lui Gabriel Südfeld.  Max Nordau se va remarca în calitate de organizator al primelor congrese sioniste. adresată celor prezenţi în sală. Va lupta în Primul Război Mondial şi se va retrage cu gradul de locotenent colonel. Alfred Dreyfuss este exonerat de acuzaţii. că Reântoarcerea în Eretz Israel şi formarea unui stat evreu este singura cale pentru existenţa evreilor. Influenţat de ideile rabinilor Alkalay şi Kalischer el devine un fervent adept al Reântoarcerii Evreilor în Eretz Israel. cetăţean egal în societatea din ţara respectivă) şi speranţa că antisemetismul este de domeniul istoriei şi nu se va mai repeta sunt iluzorii şi contraproductive pentru poporul Evreu. dar trece ceva timp până când va fi reintegrat în armată (21 iulie 1906). poziţia tânărului Theodor Herzl se radicalizează în faţa valului de antisemitism generat. în calitate de jurnalist la Paris. Cu toate că a fost criticat de unii lideri evrei pentru atitudinea sa obedientă.

Chiar şi în ţările vest – europene. El solicită Congresului să găsească mijloacele financiare şi să construiască structuri educaţionale capabile în mod unitar a realiza recuperarea spirituală a evreilor prin educaţie instruire şi reluarea legăturilor cu Comunităţíle locale. Ei uită faptul că timp de sute de ani el a fost locul de refugiu şi a păstrării valorilor spirituale şi morale ale poporului.. în lipsa suportului social nativ al Comunităţii Evreieşti din care au plecat pe drumul asimilării. le induc în timp sentimentul mizeriei morale. Va rămâne în staff-ul viitoarelor congrese. Dar aceste fenomene.1831.. german. promovând un caracter democratic în dezbateri şi luarea deciziilor. aparent mai mult sau mai puţin minore.. egalitatea declarată a evreilor cu majoritatea. fără prea mult succes. este dublată de neâncrederea majorităţii populaţiei că un evreu poate avea un simţ al onoarei. nu atât materială – prezentă mai mult sau mai puţin solidară cu mizeria existentă în viaţa populaţiei majoritare în care trăieşte fiecare comunitate. Theodor Herzl trece la acţiuni imediate de sensibilizare a magnaţilor Evrei din Europa. moralitate şi patriotism precum o au majoritarii. Moritz De Hirsch s-a născut la Munchen.mizeria. înainte de a se considera evreu.cât de natură morală. Emanciparea evreilor din vestul Europei a creat printre ei sentimentul că „getoul evreiesc” a devenit o încorsetare a vieţii lor cotidiene locul în care au suferit ruşine şi umilinţe. crezând astfel într-o viaţă mai demnă şi mai decentă în societatea majoritară în care trăiesc. Moare în 1923)  Având în vedere spiritul său pragmatic. Aparţinea unei familii de bancheri evrei care susţineau pe regele Bavariei. Din acestă postură minimalizează manifestările de anti semitism pe care le observă în jurul lor. de către stat.12. Familia a primit un rang nobiliar de baron: „von” Hirsch. Au păstrat credinţa mozaică. În 1892 publică lucrarea sa cea mai cunoscută: „Degenerarea” în care critică aşa numita arta degenerată pe fondul efectelor sociale negative pe care o avea urbanizarea rapidă asupra corpului şi psihicului uman.. în 9. Au construit o mică 1 27 / 120 . mimează social şi cultural a fi francez. sentiment al datoriei. Cei ce aleg drumul asimilării. Întrevederea cu bancherul belgian Moritz de Hirsch1 are loc în mai 1895. ca preşedinte sau vicepreşedinte. Argumente determinate de sentimente preexistente erau de a detesta un evreu.

şi mine de cupru. 28 / 120 . proces continuat prin donaţii anuale de 400. în jurul oraşului Brodâ. Aici plăteau taxe duble şi nu le era permis să locuiască în oraşele mari. fără a excela în studiu. În 1889 înfiinţează un Fond Filantropic de sprijin al refugiaţilor evrei persecutaţi în Imperiul Rus. de care a beneficiat. Devine foarte bogat şi apreciat în High Life-ul European (cum ar fi: prieten al Prinţului de Wales. Din această poziţie se va preocupa de viaţa evreilor sărmani din ţările limitrofe Europei de Vest. Curând înfiinţează propria bancă şi investeşte în construirea de căi ferate. Lituania şi Polonia aşezaţi în aşa numita „regiune Pale” (din care evreilor nu le era permis să iasă în acele timpuri). finalizând prima legătură a Europei cu Orientul în 1883.000. Se foloseşte de falimentul unui bancher pentru a prelua contractul de construire a căilor ferate din Imperiul Turc şi în Balcani. Asociaţia Colonizării Evreilor (Jewish Colonization Association (JCA) din Anglia) să sprijine colonizarea Evreilor din Rusia în Argentina şi sinagogă în propria casă. Hirsch propune suma de 50. A donat 1.Constantinopol. La 17 ani este angajat într-o poziţie de nou angajat la o puternică bancă: „Bischoffsheim & Goldschmidt” din Bruxel. Familiile de evrei fugeau cu miile spre graniţa Austro-Ungariei.000 evrei din Rusia. afacerile şi sinagogile.000 franci.000. viitorul Rege Edward al Angliei). într-o mai mică sau mai mare măsură 5. În aceste condiţii Hirsch susţine din 1891. Aici Moritz a învăţat perceptele instruirii religioase Iudaice şi limba Ivrid.000. Şcoala a urmat-o la Munchen.000 franci pentru a înfiinţa şcoli separate pentru evrei în regiune dar este refuzat pentru că stipula condiţii ca aceste sume să nu fie dijmuite de oficialii imperiului ţarist. prin inaugurarea căii ferate Viena . supuşi restricţiilor de sorginte socială (angajarea) şi etnice (antisemitism). fiica proprietarului băncii „Bischoffsheim & Goldschmidt” (1855). Din 1887 evreilor li se interzice accesul la învăţământul secundar din regiunea Pale. Baronul Moritz de Hirsch avea un talent remarcabil în domeniul bancar Ascensiunea este garantată de căsătoria cu Clara Bischoffsheim.000 franci (1873) Allianţei Israelite Universale (din Paris) pentru a înfiinţa Şcoli de Comerţ pentru evrei în Balcani şi în Turcia. plantaţii de zahăr. Suportau pogromuri succesive ce le distrugea casele.

Theodor Herzl scrie o ciornă pentru discuţie.  Baron Edmond Benjamin James de Rothschild era preocupat de artă. pe 64 de pagini. cu bancherul englez Edmond James de Rothschild2. 1 29 / 120 .oriunde nu vor fi supuşi discriminării – în Europa. În America de Nord formează comunităţi de fermieri în New Jersey. a fost primul experiment de reintegrare a populaţiei evreieşti la viaţa pastorală pe care a practicat-o înainte de a fi izgoniţi din Israel ( în sec I şi II al primului mileniu). Trimite emisari pentru a cumpăra pământ în Argentina. poate stilul direct. A mai trecut ceva timp. deplasarea populaţiei din Pale spre zone mai puţin restrictive (Polonia.08.  Întrevederea este dură şi fără efect. 2 Baron Edmond Benjamin James de Rothschild (19.000.  Tenace.1934) s-a născut la Paris în castelul familiei de bancheri francezi Rothschild. Chiar dacă circa doar 7. Pregăteşte astfel întâlnirea din noiembrie 1895. ardent şi ne protocolar al tânărului Herzl. lucrative de orice gen”. numită ulterior „Der Judenstaat” (“Statul Evreu”). şi un Şoah1. finanţând şi Colegiul Agricol . din Europa. Ucraina. dincolo de destinul celor doi. au fost conaţionalii lor. aflate la mare ananghie.000 de evrei au urmat acest drum. multe donate Muzeului "Louvre” din Paris. Poate orgoliul baronului von Hirsch. America de Nord sau de Sud. Oricum. Bucovina. comerciale. Pogromurile succesive care au culminat cu Holocaustul Evreilor din secolul XX. Avea intenţia să asigure eliberarea de paşapoarte ruseşti pentru plecarea a 20. Cei care au avut de pierdut.000 $ pentru Jewish Colonization Association. nu s-au înţeles între ei.1845-02. România). Canada. demn de a fi studiat şi implementat şi de conducătorii altor neamuri... În Europa a finanţat. până când a intrat în reflexul comportamentului fiecărui Evreu a îşi ajuta necondiţionat semenul Evreu. sau de alte neamuri). Asia. Fapt capital în reuşita acestui neam. JCA acoperea costul călătoriei spre America de Sud.000 de evrei în primul an. a mai fost o ocazie ca atâtea altele în care două personalităţi având fiecare o adâncă procupare pentru viaţa comunităţii naţionale (fie ei Evrei. cu o vastă colecţie de tablouri.Hirsch va lăsa prin testament la moartea sa (1899) 45. Va sprijinii aşezările evreilor din Erez Israel (1882). pentru a se stabili pentru a avea „activităţi agricole. în anii 1880 1900. Austro-Ungaria.11.

 Întrevederea. De la tinerii studenţi evrei din capitalele Europene la comunităţile din guberniile Rusiei (unde era copiată de mână în mii de exemplare). va sprijini în nume propriu Mişcarea Sionistă. se răspândeşte cu viteza focului pe toate palierele comunităţílor evreieşti. a tuturor Evreilor. are replica:’Cum crezi tu că. aflaţi la pragul de subzistenţă. în ambele cazuri. cu 100. în această stare socială. adaptat. în care Herzl propune bancherului să preia conducerea unei largi organizaţii.Donează sume enorme de bani din averea sa pentru a cumpăra pământ în Palestina. pentru a fi aplicat. Chiar dacă mă repet: un exemplu de efort concertat demn de urmat de alte neamuri. în localitatea Darbenai. la propria lor propăşire. pe drumul de nici o sută de ani până la înfiinţarea Statului Eretz Israel. Termen ce desemnează pe cei sărmani. care s-a raliat pe parcurs structurii organizate după Congresul de la Basel (1897). contribuind financiar şi logistic.000 de şnoreri1 o să refaci ’Ţara lui Israel?!’. Replica lui Herzl a fost: „Atunci mă voi îndrepta către popor!”. pentru acumularea mijloacelor financiare şi organizarea acţiunilor de Reântoarcere în Eretz Israel. pornind de la vizionarul Herzl. După primul Congres Sionist de la Basel. publicată prima oară la Viena în 14 februarie 1895. al majorităţii elitei financiare şi industriale evreieşti. La acea dată erau milioane de evrei în Europa şi Rusia. Un exemplu este David Wolffsohn2. O altă perspectivă. ar fi: aşa trebuia să fie! – va fi efortul concertat al întregului popor evreu. 2 Născut în Lituania. cei ce l-au urmat după Congresul de la Basel şi de ce nu.  Şi în acest caz nereuşita a fost rodul unor atitudini subiective dintre cei doi.  Nereuşita întâlnirii este compensată de valoarea ciornei. fără a se integra direct în structura ei organizatorică şi politică. care. organizatorice (Herzl) sau finanţarea formării statului Eretz Israel (Rothschild). Fiecare va contribui decisiv la crearea bazelor teoretice. A finanţat dezvoltarea industriei vinului şi dezvoltarea economică a aşezărilor evreieşti din Orientul Mijlociu fondând în acest scop « Asociaţia de Colonizare Evreiască din Palestina » (Palestine Jewish Colonization Association . împreună cu Max Bodenheimer va înfiinţa în localitatea germană Colonia. A înfiinţat primele două aşezări evreieşti care au cultivat mari suprafeţe de viţă de vie : Rezon LeZion şi Zichron Yaakov (după numele bunicului său). „Asociaţia pentru dezvoltarea agriculturii 1 30 / 120 .PICA).

având în vedere ideile simple. în Ţara Israel”. în 1888 la Constantinopol şi în Eretz Israel. Statelor Unite. sub egida organizaţiei locale „Chovevei Zion”.  Opresiunea şi persecuţia nu a putut extermina pe evrei. Lucru firesc. călătoreşte împreună cu el . Problema integrării evreilor în societatea locului nu se rezolvă nici prin renunţare la tradiţia iudaică. intoleranţă religioasă.  Anti-semitismul apare oriunde se află un număr semnificativ de evrei. asimilare.  Din aprilie 1896. trebuie abordat de conducerea ţărilor.  Reacţia Rabinatului a fost. coagulează energii în comunităţile evreieşti de-a lungul şi de-a latul Europei. Wolffsohn va devenii primul preşedinte al „Trustului Colonial Evreiesc” care avea ca scop acumularea resurselor financiare şi utilizarea acestora în Eretz Israel pentru cumpărarea de pământ şi implantarea aşezărilor Evreieşti.  "Der Judenstaat” (“Statul Evreu”). regional. David Wolffsohn. comerţ. de la şcoală. când apare în ediţia engleză “Statul Evreu”. cu unele excepţii (de exemplu Marele Rabin al Vienei) reţinută şi. 31 / 120 . prin căsătorii mixte. uneori. sport. într-un consiliu. în orice loc. în cadrul populaţiei majoritare. care migrează în mod curent dintr-un loc în altul. întâlnindu-se cu împăratul Wilhelm al II – lea. est preşedinte al „Organizaţiei Mondiale Sioniste” până în 1911. Este un fenomen care nu poate fi contracarat în plan local. nu se rezolvă prin acţiuni filantropice individuale: ele putând fi generate sau generatoare de antisemitism. şi chiar ca motiv pentru auto-apărarea popualaţiei majoritare. imediat după lecturarea cărţii lui Herzl. Theodor Herzl este recunoscut ca lider al Mişcării de Reântoarcere în Eretz Israel – a sionismului (zionism). După moartea lui Herzl (1904). El se observă în diverse forme. clare şi revoluţionare cuprinse în text. în căutarea unor locuri de muncă. în derâdere Herzl era botezat ca fiind un „cucurigu” al Reântoarcerii. şi Rusiei. mimetism. I se alătură. fiind manifest nu la mult timp după prezenţa lor. Problema evreilor pauperi. va pleca la Viena pentru a se întâlni cu autorul.

de un singur filantrop. Educaţia membrilor comunităţii.  Herzl descrie detaliat modul de funcţionare şi întrepătrundere între: Comunitatea Locală. Este necesară o organizaţie. vecini. Compania Evreiască: susţinerea financiară a proiectelor de Reântoarcere a Evreilor în Eretz Israel. ca organ superior comun tuturor comunităţilor prin reprezentanţi aleşi. Societatea Evreilor. care va fi condus de Rabin. din „Afacerea Dreyfuss”). Fiecare grup va avea Rabinul ei. Pregătirea grupurilor se va face din timp prin „călăuze”. ca structură de bază. Acest lucru nu poate fi realizat.  Emigrarea Evreilor într-un număr mare. şi le va difuza şi explica membrilor Grupului Comitetului reprezentanţilor. ca având oprelişti psihice pentru plecare (ataşament faţă de loc. În acelaşi timp Compania va asigura mijloace de transport (tren. Fiecare familie poate alege. în sensul instruirii pentru activităţi 32 / 120 . vapor) şi spaţii de cazare pentru prima perioadă a aşezării. având fiecare un „district” arondat şi un comitet de reprezentanţi. Propune formula de emigrare în grup. care acţionează trebuie incluse într-un sistem care să permită complementaritatea acţiunilor şi a fondurilor. colonizarea lor în Eretz Israel trebuie asistată financiar şi logistic pentru ca nivelul de trai să nu fie mai scăzut pentru cei ce ajung acolo decât cel avut în locul de unde au plecat. tradiţii). desemnat în acest sens în cadrul fiecărei Comunităţi locale. isteric antisemită.  Instituţiile Filantropice. Acolo unde emigrează. funcţie de posibilităţi modul de a emigra. în grup sau individual. în Eretz Israel. de câţiva. financiar şi logistic. Herzl pune accent pe cooperarea cu Rabinii Comunităţilor Locale. conducătorul ei spiritual.  În capitolul „Comunităţi locale” Theodor Herzl descrie sugestiv dificultatea migraţiei masive. Exemplul dat este Franţa (în care tocmai se derula prima parte. dublată de o „Companie Evreiască” ca instrument economic productiv de resurse şi gestionar al utilizării acestora. care va primi informări periodice de la Societate şi Companie. morminte. căruia Herzl îi dă numele: „Societatea Evreilor” şi o vede sub forma unei corporaţii. Grupurile locale vor primi în compensaţie clădiri gratuit şi facilităţi de reconstruire în „noua ţară”. în scurt timp evreii din clasa de mijloc acumulează putere economică. Clădirile vor fi vândute sau mai curând donate pentru sprijinul acordat de populaţia Creştină locală. Mai devreme sau mai târziu populaţia majoritară va reacţiona prin inducerea unor forme de comportament antisemit.

La întoarcere vizitează comunităţile evreieşti din Sofia. fonduri pentru educaţie. Londra… Peste tot poporul îl primeşte şi îl susţine cu entuziasm . Facilitează comerţul cu bunuri de consum în interiorul şi cu exteriorul aşezărilor evreieşti din Palestina. în calitate de administrator al bunurilor evreieşti. fonduri pentru auto-apărare a aşezărilor evreieşti. Berlin.productive în noua locaţie va fi coordonată de „Societate” şi susţinută de Comunitatea locală. prin mediera Marelui Duce de Baden (care îl va sprijini ulterior în demersurile pentru aşezarea legală a Evreilor şi cumpărarea de pământ în Palestina – aflată sub administrae otomană). de exemplu. unitar. Viena. El scrie. bătrâni). Aici poartă primele convorbiri cu oficialităţi otomane. şi astfel poporul nostru îşi va regăsi din nou puterea lucrând pe propriul său pământ şapte ore pe zi. alături de membrii Comunităţii. etc) din ţara de plecare. Forma de organizare trebuie să promoveze şi să transmită conceptele de dezvoltare spirituală. asigurând condiţii de muncă (7 ore) şi de plată în natură şi în bani. în toate Comunităţile locale Evreieşti.”  „Societatea Evreilor” este gândită ca promotoare a conceptului de „Stat spiritual”: un stat care îmbină conceptul lui J. închirierea de utilaje agricole şi industriale.J. clădiri. 33 / 120 . în final: „Vom face ce este mai bine pentru a utiliza forţa morală a mântuirii prin muncă a oricărui om de orice vârstă şi clasă (socială). copii. educaţională şi organizatorică. Deasemeni. Asigură fonduri pentru subzistenţa celor ce nu pot lucra (femei gravide.  ”Compania Evreiască” este o formă de organizare ce are ca scop achiziţionarea de teren în Palestina.  În aprilie 1896. al Grupului Macabeilor din Londra). nu în azile. în “Conciliul de la Jasmina” (70-90). Pe parcursul deplasărilor grupurilor de emigranţi Compania va asigura toate costurile directe şi indirecte. Va facilita investiţii în mica industrie. în noua locaţie din Eretz Israel. reglementează conversia valorică a bunurilor netransferabile (pământ. Rouseau privind statul ca un contract social cu cel statutat de rabinul Yohanan ben Zakkai. Populaţia în vârstă va fi angrenată în activităţi uşoare pentru a avea sentimentul utilităţii. Angajează şi coordonează antreprizele de construcţii evreieşti şi muncitori evrei (dă exemplu Rusia şi România). elita cu unele rezerve (este cazul. el face prima călătorie la Constantinopol.

Sentimentul că ceva groaznic este pe cale să se întâmple populaţiei evreieşti din diaspora1 îi dă energia de a persevera.  În iulie 1896 are o nouă întâlnire cu Baronul Edmond de Rothschild. Cele două căi: infiltrarea cu orice preţ în mod ilegal (Edmond de Rothschild a aplicat această metoda începând cu 1882 – prima Aliya, ducând la înfiinţarea primelor aşezări rurale de tip Moshav), şi emigrarea legală cu asistenţa autorităţilor otomane susţinută de Herzl, nu găsesc la această întâlnire o formulă de compromis. În aceaşi perioadă, începe să organizeze Mişcarea Sionistă cu sprijinul lui Max Nordau, Aryeh Leib Motzkin şi Avraham Usishkin. Prima organizaţie: “Asociaţia Evreilor - Association of the Jews”. În 1897. În martie 1897 are loc Conferinţa preparatorie. Congresul urma să fie ţinut la Münhen. Opoziţia rabinatului şi a liderilor comunităţilor Evreieşti din Germania determină schimbarea locaţiei. August 1897 – Elveţia – Basel : la hotelul pe frontonul căruia flutura steagul alb cu dungi albastre şi Magen David (Steaua în şase colţuri a lui David), reprezentanţi ai evreilor din 16 ţări au dezbătut pentru prima oară planul de Reântoarcere în Eretz Israel – Planul Basel şi formarea Organizaţiei Mondiale Sioniste, cu următoarele coordonate:  Susţinerea sistematică şi programatică a dezvoltării aşezărilor evreieşti agricole, industriale şi de meşteşugari (‘artizanat’).  Unificarea organizaţiilor evreieşti în plan statal al fiecărei ţări, în concordanţă cu legile statului respectiv.  Întărirea spiritului de conştiinţă individuală şi naţională a Evreimii.  Pregătirea activităţii de obţinere de la diverse guverne a aceptului şi sprijinului pentru obiectivul sionist al Reântoarcerii în Palestina.  Formarea unui Comitet de Acţiune, cu sediul la Viena, care să cuprindă reprezentanţi ai marilor comunităţi evreieşti.  Max Bodeheimer propune înfiinţarea unei Bănci şi al unui Fond Naţional, care să centralizeze şi să gestioneze resursele financiare acumulate din donaţiile colective sau individuale.

Lucru care va deveni vizibil imediat după 1904 - pogromul de la Chişinău Basarabia şi moartea a 6.000.000 de evrei în anii `30-`45 ai secolului XX
1

34 / 120

 Profesorul Shapira propune înfiinţarea unei Universităţi Evreieşti în Eretz Israel. A luat fiinţă prima Organizaţie Sionistă. A fost intonat pentru prima oară imnul viitorului Stat Evreu (Hatikvah – Speranţa) pe versurile poetului Naftali Herz Imber (1856 – 1909)1 şi muzica lui Bedrich Smetana.  Herzl considera obţinerea unei carte internaţionale privind aşezarea evreilor în Eretz Israel ca fiind sigură. Pe acest motiv a criticat infiltrarea ilegală (Aliya ilegală). Acest punct de vedere a creat confuzie în abordarea Reântoarcerii. Ea se va desfăşura în fapt, până la înfiinţarea Statului Israel, pe ambele căi: legală şi ilegală, funcţie de conjunctura politică internaţională.  În iunie 1898, pe propria cheltuială înfiinţează săptămânalul ’Die Welt’ (`Lumea’), în care se dezbat tacticile în plan politic, social, educaţional pentru unificarea spirituală şi lingvistică a diverselor comunităţi din Europa, Rusia, şi America; pentru sprijinul ce se acorda aşezărilor Evreieşti din Palestina.  În august 1898, are loc al doi-lea Congres Sionist la Basel. În cadrul acestuia s-a decis formarea Trustului Colonial Evreiesc – având ca rol coordonarea sumelor donate spre cumpărarea de pământ, dezvoltarea agricolă şi industrială, educaţia, asistenţa socială a celor ce se Reântorc. Theodor Herzl a lansat conceptul „Cucerirea Comunităţilor” – ca reacţie la atitudinile ostile a unor rabinate şi lideri de opinie evrei din Europa faţă de nou înfiinţatele organizaţii sioniste. Se prevedea focalizarea atenţiei şi fonduri necesare sprijinirii armonizării structurilor educaţionale din interiorul comunităţilor. Şi sprijin mutual în caz de opresiuni din partea „majorităţii” populaţiei opresiunii de stat din ţara respectivă (se aveau în vedere realităţi imediate din Imperiul Rus). Acest mod de organizare şi gestionare a unor fonduri la nivel mondial este străbunicul actualului „Joint” al evreilor şi‚ în acelaşi timp, a simbiozei între sionismul politic şi cel social. În interiorul Congresului, lideri socialişti au solicitat reprezentare în conducerea organizaţiei.  În octombrie 1898, Herzl soseşte la Ierusalim în fruntea unei delegaţii Evreieşti, în care erau membrii ai Congresului Mondial
1

Originar din Comunitatea Evreiască din Iaşi

35 / 120

Sionist (printre care şi David Wolffshon). Vizitează pentru prima oară pământul strămoşesc. Este impresionat de vitalitatea locuitorilor evrei din localităţile agricole. Este însoţit de un grup de călăreţi care îl protejează. Sunt voinici, sănătoşi, muncesc propriul pământ. Compară mental vitalitatea şi libertatea acestor evrei cu acea stare de subzistenţă în sărăcie, teamă de pogromuri, de ziua de mâine şi umilinţele cotidiene a miilor de evrei din Europa şi Rusia. Are viziunea concretă a ce va însemna pentru sute de mii de evrei Reântoarcerea în Eretz Israel şi calea: pe care o vede în concertarea eforturilor evreilor din Diaspora pentru acumularea de fonduri, cumpărarea de pământ în Palestina şi organizarea revigorării spirituale, devenind oameni liberi în propria ţară. Împăratul Wilhelm al II - lea vizitează aceaşi zonă în fruntea unei delegaţii oficiale a Imperiului German în Turcia. Este ocazia lui Herzl de a îi prezenta aşezări agricole evreieşti. Sunt vizitate Jaffa şi moşavurile Rishon Lezion, Ness Ziona, Rehovot precum şi Şcoala agricolă Mikve Israel.  În martie 1999 Trustul Colonial Evreiesc este înregistrat la Londra în calitate de bancă pe acţiuni.  În mai 1899, Herzl face o nouă călătorie la Istambul unde, (prin medierea meditatorului sorei sultanului) are o întrevedere cu sultanul pe tema cumpărării de pământ în Palestina. Sultanul îi cere în schimb să acopere deficitul enorm al visteriei otomane. Demersurile făcute ulterior bancherilor evrei europeni de a creea un fond comun în acest sens eşuează (cu toate că ulterior grupuri financiare evreieşti vor pune în practică, separat, această finanţare dar fără efectul scontat în ce priveşte ideea lui Herzl).  Al trei-lea Congres de la Basel are loc în august 1899. În cadrul acestuia Herzl face un raport asupra demersurilor şi întâlnirilor cu oficialităţi Germane (inclusiv cu Kaizerul Wilhelm al II le la Constantinopol şi Ierusalim). Chiar dacă recunoaşte că demersurile nu au avut un efect concret, el insistă asupra aspectului creşterii în prestigiu a Organizaţiei Sioniste. Congresul limitează utilizarea fondurilor la Palestina şi Siria. Se aud voci care îi reproşează lui Herzl că neglijează obiectivele ataşate demersului educaţional-cultural al organizaţiei. Se emite Statutul şi platforma politică a Organizaţiei Mondiale Sioniste. Modul personal şi nedemocratic în care Herzl ia deciziile în
36 / 120

Ahad Ha Am devine un aprig şi constant critic al ‚ideilor cosmopolite’ din acel eseu politic al lui Herzl. separate de puterea politică. Martin Buber şi Chaim Weizmann cer focalizarea pe un program privind realizarea unei educaţii şi culturi unitare în rândul comunităţilor evreieşti. având o 37 / 120 . Congresul de la Londra (al patru-lea . O ţară liberală. cu impact în viitorii ani. El spera că tratativele duse cu oficiali Ruşi vor da rezultate pozitive. având o completă libertate a religiilor. Imediate reacţii vor pleca de la faptul că Herzl nu a specificat că singura limbă va fi ivrid. în care evreii şi neevreii să aibe drepturi egale: ’Statul evreu nu este o ţară a opresiunii naţionale ci un loc în care sentimentul de frăţie şi egalitate va prevala’. care avea ca obiectiv acumularea de fonduri pentru cumpărarea de pământ în Palestina. va fi statutarea Fondului Naţional Evreiesc (Jewish National Fund . Singura realizare concretă.  Anul 1900 şi 1901 este o perioadă de eforturi sterile pe care liderul sionist le face pe lângă canceleriile Europene şi al Imperiilor Otoman şi Rus.  Al cince-lea Congres de la Basel (decembrie 1901) confirmă ineficienţa contactelor politice cu Imperiul Otoman. ca un avertisment la conducerea unipersonală a lui Herzl. otomane şi ruseşti.Organizaţie creează animozităţi în rândul membrilor Congresului.  Cântecul de lebădă al vizionarului Herzl se materializează.1900) se lochează pe probleme ca situaţia muncitorilor evrei din Palestina şi mişcarea sportivă din comunităţile evreieşti.  Anul 1902-1903 sunt pentru Herzl ani de tatonări pe lângă oficialităţile britanice. Merge în Rusia pentru a diminua opresiunea evreilor de către legile ohranei ţariste. cum ar fi Asher Ginzberg (Ahad Ha Am).JNF). Herzl ia atitudine faţă de expatrierea a mii de evrei din România dar nu menţionează persecuţiile majore din Imperiul Ţarist. în octombrie 1902 a Eseului ’Altneuland’ (Noul nostru Ţinut). în 1902 prin publicarea. Deasemeni cer democratizarea conducerii mişcării. El descrie un stat evreu cu o cultură europeană cu o dezvoltată protecţie socială. Se formează în cadrul Congresului o opoziţie la adresa modului în care Theodor Herzl conduce – numită ‘Facţiune Democratică’. Este primit cu deosebită căldură şi speranţă de evreii din zona Pale. Grupul condus de Leo Motzkin. Sunt rabini care cer limitarea Organizaţiei numai la aspecte politice (pentru a nu se interfera cu domeniul spiritual şi cultural al rabinatelor).

pe de o parte. de a se stabili un Stat Evreiesc pe actualul teritoriu al Ugandei – ca soluţie a emigrării imediate a sutelor de mii de evrei oropsiţi. pentru a fi alături de liderul lor vizionar.. 2 un alt pogrom. în 1917. Prestigiul de lider a lui Herzl va fi serios atins în interiorul congresului. în traseul său din 1903 în Imperiul Rus. soldată cu 19 evrei. tot la Chişinău. Mii de evrei au luat drumul Vienei. Acea mulţime tăcută. Cortegiul mortuar se scurgea fără sfârşit pe bulevardele Vienei. Dar demersurile sale privind iminenţa unor acţiuni de amploare pentru salvarea evreilor din Estul Europei se confirmă în curând: Pogromul de la Chişinău din 6 -7 aprilie 19031. supuşi pogromurilor devastatoare şi a lipsei de perspectivă de a ieşi din acest cerc vicios. Moare în sanatoriul din Badlach (Austria) răpus de pneumonie. un copil rus este găsit ucis în localitatea Dubăsari. către cimitirul evreiesc de rit sefard. a foametei şi mizeriei sociale generalizate din imperiul rus. cu Comitetul de acţiune sionist – aprilie (pentru a aplana conflictele din cadrul Mişcării Sioniste). Proiectul este supus celui de al şase-lea Congres de la Basel (decembrie 1903). 19-20 octombrie 1905 . De la acuzaţii de trădare a idealurilor mişcării la ideea că ar fi o soluţie asemănătoare unui ’adăpost de noapte’ (Max Nordau). Herzl acceptă propunerea Secretarului de Stat Britanic pentru Colonii. Comentariile sunt puternic contradictorii. Herţl. ce vor fi ucişi şi 56 maltrataţi. dispreţul manifest faţă de situaţia evreilor de rând este dublat de scopul ca aceştia să fie folosiţi ca supapă de defulare a nemulţumirii populaţiei majoritare faţă de ineficienţa administrării imperiului. Rezoluţia de luare în studiu a `Planului Uganda’ este votată cu 295 voturi pentru. şi a situaţiei din ce în ce mai precare a evreilor din Estul Europei. va rezulta ca o diversiune spre a deturna o astfel de revoltă prin jefuirea Comunităţii Evreieşti Locale. Joseph Chamberlain (octombrie 1903). Ziare antisemite locale incită la răzbunare împotriva evreilor pe motiv că ar fi un omor ritual – sânge pentru producerea matzot-ului de Paşte – ulterior s-a aflat că a fost ucis de o rudă.Bolnav şi aproape singur. 178 împotrivă (toţi delegaţii sionişti ruşi) şi 98 abţineri.. Vestea morţii a ajuns cu viteza telegrafului în toate comunităţile. Mişcările antiţariste2 vor măcina imperiul ţarist până la desfinţarea lui. Prins în hora promisiunilor şi a falselor alternative. 1 38 / 120 . mai are o serie de întâlniri: cu Papa şi Regele Italiei – ianuarie. constată că toate promisiunile autorităţilor sunt de formă. la 44 de ani.grandioasă primire la Vilnius.  1904 . în În 6 aprilie.

strigătele de disperare a mii de oameni. Scrierile sale nu reflectă erezie. Theodor Herzl a fost primul evreu care. NOTĂ AUTOR la " GENEZA REÂNTOARCERII EVREILOR ÎN ERETZ ISRAEL "  Theodor Herţl a avut viziunea salvării poporului său de la opresiune şi umilinţă. O face în pofida dovezilor de dispreţ şi neâncredere a unor reprezentanţi evrei (spirituali sau financiari). Cine gândeşte şi scrie astfel este UN OM AL CREDINŢEI’. urmând viziunea organizării mişcării sioniste până la materialitatea ei – Organizaţia Mondială Sionistă. cu drepturile oricărui popor. Unii oameni l-au numit eretic. 1 Denumeşte Diaspora Evreiască – cei ce nu se află în Eretz Israel. Un Evreu care se încadrează perfect în cele spuse de Rabbi Zvi Yehuda Kook : ‘Realitatea şi organizarea vieţilor noastre. după 1800 de ani. El avea geniul unor soluţii imediat posibile. toate au început cu Herzl. în acelaşi timp crează un moment de neuitat. 39 / 120 . de care îşi vor aminti atât prietenii cât şi duşmanii săi (cum a fost Ştefan Ţveig scriitor şi publicist evreu austriac. Dar mulţi din conaţionalii săi de vazã nu i s-au raliat ne având viziunea pericolului ce plana asupra propriului popor. în urma unor situaţii concrete imediate (vezi şi cazul Dreyfuss). ia atitudine şi declară în faţa lumii că evreii sunt un popor. Strigăte de durere. adept al asimilismului şi oponent constant al lui Herzl. mai mult ele arată că a avut credinţă. evreii îşi rup hainele de pe ei.momentul coborârii în mormânt se animă brusc. materializată în Şoah-ul anilor ’40 din secolul XX. A fost din acei puţini oameni din istorie care nu numai au prezis viitorul ci l-au şi creat. care asistând la funeralii a recunoscut în manifestările evreilor suprema atestare a valorii de simbol al lui Herzl pentru milioanele de evrei din 1 galut ). şi continuă prin a convinge milioane de evrei să îl urmeze. El a scris în jurnalul său: ’POPORUL NOSTRU NU POATE FI O NAŢIUNE FĂRĂ CREDINŢA SA’.

ieşite de curând din robia egipteană: ‘CĂCI E UN POPOR DE SINE STĂTĂTOR. cel religios confirmând răspunsul proorocului Bileam madianitul dat regelui Balak din Moab. de 41 de ani până la formarea statului Eretz Israel va fi coordonat prin confruntarea şi cooperarea între trei mari curente: cel politic. când acesta l-a invitat să blesteme triburile semiţiei lui Israel.9.)’ 40 / 120 . FĂRĂ A ŢINE SOCOTEALĂ DE CELELALTE NAŢII’ (Numerii 23. drumul sionist. După moartea lui Theodor Herţl. cel cultural.

după Declaraţia Balfour. Statul Arab. care trăiau pe un teritoriu arid şi sărăcit de administraţia Turcă. de război şi blocadă. în 1917 – 1918 populaţia era formată din 560. primul Preşedinte al Statului Israel după mai 1948) şi delegaţia Condusă de Emirul Faisal.000 de Arabi. la un prânz oferit de lord Rotchschild. unul dintre primii membrii ai organizaţiei de tineret Chovevei Zion din Berlin .Capitolul IV O ALIANŢĂ SEMITICĂ ÎNTRE ARABI ŞI EVREI RATATĂ HARTA SAN REMO 1920 PALESTINA LA SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL La intrarea trupelor Engleze (conduse de general Allenby) în Palestina. Punctul culminant (pozitiv) apare în decembrie 1918. în totalitate.000 de Evrei. în viziunea lui Faisal cuprindea Palestina.  Ĩn ianuarie 1918. principal negociator sionist între 1918 -1948. dată la Liga Naţiunilor de la Geneva. urmând a se stabili o formă de autonomie cu teritoriul acordat Evreilor. în cadrul acestui stat.Cei ce iubesc Zion-ul – anii 1870 – 1880 .care militau practic pentru Reântoarcerea Evreilor în Israel. Aici Emirul Faisal declară (conform unor 41 / 120 . 55. au loc contacte între delegaţia Mişcării Sioniste (condusă de Chaim Weizmann : lider al Congresului Mondial Sionist. viitorul rege al Arabiei Saudite.

formând o ‘antantă Semitică’. sunt menţionate următoarele:  Nu se va prejudicia în nici un fel drepturile civile şi religioase ale populaţiei ne evreieşti. Deasemeni.  Se ofereau garanţii reciproce în ce priveşte siguranţa Arabilor şi a posesiunilor acestora. asistenţa tehnologică.  Nu va reveni în Palestina toată populaţia evreiească (estimată la acel moment la 14. Reaşezarea evreilor se va face din comunităţile Europei Centrale şi de Est. în Declaraţia Organizaţiei Mondiale Sioniste la Conferinţa de Pace de la Paris. îmbunătăţirea generală a nivelului de trai a întregii populaţii.  Se garanta Evreilor emigrarea liberă şi aşezarea lor pe teritoriul Palestinei. Se semnează o Declaraţie Comună în care se trasează direcţiile de principiu ale relaţiei între Statul Arab şi Mişcarea Sionistă. irigaţii. Pe 6 februarie 1919 Emirul Faisal.000. în cuvântarea susţinută în faţa Conferinţei de Pace. şi în urma respectării articolelor şi convenţiilor de către ambele părţi. Deasemeni acest aport masiv de capital va duce la creşterea numărului de locuri de muncă. Speranţa lui Faisal era ca Weitzmann să sprijine total pe Arabi în diferendul lor cu Franţa pentru litoralul Sirian. acordate de Evrei pentru dezvoltarea economică a populaţiei Arabe din Palestina. dezvoltarea infrastructurii de şosele. 42 / 120 . în care solicită independenţa Arabiei. Akaba va deveni port liber.notiţe ale lui T. O săptămână mai târziu partea Sionistă convine cu partea Arabă câteva cerinţe esenţiale: Portul Haifa va fi zonă liberă pentru ambele părţi.  Condiţia Emirului a fost ca aceasta să rămână secretă până la declararea independenţei Statului Arab. căi ferate.E. Investiţiile financiare şi logistice le vor asigura condiţii de muncă şi viaţă decente. consilierul său) ‘Nici un Arab nu poate să fie suspicios în ce priveşte naţionalismul Evreu…spun Evreilor Bine aţi venit Acasă şi vom coopera cu ei în limitele Statului Arab’.000). menţionează acordul şi garanţia sa pentru o Palestină : enclavă a ‘Sioniştilor Evrei’. zone în care acestea duc o viaţă de subzistenţă.  Nu se va face nici o discriminare între locuitori privind drepturile cetăţeneşti şi cele civile pe motiv de religie sau rasă. precum şi sprijinul.Lawrence.

 Crearea « Căminului Evreiesc » în Palestina va da un plus de siguranţă evreilor de pretutindeni şi va atrage resurse financiare şi logistice, ‘atât cât va fi nevoie’. Totul prea a să se îndrepta către Alianţa Semitică dar intervin interesele Angliei şi Franţei în zonă. Politica Engleză avea în vedere doar împărţirea Orientului Mijlociu între Anglia şi Franţa, sub forma aşa numitelor ‘Mandate’ ce le asigurau controlul puterii şi a resurselor petroliere. Ambele mari puteri nu doreau un Stat Arab puternic, deţinător al majorităţii câmpurilor petroliere. Chaim Weitzmann era dependent de politica Marii Britanii… Pe scurt principiul Roman ‘Divide et impera’ a fost de ne depăşit pentru mişcarea Sionistă. Weitzmann sfătuieşte pe Arabi să nu se interfereze cu Francezii în problema litoralului Sirian.  În vara lui 1919 Faisal întrerupe întâlnirile cu partea Sionistă şi adoptă doctrina Palestinei Arabe, indică emisarilor Evrei să poarte tratative directe cu Arabii Palestinieni şi în toamna lui 1919 întrerupe orice tratative cu Evreii Sionişti. Tratatul rămâne secret, ne fiind menţionat ani mulţi nici de partea conducerii Arabe, nici de Evrei.  Din toamna anului 1919, coincidenţă sau nu, încep răscoale Arabe în Palestina. Sunt atacate aşezări Evreieşti, sute de Evrei măcelăriţi. Trupele engleze aflate la faţa locului intervin de formă, având în vedere interesele viitorului Mandat Britanic în Palestina.  Ĩn aceste condiţii Comisia de la San Remo elaborează Harta Mandatului Britanic în Palestina. Ei stabilesc o graniţă firească între Evrei şi Arabi : Iordanul. Ĩntre Iordan şi Marea Mediterană Evreii, De la Iordan spre peninsula Arabică, Arabii. Era rezolvată astfel problema neinterferării celor două părţi aflate în conflict în teritoriu şi a securităţii ambelor părţi, de o parte şi de alta a fluviului Iordan.  Harta San Remo 1920 Rezultată în urma negocierilor preliminare Tratatului de pace de la Paris, purtate de Consiliul Mondial Evreiesc (Chaim Weitzmann), Arabi (Faisal) şi puterile Antantei (Anglia , Franţa) la San Remo , în ultima parte a anului 1920; înainte de a fi trecut teritoriul Palestinei sub Mandat Britanic şi al Siriei sub Mandat Francez.  În 1921 77% din teritoriul Palestinei, stabilit la San Remo, este alocat unui nou stat: Emiratul Arab al Iordaniei. În felul acesta Marea Britanie îşi asigura controlul asupra unui teritoriu revendicat de
43 / 120

Regele Faisal al Arabiei Saudite, acordnîdu-l unui fidel al ei , Emirul Hussein, viitorul Rege al Iordaniei. Noul stat este susţinut material, financiar şi militar de Imperiul Britanic. Practic era vorba despre teritoriul Palestinei la dreapta de fluviul Iordan care, conform Hărţii San Remo era alocat populaţiei palestiniene.

 În mod tacit Marea Britanie a impus o viitoare împărţire a teritoriului alocat comunităţilor de evrei (Yishuv)... între evrei şi arabi – fără posibilitatea de a stabili o graniţă teritorială naturală – ca în harta iniţială (fluviul Iordan). Aceasta va fi una din cauzele esenţiale care au generat lupta între comunităţile Evreieşti şi Arabe din Palestina, şi în timp, situaţia actuală. În 1922 Naţiunile unite acordă Marii Britanii Mandat de guvernare asupra celor 23% din teritoriu rămas din Harta San-Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea. Acolo unde trebuia, în viziunea Hărţii San Remo, să se formeze un singur stat: cel israelian, aplicând politica “DIVIDE ET IMPERA” celor două comunităţi de pe teritoriul Mandatului: nemulţumea pe fiecare şi motiva că nu poate da mai mult datorită intereselor celeilalte comunităţi. Aşa numita “Pax Britanica” a fost un alt germene al învrăjbirii între comunităţile arabe şi evreieşti din teritoriul sub viitorul Mandat.

44 / 120

DECESUL ‘ ALIANŢEI SEMITICE’ ÎNCEPUTUL CONFLICTULUI ARABO-ISRAELIAN. REVOLTA DIN 1920

Extremismul Arab în Palestina îşi are rădăcinile în “directiva” dată de Emirul Faisal în urma eşuării tratativelor între el şi Chaim Weitzmann. Imediat după acest moment are loc prima revoltă arabă (4 aprilie 1920) cu ocazia festivalului de primăvară Nabi Musa (în arabă “Profetul Moise” – celebrarea profetului în folklorul musulman palestinian, timp de şapte zile), şi consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim la mormântul profetului (considerat de arabi a se afla în zona localităţii Jeriho). Pelerinajul a fost instituit de Şalah ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb (Saladin) pe la anii 1150, pentru a contracara sărbătorile creştine de paşte din Ierusalim. In dimineaţa zilei de 4 aprilie, grupuri de arabi din mulţimea strânsă între zidurile cetăţii atacă evrei, locuinţe, magazine şi locaşuri de cult din “Vechiul Oraş Evreiesc”, incitată de discursuri antisioniste susţinute din balconul Clubului Arab de mai mulţi lideri (unul din ei era Hajj Amin al-Huseini, instalat ulterior, cu acordul britanicilor, în funcţia de Mare Muftiu al Ierusalimului – 1921) în aplauzele mulţimii şi a organelor de ordine (poliţişti arabi). Este distrusă şcoala religioasă Torath Chaim Yeshiva (înfiinţată de Rabinul Yitzchak Winograd în 1866) şi suluri de Carte Sfântă (Torah) rupte şi aruncate pe jos. Evreii sunt bătuţi şi ucişi, relatări obiective fiind făcute chiar de cetăţeni arabi (Khalil al-Sakakini). Reacţia echipelor de autoapărare evreieşti (conduse de Ze’ev Jabotinski) a fost să ceară protecţia armatei britanice (col. Storrs îi confiscă pistolul). Apoi 200 de voluntari din
45 / 120

Oamenii lui Jabotinski nu pot intervenii fiind blocaţi în afara zidurilor. poziţia liderilor arabi se va centra în jurul următoarelor idei: 1.. Liniştea din a trei-a zi aduce cu ea un bilanţ : 5 evrei morţi. Doi dintre voluntarii lui Jabotinski (unul fiind tatăl viitorului Yitzak Rabin) se infiltrează în Cartierul Evreiesc pentru a organiza asistenţa sanitară şi a încropi un soi de auto apărare. spre seară din Oraşul Vechi.  Reacţia ‘de formă’ a autorităţilor militare Britanice era determinată de socoteala că astfel îşi vor consolida poziţia la Liga Naţiunilor în a i se acorda Mandatul asupra Palestinei. apoi rearestaţi peste câteva ore. De a îi izgonii pe evrei din Ierusalim. la sugestia liderilor revoltei. 4 arabi morţi 21 arabi răniţi .. Soldaţii britanici se retrag. eliberaţi.  Modul de desfăşurare a conflictului a revelat scopul Emirului Faisal şi al liderilor arabi Palestinieni : 1... Britanicii institue Legea Marţială dar jafurile. Sunt sparte casele liderilor sionişti (Jabotinski şi Weitzman). 2. Sunt închişi 200 de participanţi la răscoală. Jabotinski este arestat pentru posesie de arme şi condamnat la 15 ani închisoare. la presiunea evreilor din Anglia şi America i se comută pedeapsa la un an. De a înspăimânta atât populaţia evreiască locală cât şi pe cei ce ar fi dorit să vină în Palestina 3. Zi în care violenţele cresc în intensitate. Câţiva soldaţi britanici încep să dezarmeze puţinii voluntari evrei.. Nemulţumirea lor că. dintre care 39 de evrei. în perioada comemorării de către palestinienii arabi a lui Moise Profetul poporului Evreu. 211 răniţi . Un semnal clar al nemulţumirii lui Faisal faţă de sfatul dat de Chaim Weitzman de a-şi limita pretenţiile teritoriale.  De acum încolo. Trei sute de evrei sunt izgoniţi (‘evacuaţi’) din Vechiul Oraş..armata britanică reinstaurează calmul. Evreii din interior nu au arme. şapte soldaţi britanici răniţi. Sunt arestaţi câţiva zeci de arabi. Nouă evrei sunt arestaţi. promisiunea dată de oficialităţi ale Antantei în timpul primului Război Mondial nu a fost îndeplinită – în fapt va urma declararea Independenţei Arabiei Saudite şi a 46 / 120 . distrugerea şi incendierea de locuinţe continuă. Paradoxal: au fost atacate persoane şi locuinţe ale evreilor ortodocşi – duşmani înverşunaţi ai Mişcării Sioniste. ulterior eliberaţi a dou-a zi. Trimis în puşcărie în Egipt şi apoi la Accra.

 Ulterior va intra în joc. care va avea o fundamentală poziţie anti-sionistă şi anti-evreiască. Declaraţia Balfour a răpit dreptul populaţiei arabe din Palestina la auto-determinare. Libanul şi Siria (aflate sub Mandat Francez). Cei aflaţi la mâna celor care deţin PUTEREA şi o aplică cum îi taie capul. încă oamenii nu sunt pe măsura ‘croielii’ făcute de Dumnezeu şi aduse pentru noi de Profeţi. Şi iese un lucru PROST FÃCUT. Aceasta. ce vor amplifica stări conflictuale la dimensiunea întregii Palestine (sau mai exact la ce va mai rămâne după ciuntirea cu 77% din teritoriu operată de Britanici prin întemeierea Regatului Iordaniei). Aceste idei.  Pe de altă parte activitatea Congresului Mondial Sionist. suspiciune şi intoleranţă faţă de oponent. atâţia oameni nevinovaţi. recruta şi instruii agentura arabă pro germană. abilităţile comune. 2. Dar nu li s-a dat Palestina. ale Evreilor şi Arabilor. semnatare a Declaraţiei Balfour. în mod cert . care. Încă ne este greu să transpunem în fapt un lucru BINE GÂNDIT pentru că orice BUNÃ INTENŢIE este condiţionată subiectiv de orgoliu. în domeniul comerţului şi afacerilor ar fi dus la o ALIANŢĂ SEMITICĂ.Regatului haşemit al Iordaniei. resursele lor logistice şi financiare. ‘de pomană’. în total dispreţ faţă de soarta celor mulţi. Ceştini. pe care ar trebui să îi păstorească cu o adevărată ‘frică’ de comandamentele Domnului şi al Profeţilor săi. 47 / 120 . pentru a dezvolta ‘coloana a cincea’ în zonă va îndoctrina. nu ar mai fi murit. Venirea imigranţilor evrei în ‘Casa Naţională’ (Palestina) va duce la subjugarea lor economică şi politică de către Evrei. Pe care îl suportă milioane de suflete. ci ca o dovadă că. de la restricţii sociale la pierderea violentă a vieţii lor. Oricum. NOTE AUTOR LA ‘HARTA SAN REMO 1920’  Harta San Remo rămâne nu numai ca o mărturie a unei şanse de pace şi înţelegere ratată.ar fi schimbat faţa lumii. sunt induse din exterior:  Pe de o parte de susţinătorii Emirului (viitor rege Faisal). care proclamă unilateral alipirea Siriei (nerealizată în fapt) şi trec la dezvoltarea unor curente de masă Pan Arabe şi Pan Islamiste având ca pivot ura împotriva Evreilor şi a Puterilor Occidentale ce îi susţin. după 1933 organizaţiile de spionaj Germane. Mozaici. Musulmani…  Spiritul de organizare al comunităţilor Evreieşti. Fie ei Tebani. susţinută de resursele şi influenţa Evreilor de-a lungul şi de-a latul întregii lumi.

în lucrarea sa din 1834. în 70 de 1 A se vedea Capitolul II: ‘Apostoli ai Sionismului’ 48 / 120 . Fenomenul de Reântoarcere a populaţiei de Evrei în Palestina. poporul Evreu să fie din nou strămutat în ’Pământul Promis – Ţara Sfântă’ trebuie înlocuită cu o acţiune organizată şi susţinută financiar pentru Reântoarcerea pe ‘Pământul Promis’. ('Ascultă popor al lui Israel') porneşte de la ideea că a te ruga şi a deplânge starea evreului din Galut (exil) în faţa lui Dumnezeu cerând. asociată cu achiziţionarea de pământ. ca prin manifestarea Forţei Lui. După o perioadă de studii la Ierusalim (unde devine adeptul perceptelor iniţiatice ale învăţăturii Kabbala) se reântoarce în Serbia unde conduce o mică comunitate sefardă în localitatea Semlim (Zemun) de lângă Belgrad (1825).  Alkalay. ’Shema Yisrael’. în Bosnia. a produs. Numele lui: Rabbi Yehuda Solomon Alkalay1.Capitolul V ORGANIZAŢII EVREIEŞTI DE AUTO APĂRARE ÎN YIŞUV (COMUNITĂŢILE EVREIEŞTI DIN PALESTINA) ÎNCEPUTUL  S-a născut la Saraievo.

în plenul Conferinţei de Pace de la Paris:  “I.. Nu există nici o discriminare în rândul locuitorilor cu privire la cetăţenie şi drepturi civile. împotriva aşezărilor Evreieşti din regiune.”.  “II. Palestina nu este suficient de mare pentru a primi mai mult de o parte a evreilor din lume. Va fi pentru totdeauna o cea mai completă libertate a cultelor religioase pentru toate crezurile din Palestina... care poate aduce atingere drepturilor civile şi religioase existente ale Comunităţilor ne . cât şi a faptului că populaţia evreiască din Palestina nu avea experienţa atacurilor extremiste. Preţul a fost degradarea relaţiilor între Arabi şi Evrei în Palestina. împrăştiate prin mai toate ţările trebuie să rămână în 2 Nume generic ce desemnează populaţia evreiască din Palestina 49 / 120 .ani.  Pentru a înţelege unde ar fi trebuit să se ajungă. Palestina trebuie să fie plasată în astfel de condiţii politice. administrative şi economice care vor asigura instituirea acolo a ‘Casei Naţionale Evreieşti’ .. Este. în orice altă ţară. Cea mai mare parte a celor paisprezece milioane. fiind în mod clar de înţeles că nimic nu se va face. pe motive de religie sau de rasă.02. pentru supravieţuire în Palestina. au folsit URA. INTOLERAŢA.”  “III. creşterea numărului de Evrei din acest ţinut.  Fenomenul dezvoltării auto apărării populaţiei din Yisuv2 în perioada 1918 – 1948 a fost îndelungat şi cu numeroase ‘sincope’. a Mandatului Britanic asupra Palestinei (1922-1948). provocate atât de condiţiile existente în perioada ocupaţiei Britanice (1918-1920). Relaţia de coabitare între ei este erodată de un fenomen care elimină liniştea: expansiunea intoleranţei pe care o provoacă o masivă mişcare de populaţie.1919. Rezultatul a fost lupta între Evrei şi Arabi. făcută la 03.evreieşti din Palestina sau la drepturile politice de care s-a bucurat statutul de evrei. ce au început în 1920. ALLAH. şi CONFRUNTAREA… de ce? numai Dumnezeu ştie!. ISUS. prezentăm câteva fragmente din ‘Declaraţia Organizaţiei Mondiale Sioniste’.) Deoarece liderii nu ştiu să guverneze altfel. pe de altă parte o manifestare a dispreţului pe care o au cei ce deţin puterea (potentaţi Evrei sau Şeici Arabi) faţă de oamenii pe care îi conduc şi faţă de perceptele Dumnezeului Unic (fie El : YHWH.

O ţară liberală. la San Remo (Italia) se va definitiva ‘Harta San Remo 1920’ pentru Palestina... Est: Hermon. cu o cultură europeană. cu o dezvoltată protecţie socială. având o completă libertate a religiilor...localităţile lor actuale.com/watch?v=hi0jPzA_aFA 50 / 120 . o nouă speranţă . beneficiind de tehnologie şi fonduri infuzate de Organizaţia Mondială a Evreilor. Sud: se va negocia cu Guvernul Egiptean Vest : Marea Mediterană  În urma tratativelor de pace. de multe ori până acum deznădăjduiţi. pentru cetăţenii evrei şi ne evrei în locurile în care aceştia locuiesc”  Se solicita stabilirea graniţei în următoarele coordonate: Nord: Marea Mediterană la sud de Sidon. va avea un standard ridicat de viaţă. la Sud de Golful Akaba..  Recitirea acestui document îmi aminteşte de Eseul ’Altneuland’ (‘Noul nostru Ţinut’) scrisă de Theodor Herţl în octombrie 1902. în care evreii şi ne evreii să aibe drepturi egale: ’Statul Evreu nu este o ţară a opresiunii naţionale ci un loc în care sentimentul de frăţie şi egalitate va prevala’ scria Vizionarul Sionismului 1.youtube. El descrie un Stat Evreu cu o economie bazată pe noi tehnologii. pe linia izvoarelor de captare din Munţii Liban (EL KARAON) la EL BIRE urmând linia de delimitare între cele două bazine: Wad EL Kook şi Wadi ET TEIM. urmând calea ferată Hedjaz.. NAHR MUGHANIYE. va inspira aceste milioane de evrei. Erau premizele unei rezolvări a Reântoarcerii Evreilor pe ‘Pământul Promis’. 1 Adresa Link Video: http://www. de acolo într-o direcţie de la linia de delimitare între pantele la Est şi Vest de Hermon. separate de puterea politică. care asigura o separare clară a celor două zone (Evrei şi Arabi) având ca graniţă râul Iordan.Casa Naţională Evreiască va fi de mare valoare pentru ei . pentru constituirea unui stat multirasial în care ar fi prosperat atât Evreii cât şi Arabii..

Noul stat este susţinut material. În 1921 77% din teritoriul Palestinei.  Lovitura de graţie dată acestei şanse de coabitare între Arabi şi Evrei este a Imperiului Britanic. Au existat între 1918-1920 tratative între Chaim Weitzmann (lider al Congresului Mondial Sionist) şi Emirul Faisal. Practic era vorba despre teritoriul Palestinei la dreapta de fluviul Iordan care. Marea Britanie a obligat pe Evrei şi Arabi să îl împartă pe viitor între ei.youtube.  În 6 februarie 1919 Emirul Faisal. Acestea au fost coordonatele impuse pentru un război îndelungat pe un teritoriu insuficient pentru fiecare din cele două popoare şi transformarea unei reale speranţe sociale într-un sângeros joc ‘de-a şoarecele şi pisica’ ce ţine de aproape o sută de ani.  În 1922 Naţiunile unite acordă Marii Britanii mandat de guvernare asupra celor 23% din teritoriu rămas din Harta San-Remo. în cuvântarea susţinută în faţa Conferinţei de Pace. stabilit la San Remo. Acolo unde trebuia.. Emirul Hussein. acordâdu-l unui fidel al ei . Speranţa lui Faisal era ca Weitzmann să sprijine total pe arabi în diferendul lor cu Franţa pentru litoralul Sirian. să se formeze un singur stat: cel Israelian (partea de Est de la Râul Iordan la Marea Mediterană). 2 Adresa Link Video: http://www. menţionează acordul şi garanţia sa pentru o Palestină : enclavă a ‘Sioniştilor Evrei’. între evrei şi arabi – fără posibilitatea de a stabili o graniţă teritorială naturală – fluviul Iordan. este alocat unui nou stat: Emiratul Arab al Iordaniei. Tratativele eşuează în 1920. conform Hărţii San Remo era alocat populaţiei palestiniene (A se vedea Harta de laCapitolul IV). aşa numita “Pax Britanica” a fost un principal germene al învrăjbirii între comunităţile arabe şi evreieşti din teritoriul sub Mandat Britanic. în viziunea Hărţii San Remo. formând o ‘antantă Semitică’.  În mod tacit Marea Britanie a impus o viitoare împărţire a teritoriului alocat comunităţilor de evrei (Yişuv). financiar şi militar de Imperiul Britanic.. Astfel. în care solicită independenţa Arabiei.com/watch?v=kUdHj4ENDew 51 / 120 . viitorul Rege al Iordaniei. Astfel Imperiul Britanic face legea. dată de la care încep ‘revoltele Arabe’ în Palestina. În felul acesta Marea Britanie îşi asigura controlul asupra unui teritoriu revendicat de Regele Faisal al Arabiei Saudite. viitorul rege al Arabiei Saudite2.

mult ‘mai ieftini’ decât confraţii lor evrei. nivelul lor de viaţă fiind printre cele mai ridicate din zonă. în perioada respectivă. Se poate concluziona că. cele două comunităţi au evoluat spre o bunăstare socială. în timpul Primului Război Mondial. ţări în care instabilitatea socială şi pogromurile împotriva comunităţilor evreieşti erau ‘în floare’. Convieţuirea între marea majoritate a arabilor şi evreilor “de rând” a existat.  Aceştia militau pentru o schimbare fundamentală de optică faţă de situaţia din acel moment: Rezultat al investiţiilor bancherului Edmond de Rotschild. Dintr-o statistică ONU rezultă că în anul 1939. a fost o creştere mult mai accelerată a populaţiei arabe emigrate în Palestina 1 Emigrarea a 40.2% la evrei (datorită infuziei de forţă de muncă imigrată şi de capital) şi 6. arabii din Palestina pe locul 30 (faţă de Egipt – 33 şi Turcia – 35). UNITATEA PARAMILITARĂ ‘BAR GIORA’  Unitatea paramilitară ‘Bar Giora’ – înfiinţată în 1907 – aparţinea organizaţiei clandestine evreieşti cu acelaşi nume din timpul celei de A Dou-a Alia1. fapt care favoriza penetrarea şi furtul pe aceste proprietăţi (în care munca era prestată tot de arabi). a fost formarea unei pături de mici latifundiari evrei. Membrii ei. evreii din Palestina se aflau pe locul 15 .000 evrei în Palestina Otomană – între 1904 – 1914 52 / 120 . în jur de 100. Consecinţa.5% la arabi. al doile-a după arabii din Liban. în 1952) şi Israel Schocat. În această perioadă arabii din Palestina au evoluat mult. deţinători de plantaţii relativ întinse. Lideri erau Itzac Ben-Zvi (viitor al doi-lea preşedinte al statului Eretz-Israel. Aceştia foloseau lucrători agricoli şi paznici arabi. Circa jumătate dintre ei vor părăsi Palestina. de factură Marxistă. din punct de vedere socialeconomic. înfiinţată în Rusia în 1901). în pofida extremismului arab şi ulterior evreu. Rata de absolvire a unor şcoli normale şi cursuri a fost de 86% la evrei şi de 22% la arabi. Iniţiatorul mişcării a fost un grup de militanţi ai organizaţie ‘Poale Zion’ – Partidul Social Democrat Muncitoresc Evreiesc (mişcare a muncitorilor evrei. aveau ca obiectiv să înlocuiască mercenarii arabi. din perioada 1890 – 1910. plătiţi de fermierii evrei pentru a le apăra proprietăţile. Majoritatea emigranţilor proveneau din Rusia şi Polonia. Între 1920 – 1947 rata de creştere economică în Palestina a fost de 13.

UNITATEA PARAMILITARĂ ‘HASHOMER’  Unitatea paramilitară ‘HaShomer’ (‘Omul de Pază’ .Otomană. decât a celei evreieşti de imigraţie. Au făcut agricultură şi pază în Galileea muncind şi păzind fermele din zona Sejera şi Mes'ha (Kfar Tavor).. Au fost încropite mici 53 / 120 . Membrii organizaţiei aveau experienţă în munca câmpului.. Iran. Armele erau diverse: de la vechile muschete turceşti la pistoale Mauser şi arme de vânătoare. eliminând paza mercenară arabă. Iordania. beduin sau al druzilor. La o aşa panoplie era aproape imposibil de obţinut gloanţe. cu numele unui conducător al răscoalelor Iudeilor împotriva Romanilor din anul 68 – Simon Bar Giora.'Shomrim') – 1909 Înfiinţată de Israel Shochat. dar şi occidentali. Acţionau pe jos sau călare.  Singura cale de a deveni o naţiune era pentru evreii din Palestina Otomană de a muncii şi a-şi apăra singuri pământul. prin sânge şi foc Iudeea va renaşte’. ca simbol al independenţei evreilor. În Orient. Se îmbrăcau după portul circazian. Manya Shochat. Rachel Yanait.  Scopul organizaţiei era să asigure serviciul de pază pentru toate comunităţile evreieşti din Palestina (Yişuv). de atâtea ori nesigură. Organizaţia va fi înglobată – 1909 – în organizaţia ‘HaShomer’. Numele organizaţiei a fost dat. Mendel Portugali (membrii fondatori şi ai organizaţiei ‘Bar Giora’). recrutarea se face în campusurile refugiaţilor Palestinieni din Teritoriul Arab Palestinian. Fenomenul îl întâlnim şi azi . Aveau ca banner un citat din poemul "Habiryonim"(Yaakov Cohen): ‘În foc şi sânge Iudeea a căzut . în ţările Europene unde extremismul arab îşi recrutează adepţi în rândul emigraţiei musulmane (veniţi a muncii în locul localnicilor ‘mai scumpi’). De peste tot unde sunt arabi ce trăiesc în condiţii proaste şi cu ura acumulată de-a lungul generaţiilor de pribegi. Acest fenomen de migraţie va avea consecinţe majore în perioada interbelică: în sensul măririi numărului de lumpeni-proletari arabi – sursă de ‘Carne de Tun’ pentru extremismul arab. Yitzhak Ben-Zvi.

alţii se vor înrola în Poliţia Călare. la Odessa. Învaţă în particular Ivrid. Erau consideraţi ca posibili membrii ai agenturilor de spionaj Britanice din regiune . instituită de autorităţile Britanice de ocupaţie. condus de Yosef Lishanski. După absolvire va pleca la Berna şi în Italia (unde urmează Facultatea Drept de la Universitatea din Roma) în calitate de corespondent de presă a unor ziare ruseşti şi evreieşti. Membrii HaShomer se vor alătura o parte Legiunii Evreieşti apoi organizaţiei ‘Haganah’ . Talentul de jurnalist şi-l afirmă din liceu.lucru în mică măsură confirmat de capturarea grupului de spionaj pro Britanic ‘Nili ‘. care acum incitau la atacuri populaţia arabă. Urmează şcoala primară. ZE’EV JABOTINSKI  Ze’ev Jabotinski (Vladimir Evghenievici Jabotinski) s-a născut în 18 octombrie 1880 în Rusia. În timpul celui de al doi-lea război mondial mulţi au fost exilaţi în Anatolia sau ucişi. dar nu şi organizaţia în ansamblul ei. Codul de conduită (redactat de Mendel Portugali) era să izgonească pe intruşi din teritoriul evreilor cu focuri de armă trase în aer. Organizaţia a avut succes în Yişuv dar a trezit ura foştilor paznici arabi. pentru a speria locuitorii evrei. Mulţi din veteranii aşezămintelor evreieşti se temeau că prezenţa Shomrimilor în teritoriu va destabiliza relaţia de coabitare cu populaţia arabă.ateliere rudimentare de fabricare a muniţiei. Folosirea directă a focului către intrus era în caz de autoapărare. Ydiş era limba pe care o vorbea în familie. 54 / 120 . în Palestina. în care s-au aflat şi 12 membrii HaShomer. Samuel Belkind . într-o familie de evrei askenazi. Autorităţile otomane priveau cu suspiciune prezenţa acestora. După primul Război Mondial se decide unificarea apărării vechilor şi noilor comunităţi de o singură organizaţie – ‘Haganah’. din clasa de mijloc. gimnazială şi liceul în sistemul de învăţământ ţarist.

care temporizează procesul de realizare concretă a echipelor de auto apărare. din aprilie 1903 de la Chişinău1 îi radicalizează atitudinea. Între 7-9 aprilie comunitatea din Chişinău este devastată: 49 morţi. În 1906. Tot în anul 1903 devine membru al Delegaţiei Sioniste din Rusia la al VI-lea Congres Sionist de la Basel. va iniţia la Odessa şi înfiinţa prima organizaţie de autoapărare a comunităţilor evreieşti din întreaga Rusie.. a foametei şi mizeriei sociale generalizate din Imperiul Rus 2 Adresa Link Video: http://www. în Palestina: “Fiecare comunitate etnică va fi recunoscută ca autonomă şi egală în faţa legii”. În curând se afirmă talentul său de lider. Aşa cum s-a mai întâmplat cu o seama de lideri sionişti (vezi cazul lui Theodor Herzl2 el intră în conflict cu autorităţile comunităţilor evreieşti locale. 59 grav răniţi. Şi după douăzeci de ani. Consecinţa a fost că următoarele pogromuri. Dispreţul manifest faţă de situaţia evreilor de rând este dublat de scopul ca aceştia să fie folosiţi ca supapă de defulare a nemulţumirii populaţiei majoritare faţă de ineficienţa administrării imperiului. în timpul desfăşurării pogromului.youtube. Pogromul . la modernizarea şcolilor religioase şi laice evreieşti. Ca fapt pitoresc. va deveni În 6 aprilie. Dar. Ziare antisemite locale incită la răzbunare împotriva evreilor pe motiv că ar fi un omor ritual – sânge pentru producerea matzot-ului de Paşte – ulterior s-a aflat că a fost ucis de o rudă.com/watch?v=hi0jPzA_aFA 1 55 / 120 . Ele nu au fost aplicate decât o scurtă perioadă de timp după Revoluţia din 1917 din Rusia. Faptul că nu s-a realizat nu este vina lui.. sociale. ca soluţie a menţinerii viabilităţii economice. orator şi organizator. Se alătură Mişcării Sioniste. din perioada 1904 – 1917 au găsit comunităţile evreieşti din Rusia nepregătite pentru auto apărare.. va fi liderul cercului de dreapta din Congres. După moartea lui Theodor Herzl (1904). 500 răniţi. conservatoare.. lanseaza teza autonomiei minorităţilor etnice locale. Erau motive atât de orgoliu local cât şi teama de o retorsiune mai accentuată a populaţiei ruse. În faţa deselor abuzuri şi pogromuri la adresa populaţiei evreieşti din zonă. culturale ale comunităţilor din Rusia. acum îşi schimbă prenumele din ‘Vladimir’ în Ze’ev (‘Lup’). Deviza congresului: “Munca în prezent” se referă la ansamblul vieţii comunitare. 700 de locuinţe distruse. la Helsinki. un copil rus este găsit ucis în localitatea Dubăsari. pentru a apăra acest concept în faţa extremismului arab şi a tolerării acestuia de către administraţia Mandatului Britanic din anii ‘30. a protecţiei populaţiei din comunităţi. Ze’ev Jabotinski extinde acest concept şi asupra viitoarei convieţuiri între evrei şi arabi. Intervenţia autorităţilor ţariste este inexistentă.

1935).L. Tatăl său. opusă ca mod de acţiune celui promovat de Chaim Weitzmann (emigrarea legală). Înfiinţează organizaţia ‘Irgun’ – 1935 . Apoi va iniţia formarea celor trei batalioane evreieşti din Legiune Evreiască Se distinge în luptele din Valea Iordanului (1918) şi este decorat pentru bravură cu “Ordinul Membrilor Imperiului Britanic”. I. fiind copil de trupă în Războiul din Caucaz. 56 / 120 .Z. În luptele date îşi pierde un braţ. Participarea sa la apărarea evreilor în timpul acţiunilor extremiste arabe din aprilie 1920 .milita practic pentru o liberă emigrare (legală sau nu) a evreilor în Eretz Israel. Joseph Trumpeldor a intrat ca voluntar în Armata Rusă în anul 1902. pe toată perioada 1935 – 1948.prima ‘Răscoala Arabă’ în fapt o acţiune comandată de Emirul Faisal – viitorul rege al Arabiei Saudite . . a participat la apărarea portului Port Arthur de asediul armatei japoneze. După cucerirea portului 1 A se vedea capitolul IV ‘Harta San Remo – o alinţă Semitică Ratată’. familiei sale i s-a permis să se stabilească în afara zonei de reşedinţă.ca nemulţumire faţă de neâncheierea ‘Alianţei semitice’1 . Îşi pierde mâna stângă dar cere să lupte în continuare. împreună cu Joseph Trumpeldor va contribui la înfiinţarea unui prim batalion auxiliar evreiesc în armata Britanică (1915). Wulf Trumpeldor.12. JOSEPH TRUMPELDOR  Joseph Trumpeldor s-a născut la data de 1. În timpul războiului ruso-japonez (1904-1905).Etzel.  În perioada primului Război Mondial. care se va distinge în luptele de la Gallipoli.conducătorul uneia din cele mai virulente unităţi evreieşti extremiste din Palestina: ‘Irgun’ Zeva'i Le'umi (Organizaţia Militară Naţională . După război este ales în prima Adunare Legislativă a Yişuv (Comunităţile Evreieşti din Palestina) şi în Comitetul executiv al Organizaţiei Mondiale Sioniste. Unităţile ‘Irgun’ vor lupta atât împotriva arabilor cât şi al membrilor armatei britanice de pe teritoriul Mandatului. a slujit 25 de ani în Armata Rusă. în afara căreia le era interzis evreilor să locuiască. din vestul Imperiului Rus (Zona Pale). Fiind printre puţinele familii de Evrei considerate "evreu folositor".1880 în localitatea Pyatigorsk din Rusia.

este luat prizonier de japonezi până la încetarea ostilităţilor. În anul 1911 emigrează împreună cu un grup de tineri sionişti din Rusia în Palestina (sub ocupaţie otomană) unde lucrează la o fermă. 57 / 120 . Împreună pun bazele Legiunii Evreieşti – modalitate de a participa la efortul de război Britanic pentru eliberarea Palestinei şi edificarea Statului Eretz Israel. În 1906 primeşte deasemeni gradul de căpitan în rezervă al armatei ţariste (caz unic – evreii nu aveau dreptul la grade superioare în armata Rusă). Revenit în Palestina (1919) devine membru fondator al Mişcării Sionist Socialiste din Yişuv. Moare. Participă la crearea primului Kibbutz (comunitate agricolă socialistă): Degania. faptul că nu acceptă cetăţenia otomană. Este din nou rănit la umăr. aliată cu Imperiile German şi Austrio-Ungar). Participă cu această unitate (înglobată armatei Britanice) în luptele de la Gallipoli. îl face să fie expulzat la Alexandria (Egipt). În data de 1 martie 1920. Unitatea este desfinţată în 1915.  În 1918 se reântoarce la Petersburg. vine să apere kibbutzului Tel Chai (Tel Hai).  Urmează Facultatea de Drept din Sankt Petersburg. Locuieşte în kibbutzul Kfar Giladi unde conduce o unitate de autoapărare Hashomer Hatzair pentru zona coloniilor de Evrei din Galileea Superioară.  Despre el spunea: "eu sunt un anarho-comunist şi un sionist. Gheorghe’. împreună cu zece camarazi. Aici se întâlneşte cu Ze’ev (Vladimir) Jabotiski. Repatriat în Rusia primeşte patru decoraţii şi ordinul ‘Crucea Sf." A militat pentru formarea unei reţele sindicaliste şi comunităţi socialiste de Evrei în Rusia. La începutul primului război mondial. în seara zilei. împuşcat în mână şi în stomac. împreună cu alte sute de evrei de origine Rusă (inamici ai Turciei. Aici formează detaşamente de auto apărare ale comunităţilor de Evrei în faţa actelor de vandalism al bandelor ce bântuiau Rusia în timpul Războiului Civil (1917 – 1921). Împreună cu Jabotinski fac demersuri doi ani de zile pentru înfiinţarea Legiunii Evreieşti (1917). A contribuit la generarea mişcării de înfiinţare a aşezărilor Evreieşti cu organizare de tip socialist (kibbutz) care au constituit coloana vertebrală a procesului de Reântoarcere a Evreilor şi a unităţilor de auto apărare. În paralel înfiinţează organizaţii ce îi pregăteau pe tinerii Evrei să vină în Israel (`HeHalutz’). Se formează corpul de călăreţi ai Sionului (Zion Mule Corp).

Grav rănit cere să lupte în continuare. Toate acestea nu seamănau de loc cu imaginea tradiţională a evreului din acele vremi: inhibat şi temător în faţa adversarului. A constituit în egală măsură momentul schimbării mentalităţii: de la pasivitate în faţa persecuţiilor la o nouă tipologie: reacţia puternică şi apărarea cu resurse proprii. A excelat ca soldat în apărarea citadelei Port-Artur. Gheorghe” şi este primul ofiţer evreu în armata Rusă.  Cazul eroului Trumpledor este în sine demonstrativ: provenind dintr-o familie de evrei ruşi ‘asimilaţi’ populaţiei majoritare. legat de personalitatea acestui antemergător al noii tipologii de comportament al poporului Evreu. ne cunoscând din copilărie tradiţia iudaică şi limba Yiddish. în pelerinaje. a fost esenţială în perioada formării statului Eretz Israel şi un comportament de referinţă pentru miile de eroi şi eroine ‘Trumpeldor’ care s-au jertfit în luptele pentru identitatea teritorială. pentru `Haganah’ şi ulterior pentru poporul Evreu din Eretz Israel. care au urmat. Titulatura de ‘erou amputat’ (ha-gibor ha-gidem) îl aureolează. cuvinte ce au devenit slogan naţional pentru luptătorii ce apărau Yişuvul. atunci când mulţi tineri evrei încercau să se sustragă înrolării. Marcarea anuala a Zilei Tel Chai (11 Adar) s-a constituit într-un ritual la scară media naţională – în instituţii şi şcoli. este bine să mori pentru ţara ta’ (`tov lamut b'ad artseinu’ – cuvinte relatate de un camarad: Pinchas Shneiurson). în cazul concret – autorităţile Mandatului Britanic). Primeşte onorul militar – “Crucea Sf. 58 / 120 . Membrii mişcării Sioniste ce se aflau în Palestina la acea perioadă au considerat Episodul Apărării aşezării evreieşti de la Tel Chai ca prima luptă majoră pentru apărarea aşezărilor evreieşti din Palestina. fără a mai aştepta ca să vină alţii să le ofere ‘protecţie’ (vezi. A plecat la război în armata imperială Rusă. Ziua devine o comemorare a soldatului Evreu anonim. Suportă prizonieratul în Japonia. după înfiinţarea statului Eretz Israel. Noul ‘ritual’. El a apărat până la ultima suflare kibbuţul Tel Chai şi a murit rostind ‘nu contează.

la aproximativ 20 mile nord de Ierusalim. veteranilor Legiunii li se alocă un teren pustiu. Aici se află acum un muzeu al Legiunii şi un club al veteranilor Legiunii. în moşav-ul Ein HaOved. Legiunea a luptat pe pe frontul din Orientul Mijlociu. În 1921. Va fi înglobat. 59 / 120 . ca Batalionul 38. majoritatea luptătorilor au fost demobilizaţi. condusă de Generalui Allenby. Legiunea Evreiască se menţine în armata Britanică la dimensiunea unui batalion. expulzaţi din Palestina în Egipt de autorităţile otomane. Puţini s-au stabilit în Palestina pentru a sprijini Alia-ua Evreilor în Eretz Israel. numit ‘First Judeans’ având ca insignă distinctivă însemnul ‘Menora’(candela cu şase braţe) şi deviza ‘Kadima’ (‘Înainte’). 1% din Argentina. până la încheierea ostilităţilor. în Valea Iordan. Legionarii Evrei au participat şi în bătălia de la Megiddo la mijlocul lunii septembrie 1918. 28% din Marea Britanie. evrei veniţi din Rusia ajungând la peste 1000 de combatanţi. voluntarii de la Batalionul 38 au început luptele cu armata turcă. în 1946. La sfârşitul războiului avea efectivul : 5000 de militari în 5 batalioane. în 1917.  După victoria Antantei. La el se adaugă. 30% din Palestina. Au traversat prin luptă râul Iordan. Abandonat ulterior. populat cu Evrei din Rusia. şi s-au angajat în bătălia decisivă de cucerire a Damascului. la nord de Neghev unde este înfinţat moşavul Avihayil.Creată în 1915 din 500 de evrei de origine rusă. Unii dintre ei au revenit în ţările de origine. Va include ulterior evrei din Palestina. din cauza lipsei sursei de apă.LEGIUNEA EVREIASCĂ  Leguinea Evreiască . în noiembrie 1918. Condusă de Ze’ev Jabotinski şi Joseph Trumpeldor. Canada şi Statele Unite. În iunie 1918. este recunoscută oficial. 6% din Canada. în aprilie 1918 Batalionul 39 format din evrei veniţi din SUA şi Canada. Conform statisticii făcute de Ze’ev Jabotinski: erau 34% din SUA.

Sunt închişi 200 de participanţi la răscoală. Paradoxal: au fost atacate locuinţe ale evreilor ortodocşi – duşmani înverşunaţi ai Mişcării Sioniste. 211 răniţi . 1 A se vedea capitolul IV ‘Harta San Remo – o alinţă Semitică Ratată’. 60 / 120 . Ei au reacţionat punând în practică ideea unor unităţi paramilitare de autoapărare care să asigure o reacţie consistentă la atacurile extremiştilor arabi.. 21 arabi şi şapte soldaţi britanici răniţi. la presiunea evreilor din Anglia şi America i se comută pedeapsa la un an. Imediat după acest moment are loc prima revoltă arabă (4 aprilie 1920) cu ocazia festivalului de primăvară Nabi Musa (în arabă “Profetul Moise” – celebrarea profetului în folclorul musulman palestinian. 4 arabi morţi. Se vor converti în unităţi militare regulate ale Armatei Israeliene.  Una din cele mai importante consecinţe ale răscoalei din 1920 a fost că evreii din Yişuv) au realizat că apărarea din partea autorităţilor Britanice de ocupaţie este incertă în faţa unor revolte arabe. în 28 Mai 1948.. pentru a contracara sărbătorile creştine de paşte din Ierusalim. Astfel iau naştere. Aceste unităţi vor fi acceptate volens nolens de autorităţile Mandatului Britanic. După trei zile de confruntări : 5 evrei morţi. Jabotinski este arestat pentru posesie de arme şi condamnat la 15 ani închisoare.consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim la mormântul profetului (considerat de arabi a se afla în zona localităţii Jeriho). Pelerinajul a fost instituit de Şalah ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb (Saladin) pe la anii 1150. Trimis în puşcărie în Egipt şi apoi la Accra. după declararea Independenţei statului Eretz-Israel (14 Mai 1948). dintre care 39 de evrei. în 1921 unităţile paramilitare ‘‘Haganah’ ’ (‘Apărare’ în ivrid ‘Ha’Haganah’ ’).ÎNCEPUTUL EXTREMISMULUI ARAB ÎN PALESTINA 1920  Extremismul Arab în Palestina îşi are rădăcinile în “directiva” dată de Emirul Faisal în urma eşuării tratativelor între el şi Chaim Weitzmann1. timp de şapte zile .. Trei sute de evrei sunt izgoniţi (‘evacuaţi’) din Vechiul Oraş. pe întreg teritoriu al Palestinei.. în perioada comemorării de către palestinienii arabi a profetului Moise.

Funeraliile lui se transformă în noi momente de confruntare. Evreu (Comisar Harry Luca. preveneau locuitorii despre posibile atacuri iminente ale unor bande. Locuitorii se apărau cum puteau iar intervenţia membrilor `Haganah’ era de multe ori tardivă. a fost folosită de extremiştii arabi (cu zvonuri că au fost atacaţi localnici arabi şi s-au proferat injurii la adresa Profetului Mahomed) pentru a declanşa. rămăşiţă a Templului de la Ierusalim (aflată sub esplanada pe care este construită Moscheea Al’Aqsa. Situat la 30 km de Ierusalim. de Califul ommeiad Abd al-Malik şi terminată de fiul său al-Walid în 705). 61 / 120 . şi Yitzhak Ben-Zvi) nu duce la o soluţie fezabilă. vor apăra pe Evrei. care a ajuns în preziua masacrului cu 12 luptători (10 bărbaţi şi 2 femei) în casa lui Eliezer Dan. Este locul în care se află localizat Mormântul Patriarhilor şi locul în care Regele David a fost investit.UNITATEA PARAMILITARĂ `HAGANAH` ‘HA ‘HAGANAH’ – ‘APĂRAREA’  Iniţial era formată din membrii fostei Legiuni. în zilele ce au urmat. ca în toată Palestina. Populaţia (arabi şi evrei) a convieţuit de-a lungul a 2000 de ani. care au asigurat şi menţinerea ordinii. Întâlnirea liderilor Britanic. În 15 August are loc o demonstraţie la Ierusalim prin care tinerii Evrei revendicau dreptul de a se ruga la Zidul de Vest. Baruh Katinka. Zece din ei. După 1920. Demonstraţia. Un tânăr evreu este omorât. incidentele minore provocate de extremişti arabi erau cotidiene. Autorităţile Comunităţii Evreieşti din Hebron refuză sprijinul1 1 Este semnificativă relatarea membrului Hagana. Arab. Jamal al-Husayni. Deoarece ‘Haganah’ avea informaţii că va fi atacată aşezarea Evreilor din Hebron oferă acestora un sprijin cu apărători. Cotidiene erau şi plângerile evreilor adresate autorităţilor Mandatului Britanic asupra Palestinei (1921-1948). creditorii lui. ‘Haganah’ a dus lipsa unei autorităţi centrale de coordonare. interveneau în luptele locuitorilor cu acestea. În 23 – 24 august 1929 are loc atacul aşezării Hebron.  În perioada 1920 -1929. urmaţi ulterior de ceilalţi doi sunt trimişi înapoi la Ierusalim. Bancherul Slonim Dwek refuză ajutorul pe motiv că arabii. atacuri asupra Evreilor la Zidul de Vest. membrii organizaţiei protejau fermele (moşav-uri şi kibbuţ-uri). aprobată de autorităţi.

pe întreg teritoriul. averea locuitorilor evrei furată. dar colabora cu membrii ei.în care locuia. Bandele lor au atacat pe locuitorii evrei. Mare parte din evrei fug din oraş. mulţi dintre ei sunt ascunşi de vecinii lor arabi. A dou-a şi a trei-a zi arabii atacă pe evrei. 62 / 120 . Extremiştii Arabi lansează zvonul că evreii vor să atace Moscheea Al’Aqsa. Ei primesc o instruire militară completă. În Hebron erau 40 de poliţişti (39 arabi şi un evreu). În după amiaza zilei este atacată Yeşiva (şcoala Iudaică) din Hebron (este omorât un tânăr). La 17 ani intră în Trupele ‘Haganah’ ).susţinând că vor fi apăraţi de autoritatea arabă locală (A’yan). Bilanţul : 67 evrei morţi. violuri. Ajutoarele cerute la Ierusalim ajung prea târziu. casă cu casă. tineri şi adulţi (ca un exemplu: Ariel Sharon era la 13 ani ‘observator’ al apariţiei unor grupuri de bandiţi în prejma moşavului Kfar Malal.000 de rezervişti. comunitatea de evrei din Hebron desfiinţată (cu mici încercări de refacere. de reţinere (havlagah). În total 195 arabi şi 34 de evrei au fost condamnaţi de către instanţele de judecată ale Mandatului Britanic. S-au oferit compensaţii financiare pentru familiile care au avut morţi prin amendarea localităţilor arabe din care provenea criminalii…  În urma luptelor din 1929 ‘Haganah’ se reorganizează prin înrolarea de voluntari din fiecare aşezare. a fost mai târziu comutată cu pedepse cu închisoarea. Pe cale de consecinţă. Autoritatea Britanică nu recunoştea oficial ‘Haganah’. în Hebron şi pe teritoriul sub Mandat Britanic. În 1936 unităţile ‘Haganah’ dispuneau de 10. de a nu iniţia contraatacuri asupra localităţilor din care proveneau membrii bandelor extremiste. dar sunt din nou evacuaţi în timpul revoltelor arabe din 1936-1937) până la războiul din 1967.000 luptători şi 40. Trei arabi au fost spânzuraţi. apar mişcările Evreieşti Extremiste. mutilări. Membrii ‘Haganah’ erau nemulţumiţi de poziţia liderilor Evrei din Yişuv. ‘Haganah’ devine o puternică organizaţie militară ‘subterană’. În perioada 1936-1939 ele au participat activ la înăbuşirea revoltelor extremiste. Sunt achiziţionate arme şi se organizează în aşezările Evreieşti mici ateliere artizanale de realizare a muniţiei şi a grenadelor. Condamnarea la moarte pentru 17 arabi şi 2 de evrei. în 1931 – 160 persoane revin. înglobând membrii ‘Haganah’ în Unităţi Auxiliare ale forţelor Britanice Speciale de patrulare (instruite şi conduse de colonelul britanic Orde Wingate). Au loc crime feroce.

09.1948 ‘Lehi’ asasinează mediatorul ONU Folke Bernadotte. institue restricţii severe privind imigraţia evreilor în Palestina.  1939 – 1980 din Polonia şi România.  4. Multe alte nave au fost oprite.  29. 9 luptători ‘Irgun’ sunt ucişi. 20 prizonieri ‘Irgun’ şi 7 prizonieri ‘Lehi’ sunt eliberaţi. Menţionăm:  6. ‘Haganah’ ia în grijă asigurarea venirii ilegale a evreilor în Palestina (organizaţia ‘Palmah’).05. Statul Major al armatei britanice: 91 morţi 46 răniţi.1948 ‘Lehi’ şi ‘Irgun’ atacă localitatea arabă Deir Yassin.  1940 – 1944 – 18000 din Europa.1948 – ‘Lehi’ minează şi aruncă în aer un tren militar Britanic.‘Lehi ’ ucide pe Lordul Moyne la Cairo. Acesta era oficialitatea cu rang cel mai înalt al guvernului Britanic în zonă. 4 morţi şi 140 răniţi.  9.  1938 – 1940 din Polonia şi Austria.1944 . Abraham Stern).  12.01. Din rândul ei s-a desprins un grup (1940) numit ‘‘Lehi’ ’ (cunoscut sub denumirea de "Stern Gang" după numele liderului.1946 – ‘Irgun’’ dinamitează Hotelul ‘Regele David’. la Ierusalim. pe nave care au spart blocada navală Britanică a Palestinei.  1940 – 2300 din Europa.02.04. până în 1948.  În 1939 autorităţile Madatului Britanic.000 de evrei. obiective militare britanice şi centre ale extremismului arab. Mai târziu. 17. Yitzhak Shamir a afirmat că asasinatul a fost determinat de sprijinul acordat liderilor Arabi şi a propovăduirii inferiorităţii rasiale a Evreilor faţă de Arabi. Asta în condiţiile în care exterminarea şi izgonirea evreilor începuse de 6 ani în Germania şi în scurt timp se va extinde în toată Europa.1947 – ‘Irgun’ atacă fortăreaţa închisoare Accra.1947 – ‘Lehi’ atacă cu dinamită postului de poliţie Britanic din Haifa. 63 / 120 .  22. Organizaţia ‘‘Irgun’ ’ susţine direct emigraţia ilegală . Până la sfârşitul războiului.11. 182 deţinuţi arabi reuşesc să fugă. o dată cu ocupaţia Germană. Sunt omorâţi între 100-120 civili. ‘Lehi’ şi Irgun vor ataca. câteva exemple:  1937 – 164 imigranţi ilegali din Austria. a susţinut aducerea a peste 100. 35 răniţi.07. la Nord de Rehovot : 28 soldaţi morţi.

sabotarea liniilor de comunicaţie. Se înfinţeaza unităţile militare ‘Palmah’ .atât de britanici cât şi de forţele navale Germane (a se vedea. din efectivele ‘Haganah’. Ei desfăşurau în continuare lucrările agricole şi erau mobilizaţi funcţie de acţiunile militare ale unităţilor de care aparţineau. antrenament cu arme uşoare. Organizaţiile ‘Irgun’ şi ‘Lehi’ trec la acţiuni armate. A organizat numeroase acţiuni de protest faţă de această coaliţie ad hoc între germani şi britanici. Membrii ‘Palmah’ erau recrutaţi în majoritate din locuitorii Kibbuţurilor. operaţii în detaşamentul de auto apărare. UNITĂŢILE MILITARE ‘PALMAH’  Începutul celui de al II-lea război Mondial determină autorităţile Britanice să ceară evreilor din Yişuv să contribuie cu unităţi militare la efortul de război. 7 zile libere. primul ajutor. formarea de luptători înstruiţi militar şi motivaţi moral sionist. Mişcarea Tineretului Sionist a convenit ca fiecare tânăr să execute. instruirea de către membrii ‘Palmah’: exerciţii sportive. Aceştia asigurau paza dar şi lucrau cot la cot cu membrii kibbutz-ului la munca câmpului. de exemplu. utilizarea armamentului greu. Fiecare avea 8 zile de antrenament militar. 14 zile de lucru agricol. orientare în teren. recunoaştere şi spionaj. ce aveau o puternică educaţie de sprjinire reciprocă şi colectivă. Fiecare kibbutz asigura hrana şi cazarea unui pluton de luptători. cazul scufundării vasului ‘Ştruma’). unităţile ‘Palmah’ sunt desfinţate la ordinul armatei Britanice. În total 12 companii (3 batalioane). dar se menţine coeziunea lor în ilegalitate. prin reducerea cotei legale de emigrare. Acţiunile aveau o paletă largă : de la sprijinirea trupelor regulate engleze până la acţiuni de spionaj militar. Această organizare asigura flexibilitatea acţiunilor de auto apărare şi facilita recrutare de noi membrii din aşezări (kibbutz şi moşav). cei selecţionaţi fiind foarte buni cunoscători ai limbii şi obiceiurilor arabe din zonă. comunicaţii morse şi radio. Cei mai performanţi erau instruiţi în mânuirea explozivelor şi sabotaj. în 19 mai 1941. Au reprezentat vârful de lance al auto apărării militare în Yişuv. Se efectuau marşuri şi 64 / 120 .  După bătălia de la El’Alaim. între vârstele de 18 şi 20 de ani. strângerea de fonduri pentru înarmare pentru organizaţia ‘Haganah’. unităţilor şi reprezentanţilor britanici şi arabi. Din 1943 conducerea ‘Irgun’ este preluată de Menahem Beghin.

‘Irgun’ . ‘Palmah’ a avut un rol esenţial în contracararea bandelor de luptători arabi. ‘Lehi’ (cifra de soldaţi britanici angrenaţi.1946 – ‘Lehi’ ) şi a răpirii a şase ofiţeri britanici (17. printre care menţionăm : Yigal Allon. mii de grenade şi sute de mii de muniţie aferentă. Ezer Weizman vor deveni lideri militari şi politici în noul Stat Eretz Israel. posturi de poliţie şi radar. Ele au luptat cu armatele regulate a cinci State Arabe (Egipt. Siria). Irak.06. Haim Bar-Lev.trageri cu armamentul disponibil. Au fost capturate sute de arme. armata noului stat Eretz Israel. Astfel pregătiţi mulţi dintre ei vor deveni membrii ai aşezărilor ‘Nahal’ (aşezări militare întărite. ce vor fi implantate pe principalele rute strategice de acces la aşezările Evreieşti) în următorii ani după ‘Declaraţia de Independenţă’ (15. Între 1945-1946 ‘Palmah’ va ataca infrastructura unităţilor Britanice: poduri. Uzi Narkiss.1948). Liban . estimată între 10000 şi 25000). numite şi ‘turnul şi palisada’.1946 – ‘Irgun’ ). Moshe Dayan. mortiere. care la rândul lor pregăteau izgonirea evreilor din Palestina prin declanşarea Războiului Civl între arabi şi evrei (1947-1948). În 29. Conducătorii unităţilor ‘Palmah’. ‘Palmah’. În Războiul de independenţă (1948-1949) ‘Palmah’ s-a constituit în trei brigăzi de luptă conduse de Yigal Alon. Au fost arestaţi 2500 de luptători şi lideri. în schimbul eliberării şi a comutării unor condamnări la moarte a luptătorilor evrei ‘Haganah’ şi ‘Palmah’ au convenit oprirea ostilităţilor.  Prin structura sa şi coeziunea cadrelor ‘Haganah’ şi ‘Palmah’ au fost nucleul în jurul căruia a luat fiinţă. Yitzhak Rabin.06. Iordania.1946 unităţile britanice desfăşoară o vastă operaţie de dezarmare a unităţilor evreieşti de auto apărare: ‘Haganah’ . Era o operaţie de retorsiune la un atac feroviar (1. 65 / 120 .06. La tratativele ce au urmat. Ele au fost continuate sporadic de ‘Lehi’ şi ‘Irgun’ . linii ferate.05.

 Concurs de împrejurări sau strategie premeditată ?! S-a aplicat schema conform căreia trebuia să se demonstreze că teritoriul era neguvernabil ‘prin sine însuşi’ – să se provoace un război civil între evrei şi arabi în interiorul Palestinei… folosindu-se de starea tensionată dintre cele două comunităţi.1948 ca dată de încetare a Mandatului Britanic în Palestina şi a aprobat. Armata de eliberare arabă şi-a extins atacurile locale în arealul evreilor. dată la care Organizaţia Naţiunilor Unite (Rezoluţia Adunării Generale a ONU 181) a stabilit data de 14.  Fiecare stat ar cuprinde trei mari secţiuni. morţi şi răniţi în această încleştare între ‘veri’.  Palestinienii primesc 44% din teritoriu (818000 arabii şi 10000 evrei). morţi şi răniţi. şi o enclavă arabă la Iaffa.. Nici Marea Britanie nu era mulţumită. S-au implicat. sub comanda Abd al-Qadir al-Husayni.Miile de voluntari arabi recrutaţi au realizat blocada a 100000 de evrei din Ierusalim. Atacurile arabe se extind în Negev şi Galileea de Nord. cu sute de maşini şi autobuze blindate distruse. Încercările ‘Haganah’ de a trimite alimente şi a sparge blocada s-au soldat cu mii de luptători evrei. Planul de împărţire a Palestinei după încetarea Mandatului.  Ierusalim şi Betleem urmau să fie administrate de ONU.05.000 (Arabi şi Evrei) a suferit mii de pierderi umane. 66 / 120 .  Populaţia Evreiască apăra fiecare palmă de pământ.  ONU a stabilit că în acest interval de timp Mandatul Britanic şi unităţile militare britanice aveau rolul să asigure ordinea în Palestina.000. fără a întâmpina nici o reacţie din partea armatei Britanice.1947. Au reânceput violenţele.12. luptători din Palestina şi din afara ei.  Evreii obţin 56% din teritoriu (499000 evrei şi 438000 arabi).. Momentul a produs o mare bucurie în rândul evreilor din Yişuv şi deznădejde printre arabi. Luptători arabi din Egipt au venit. Populaţia de 2.RĂZBOIUL CIVIL ÎNTRE ARABI ŞI EVREI 1947 – 1948  A început după 30.

. asociat cu decesul liderului arab (egiptean). prin invazia trupelor celor cinci state Arabe începe primul război Arabo-Israelian. Sunt obţinute însemnate cantităţi de echipament militar prin aportul exportatorilor de arme şi a agenţior ‘Hagana’ în Europa. Acestea ajung pe teatrul de luptă până în martie 1948. ‘prinşi la mijloc’ şi deprimaţi de ineficienţa faptelor de arme a liderilor Arabi. 67 / 120 . Ben Gurion cere ca fiecare bărbat şi femeie să fie antrenaţi militar şi încorporaţi în unităţi ‘Haganah’.05. Haifa. David Ben-Gurion declară Independenţa Statului Israel. Alţi 250. Beisan. Are loc înfrângerea Armatei Arabe de Eliberare de la Mishmar HaEmek (Kibbuţ. începând din 1942) de către unităţi ‘Palmah’ şi retragerea luptătorilor Druzi din alianţa cu arabii. fapt care. bază de antrenament al unităţilor ‘Hagana’. Jaffa. acordat Mişcării Sioniste.. Pentru a asigura legătura între aşezările Evreilor. Convinşi de propaganda Arabă.1948 ‘Haganah’ şi ‘Palmah’ sunt declarate formal ‘Israeli Defence Force’ – IDF. pentru că:  este un exemplu de adaptare şi organizare rapidă la un context iniţial defavorabil – superioritatea numerică şi ura extremiştilor arabi. cu lumini şi umbre. că în curând evreii vor fi ‘aruncaţi în Mare’ o sută de mii din arabii palestinieni se refugiază în lagăre din afara Palestinei. Acra. În aceaşi zi. Astfel se încheie. prieten sau adversar al poporului Evreu. Golda Meir obţine fonduri imense de la evreii din Diaspora şi sprijinul oficial al lui Stalin. în care moare şi liderul arab Abd al-Qadir al-Husayni. Speranţa celor rămaşi era Legiunea Arabă a Iordaniei. devenind armata regulată a Statului Eretz Israel.  În 31. Aceasta atacă Kfar Etzion în 13 Mai 1948. O poveste demnă de a fi povestită oricărui popor. determină un nou val de emigranţi palestinieni. Ygal Yadim elaboreează planul de răspuns la o anunţată invazie Arabă internaţională în Palestina (planul Dalet). bine echipată şi instruită de britanici. Trupele ‘Haganah’ şi ‘Irgun’ cuceresc localităţile Tiberias.000 de arabi palestinieni iau drumul exilului. Între 5-20 aprilie 1918 are loc bătălia pentru deblocarea Ierusalimului . Tot în acest timp are loc masacrul populaţiei arabe din Deir Yassin (organizaţiile ‘Irgun’ şi ‘Lehi’ ). istoria Mişcării de auto apărare a Evreilor din Yişuv (Palestina) timp de 41 de ani. În 14 Mai 1948. Safed.  Englezii propun anexarea zonei Arabe la Transiordania (regatul Haşemit al Iordaniei).

din neputinţa de a le urma. La arabi dacă murea un lider ( cazul Abd al-Qadir al-Husayni) o armată se desfiinţa instantaneu.  este un exemplu de mobilizare de fonduri şi resurse logistice din întreaga Comunitate a Evreilor din lume. instruirea sistematică a tinerilor evrei de la 3 ani: de la religie. cunoştinţe generale la sport.  este un exemplu de îmbinare a eroismului individual cu cel de grup din partea luptătorilor evrei.. Care popor nu ar dori să aibă un asemenea grup de lideri şi organizare la vreme de restrişte! NOTE AUTOR la "AUTO APĂRAREA ÎN YIŞUV" Din aceste documentări a rezultat că exemplul poporului Evreu: coeziunea în credinţă.. 68 / 120 . bine gestionată de evrei de convingeri diferite. la adresa unei populaţii (evreii din Yişuv) ne pregătiţi moral şi militar pentru lupta armată.începând cu 1920. având acelaşi scop: Reântoarcerea pe pământul strămoşesc. un alt lider militar Arab – Osama Ben Laden va încorpora ‘experienţa Evreilor’ în organizarea trupelor Al Quaida. După mulţi ani. respectarea regulilor: de la cele sociale la cele alimentare. sunt tot atâtea ’chei’ demne de a fi de urmat. sprijinul logistic acordat fraţilor: de la nivelul comunităţii la nivel global. nu de a fi blamate. Dacă le murea un lider erau alţi cinci pregătiţi să preia conducerea.

conduşi de fiul lui Aristobul al II-lea. Trecând prin Ierusalim el jefuieşte Templul. în tentativa de a se opune lui Cezar îşi stabileşte sediul la Damasc. -54 . Alexander. MUSULMANI LA IERUSALIM ÎN ANII OCUPAŢIEI ROMANE -63 Consulul Pompei. Hirkan al II-lea (Horkonos) este numit prinţ autonom sub suzeranitatea Romei.49 Consulul Crasus conduce prima campanie romană împotriva Parţilor. Acesta este ucis şi 30. Reuşită favorizată de apelul partidului phariseilor pentru înlăturarea monarhiei şi reinstaurarea conducerii iudeilor de către Adunarea Rabinilor (Sanhedrinul Marelui Templu Mozaic de la Ierusalim). CREŞTINI.000 de evrei din Galileea sunt vânduţi ca sclavi. Pentru a îşi asigura resursele de alimente ocupă Ierusalimul şi întregul regat Iehuda. Evreii se revoltă.Capitolul VI BREVIAR DE FAPTE ISTORICE EVREI. Aristobul al II-lea este luat prizonier. În înţelegere cu aceştia Pompei atacă Ierusalimul şi după o rezistenţă de trei luni între zidurile Templului. Numele regatului este schimbat din Iehuda în Iudeea. 69 / 120 . Are loc lupta îndelungată rezistenţă a insurgenţilor asmoreeni.

Regatului i se adaugă. conduse de Sosius.-51 -30 Consulul Cezar cucereşte Egiptul şi o declară pe Cleopatra regină. Sunt construite porturi la Cesareea şi Antedon. pe celălalt cu puţin timp înainte de moarte (4). -37 Irod intră cu 16 legiuni romane. Antonius este declarat imperator. Pompei este ucis. Noul imperator îl va numi Rege al Iudeii. alţii pe parţi. Numesc rege pe Antigonus. Irod îşi va asocia la putere reprezentanţi ai esenienilor şi într-o mai mică măsură a phariseilor. -40 Parţii ocupă Iudeea. un prinţ haşmonait. Esenieni. Este organizată o reţea de irigaţii în agricultură. -19). -48 Lupta între Cezar şi Pompei se decide în bătălia de la Pharsalos. 70 / 120 . Acesta se remarcă înăbuşind mişcările de revoltă antiromană a evreilor -44 Brutus îl ucide pe Cezar în Senat. Sebastos.. -31 Imperatorul Antonius este înfrânt de Octavianus Augustus în lupta de la Actium. la dispoziţia lui Octavian : Gaza. Pharisei. adversarii lui Hirkan se revoltă. Irod se răzbună fără iertare împotriva celor ce i se opun. Au loc lupte între demnitari iudei : unii îi sprijină pe romani. Dintre nobilii iudei care îl sprijină pe Cezar se remarcă Hirkan Antipater (Antipatros Horkonos). Hirkan. Numeşte pe fiul său Irod (Horodos) ca guvernator al Galileei (Galil). Cesareea (numită astfel în cinstea cezarului roman Augustus). Aliat cu învingătorul este şi Irod.14 Octavianus Augustus împărat la Roma. Acesta este otrăvit (-43). împreună cu legiunile romane puse la dispoziţie de proaspătul imperator înfrânge pe evreii strânşi în jurul lui Ezechias şi intră cu legiunile sale în Ierusalim. În plan religios au loc lupte în Sanhedrin şi în afara acestuia între cele trei mari grupări religioase Saducei. Ierihon şi portul Iafa (Iaffo). Îşi va ucide doi din proprii fii : pe unul din ei în urma unei revolte antiromane (12). până în anul (-38) când parţii sunt înfrânţi de romani. El este numit de Senatul Roman ‘Amicus et Socius Populi’ (Prietenul şi Aliatul poporului Roman). în Ierusalim şi unifică Iudeea. -31 . Irod preia şi funcţia de Mare Preot al Templului. În Iudeea. Marele Templu de la Ierusalim este reconstruit (-20 . Urmează o perioadă de mari construcţii a infrastructurii urbane şi portuare : sunt reconstruite localităţile Antipatros. Cezar îl numeşte Etnarh al Iudeii.

întâmpină o puternică rezistenţă a ‘clasei de mijloc’ iudee. În -146. Până la urmă macabeii vor iniţia o alianţă cu tânăra republică Romană. ‘Macabeu’ în ebraică înseamnă ‘cel care loveşte’ . în greacă ‘cel care luptă’. aplicând evreilor un botez de purificare în apele Iordanului. împotriva macabeilor fiind mobilizate trupe ce au ajuns la sute de mii de soldaţi. -6 Naşterea lui Isus în timpul unui recensământ la Bethleem. fiul rabinului Zaharia şi al Elisabetei. Melchior şi Baltazar (conduşi de o ‘stea’ până la staulul în care Maria l-a născut). Nicanor. Mişcarea de rezistenţă a fost iniţiată şi condusă de Mathatias fiul lui Ioan şi de cei cinci fii ai săi : Ioan zis şi Gaddis .000 de rabini pharisei refuză jurământul de credinţă cerut de autoritatea romană (sprijinită de saducei). Statul Iudeu va beneficia de independenţă între -142 şi -63. Eleazar. Un alt general. -4 4). Recensămintele efectuate de romani. Din cauza veştii unor răscoale în Antiohia grecii se retrag. Urmează ani de lupte grele. pe acei evrei ce pactizaseră cu ocupantul şi distrugând altarele zeilor pe tot întinsul regatului lui Iehuda. Va fi Antemergătorul lui Isus. zis şi Macabeul . Iuda. zis şi Abaron . Are loc şi un asediu al Ierusalimului. Sub diverşi demnitari romani : Quirinus (-12 -9. Ionathan zis şi Apphus. veniţi în Templu ‘la chemarea Duhului Sfânt’. Iudeea.  Irod cere să fie omorâţi pruncii până în doi ani . Teama lui Irod era ca mişcarea antiromană să nu îşi găsească un conducător de talia Macabeilor. 71 / 120 . ca mamă ce o va avea. Simon zis şi Thasi. 6. Pruncul este recunoscut ca fiind Mesia de către ciobanii Misrael.-27 Siria devine provincie imperială condusă de un ‘Legat’. pentru a cunoaşte ceea ce noi numim acum baza de impozitare. . -7 Se naşte Ioan Botezătorul. după care adresează osana lui Dumnezeu că i-a respectat promisiunea de a-l ţine în viaţă până la venirea lui Mesia . acum el murind fericit că l-a văzut). Ştefan şi Chiriac .. La patruzeci de zile el este confirmat (conform ritualului mozaic) în Marele Templu din Ierusalim de către un preot (în prezenţa ortodoxului credincios mozaic Simeon şi a vizionarei Ana. romanii ocupă Grecia. precum şi de magii Gaspar. este înfrânt în lupta de la Bethoron. Varus (-6 -4). Ei au eliberat Ierusalimul şi ţinuturile iudeilor gonind pe greci. de teamă ca acest copil să nu devină un nou Iuda Macabeul1 (se pare că a dou-a zi 1 În perioada domniei lui Antiohus Epifanes (≈ -200) grecii au venit la Ierusalim pentru a impune cultul zeilor. dar şi a celor săraci. Ţara se confruntă cu o revoltă mocnită care va exploda după moartea lui Irod. Simeon prevesteşte mamei menirea Pruncului şi durerea ei. în viitor de pe urma acestuia .

6 Iudeea este declarată provincie romană condusă de un procurator. Ei sunt numiţi de romani ‘ziloţi’. între evrei şi ne evrei în arealul Orientului Mijlociu şi Mediteraneean. Mii de răsculaţi sunt crucificaţi în anul 6. Este ales împăratul Tiberius (14 . sub conducerea lui Iehuda Galileanul şi a rabinului phariseu Sadoc. Arhelaus este exilat în Galia. Familia lui Isus se refugiază în Egipt.. Auranitida şi Ituria (Paneas). Se vor stabili în Nazaret. 6 Ann (Hanan). Filip (fiul Cleopatrei şi a lui Antonius) primeşte Betania. susţinută şi de o parte a rabinilor. Ca tânăr membru în Sanhedrin se va remarca în prigoana împotriva comunităţilor de evrei creştini. Senatul roman decide împărţirea regatului Iudeii în trei provincii: Irod Antipas primeşte Galileea şi ţinutul Perea. Quirrinus. pentru a restabili ‘pax romana’. Sabinus cheamă legiunile lui Varus. Filip extinde oraşele Betsaida şi Cesareea. Reconvertit la Creştinism sub numele Pavel. numit procurator începe reinventarierea bunurilor regatului lui Arhelaus. 14 Moare împăratul Augustus. Arhelaus Iudeea şi Samaria. pe care o va învăţa şi Isus. Reântoarcerea familiei lui Isus din Egipt. el va fi instruit pentru a deveni rabin la Yeşiva lui Gamaliel cel Bătrân din Tars. tânărul va uimi pe învăţaţii din Templu prin adânca pătrundere în învăţăturile Torei. Continuă răscoalele conduse de Iehuda şi Sadoc. Fiul său Arhelaus este desemnat de Irod ca urmaş. Se configurează o mişcare antiromană. Provenit dintr-o familie de nobili iudei.după plecarea lui Iosif. pentru a face un inventar al resurselor regatului. Traconitida. Va trata diferendul ca o 72 / 120 . în calitate de procurator al bunurilor imperiale. Va participa direct la asasinarea Sfântului diacon Ştefan. fiul lui Seth este numit de Quirrinus Mare preot al Templului. Va fi contemporan cu naşterea ‘sectei lui Crestus’ şi cu primele reprimări din partea evreilor mozaici. Recensământul făcut de romani şi slujbaşi iudei determină revolta populaţiei. 5 – 30 5 Naşterea lui Saul din Tars (localizată de diverse surse între 5-10).37). Maria şi Isus din Bethleem). 4 Moare regele Irod. La sărbătorile de Paşti. de eliberare. căreia i se acordase cetăţenie romană. Este trimis la Ierusalim Sabinus. Se susţin prin meseria de tâmplar a lui Iosif. în Delta Nilului. va dezvolta misionarismul Evangheliei lui Isus.

El dă verdictul crucificării lui Isus. într-ajutorarea membrilor comunităţii. singura ‘ofrandă’ fiind căinţa zilnică pentru greşeli şi oferirea spiritului pentru a fi judecat de blândeţea Divină). Ioan va fi sanctificat de către Biserica creştină de la Ierusalim sub numele de ‘Antemergătorul’. eliminarea sacrificiilor şi ofrandelor materiale . căpătând în anul 29 . pedepsind doar ce contravenea Legii Romane. Ca mod de reorganizare a vieţii civile el preconiza o comunitate de tip esenian (bunurile în comun. întâi în Iudeea apoi în toată Galileea. Evanghelizarea se adresa în egală măsură nevoilor oamenilor simpli. Irod Antipa. Ulterior. El dezvăluie credincioşilor evrei un Dumnezeu care iubeşte pe om. 27 Ioan Botezătorul este arestat (după ce l-a botezat pe Isus apa râului Iordan). aşa cum omul ar trebui să îşi iubească semenul. El va apăra interesele Romei exploatând rivalităţile din interiorul oligarhiei iudaice din Ierusalim . prin miracole de însănătoşire şi spiritului prin pilde morale. 17 Urmare a opoziţiei surde a Sanhedrinului faţă de romani Valerius Gratus îl înlocuieşte pe Ann cu Iosef Ben Caiafa (17 .37). neîncetând în detenţie a blama ca imorale moravurile destrăbălate ale anturajului regal. 28 Începe misiunea Profetului Isus. între Caiafa. 26 Pilat din Pont (Ponţius Pilat) este numit procurator al Iudeii. De asemeni definea accesul la ‘Viaţa de apoi’ şi ‘Judecata de apoi’ ca fiind criteriile de evaluare a comportamentului fiecăruia. la cererea Sanhedrinului şi a mulţimii strânse la judecarea acestuia de către rabinii Templului (30). legătura cu Dumnezeu ne încheindu-se o dată cu viaţa.30 accente de revoltă pasivă. Mesianismul său va genera o polarizare a celor săraci şi a celor nemulţumiţi de asuprirea administraţiei iudeo-romane. în timpul sărbătorilor de Paşti (după alte izvoare în anul 33) fiind perceput de oligarhia iudeoromană ca un reformator social şi religios foarte periculos. Va fi decapitat la insistenţa soţiei (şi fostei cumnate) a lui Irod Antipa. 30 Isus este crucificat pe 14 Nissan.problemă internă Legii Mozaice. 30 – 50 73 / 120 . Va lupta pentru anihilarea mişcării de revoltă condusă de ziloţi. toţi misionarii lui Isus vor prelua Botezul cu Apă ca PRIMA FORMĂ DE RECUNOAŞTERE a unui adept ca fiind într-o comunitate de creştini. Filip.

Senatul emite un senat-consult prin care decide ‘ non licit esse cristianos’. 42 Agripa I arestează conducerea Bisericii de la Ierusalim de Paşti. Plecarea ‘eleniştilor’ în comunităţi evreieşti din afara Iudeii (Antiohia.  Lapidarea Sfântului diacon Ştefan.30 . După unele izvoare documentare el ar fi fost gazda apostolului Petru la Roma. urmare a mesianismului lui Petru.  Convertirea rabinului Saul.54 Claudiu imperator la Roma. blamat de curtea imperială. Iacob cel 74 / 120 . 33 – 43 Convertirea unor cetăţeni romani (mai ales din rândul militarilor şi castei cavalerilor) la creştinism. Va anihila mişcările de independenţă a iudeilor împotriva dominaţiei romane. Confruntări cu evreii mozaici în Marele Templu. 33 Împăratul Tiberius dă dispoziţie Legatului de Siria. pentru a nu fi ucis atât de habotnicii mozaici cât şi de evreii ‘elenişti’ (pentru lapidarea lui Ştefan). 35 Tiberius cere senatului Roman să emită o lege prin care să declare că a fi creştin este legal. Bere. Tars. Va face corp comun cu rabinii din Sanhedrini în decapitarea Bisericii creştine de la Ierusalim. 37 Agrippa I devine rege al regiunilor tetrarhice Filip şi Lisania. Va obţine de la împăratul Caligula să fie reluate ritualurile mozaice şi purtarea veşmintelor sacerdotale de către rabini în Marele Templu Mozaic. Despre senatorul Marcel se spune că ar fi devenit un adept creştin. etc). 41 . în 41 Iudeea şi Samaria. atât cel din rândul evreilor cât mai ales al expansiunii acestuia în elita militară şi politică din Roma. 42 Cazul trecerii la creştinism al familiei aristocratice a lui Aulo Plauzio şi al Pomponiei Graecina. Va fi ostil creştinismului. Va numi rege al Iudeii pe Agripa I.35 Formarea primelor mari comunităţi de evrei creştini la Ierusalim şi în Iudeea. fiind înlocuit cu senatorul Marcel. 37 . Se va retrage în Tars. Informaţia este menţionată de Francesco Paolo Rizzio. tradusă în latină sub titlul ‘Faptele lui Vericeli’. să destitue pe marele rabin Caiafa şi recheamă pe reprezentantul Romei Pilat. Petru reuşeşte să iasă în mod miraculos din închisoare. Vitelius. la sfârşitul secolului al II-lea.41 Caligula imperator la Roma. ca fiind cuprinsă într-un apocrif ‘Faptele lui Petru’. pe drumul Damascului. În 39 primeşte din partea Romei Galileea şi Perea.

49 Dezordini de stradă provocate de conflictele între evreii creştini şi mozaici la Roma. grupul misionar primeşte în rândurile iniţiaţilor primul discipol ‘impur’ etnic.Mare este decapitat. Pentru a nu încălca poziţia iniţiaţilor evrei creştini. el este botezat în întâi rit mozaic. Petru va părăsi Ierusalimul continuând misiunea apostolică. Este emisă Epistola de la Ierusalim prin care popoarele de alte rituri decât cel mozaic se pot converti la creştinism fiind exceptaţi de la stricta respectare a Legii Mozaice. împreună cu Barnabe în Siria (Antiohia) şi Cipru (Antiohia de Pisida. apoi 75 / 120 .52 Iudeea condusă de procuratori romani : Cuspus Fadus (4446). 48 . să se abţină de la consumul de animale sugrumate sau de sânge. (concomitent cu predicarea lui Petru la Roma. Corint. să nu facă ofrande sau sacrificii zeilor . şi Derbe – unde Saul va lua numele de apostolul Pavel). Prezenţa lui Petru la Roma este localizată în 42. Listros. să respecte Cele Zece Porunci .53 A dou-a misiune apostolică a lui Pavel în Macedonia (Filipium) şi Grecia (Salonic. 44 Moare Agrippa I.14. Este vorba de Timotei. (Cronica 2. originar din Listros. providenţa l-a luat de mână pe Petru şi l-a condus la Roma’.6) După alte izvoare documentare în 48-49. 50 – 80 50 Are loc Conciliul Bisericii Creştine de la Ierusalim. Ventidus Cumanus (48-52). Conducătorii Bisericii dezbat cum trebuie să respecte noii adepţi ne evrei Legea Creştină. Aici. Efes). Atena. la cererea cavalerilor romani creştinaţi). Aceste derogări nu erau valabile pentru evreii creştini. ei trebuind să respecte în egală măsură perceptele Legii Mozaice. definite în ritualul iudaic). 44 .50 Începe elaborarea Evangheliei lui Marcu. Tiberius Alexandrus (46-48). Nu le era interzis să intre în casele celor de altă religie sau a îi primi ca musafiri. Iacob cel Mic preia conducerea comunităţii creştine din Ierusalim.50 Prima misune apostolică a lui Saul (apostolul Pavel). 49 . Singurele cerinţe erau să primească botezul cu apă. Claudiu dă un edict prin care evreii creştini sunt izgoniţi din Roma. Printre altele ei nu erau obligaţi la botezul circumciziei sau să respecte regulile alimentare stricte (interdicţia de a consuma alimente ‘spurcate’. 50 . după Eusebius: ‘La începutul principatului lui Claudiu.

pentru a îl proteja de intenţia perpetuă a rabinilor din Sanhedrin de a ucide ‘ereticul’ apostol. 62 Nero declară zeificarea sa obligatorie în întregul imperiu. pe Marele Preot Ionathan (participant activ la mişcarea de independenţă a iudeilor). la Ierusalim. este salvat de garnizoana romană. În 57. Luca menţionează prima oară ritualul euharistic de duminică în cadrul comunităţii creştine. Astfel în 51 la Corint sau în 53 la Efes. În 57 i se va alătura Biserica creştină din Efes. Va fi înfiinţată a dou-a mare Biserică Creştină din Antiohia. Este prezent Legatul roman Festus şi o delegaţie a Sanhedrinului. Opoziía evreilor mozaici se manifestă direct sau indirect prin incitarea populaţiei locale. Misunea evanghelică a lui Pavel la Roma (60-67). sora lui Agrippa II. Sunt urmăriţi cei ce nu o respectă (stoicii greci şi creştinii). 57 De Paşti. prin incitarea argintarilor. 59 Judecata lui Pavel în faţa regelui Agrippa al II – lea are loc în Cesareea. în Tars. 53-57 A trei-a misiune a lui Pavel în Grecia (Efes şi Corint). 62 Prefectul Romei. Ea va lua locul Bisericii de la Ierusalim ca centru al dezvoltării mesianismului creştin. Lisias îl trimite în Cesareea la procuratorul Felix. Acestea sunt primele în care preponderenţa este de partea creştinilor ne evrei. unde ajunge în 60. Burro îl declară nevinovat pe Apostolul Pavel. Activitatea intensă a grupului misionar nu întâmpină greutăţi serioase din partea autorităţilor romane. Rămâne în detenţie doi ani.creştin : cu apă şi botezul prin Spiritul Sfânt. Perea şi Inspector al Marelui Templu. Îl numeşte pe Agrippa al II–lea rege în Galileea. Decizia favorabilă a regelui este contestată de Marele rabin Ann. 54-68 Nero imperator la Roma. Pavel încearcă să elimine disputele din interiorul comunităţii de evrei creştini. Va înăbuşi revolte ale ziloţilor. 52-60 Felix Antonius devine procurator al Siriei (şi Iudeii). Pavel cere şi obţine trimiterea lui spre a fi judecat de instanţa imperială de la Roma. Înfiinţarea Şcolii de Iniţiere creştină de la Efes. care îşi vedeau munca periclitată prin renunţarea celor creştinaţi la construirea de temple şi statui pentru zei. El ia de soţie pe Drusila. îl va condamna la moarte. în 58. Evreii mozaici din Roma folosesc toate mijloacele (inclusiv bunăvoinţa soţiei 76 / 120 . Atacat în faţa Templului de un grup de evrei pentru a fi lapidat.

Marele Templu este incendiat. cea din ţinutul Edomiţilor condusă de Iehosuah Ben Tzefafa şi Eleazar Ben Hnani . Erau în total 100. de Paşti. în fruntea a 600. datorită disensiunilor interne evreii sunt din nou înfrânţi. Din el va rămâne doar ‘Zidul Plângerii’. Trupele din Galileea sunt înfrânte şi generalul Joseph Ben Matitahu se predă (va fi considerat de evrei trădător şi numele său va fi şters din istoria evreilor.evreice a lui Nero. Nero organizează incendierea Romei.000 războinici. apărată de sicarii lui Eleazar. În anul 73. O parte din tineri sunt înrolaţi în Legiunea romană ‘Macedonica’ (care va ajunge şi pe meleagurile oltene). Tigellinus. Nero desemnează pe Vespasian şi Titus. Au loc lupte în interiorul taberei iudeilor între adepţi ai păcii cu romanii şi ziloţii lui Ioan de Gishala. 64 Pentru a descrie un incendiu care să fie consemnat în opera sa poetică. Rezistenţa durează şapte ani. cea din Galileea condusă de Iosef Ben Matitahu. Averile templelor mozaice sunt date templelor romane. Bar Giora este ucis în timpul celebrării triumfului lui Vespasian şi Titus la Roma. 77 / 120 . Ultima fortificaţie care cade va fi Massada.000 de soldaţi să atace trupele iudee. În 70 Titus ocupă Ierusalimul. Procuratorul Romei. Iudeea este declarată independentă. pentru a ataca Ierusalimul. Ierusalimul este eliberat prin acţiunea comună a poporului şi a rabinilor. Cestius Gallus mobilizează legiunea a XII-a şi alte cohorte. până astăzi. Insurecţia Iudeilor este punctul culminant al revoltelor ce s-au desfăşurat încă de la începutul secolului. Este înfrânt de Succot (sărbătoarea corturilor). uciderea lor în amfiteatre. organizează arestarea în masă a creştinilor. toţi apărătorii împreună cu familiile lor se vor sinucide. Evreii rezistă în diverse fortificaţii. Simon Bar Giora reuşeşte să formeze o nouă armată şi atacă Ierusalimul dar. Evreii sunt vânduţi ca sclavi sau ucişi în luptele de gladiatori din Siria. după moartea lui Irod (4). După care declară vinovaţi pe creştini. Nero pune la dispoziţie pentru masacre propriile grădini. Iudeii formează trei armate : cea de la Ierusalim condusă de Iosef Gurion şi Marele rabin Hanaan . dar va rămâne în istoria universală ca Josefus Flavius prin lucrările sale privind ‘Războaiele Iudeilor’). 66-73 Iudeea se răscoală împotriva dominaţiei Romane. Se formează un ‘Guvern Insurecţional’ format din 70 membrii. Pomponia) pentru a genera o atmosferă de suspiciune şi ură împotriva creştinilor la Roma. Romanii debarcă la Accra (Acco) pe care o cuceresc.

Mesopotamia. Cad Domitilla. în Grecia) . Poporul este unit nu prin unitatea de teritoriu ci PRIN UNITATEA ÎN CREDINŢĂ. Policarp va păstorii comunităţile creştine. consulul Achilio. 97 – 105 Papa Evarist la Roma. în calitate de episcop de Smirna. Perioadă propice pentru dezvoltarea Bisericii creştine de la Roma. Evreii creştini refuză să se alăture insurgenţilor. până în 156. 81 – 284 81 .96 Domiţian imperator. Politica privind creştinii este mai relaxată. Au loc treceri la creştinism în familia imperială (Flavius Sabinus. Ierusalimul este parţial repopulat cu evrei creştini. Vespasian şi Titus vor înceta prigoana împotriva creştinilor. Domiţian va căuta să distrugă existenţa creştinismului în rândul cavalerilor şi aristocraţiei romane. 105-115 Papa Alexandru I la Roma 78 / 120 . fratele lui Vespasian). Dacia. Locul lui este luat de Ioan de Efes (107-117). ‘Mishna’ şi ‘Zohar’ pentru evreii mozaici.98 Nerva imperator. Au loc lupte interne şi răscoale în Iudeea. Glabrione. având în vedere şi refuzul acestora de a se alătura insurgenţei iudeilor. loiali imperiului. Simeon (care l-a înlocuit pe Iacob cel Mic la conducerea Bisericii de la Ierusalim) este ucis în anul 107. Învăţaţii mozaici. Galba imperator. consulul Flavius Clementinus (văr cu Domiţian). 96 . Vor desăvârşi expansiunea imperiului în Sud-Estul Europei şi Asia Mică. 98-117 Traian imperator. 69 . În urma unei răscoale a iudeilor. sub conducerea rabinului Iohanan Ben Zakai şi a lui Gamaliel d’Iavne (70) formează la Iavne (Iasmina) o yeşiva la care sunt instruiţi rabinii pentru rezistenţa prin conceptul de ‘Stat Spiritual Evreu’. ‘Apocalipsa după Ioan’ pentru evreii creştini (la Patros. Ignaţiu de Antiohia (prezbiterul Bisericii din Antiohia) este dat spre a fi sfâşiat de animale în amfiteatrul de la Roma (110). Fapt menţionat de Josefus Flavius în ‘Războiul Iudeilor’. 67 Apostolii Petru şi Pavel martirizaţi la Roma. 68 Nero se sinucide. în încercarea de a reimpune cultul zeilor. Represiune asupra bisericii creştine de la Roma.Perioada este marcată de apariţia unor texte mesianice la evrei. Romanii cuceresc Armenia.79 Vespasian imperator. Assiria.

135-155 Fiinţează ultima comunitate de evrei creştini dintre cei dispersaţi în Cisiordania şi Siria. Ierusalimul este eliberat. Iudeii pedepsesc pe evreii creştini. iudeii încep ultimul lor război împotriva Romei. a lui Adonis în jurul grotei de la Bethleem. Garnizoana condusă de Tinus Rufus şi întăririle venite din Siria sunt înfrânte . Rabinul Akiva îl numeşte pe Simon Ben Koshiba ‘Mesia’. Templul urma să fie reconstruit şi închinat lui Jupiter. După o rezistenţă îndelungată şi distrugerea a cinzeci de localităţi fortificate. care nu se alătură mişcării anti romane. încheind pacea cu Parţii. Templele lui Jupiter. În perioada 128-138 îşi va stabili reşedinţa la Atena. conduse de Iulius Severus şi preia conducerea campaniei. 125-136 Papa Telsefor. Preconiza unificarea imperiului prin sinteza culturii romane cu cea elenă. Tinius Rufus va reconstrui Ierusalimul ca urbe romană sub numele de Aelia Capitolina. În anul 134 este cucerit Ierusalimul. 115-125 Papa Sixt I . În anul 130 vizitează Ierusalimul şi hotărăşte reconstrucţia oraşului ca urbe de tip roman. O răscoală a iudeilor din 117 este înfrântă de trupele romane conduse de maurul Lucius Quietus. 136 -140 Papa Igniu . Acesta devine Legat al Iudeii. 127 În urma participării evreilor la o răscoală în Egipt. Împăratul cheamă legiunile din Bretania. edilitar şi civic. a lui Zeus în Garizim şi în Pădurea Sacră. Este cucerită întâi Galileea. Adrian hotărăşte lichidarea iudaismului. Stabileşte graniţa pe Eufrat. începând cu interzicerea botezului mozaic (circumcizia). Templul Afroditei este amplasat pe Golgota. cu numele Bar Kohba (Fiul Stelei). 155 – 166 Papa Ancient la Roma 150 Iehuda Bar Ylai din Usha formează o nouă Yeşiva în Tveria. Minerva vor fi construite pe ruinele Marelui Templu. unde moare şi Bar Kohba. 140 -155 Papa Pius I . 132 După doi ani de pregătire. Dorea să edifice un consens comercial. Adrian era un mare admirator al culturii elene. 155 Policarp de Smirna martirizat. şi conducător al armatelor iudee. Iudeii vor mai rezista un timp în peşterile de la Marea Moartă (Ein Ghedi). Se vor numi Ebioniţi (săraci) şi vor adopta ‘Evanghelia Evreilor’. Nu recunoşteau lui Isus calitatea de Mesia şi nici textele cuprinse în epistolele paveliene. Junona. 79 / 120 . cade ultima citadelă : Beter (135).117-138 Adrian împărat. sub numele de Aelia Capitolina.

Biserica creştină din Lion. ÎN ANII OCUPAŢIEI BIZANTINE 284 – 638 284 Conducerea Imperiului este împărţită între Diocleţian (de Apus) şi Maxenţiu (de Răsărit). 312 Constantin învinge pe Maxenţiu la Ponte Milvio (pe Tibru) sub semnul lui Isus (crucea în şase colţuri). Printre ei şi apologetul Iustin. după înfrângerea ei de romani (273). Mişcarea Montaniştilor apare în Frigia (160). Numită şi ‘Mişcarea Noii Profeţii’ (Tertulian a fost el însuşi montanist) ea are un spirit de devoţiune. Este adeptul sincretismului religios (coexistenţa religiilor). este comunitatea revenită din Babilon în urma prigoanei persane (212-241). ca număr. intoleranţa faţă de practicile păgâne şi avea un puternic spirit anti roman şi anti statal. 193-211 Septimiu Sever imperator. Relaxează politica antievreiască şi în egală măsură anulează prigoana împotriva creştinilor. Apollinnare . 311 La sfârşitul vieţii imperatorul Galeriu decretează toleranţa religioasă pentru creştini. Cea mai semnificativă. În 212 va acorda evreilor cetăţenie romană (o dată cu toate popoarele supuse imperiului. Deasemeni este asimilată la mozaism populaţia Tadmoreeană. Apogeul este atins la Lyon unde mii de creştini montanişti sunt ucişi. 314-335 Papa Silvestru la Roma. Atenagora. 306-337 Constantin cel Mare imperator. Marc Aureliu va reacţiona prin emiterea Kaima Dogmata: urmărirea şi persecutarea creştinilor care nu respectă legile statului. 80 / 120 . Li se opun. În Ierusalim revin evreii din alte teritorii.). Nashi va fi Iehuda Bar Ylai. Emite Kaina Dogmata (Noi decrete) împotriva creştinilor din cauza mişcării eretice creştine a montaniştilor (Montanism a fost o mişcare creştină numită după numele fondatorului ei Montanus). din interiorul creştinismului apologeţii : Melitone.162-180 Marc Aureliu imperator. este curând revigorată datorită lui Irineu. decimată. care cer loialitatea creştinilor faţă de statul Roman şi se opun manifestărilor fanatice ale montaniştilor. Numeşte un preşedinte (nashi) din rândul învăţaţilor iudei din Tveria. recomandă asceza.

Sunt înfrânţi. cere episcopului de Milano. Alexandria. Tzipori şi Bet Gallus sunt dărâmate. Scade influenţa papilor de la Roma. generat nu creat. Un incident din perioada lui Teodosiu ilustrează gradul de intoleranţă la care ajunsese clerul creştin faţă de poporul primilor creştini. Palestina şi Ierusalimul trec sub conducerea evreilor creştini. Până în 392 o perioadă tulbure în Occident. creştini fanatici au incendiat o sinagogă. Aceştia adoptă toponime elene. Zidul Plângerii rămâne sub jurisdicţia comunităţilor de evrei mozaici. Valenţian. Capitala imperiului se stabileşte la Constantinopol. localităţile Tveria. Ambrozie. Legiunile de soldaţi creştini participă la eliberarea Anatoliei. la Callinico. este permisă vizitarea locurilor sfinte. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. titlul de ‘nashi’ (conductor al Comunitaţilor cu drept de reprezentare în faţa autoritţilor) este desfiinţat. deşi creştin. Începe imperiul Romano-Creştin.  Data Paştelui stabilită de comun acord (nu s-a respectat datorită diferenţelor de calendar între Orient şi Occident). cu intenţia de a menţine imperiul prin credinţa creştină şi instituţiile ei.324 Constantin învinge pe Liciniu în Orient. Evreii creştini repopulează Ierusalimul. Constantin declară creştinismul religie de stat. imperator creştin (363-375). consubstanţial cu tatăl’. să reconstruiască sinagoga cu 81 / 120 .  Celibatul clericilor (cu care nu vor putea locui decât mamele şi surorile). Împăratul Teodosiu I. Ofensiva lui Constanţ al II-lea înfrântă. 363 Începe confruntarea între Romani şi Perşi. La Niceea se definesc criteriile de apartenenţă la ‘catholica eclesia’ :  Acceptarea tezei fundamentale : ‘Fiul este Dumnezeu din Dumnezeu. În anul 387. Ierusalimul rămâne oraş deschis celor două religii. Pe Golgota este construită Biserica Sfântului Mormânt. oraş pe malul Eufratului. Misionarii creştini Ilarion şi Hariton îndeamnă la construirea de biserici şi mănăstiri pe tot teritoriul Palestinei. după care Teodosiu I devine imperator unic. lumină din lumină. 325 Conciliul ecumenic de la Niceea. Antiohia Aria de jurisdicţie a episcopilor celor trei patriarhii. 351-353 Răscoală a evreilor mozaici de la Ierusalim.  Ordinea scaunelor episcopale : Roma. Se dezvoltă episcopia creştină din Milano sub conducerea Episcopului Ambroziu (347-397).

ajutându-i să ocupe Ierusalimul. 614 Evreii mozaici din Galileea şi Nazaret se alătură perşilor. Episcopul de Milano Ambrozie îi scrie : ‘Va fi aşadar un templu al nelegiuiţilor iudei construit pe cheltuiala Bisericii’. Acestea din urmă sunt nevoite să abandoneze Siria şi Palestina. 476 Căderea Imperiului Roman de Apus. creştini şi păgîni. Revenirea clerului ortodox se face printr-o procesiune condusă de împăratul Heraclius. Comandantul trupelor bizantine părăseşte oraşul lăsând 82 / 120 . Clerul mozaic va declanşa o prigoană de amploare împotriva populaţiei creştine. Preotul Zaharia şi fruntaşii creştini sunt goniţi din oraş. (Ambrozie Scrisoarea 74) 451 Marea schismă creştină. 527-565 Justinian împărat. Va reinstaura dominaţia ortodoxismului în Ierusalim. după bătăliile de la Bet Şen (635) Şi Valea Iarmukului (636). ÎN ANII OCUPAŢIEI CALIFILOR 638 – 1099 625 Expasiunea Arabă se apropie de Palestina. Creştinii rămân minoritari în Ierusalim. 627 Pace între perşi şi bizantini. Încep lupte între armatele arabe şi legiunile bizantine (632-638).banii episcopiei. Evrei. Separarea bisericilor:  Biserica de la Roma (catolică)  Biserica de la Constantinopol (ortodoxă) Episcopul Juvenal (de la Ierusalim) se alătură Bisericii de la Constantinopol dar majoritatea evreilor creştini se alătură comunităţilor evreieşti din Samaria. Armata organizată de Profetul Mahomed este privită cu teamă de populaţie. ocupă Ierusalimul şi Palestina. Clerul ortodox prigoneşte pe mozaici… 638 Califatul Arab. În 638 Ierusalimul este ocupat de trupele musulmane. deopotrivă îşi trimit delegaţii cu daruri pentru a obţine “Act de Protecţie”(firman). Vor fi dărâmate numeroase biserici. Drepturile evreilor mozaici vor fi limitate.

etc Califii din dinastia Abas au impus semne distinctive în vestimentaţia ‘necredincioşilor’. Comunităţile iudeilor sunt grupate în Galileea. Datorită opoziţiei hotărâte. comunismul. Urmează o 83 / 120 . Practicarea cultului de origine o vor ţine în mare secret.la conducerea acestuia pe episcopul creştin Sofronie. creştinii pălării de culoare albastră. Cei ce o vor accepta vor primii funcţii publice. steaua lui David.Inchiziţia. Ne musulmanii nu aveau voie să construiască sau să repare locaşuri de cult. Nu aveau voie să adopte obiceiuri musulmane. Nu li se permitea să oficieze procesiuni rituale sau să afişeze insemnele de cult (crucea. Continuă cu alte restricţii. Va sprijini colonizarea lor în Liban şi le dă conducerea oraşului. El începe cu măsuri fiscale de genul ‘taxei pe cap’ (de necredincios musulman). icoane. steaguri. pe criterii religioase sau nu . 998 Beduinii din tribul Tay sunt desemnaţi să guverneze Palestina în numele califilor. Neghev şi la Ierusalim. Din cauza lipsei consoanei ‘P’ din vocabularul arab. O vor face membrii unor familii cu stare iudee (şi mult mai puţin creştinii). de pe Golgota este dărâmată. Nu aveau voie să împiedice rudele să se convertească la mahomedanism. ne vrând să renunţe la credinţă) autorităţile musulmane sistează convertirea forţată. fascismul. Bethleeem. iar ceilalţi necredincioşi pălării de culoare roşie. Au loc campanii de trecere forţată la mahomedanism. Ciudat de asemănătoare cu cele aplicate în istorie de alte regimuri intolerante sau xenofobe. creştin şi musulman. Tveria. Aceştia se vor constitui în factor de sprijin în infrastructura puterii musulmane. 717 Califul Omar al II – lea instituie un regim de teroare religioasă. Nu aveau voie să construiască locuinţe mai înalte decât ale musulmanilor. Comunităţile creştine în Palestina sunt grupate în Ierusalim. Teritoriul cucerit va fi numit de arabi ‘Falastin’. Este construită Marea Moschee a lui Omar pe ruinele Marelui Templu mozaic. Iudeii trebuiau să poarte pălării galbene. 661 Califul Muawaia îi ia aliaţi în oraş pe iudei. etc) în locuri publice. atât a mozaicilor cât şi a creştinilor (care încep un exod în masă din Ierusalim. Aceştia se declară independenţi. Biserica Sfântului Mormânt. Nazaret şi localităţile maritime. să participe la sărbători musulmane. Se construiesc moschei pe tot teritoriul Palestinei. Acesta predă oraşul califului Omar. Tratatul încheiat prevedea respectarea locaşurilor de cult şi o anumită toleranţă în practicarea celor trei culte: mozaic.

30. Multe din ele au fost transformate în moschei. Isus a fost ucis. după cum am văzut. Comunitãţile de iudei erau grupate în zona ruralã deoarece cruciaţii nu au omorât aici oameni.  Motivul religios1 era de faţadă.perioadă de războaie civile până la venirea cruciaţilor. Era perioada în care. incitaţi de marele cler mozaic de atunci. Metoda se va aplica aproape nouă sute de ani. din Franţa şi Anglia.Vor fi izgoniţi de Cruciaţi. ruinând comunităţile locale şi determinând o micşorare a numărului de locuitori din Palestina. Cei prinşi sunt vânduţi ca sclavi nobililor creştini. În drumul lor practică exterminarea ne creştinilor. mãnãstiri şi forturi. primesc dreptul de a locui la 1 Vina poporului evreu de a îl fi omorât pe Iisus 84 / 120 . Iudeii erau trataţi la fel ca orice ne creştini.000 de luptători iudei se apără cu disperare şi eroism. În speţă din comunităţile evreieşti întâlnite. Astfel un grup de 300 de rabini practicanţi fervenţi ai cultului mozaic. Motivul real era mai prozaic : jaful evreilor. sub conducerea spirituală a papilor. Pe 15 iulie oraşul este cucerit. Începe prima Cruciadă. popoarele creştine nu ar fi fost… creştine. Se masca faptul că fără apostolii evrei creştini. ale cãror urme se gãsesc şi azi. spre exemplu textul Lucanian ‘Faptele Apostolilor’ va fi ‘ascuns’ uzului creştinului ‘de rând’. Perioada cruciatã a lãsat pe teritoriul Palestinei numerose biserici creştine. Ceilalţi iudei se retrag la Aşkelon unde vor continua rezistenţa până în 1153. Marea majoritate cad în asediu. Fenomen ce va diminua viaţa economică. care erau înstăriţi. îşi canalizează forţa expansivă sub stindardul eliberării Mormântului Sfânt. de oligarhia Sanhedrinului Mozaic şi de acei evreii din Ierusalim. Are loc lupta pentru Ierusalim. Cu mici excepţii li se interzicea stabilirea la Ierusalim. o dată constituite într-o alianţă (care va duce la formarea Imperiului Romano-German). având nevoie de produse agricole pentru garnizoanele lor. Trupele de mercenari conduse de nobili Franci se deplasează spre Ierusalim. ÎN ANII OCUPAŢIEI CRUCIAŢILOR 1099 – 1291 1096 Regatele creştine. Comunităţile de creştini predau zona lor fără luptă. Era şi firesc deoarece argumentul ‘vinei’ poporului Evreu nu ar mai fi avut… argumente.

menţinându-se mai mult pe teritoriul actualului Liban (Ritul Maronit). cu variaţii de intensitate. Fenomenul se va amplifica după Salv Conductul dat de Vatican (1488) prin care evreii persecutaţi pentru credinţă de inchiziţie pot pleca în Palestina. Ramala. Ea va dura. El se întindea de la muntele Hermon şi Damasc în Nord până la portul Eliat în Sud. A doua cruciadã se împotmoleşte în faţa Damascului. micile meserii. ÎN ANII OCUPAŢIEI MAMELUCILOR 1291 – 1516 1516 Mamelucii înving pe cruciaţi în bătălia de la Accra. fie ei creştini sau iudei. Dominaţia Mamelucă se termină o dată cu invazia otomană. Astfel Palestina este izolată de regatele creştine. Mamelucii permit întoarcerea Evreilor. În schimb comunităţile creştine se vor diminua. 1229 A şase-a cruciadã este condusã de regele Friderich al II – lea. Ierusalimul este recucerit fãrã luptã. Nazaret. Restabilesc regimul musulman pe sistemul de organizare autarhică. reuşeşte sã recucereascã de la Alianţa Arabã portul şi cetatea Accra. Accra şi în Galileea. În urma tratatului de la Iaffa Muntele Templului rãmâne în posesia Sarazinilor (pe el se afla Moscheea lui Omar). în a se opune celei de a dou-a cruciade. 1177 Alianţa între Egipteni. Astfel va începe o mişcare umană de Reântoarcere a Evreilor în Palestina. practicau agricultura. Regatul Creştin înfiinţat este numit ‘Regnum David’ şi în unele acte ‘Israel’. Neânţelegeri apãrute între conducãtorii ei fac ca armata creştinã sã nu valorifice fuga în derutã a trupelor arabe. de teamă că vor introduce o dată cu venirea lor perceptele inchiziţiei. Este încheiatã pace cu Saladin prin care este permis accesul liber la centrele de cult aflate în zona arabã.Ierusalim (1210-1211). 2 Şalah ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb 85 / 120 . reuşeşte sã ocupe Gaza. comerţul. la fel ca oraşele Lud. Comunitãţi mai mari de evrei sunt la Aşkelon. Sirieni. Nobilul franc Tancred devine Prinţ de Galileea. Este interzisă intrarea călugărilor creştini. condusã de Richard Plantagenetul (‘Inimã de Leu’) şi Filip August. până în secolul XX. Tzipori. 1191 A trei-a cruciadã. Godefroy de Bouillon este proclamat Rege al Ierusalimului. Irakieni condusã de Saladin2. Cruciaţii vor rezista pânã la venirea Mamelucilor (1291). Localnicii.

la îndemnul Episcopului Iezuit Francesco de Loyola) şi ulterior din Portugalia. Au fost expulzaţi din Spania în 1492 (prin Decretul din Alhambra. în peninsula Balcanică şi în Sudul României. discursuri rabinice şi legătura cu Comunităţi Everieşti mai îndepărtate. Ei s-au instalat în Peninsula Iberică o dată cu instalarea Califatelor Arabe (secolul VIII) în Peninsula Iberică. Au vorbit vreme de sute de ani limba ladino sau iudeo-spaniola (având la bază dialectul castilian).ÎN ANII OCUPAŢIEI OTOMANE. ulterior în Anglia. inclusiv evreilor din comunităţile aflate sub jurisdicţie Franceză. în Italia. 86 / 120 .Puterile creştine încearcă sprijinirea emigrării şi implantării de comunităţi formate din sârbi. 1481-1512 Baiazid Ilderim sultan. Ei s-au instalat în Peninsula Iberică după ce au fost goniţi din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 şi după desfinţarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135). Au emigrat în nordul Africii. mai ales în ţările germanice. (un idiom germanic) şi cea ebraică / aramaică: în practicarea cultului. în urma bătăliei de la Debek. În Evul Mediu. 1789 Revoluţia Franceză dă drepturi egale tuturor cetăţenilor. Evreii aşkenazi utilizau limba idiş. 1 Evreii de rit Sefard sunt evreii de rit spaniol. în Orientul Apropiat. Revin grupuri mari de Evrei de rit Sefard1 care se instalează în peninsula Iberică. englez sau francez. Începând din primele secole ale primului mileniu al erei noastre. 1700-1777 Soseşte un val de evrei aşkenazi2 veniţi din Polonia. Metoda era de a plăti visteriei turceşti importante sume de bani pentru ca acela care şi-a menţinut credinţa creştină să devină ‘supus’ austriac. Astfel aveau posibilitatea de a practica atât cultul creştin (catolic. Primul Sanhedrin legal al evreilor din al evreilor din epoca modernă (1805) este ţinut la Paris. SIONISMUL GENEZA REÎNTOARCERII 1516 – 1917 1516 Trupele imperiului otoman ocupă Palestina şi Egiptul. Arealul de dispersie a fost de-a lungul teritoriilor limitrofe Mării Mediterane. Creştinii trăiau în jurul aşezămintelor religioase. bulgari şi greci. ortodox sau protestant) cât şi de a exercita o meserie pentru asigurarea existenţei. au emigrat în vestul şi centrul Europei. dat de Regina Isabela şi Regele Ferdinand. care mai erau. Olanda şi America (prima Comunitate înfiinţată în jurul Sinagogii `Kahal Zur Israel` din statul Pernambuco – Brazilia). 2 Evreii de rit Aşkenaz după ce au fost goniţi din Iudeea: prima deportarea a avut loc în anul 70 şi după desfinţarea Statului Iudeu de armata Imperiului Roman (134-135). ei au migrat şi spre estul Europei. în urma prigoanelor antisemite. Au fost expulzaţi din Spania în 1492 şi ulterior din Portugalia.

cu sprijinul tuturor comunităţilor evreieşti din Galut (diaspora evreiască).1830 . din Comunitatea Evreiască din Budapesta . Magnatul Rotchschild finanţează direct (1870-1910) înfiinţarea unor aşezări compacte în Palestina. O altă iniţiativă a fost a magnatului evreu Moriz de Hirsh (finanţator. Printre ei este şi bunicul lui Thomas Herzl. Conştiinţa naţională se dezvoltă în comunităţile evreieşti din Europa în baza a doi vectori sociali: 1. urmare a chemării Rabinilor Yehuda Solomon Alkalai (rabin al unei mici comunităţi mozaice sefarde de lângă Belgrad) şi Zvi Hirsch Kalischer (rabin aşkenaz din Germania) de întoarcere activă în ‘Tărâmul promis’1. Succesiunea a două stări de spirit în comunităţile din Europa: de integrare în majoritate a evreilor. Spre deosebire de practica rabinilor de a se ruga ca Iahve (Dumnezeu) să îi ducă înapoi în ‘Tărâmul Promis’. Grupul de adepţi creşte până la decesul rabinului.1850 ALIA – Începutul mişcarii de reântoarcere a Evreilor pe tărâmul străbunilor. 2. Cum această succesiune avea timpi diferiţi în diferite ţări Europene. comunităţile evreieşti erau într-o continuă căutare de soluţii. peste nici 70 de ani şi până acum va veni principalul suport financiar al Joint-ului). el militează pentru reântoarcerea efectivă a evreilor în Palestina. Un mare număr de emigranţi au luat drumul Americii (de unde. 1850-1914 Acţiuni individuale ale unor magnaţi evrei pentru Reântoarcere. Formarea conştiinţei naţionale. realizând coagularea Mişcării de Reântoarcere a Evreilor în jurul Congresului Mondial Sionist de la Basel (1897). Dezvoltarea mişcărilor Sioniste în ţările Europene şi SUA devine motorul şi sponsorul principal (prin organizaţiile de tip Joint) al diverselor etape de Reântoarcere. 1 A se vedea Capitolul II ‚Apostoli ai Sionismului’ 87 / 120 . de rezistenţă şi organizare în faţa manifestărilor de intoleranţă şi antisemitism din partea populaţiei creştine. Aceştia duc aceste idei în comunităţile de provenienţă. printre altele a construirii căilor ferate din Balcani şi Orient) de a trimite 7000 de evrei pauperi din Rusia în Argentina. Ralierea evreilor în jurul Credinţei Mozaice şi a voinţei de a se Reântoarce în ‘Ţinutul Făgăduit’ pentru a reface Ţara lui Israel. inclusiv Imperiul Rus. bancher. El va dedica viaţa lui şi averea familiei realizării practice a acestui deziderat.

prin Bismark şi împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea. culturală) pentru Reântoarcere. Rotchschild) fără succes datorită orgoliului său şi al lor (Rotchschild i-a spus. că nu vede cum ar reface Statul Israel cu 100. În timp organizaţia va lua numele de ‘Congresul Mondial Evreiesc’. Acest fenomen îl face să vadă că singura soluţie este Reântoarcerea în Israel a evreilor. sau a mişcărilor revoluţionare (1905). Sunt definite direcţile de acţiune (organizatorică. Galiţia. Evreii noi veniţi reiau ocupaţii agricole în condiţii foarte grele secând mlaştini.1897 la Basel (Elveţia): primul Congres Mondial Sionist. făcând faţă penuriei alimentare şi bolilor (în speţă malaria). pe parcursul a zece ani de zile. Marii bancheri evrei din Europa nu îl sprijină. ‘Der Judenstaat’ (Statul Evreu) în care preconizează înfiinţarea unui Stat Evreu modern. Va lua legătura. participă la isteria provocată de procesul Dreyfuss. Scrie un text. Acesta îi propune Reântoarcerea nelimitată a evreilor pe pământul lor. absolvent al facultăţii de drept din Viena. De menţionat că primii evrei emigranţi. Alia-ua evreilor se extinde de la zonele urbane spre cele rurale. în schimbul acoperirii deficitului enorm al visteriei imperiului Otoman.000 de ‘shnorreri’-amărâţi). iniţiat de Theodor Herzl1. cu sultanul Turc (în două călătorii. 1905-1925). Au urmat cei din Yemen (1882). Provenind dintr-o familie de bancheri din Budapesta. religioasă. în Franţa. Eforturile sale sunt încununate de Congresul Sionist de la Basel – Elveţia (1897). Lituania. Ucraina şi Basarabia (Har Halutz – ‘pionieri’. Bielorusia). Aceştia din urmă vor forma primele comunităţi săteşti. În calitate de corespondent de presă la Paris. Se va îndrepta spre mişcările de tineret (Chovevei Zion) spre intelectualitatea naţionalistă evreiască. financiară. Contactează magnaţi evrei (Hirsh. va intra în jurnalistică. începând cu 1903). Reântoarcerea va continua atât prin voluntariatul tinerilor evrei din Europa. vizitând şi aşezările evreieşti din Palestina). forma de 1 A se vedea Capitolul III ‘Geneza Reântoarcerii Evreilor în Eretz Isael’ 88 / 120 . ce va deveni primul manifest al Sionismului. care au înfiinţat localităţi agricole în zone aride au fost cei din România (conduşi de Moşe David Iancovici). Rusia (bilumilii.  Tineri evrei şi familii vin să cultive pământul în Israel . în bătaie de joc. cât şi prin emigrarea familiilor din zone supuse mişcărilor anti semite (Rusia. Polonia. multirasial şi religios tolerant. spre evreii din clasa mijlocie din toate ţările Europei.

Arabia Saudită. la începutul secolului XX. 5 Pentru detalii a se vedea Capitolul IV: ‘Harta San Remo – o Alianţă Semitică ratată’ 1 89 / 120 . de război şi blocadă. Chaim Weitzmann3 şi Emirul Faisal4 tindeau către o ‘Alianţă Semitică’ dar interesele Angliei şi Franţei au blocat acest moment unic de posibilă colaborare. principal negociator între 1918 -1948. Între Iordan şi Marea Mediterană evreii. 4 Viitorul conducător al Arabiei Saudite.ca minoritari . după Declaraţia Balfour dată la Liga Naţiunilor de la Geneva. 1918 Ĩn ianuarie. Siria.000 de Arabi. Primul a fost kibuţul Dgania (înfiinţat la iniţiativa lui Iosif şi Miriam Baratz).care ar fi inclus actualul teritoriu din Iran. Era rezolvată astfel problema neinterferării Mişcarea Naţionalistă Evreiască. punând capăt peregrinării şi persecuţiilor .1948 La intrarea trupelor Engleze (conduse de general Allenby) în Palestina. în 1917 – 1918 populaţia era formată din 560. iniţiată de Emirul Hussein.000 de Evrei trăia pe un teritoriu arid şi sărăcit de administraţia Turcă. unul dintre primii membrii ai organizaţiei de tineret Chovevei Zion din Berlin (Cei ce iubesc Zion-ul – anii 1870 – 1880 care militau practic pentru Reântoarcerea în Israel). 1920 Comisia de la San Remo elaborează Harta Mandatului Britanic în Palestina1. Palestina. primul Preşedinte al Statului Israel după mai 1948. ÎN ANII OCUPAŢIEI BRITANICE 1917 . au loc contacte între reprezentanţi şi lideri ai Mişcării Sioniste1 şi Mişcarea Pan Arabă2. Se stabileşte o graniţă firească între evrei şi arabi : fluviul Iordan. Sinai . ducând la un război ‘între veri’ ce durează până acum5. Iemen. palestinienii. 2 Mişcare Naţionalistă de formare a Marelui Stat Arab . 55. Irak. având ca mentor pe Lordul Lawrance şi consilieri militari Englezi. pentru a îşi restabili un Cămin Naţional. 1918-1919 Tratativele între preşedintele Congresului Mondial Evreiesc. De la Iordan spre Peninsula Arabică.în ţări străine.organizare având o pregnantă asemănare cu modelul esenian din perioada lui Isus. statutată în urma Congresului de la Basel -1897: Scopul ei era Reîntoarcerea Evreilor pe teritoriul Vechiului Israel. 3 Lider al Congresului Mondial Sionist.

Pelerinajul a fost instituit de Şalah ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb (Saladin) pe la anii 1150. După trei zile de confruntări : 5 evrei morţi. La 4 aprilie are loc prima revoltă arabă cu ocazia festivalului de primăvară Nabi Musa1. în viziunea Hărţii San Remo. Astfel Imperiul Britanic face legea.celor două părţi aflate în conflict în teritoriu şi a securităţii ambelor părţi. timp de şapte zile . este alocat unui nou stat: Emiratul Arab al Iordaniei1. pe întreg teritoriu al Palestinei. Marea Britanie a obligat pe Evrei şi Arabi să îl împartă pe viitor între ei. Acolo unde trebuia. în ivrid ‘Ha’Haganah’ ’). Aceste unităţi vor fi acceptate volens nolens de autorităţile Mandatului Britanic. unităţile paramilitare Haganah (‘Apărare’.. Astfel. pentru a contracara sărbătorile creştine de paşte din Ierusalim.. 211 răniţi . Se vor converti în unităţi militare regulate ale Armatei Israeliene.. Paradoxal: au fost atacate locuinţe ale evreilor ortodocşi – duşmani înverşunaţi ai Mişcării Sioniste. în perioada comemorării de către palestinienii arabi a profetului Moise. să se formeze un singur stat: cel Israelian (partea de Est de la Râul Iordan la Marea Mediterană). Ei au reacţionat punând în practică ideea unor unităţi paramilitare de autoapărare care să asigure o reacţie consistentă la atacurile extremiştilor arabi.. Practic era vorba despre teritoriul Palestinei la dreapta de fluviul Iordan care. după declararea Independenţei statului Eretz-Israel. 21 arabi răniţi şi şapte soldaţi britanici. 2 Comunităţile Evreieşti Din Palestina 90 / 120 . conform Hărţii San Remo era alocat populaţiei palestiniene. Una din cele mai importante consecinţe ale răscoalei din 1920 a fost că evreii din Yişuv2 au realizat că apărarea din partea autorităţilor Britanice de ocupaţie este incertă în faţa unor revolte arabe. stabilit la San Remo. Trei sute de evrei sunt izgoniţi (‘evacuaţi’) din Vechiul Oraş. 1922-1939 1922 Naţiunile Unite acordă Marii Britanii mandat de guvernare asupra celor 23% din teritoriu rămas din Harta San-Remo. aşa numita “Pax Britanica” a fost un principal germene al învrăjbirii între comunităţile 1 În arabă: “Profetul Moise” – celebrarea profetului în folclorul musulman palestinian. 1921 Iau naştere. 4 arabi morţi.  În 1921 77% din teritoriul Palestinei. de o parte şi de alta a fluviului Iordan. în 28 Mai 1948.consta într-un pelerinaj arab la Ierusalim la mormântul profetului (considerat de arabi a se afla în zona localităţii Jeriho).

comunitatea de evrei din Hebron desfiinţată (cu mici încercări de refacere. Evreii se confruntă cu mixajul revoltelor arabe şi a intereselor britanice în zonă.1945 Holocaustul evreilor în Europa (1939-1945). până în 1948. 1929 În 23 – 24 august 1929 are loc atacul aşezării Hebron1. Interdicţia emigraţiei Evreiesti în Palestina. precum şi accesul privilegiat la resursele petroliere din Irak. dată la care Organizaţia Naţiunilor Unite (Rezoluţia Adunării Generale a ONU 181) a stabilit data de 14. Britanicii vroiau să menţină în sfera lor de influenţă noul stat Arabia Saudită. începând cu 1922. De aceea revoltele arabe din Palestina erau un semn că ‘relaţiile speciale’ cu Mişcarea Sionistă trebuiau temperate. Palmah şi Irgun susţin direct emigraţia ilegală2. va mări enorm numărul victimelor în rândul Evreilor. de-a lungul anilor.12.1947. dar sunt din nou evacuaţi în timpul revoltelor arabe din 1936-1937) până la războiul din 1967.1948 1939 . în 1931 – 160 persoane revin. Apar organizaţii evreieşti care aduc ilegal grupuri de evrei în Israel şi organizează atentate la Ierusalim împotriva armatei Britanice. Iran. primirea de evrei în Palestina este limitată la 50. Emiratele din Golful Persic.05. Este locul în care se află localizat Mormântul Patriarhilor şi locul în care Regele David a fost investit. Drept urmare.arabe şi evreieşti din teritoriul sub Mandat Britanic. Nici această cifră nu este respectată. Arabia Saudită. averea locuitorilor evrei furată. Organizaţiile Haganah. 1947 – 1948 Războiul Civil între Arabi şi Evrei.000 pe an. de către britanici. Kuweit.1948 ca dată 1 Pentru Detalii a se vedea Capitolul V: 'Organizaţii Evreieşti de Auto Apărare în Yişuv' 2 91 / 120 . Situat la 30 km de Ierusalim.000-75. Acestea au fost coordonatele impuse pentru un război îndelungat pe un teritoriu insuficient pentru fiecare din cele două popoare şi transformarea unei reale speranţe sociale într-un sângeros joc ‘de-a şoarecele şi pisica’ ce ţine de aproape o sută de ani. 1939 . A început după 30. Bilanţul : 67 evrei morţi.

Încercările ‘Haganah’ de a trimite alimente şi a sparge blocada s-au soldat cu mii de luptători evrei. morţi şi răniţi.  Concurs de împrejurări sau strategie premeditată ?! S-a aplicat schema conform căreia trebuia să se demonstreze că teritoriul era neguvernabil ‘prin sine însuşi’ – să se provoace un război civil între evrei şi arabi în interiorul Palestinei… folosindu-se de starea tensionată dintre cele două comunităţi. Momentul a produs o mare bucurie în rândul evreilor din Yişuv şi deznădejde printre arabi.000 (Arabi şi Evrei) a suferit mii de pierderi umane. Nici Marea Britanie nu era mulţumită. Planul de împărţire a Palestinei după încetarea Mandatului1.  Ierusalim şi Betleem urmau să fie administrate de ONU.. Luptători arabi din Egipt au venit.  Evreii obţin 56% din teritoriu (499000 evrei şi 438000 arabi). sub comanda Abd al-Qadir al-Husayni. Armata de eliberare arabă şi-a extins atacurile locale în arealul evreilor.  ONU a stabilit că în acest interval de timp Mandatul Britanic şi unităţile militare britanice aveau rolul să asigure ordinea în Palestina.  Englezii propun anexarea zonei Arabe la Transiordania (regatul Haşemit al Iordaniei).Miile de voluntari arabi recrutaţi au realizat blocada a 100000 de evrei din Ierusalim... că în curând evreii vor fi ‘aruncaţi în Mare’ o sută de mii din arabii palestinieni se refugiază în lagăre din afara Palestinei. acordat Mişcării 92 / 120 . S-au implicat. Atacurile arabe se extind în Negev şi Galileea de Nord.. Populaţia de 2.  Fiecare stat ar cuprinde trei mari secţiuni.  Palestinienii primesc 44% din teritoriu (818000 arabii şi 10000 evrei).000. Golda Meir obţine fonduri imense de la evreii din Diaspora şi sprijinul oficial al lui Stalin.  Populaţia Evreiască apăra fiecare palmă de pământ. Au reânceput violenţele. luptători din Palestina şi din afara ei. şi o enclavă arabă la Iaffa. Ben Gurion cere ca fiecare bărbat şi femeie să fie antrenaţi militar şi încorporaţi în unităţi ‘Haganah’. morţi şi răniţi în această încleştare între ‘veri’.  Convinşi de propaganda Arabă. fără a întâmpina nici o reacţie din partea armatei Britanice.de încetare a Mandatului Britanic în Palestina şi a aprobat. cu sute de maşini şi autobuze blindate distruse.

la Ierusalim există o comunitate de Evrei creştini de circa 3. Tot în acest timp are loc masacrul populaţiei arabe din Deir Yassin (organizaţiile ‘Irgun’ şi ‘Lehi’ ). bază de antrenament al unităţilor ‘Hagana’. Safed. Ben Gurion declară independenţa Statului Eretz Israel. Haifa. asociat cu decesul liderului arab (egiptean). în care moare şi liderul arab Abd al-Qadir al-Husayni. Există deasemeni creştini de origine palestiniană (de rit maronit. provenită din căsătorii mixte. Sunt obţinute însemnate cantităţi de echipament militar prin aportul exportatorilor de arme şi a agenţior ‘Haganah’ în Europa. Speranţa celor rămaşi era Legiunea Arabă a Iordaniei. Beisan. o dată cu retragerea Britanică. În aceaşi zi. ‘prinşi la mijloc’ şi deprimaţi de ineficienţa faptelor de arme a liderilor săi.  Din punct de vedere religios statul evreu este tolerant dar nedoritor de a-şi aminti de originile iudaice ale creştinismului. bine echipată şi instruită de britanici. Vor urma confruntări continue până azi. Trupele ‘Haganah’ şi ‘Irgun’ cuceresc localităţile Tiberias. Nu este bine văzută de conaţionalii lor mozaici. Pentru a asigura legătura între aşezările Evreilor. Alţi 250. Acestea ajung pe teatrul de luptă până în martie 1948. începând din 1942) de către unităţi ‘Palmah’ şi retragerea luptătorilor Druzi din alianţa cu arabii. În aceaşi noapte încep confruntările primului Război arabo-israelian. în Cisiordania.000 de oameni. 14 Mai 1948 David Ben-Gurion declară Independenţa Statului Israel. determină un nou val de emigranţi palestinieni. Acra. Din informaţiile pe care le am (1994). prin invazia trupelor celor cinci state Arabe începe primul război Arabo-Israelian.000 de arabi palestinieni iau drumul exilului. Menţionez pe cel al Iudeilor Mesianici.Sioniste. ca şi creştinii din Liban). Aceasta atacă Kfar Etzion în 13 Mai 1948. Între 5-20 aprilie 1918 are loc bătălia pentru deblocarea Ierusalimului . încheiat prin armistiţiu la 20 iulie 1949. Jaffa. Are loc înfrângerea Armatei Arabe de Eliberare de la Mishmar HaEmek (Kibbuţ.  În contemporaneitate există câteva curente pro creştinism de sorginte iudaică. Iudaismul 93 / 120 . Ygal Yadim elaborează planul de răspuns la o anunţată invazie Arabă internaţională în Palestina (planul Dalet). mai ales la Bethleem. fapt care. Ramala. ÎN ANII STATULUI ERETZ ISRAEL 1948 – 2005 1948 La 14 Mai.

Nevi’im. and the Coalition of Torah Observant Messianic Congregations). Era o forma de Creştinism cu ‘background’ Iudaic.  Torah Scrisă – Torah (Pentateuth). Noul Testament ca fiind un text inspirat de Dumnezeu. creator. Faptele Apostolilor (Luca). 94 / 120 . În 1925 se formează Alianţa Internaţională a Evreilor – Creştini (‘The International HebrewChristian Alliance’ – IHCA). Textele canonice sunt: Torah. infinit şi binevoitor. ale cărei ramuri se regăsesc şi azi în Europa şi Statele Unite. În 1866 ia fiinţă ‘Alianţa Evreilor – Creştini din Marea Britanie. Doctrine Fundamentale:  Dumnezeu – Credinţa în Dumnezeul (Elohim) Biblic: atotputernic. Ketuvim. Messia Evreilor reânviat. Ea a fost fondata de 41 de Evrei Creştini sub numele ‘Beni Abraham’. Congregaţii de Evrei Creştini s-au format prima oară în Anglia. pe de o parte. XIX.  Teologic Iudaismul Mesianic este studiul lui Dumnezeu şi al Scripturii din perspectiva sa. Cele Cinci Cărţi ale lui Moise sunt considerate ca fiind depline pentru convenantul cu Divinitatea. Evreii Mesianici practicanţi se consideră observanţi autentici ai Torei şi de formaţie Culturală Iudaică. Epistolele Sf. Mesianismul Iudaic s-a format în Sec.Marcu. În 1993 erau 160. de care se disociază congregaţii mai mici (cum ar fi Messianic Israel Alliance. În 2003 existau circa 150 sinagogi Mesianice în Statele Unite şi cca 400 în lume. Evangheliile după Matei. Iudaismul Mesianic este revigorat de Martin Chernoff (preşedinte HCAA). Petru şi Paul adresate Evreilor.Mesianic este o mişcare religioasă al cărei aderenţi susţin că Isus din Nazaret (cu numele evreiesc ‘Yeshua’) este. ca fiind ‘YHVH’ (Ye Ho Vau He) întrupat ‘în carne’ şi Salvatorul sufletelor. În 1915 ia fiinţă Alianţa Internaţională a Evreilor – Creştini din America (‘The HebrewChristian Alliance of America’ – HCAA). pe de alta parte având o origine divină.000 adepţi în Statele Unite şi 350.  Yehshua (Isus) Messia – Messia Iudeu.000 în lume.Luca şi Ioan. Epistolele lui Ioan. Paul considerate pe deplin congruente cu Iudaismul Mesianic (respinse de unele congregaţii ca fiind canonice). În 1975 HCAA devine Alianţa Mesianică din America (‘Messianic Jewish Alliance of America’ – MJAA). Canonice sunt Vechiul Testament. First Fruits of Zion. Mesianismul Iudaic este considerat de Evreii de Rit Mozaic şi de multe rituri creştine ca fiind o formă de Creştinism. Apocalipsa (Cartea Revelaţiei din Noul Testament). etern. omniprezent.

atribuită doar lui Messia. îndelung probate şi urmărite de Comunitatea în care aspiră cel vizat.  Menţin respectarea celor 613 Mitzvot – uri. făcând parte din Planul său Divin negând înlocuirea sa de orice fel de Biserică din Planul Divin. Se condamnă indirect trimiterea la moarte a lui Isus. Shabat-ul Milenar (domnia lui Isus peste o lume având caracteristicile Paradisului). formată din rabinii Templului Mozaic. nimeni. A Doua Venire a lui Isus ca un Messia învingător.  Paul (pe care deseori îl denumesc cu numele său Evreiesc : Sha’ul) a rămas un Phariseu Iudeu credincios. 95 / 120 .  Nu sunt adepţii convertirilor. Ei consideră reântoarcerea fiilor lui Israel răspândiţi printre ‘Neamuri’ ca fiind în momentul reântoarcerii lui Isus. Reânvierea Morţilor (precum şi Isus a Înviat). Ştefan. Acestea sunt rare şi rezultatul unor identificări spirituale cu Iudaismul Mesianic. până la moartea sa.  Legea Orală – Tora Orală încriptată în Talmud. ucenic al lui Gamaliel cel Bătrân.Se consideră faptul că Isus a reafirmat şi predicat Credinţa sa în Torah.  Practicarea legilor Torah duce la Sanctificare. nici o data nu poate fi omorât’ (Mishnah Makot 1:10). nu şi la Salvare.  Atât Paul cât şi Isus au respectat în totalitate Comandamentele Torah. un continuu observant al legilor şi 1 Autoritate de conducere colectivă.  Eschatologia – Evreii Mesianici sunt adepţi ai următoarelor credinţe eschatologice: Ziua Sfârşitului. Sunt împotriva sacrificiior de animale sau de Evrei (sunt citaţi Rabbi Akiva şi Rabbi Tarfon: ‘daca a fost în Sanhedrin. şi a altor Evrei creştini.  Biblia –Tanakh şi Scrierile Apostolice (B’rit Chadasa’) sunt de Inspiraţie Divină pentru Iudeii Mesianici. reconstruirea celui de al trei-lea Templu.  ‘Fii lui Israel’ au fost. de-a lungul timpului de către Sanhedrin1. ‘Să nu credeţi că Eu am venit să distrug Legea ci să o împlinesc’ (Matei 5:17-19 17). sunt şi vor rămâne a fi poporul lui Dumnezeu. observanţa legilor iudaice şi a tradiţiilor din Halaka. reconstruirea Israelului.

 Iudeii Mesianici nu sunt recunoscuţi ca Iudei în Statutul Israel şi în Statutul Legii Reântoarcerii în Israel a evreilor.tradiţiilor Iudaice.viaţa a 700. a devenit realitate ! Pentru că doi cavaleri ai adevăratei credinţe. la un celebru roman despre primii creştini a polonezului Henryk Sienkiewiczi ’QUO VADIS DOMINE?’. Aceştia se plasează în afara comunităţii Evreieşti. NOTE LA "BREVIAR DE FAPTE ISTORICE" În acest selectiv BREVIAR DE FAPTE se ascunde o implicită întrebare. regulile de dietă. s-au regăsit printr-o singură frază. 96 / 120 . Capitolul VII NICOLAE BĂLAN ŞI ALEXANDRU ŞAFRAN DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI SECOLULUI XX  Ceea ce părea ca fiind imposibil . Conform unui citat din Central Conference of American Rabbis (2008) ‘Pentru noi. formulată ca titlu. chiar dacă Iudaismul este Mesianic. în comunitatea Evreilor. Pentru noi este limpede un Creştin’.000 de suflete. ca fiind copii aceluiaşi popor : ‘Poporul lui Dumnezeu’ şi salvând astfel. Iudeii Mesianici consta în aceea că. Şabat-ul. Yehshua (Isus) nu este Mesia. Evreii ‘ortodocşi’ consideră mişcarea ca fiind o trădare. Cuprinse în conceptul ’Noua perspectivă asupra lui Paul’ ele au o mare importanţă în Iudaismul Mesianic. mai rea decât orice formă de rit creştin manifestat deschis. o formă subversivă de apostazie. Recomandarea Conciliului Rabinic al Iudeilor Mesianici este respectarea sărbătorilor Evreieşti. din neamuri diferite. Fie că se numesc Creştini sau 'fulfilled Jew' 'Messianic Jew' sau în oricare alt mod este irelevant. oricine susţine că Isus este salvatorul său nu mai este Evreu şi este un apostat.  Obiecţia principală a Iudeilor Mozaici vs.

Sprijinit de armata Română şi de autorităţile Germane. etc) pe tot mapamondul în perioada galutului (bejenia evreilor în afara pământului sfânt – ţara lui Iisrael). Holocaustul anilor ’30 – ’40 din Europa este ultimul pe lista nenumărabilă a momentelor Şoahului.  Pe teritoriul Basarabiei şi Transnistriei (ocupate la începutul invaziei Uniunii Sovietice şi aflate sub jurisdicţia autorităţilor statului Român) Şoah-ul a început mult mai devreme. … Mişcarea se radicalizează sub conducerea lui Corneliu Zelea Codreanu. Tinerii intelectuali ai vremii vor să revigoreze spiritul naţional şi să ridice nivelul moral şi de educaţie al românilor. Legionarii sunt urmăriţi. care desmnează uciderea fără vină a evreilor din cele mai vechi timpuri (perioada egipteană. C. 97 / 120 . assiriană. precum Nicolae Iorga. viol împotriva unei comunităţi de evrei indiferent de dimensiunea acesteia. romană. vandalizări. Nae Ionescu. Vasile Pârvan. în cea mai grea perioadă : Şoahul1 anilor ’30 ’40 din secolul XX. în ’40. El se referă la orice agresiune. în lupta pentru acapararea puterii în stat). pe fondul cedării Ardealului. pentru a atrage de partea lor lumpen proletariatul. aserveşte mişcarea ‘coloanei a cincea’ de spionaj şi sabotaj germane. în 1942).  Alexandru Şafran – cel mai tânăr Mare Rabin al Comunităţilor Evreieşti din România. comemorate şi separat (de exemplu : pogromul de la Chişinău din 1904. participant activ la actul Unirii din 1918. jaf. pe fondul antisemitismului de stat (introdus de guvernul Octavian Goga în 1940) dar şi al stării de spirit antievreieşti din rândul populaţiei româneşti (folosită ca diversiune de Mişcarea Legionară2 condusă de Horia Sima. Capii mişcării sunt ucişi. Fiecare moment al Şoah-ului are un loc şi un timp . După un scurt mariaj politic cu generalul Ion Antonescu. abdicarea Regelui Carol al II-lea. Mircea Eliade . în ’35 – ’40 în conducerea mişcării). scufundarea vasului cu emigranţi Ştruma în Mediterana. scoşi în afara legii. 1 Şoah este temenul utilizat în tradiţia evreilor. Între anii ’20 – ’40 au organizat numeroase jafuri. Nicolae Bălan – Preot Creştin Ortodox. ucidere. Antonescu îi elimină de pe scena politică (Sima şi cu o parte din ai lui primesc azil în Germania). a lui Horia Sima. În anul 1942 este Episcop de Sibiu şi intim al Mareşalului Ion Antonescu. pogromuri împotriva evreilor. şi oameni fără căpătâi (care au şi ajuns . A dou-a garnitură de conducere. Vasile Conta. El a fost generat de un concurs de împrejurări mai complex. Promovată de la începuturi de intelectuali. în ianuarie ’41 încearcă să îl răstoarne organizând un puci. după ce autorităţile engleze din Palestina au interzis debarcarea lor. 2 Mişcarea Legionară din România îşi are obârşia (ca şi alte mişcări de acest gen din Europa) în tranşeele Primului Război Mondial (1914 -1918). Rădulescu Motru. devenind un real pericol împotriva clasei politice aflată ‘în funcţii’ în acele vremi. Reacţia acesteia este pe măsură. Reuşeşte. ţărănimea săracă.

aflat la acea vreme în ilegalitate.D. mitraliate. Şeful de Stat Major primeşte o informaţie că această clădire este minată. la care se adăugau în acel moment evreii refugiaţi din faţa armatelor române şi germane de ocupaţie. vara anului ’40). Retorsiunea autorităţilor de ocupaţie române a fost imediată. La scurt timp clădirea sare în aer omorând soldaţi şi ofiţerii români aflaţi acolo. port la Marea Neagră. populaţia locală în jaful locuinţelor părăsite de evrei şi din dorinţa de a îşi manifesta în acest mod ataşamentul faţă de ‘noua ordine’. Acestea sunt înconjurate de armată.S. li se dă foc. Din rândul acestora au fost recrutaţi spioni şi sabotori de către KGB (serviciul secret sovietic) şi Comintern (internaţionala comunistă afiliată Moscovei). Populaţia evreiască din Odessa era de aproximativ 50.  Masacrul de la Odessa – octombrie 1940. de-a valma înăuntrul lor. A culminat cu aruncarea în aer a statului major al armatei române de la Odessa. 98 / 120 . Puţinii care au mai rămas au murit ulterior de foame şi de frig pe câmpurile Transnistriei.V. Una din clădiri este aruncată în aer la ora la care a fost aruncat în aer Statul Major. Clădirile. Incidentele au început cu focuri de armă trase asupra soldaţilor români aflaţi în retragere din Basarabia (Dorohoi.S). Populaţia evreiască. Statul major al unităţilor române de ocupaţie se stabileşte în una din puţinele clădiri din oraş rămase intacte. din 29 iunie 1941: 14. fostul sediu al N. în care au murit zeci de mii de evrei. copii. Fenomenul avea la origine şi aderenţa multor etnici evrei la Partidul Comunist Român.000 de suflete. A fost un masacru. cu bărbaţi. la nivelul întregii populaţii Evreieşti. sunt stropite cu benzină. bătrâni. dură şi disproporţionată. care a reuşit să fugă din oraş este omorâtă de soldaţii români la ordinul ofiţerilor din trupele speciale SS ce însoţeau armata română.K. ca represalii. sprijinite de armata germană cuceresc Odessa.R. şi al căror număr nu este cunoscut. masate în nişte foste magazii şi grajduri mari. (organul de securitate al U. A urmat pogromul din Iaşi. Zvonul că evreii comunişti din Odessa au pus la cale minarea clădirii îl determină pe Mareşalul Antonescu să ordone uciderea a câtorva mii de evrei din Odessa. femei. Familiile de evrei sunt scoase din locuinţe. În octombrie 1940 trupele române. Toţi care au reuşit să scape din flăcări au fost ucişi de glonţ. dar nu îi acordă atenţie.000 de evrei ucişi.

Ulterior. până la moarte. Totul s-a desfăşurat în ‘devălmăşie’. Au fost cazuri când ‘mita’ oferită de către evrei l-a făcut pe Guvernatorul Basarabiei şi Transnistriei.  Au fost cazuri în care ofiţeri români au salvat evrei : cazul comandantului lagărului de evrei comunişti de la Vapniarca. Consta în concentrarea treptată a populaţiei evreieşti din teritoriu în câteva centre (vezi getoul din Varşovia) şi o treptată autoexterminare (prin numirea unor ‘autorităţi evreieşti agreate’ . ce a salvat viaţa deţinuţilor în drum spre România în faţa unităţilor germane care păzeau podul de trecere de peste Nistru. spre deosebire de nemţi. din loc în loc.000 de Evrei1 din ‘Vechiul Regat’ (Muntenia şi 1 În ‘Vechiul Regat’.Astfel Comunitatea Evreiască din Odessa a fost desfinţată în câteva zile. Basarabia şi Transnistria au excelat în a fi zonele în care evreii din sud-estul Europei erau trimişi să moară ‘dezorganizat’ : de foame şi frig.  Al doi-lea fapt provine din tactica de exterminare aplicată de trupele SS în toată Europa.  Istoricul Izraelian Jean Ancel estimează între 400. Filderman). în jur de 700. Muntenia şi partea din Ardeal aflată sub jurisdicţie Românească. UN MIRACOL ÎN PLINĂ APOCALIPSĂ  În primăvara anului 1942 se răspândise zvonul că s-ar pregăti aplicarea ‘soluţiei finale în problema Evreilor’ şi Comunităţilor Evreieşti din Moldova. Spre deosebire de cei din restul Europei. evreii au fost dijmuiţi de averi. obligate să facă munca murdară de selecţie a celor ce urmau a fi trimişi în lagăre). în acest ‘cazan al iadului’. puşi să muncească în folosul comunităţii sau în lagăre de muncă.000 şi 700. Alexianu..’40. sute de mii de evrei au fost exterminaţi prin foame şi frig în bejenia. Ceea ce nu s-a întâmplat.000. Au fost mult mai multe cazurile în care dorinţa de jaf şi viol să îi facă pe unii localnici să presteze crima ca pe o afacere profitabilă. cazuri de evrei.. Asta însemna începutul deportării celor aproximativ 700. ca urmare a fermităţii şi abilităţii unor lideri ai comunităţilor evreieşti (Şafran.000 numărul populaţie evreeşti ucise în Basarabia şi Transnistria. Afirmaţie care nu poate fi contestată deoarece. de exemplu 99 / 120 . dar au supravieţuit în majoritate şoahului anilor ’30 . între 1940 . să salveze punctual. exterminaţi prin execuţie masivă în lagăre organizate ca ‘fabrici ale morţii’. autorităţile româneşti nu au avut nici o evidenţă.1944.

cultură. Bate la uşile politicienilor de frunte ai vremii şi la Regina Maria pentru a stopa fenomenul . Ştia că ar putea fi singura persoană care l-ar putea influenţa pe Mareşalul Antonescu să stopeze pregătirile în curs. dar fără succes. Atunci rabinul îi spune că. etc). care la acel moment era ‘sugrumată’ de autorităţile Mandatului Britanic din Palestina. În disperare de cauză se hotărăşte să apeleze la episcopul Nicolae Bălan.000 de Evrei în unsprezece luni (19441945). Acest apel. Şi cum etnici evrei deţineau o bună parte a acestor pârghii (atât la nivel macroeconomic – bănci.a primit crispat. atunci când vine la Bucureşti. din cu totul alte motive de Mişcarea Sionistă prin numita ‘Alia’ . Deoarece nu avea voie să se deplaseze în altă localitate fără avizul autorităţilor. Totul părea fără folos. în mai 1948). Monowitz. unde au fost exterminaţi în lagărele naziste circa 400. după câteva zile este chemat de acesta. Aşa se şi explică de ce rezultatul a fost pe măsura unui miracol. 1 Nicolae Bălan era adept al ideilor legionare care promovau înlăturarea alogenilor(etnici neromâni) de la a deţine pârghii în economia. A se vedea Capitolul III: ‘Geneza Reântoarcerii Evreilor în Eretz Israel’ 100 / 120 . învăţământ. ajuns în faţa lui Dumnezeu va depune mărturie că preotul nu şi-a făcut datoria faţă de toţi cei aflaţi în păstorirea sa. preotul român l . fabrici. în anul ’40. merge o perioadă în sus şi în jos de-a latul cu evreii din Ungaria şi Ardealul cedat maghiarilor. Birkenau. A militat pentru ideea trimiterii lor în Palestina (lucru promovat. Preotul se scoală brusc de pe scaun. comerţ cu amănuntul. Aşa cum descrie rabinul în autobiografia sa (‘Un tăciune smuls flăcărilor’). sănătate. presă) cât şi microeconomic (ateliere de diverse tipuri. ştiinţa şi educaţia românilor. Nu avea prea mari speranţe… Dar. până la constituirea statului Eretz Israel. Fenomen deja aflat în desfăşurare în teritoriile ocupate de armata germană şi aliaţii ei.  Alexandru Şafran află că urma să aibă loc o întâlnire ‘tehnică’ între specialiştii germani şi români pentru organizarea logistică a transporturilor pe calea ferată spre lagărele de concentrare din nordul Europei. A ascultat nemişcat pe scaun pledoaria evreului. ce near părea multora disperat sau fără nici o logică era de fapt un mesaj iniţiatic. Făcut de un cavaler al credinţei către celălalt cavaler. comerţ.Moldova) către complexul de exterminare din Polonia (Auscwitz. trimite un emisar la Sibiu cerând lui Bălan să îl primească.Reântoarcerea pe pământul străbun. acesta nu avea de loc o simpatie pentru ei. Treblinka şi alte 45 lagăre satelit). Ştia că acesta este un adept al ideilor Mişcării Legionare din România1).

În şapte ani a transformat poporul German într-o hoardă cu care a invadat L-a cunoscut în perioada studenţiei sale pe Adolph Hitler având repetate convorbiri în perioada 1909 – 1913.camerei. Acest ‘Lup Singuratic’ a ştiut: prin oportunism.). şantaj al slăbiciunilor altora. Se opreşte. Acesta se produce la câteva ore după întâlnire. disperată şi înfometată după criza economică mondială din 1929 -1933. dar şi un dezvoltat simţ organizatoric să formeze o haită2 care a ajuns la putere peste ‘turma Germană’ (1933). Oprirea a fost definitivă până la 23 August 1944. pune mâna pe telefon.. viclenie. Ocupanţii ruşi vroiau să îl condamne la moarte pe Patriarh. formează numărul de la Cabinetul Şefului Statului. În drum spre maşină Nicolae Bălan îi spune că după amiază va primi un telefon. La Alexandru Şafran acasă telefonul sună. Îi cere o audienţă. doi oameni. Nicolae Bălan îi spune că pregătirea transporturilor a fost oprită din ordinul Mareşalului Ion Antonescu. Nicolae Bălan va recunoaşte în septembrie ‘46. în demenţa intoleranţei ce guverna Europa. cu ocazia ceremoniilor de Reântregire a României. că dacă nu ar fi fost Alexandru Şafran el nu ar fi avut a ţine această slujbă (ne mai find în viaţă. Mareşalul Antonescu îl invită la prânz. în timpul celui de al doi-lea Război Mondial 2 Partidul Muncitoresc German – septembrie 1919 1 101 / 120 . după Slujba de Mulţumire adresată lui Dumnezeu pentru acest fapt. La rândul său Marele Rabin al României va întoarce gestul cavaleresc Patriarhului Nicolae Bălan. umiltă în 1918. brutalitate. de la Cluj. de la centrele de putere până la ultimul om. Înainte de a închide portiera îi spune să nu uite nici o dată această zi… Iată cum. printr-o singură frază ce face referire la faptul că slujesc aceluiaşi Dumnezeu şi au aceleaşi comandamente (obligaţii) faţă de toţi cei pe care îi păstoresc. Atunci Şafran intervine la autorităţile din acel moment şi obţine anularea ordinului. A fost consilierul personal al primului ministru britanic. NOTE LA ‘DOI CAVALERI AI APOCALIPSEI’ Walter Johannes Stein1 îl caracteriza pe Hitler de a fi căutat iniţierea în transcedental pentru dobândirea conştientă a ‘forţelor Luciferice’ utilizând ca ‘vehicul’ substanţe halucinogene (peyotl sau mescalină). în 1946. Sir Winston Chuchill în ce priveşte modul de gândire şi comportamentul Furerului. pregătesc un miracol. fără a rosti nici un cuvânt..

Câteva coordonate existenţiale:  Este numit episcop titular de Areopolis şi vizitator apostolic în Bulgaria (1925-1934). A fost ales Papă (cu numele Ioan al XXIII-lea) la 28 octombrie 1958 şi a condus destinele Curiei Romane până la decesul său – 3 iunie 1963. 102 / 120 .  Nunţiu apostolic în Franţa. la Paris (1944 – 1951). Observator al Sfântului Scaun pe lângă UNESCO (1951-1952). s-a născut în localitatea Sotto il Monte (Bergamo . Capitolul VIII PAPA IOAN AL XXIII-LEA „PAPA BUONO”  Angelo Giuseppe Roncalli.  Cardinal-patriarh al Veneţiei (1953 – 1958).Europa aplicând selecţia rasială.  Nunţiu apostolic în Turcia şi Grecia cu rang de arhiepiscop (1935 – 1944). împărţind oamenii în ‘arieni’ şi ‘suboameni’ (untermensch) şi organizând exterminarea celor din urmă. cu numele Papa Ioan XXIII (1958 – 1963).Italia) la 25 decembrie 1881.  Papă.

care în perioada istoriei secolului XX au luptat împotriva INTOLERANŢEI.04..  Enciclicile sale: „MATER ET MAGISTRA”. Este instruit în primele taine ale credinţei creştine şi. până la deces. Ioan Paul al II-lea în 1981 a adăugat Institutul Pontifical pentru Studii pe problemele Căsătoriei şi Familiei care are dreptul de a conferi grade academice 103 / 120 . a fost publicată în 11. Are un rol de mediere activ în dezamorsarea „crizei rachetelor din Cuba” (octombrie-noiembrie 1962). jocurile de noroc şi.  Convoacă şi organizează preliminariile Conciliului Vatican al II-lea (1962 – 1965) şi participă.  Părinţii numeroasei sale familii: treisprezece fraţi şi surori. În 1824 primeşte ca sediu palatul Apollinaris. cu un destin asemănător cu al sutelor de mii de OAMENI.05.  Şcoala primară o urmează în Bergamo. rămaşi anonimi.viticultori. primeşte o bursă a Fundaţiei Cerasoli. ORGOLIULUI şi a URII? Cu umilele mele resurse voi încerca o documentare privind momente semnificative din activitatea acestui pontif supranumit de mulţi ‘Papa cel Bun’ şi de ruşi ‘Papa Ţăran’.  A fost beatificat (declarat „fericit”) de Curia Romano-Catolică (2000). Cuprindea secţiile de Ştiinţe Teologice şi Filosofice a Colegiului Roman. în 1904. condiţia socială din care provenea cu metafora: ”Sunt numai trei căi în care un bărbat se poate ruina: femeile. la lucrări. care îi permite să continue studiile la „Apollinaris”1 în Roma.1963. la maturitate.  Este propus (de Fundaţia Wallenberg şi Comitetul Roncalli – în 2009) a i se acorda titlul de ’Drept între Naţiuni’.1961. erau lucrători agricoli . „PACEM IN TERRIS”. la doisprezece ani (1903) devine discipol al Seminarului Catolic din Bergamo. a fi fermier. Angello va remarca. studiind lucrările filosofului German Rudolf Steiner privind treptele Iniţierii spirituale 1 „Pontificia Universitaria Lateranense” .  Cine este acest OM. numită de Papa Ioan Paul al II lea ca fiind „Universitatea Papei”.  Cu o dorinţă de cunoaştere ieşită din comun Angelo Roncalli este deschis curentelor moderne de iniţiere spirituală.1945).. a fost publicată în 15. de către Yad Vashem (autoritatea naţională israeliană de studiu a Holocaustului – ucidera în masă a populaţiei Evreieşti între 1933 . În 1853 se înfiinţează secţiile de Drept Canonic şi Drept Civil. Tatăl meu a ales-o pe cea mai plictisitoare din cele trei”. Apoi. a fost înfiinţată de Papa Clement XIV în 1773.

Suntem împărţiţi. În plan ecleziastic îşi continuă studiile în Drept Canonic şi ţine cursuri de Patrologie.(vezi Anexa: Ioan XXIII şi Mişcarea Masonică). Cei care au fost cauza acestor dezacorduri sunt morţi de secole. Timp de nouă ani Roncalli va efectua o muncă asiduă pentru ajutorarea celor săraci din regiune şi mediază conflicte între patroni şi salariaţi. Încheie studiile cu un doctorat în Drept Canonic şi este hirotonit în 1904. Îl numeşte secretar al său. dar şi originea sa de fermier sărac îi va da o competenţă deosebită în înţelegera ulterioară a situaţiei celor mulţi şi năpăstuiţi. în 1934. Este chemat de Papa Benedict al XV – lea la Roma unde intră în rândul Congregaţiei "Propaganda de Fide”. să lucrăm pentru a face bine fraţilor noştri. pentru a forma împreună adevărata şi unica Biserică a Domnului nostru Isus Hristos. apreciază calităţile de preot şi spiritul său organizatoric. în vremurile negre ce vor urma. Să renunţăm la disputele vechi şi. pentru obţinerea unor condiţii decente de lucru şi de viaţă. 104 / 120 . Episcopul din Bergamo. vom realiza unirea dintre BISERICILE NOASTRE.’  Numit vizitator apostolic în Bulgaria. indiferent din ce neamuri sunt ei. cum ar fi sprijinul în alimente şi îmbrăcăminte pentru populaţia locală după un cutremur de pământ. Viziunea sa integratoare privind unitatea Creştinismului o regăsim încă din această perioadă. ci fraţi. deşi călătorind pe căi diferite. În 1926. Giacomo Radini-Tedeschi însărcinat cu problemele sociale. Creştinii ortodocşi Bulgari au răspuns cu simpatie deschiderii şi afecţiunii trimisului papal. oferindu un bun exemplu. fiecare în comunitatea sa. Apologetică şi Istoria Bisericii (pe care o studiase cu maestrul Umberto Benigni la Roma) la Seminarul din Bergamo. ne împărtăşesc aceleaşi sacramente. În timpul primului Război Mondial este capelan pe front (1914 -1918). Mai târziu. Avem aceeaşi credinţă. Până în 1925 este profesor la Universitatea Laterană din Roma. într-o scrisoare adresată Clerului Ortodox din Ucraina: ‘Catolicii şi ortodocşii nu sunt duşmani. Contactul cu problemele clasei muncitoare. şi mai ales Euharistia. el se implică atât în conservarea drepturilor minorităţii catolice cât şi în dezvoltarea unor legături bune cu reprezentanţii Bisericii ortodoxe (majoritare) prin gesturi concrete.

în perioada ianuarie 1941 – martie 1945 privind diverse aspecte şi situaţii ale grupurilor de evrei. până în Republica Turcă. Fenomen care s-a extins ca un pârjol din Germania în toată Europa. continuând în Greacă. începând cu ianuarie 1941. şi a acţionat preventiv în consecinţă. în spiritul carităţii creştine va sprijinii pe Armenii şi Grecii aflaţi în dificultate sub regimul Turc şi cu populaţia Musulmană. Contactul cu clericii de rit ortodox şi cu tradiţia ortodoxismului grec l-a motivat ulterior în demersurile de reunificare a celor două Biserici surori la Conciliului Vatican al II-lea (1962 – 1965). prin efort interconfesional şi eliminarea bigotismului. Astfel: un iniţiat creştin a prevăzut din semne aparent insignifiante din anii ’35 – ’40.  Marele său aport de solidaritate umană va fi sprijinul şi suportul acordat poporului Evreu.Punerea la dispoziţia Agenţiei Evreieşti pentru Emigrare de la Istambul (condusă de Haim Barlas). în 1935 Nunţiu apostolic în Turcia şi Grecia. . a reţelei logistice a ordinului ‘Ficelor Sionului’.21 de documente oficiale adresate autorităţilor competente ale Sfântului Scaun. Turcia modernă instaurată de Mustafa Kemal Ataturk – 1923. Îi îndemna să uite ancestrala ură religioasă şi recentele dezastre (măcelul Armenilor din Imperiul Otoman – 1915) pentru a construi. Armeană. o dată cu expansiunea armatelor şi agenturii de spionaj Germane. pentru care solicita sprijinul Curiei Romane. neluate în seamă de marile Cancelarii Politice ale vremii. Angello Roncalli va sesiza din timp ‘semnele fiarei’ dintr-un loc aparent îndepărtat de ‘bârlogul hitlerist’. aflat în vizorul politicii pe termen lung de exterminare al regimului nazist. Este recunoscut faptul că a fost primul care a atenţionat în documente oficiale existenţa lagărelor de exterminare nazistă. Ca un detaliu semnificativ a învăţat limba Turcă pentru a rosti mesa de Crăciun în această limbă. . Este numit.Folosirea relaţiilor cu autorităţile guvernului Turc (în special cu ministru de externe Memencioglu) şi conlucrarea în demersul de aducere în Turcia a ‘evreilor de cetăţenie Turcă’ (cetăţenie 105 / 120 . Italiană. Franceză. după 1933. Aici. cu sediul la Istambul. A ajutat populaţia evreiască printr-o multitudine de forme: . în perioada când înşişi Evreii nu sesizau imensitatea şi forţa organizatorică a mecanismului de ucidere în masă ce se constituia.

Haganah.Demersuri pentru salvarea evreilor din Slovacia şi Croaţia. inclusiv via România.Demersuri pentru salvarea evreilor din Grecia . .Atenţionarea diplomaţilor Americani de la Ankara privind diversele informaţii legate de Holocaustul European. .Ira Hirshman).Eliberarea ‘Certificatelor de Emigrare’ şi demersul ca acestea să ajungă la Nunţiul papal din Budapesta (arhiepiscopul Angelo Rotta) şi la Nunţiul papal din Bucureşti (Cardinal Casullo) pentru salvarea de vieţi ale evreilor deportaţi în Transnistria şi direcţionarea lor pe cale maritimă către Istambul.Eliberarea ‘Certificatelor de Botez’ pentru a salva copii evrei de trimiterea în lagăre de exterminare. cu toată opoziţia militară.Apelul la ambasadorul German din Turcia (Frantz von Pappen) pentru a permite trenurilor de ‘supuşi evrei turci’ să tranziteze ţările ocupate de Reich. Unui astfel de copil i-a zis: ‘Devenind Catolic nu eşti mai puţin Evreu’. Iirgun) pentru transferul emigranţilor Evrei din Turcia în Palestina.Demersuri pentru salvarea evreilor din Ungaria. . din 1945. spre Istambul. .Alertarea autorităţilor turce şi demersuri pe lângă ambasadorul German pentru anularea transportului pe mare a copiilor Evrei spre Germania. De menţionat că. la Procesul criminalilor de Război de la Nüremberg.acordată pentru a îi salva de la exterminare) din Franţa rămasă sub conducerea guvernului de la Vichy. să mobilizeze şi să organizeze resursele multiple şi disparate într-o orchestră a BINELUI împotriva 1 A se vedea capitolul V: ‘Organizaţii Evreieşti de Auto Apărare în Yisuv’ 106 / 120 . . Este de menţionat că iniţiatul prelat catolic nu a fost singur. terestră şi navală a autorităţilor Britanice din Palestina1 . .Demersul pe lângă Ţarul Boris al Bulgariei pentru protecţia evreilor Bulgari. . El a ştiut să se încadreze în imensul lanţ uman. încă din fază incipientă şi conlucrarea cu aceştia pentru coordonarea acţiunilor de salvare (prin relaţia personală cu ambasadorul SUA . Angeloo Roncalli a contribuit decisiv la exonerarea lui Frantz von Pappen de la crime împotriva umanităţii.Sprijinul logistic acordat unităţilor paramilitare Evreieşti (Palmah. .

 Rezultat al acţiunilor sale concertate cu oficialităţile UNESCO (cu sediul la Paris). Angelo Roncalli reuşeşte în scurt timp să elimine anatema de "colaboraţionişti” pusă preoţilor catolici francezi şi să restabilescă bunele relaţii între Statul Francez şi Statul Vatican. prin valorificarea aspectelor pozitive. juridice. precum şi participarea autorităţilor de nivel înalt ale organizaţiei la toate ceremoniile importante de la Vatican. predecesorul lui Roncalli colaborase cu ocupanţii germani.RĂULUI. Este desemnat în 1951 primul Observator al Sfântului Scaun pe lângă UNESCO. conlucrarea între entităţile educaţionale. De fapt. UNESCO şi organizaţiile conexe. la Mişcarea Masonică (Baron Yves Marsaudon) şi atei. culturale ale organizaţiei cu organismele specializate ale Statului Papal. De la protestanţi la creştini ortodocşi şi anglicani. de la socialişti (Edouard Herriot) şi comunişti (laureatul Premiului Nobel Giacomo Manzu).000 evrei din Europa sub ocupaţie Germană. când se împlineau 100 de ani de la apariţia Sfintei Fecioare în faţa a doi copii din localitatea la Salette (Franţa): "Se lucrează mult pentru pace. Mi-au rămas în minte cuvintele sale în discursul său.000 ‘evrei turci’ şi circa 100. şi aceasta nu se poate înfăptui fără rugăciune şi pocăinţă". dar pace nu va fi între oameni cât timp nu se va face pace cu Dumnezeu. Se evalueaza că astfel au fost salvaţi 19. Era un post dificil. convingerea sa era că libertatea şi drepturile omului trebuie să aibă alături forţa şi autoritatea papală. se creează un climat de cooperare între Biserica Romano Catolică şi acest instrument internaţional de promovare a valorilor “Declaraţiei Drepturilor Omului de la San Francisco” (10 decembrie 1948). de la mozaici la musulmani. în 1946. A surprins de multe ori pe cei ce conduceau destinele curiei 107 / 120 . deschiderea sa spre toate azimuturile existenţei umane contemporane. în proaspăt eliberata Franţă a lui Charles de Gaulle. Datorită legăturilor ce le avea în capitala Franţei cu personalităţi culturale şi politice. Rezultatul în timp au fost periodicele întâlniri între suveranii pontifi şi directorii UNESCO. Fapt pe care îl regăsim în textul enciclicei sale „PACEM IN TERRIS” în ultimile momente ale vieţii sale lumeşti.  În 1944 este numit Nunţiu Apostolic la Paris. Datorită lui se crează strânse legături cu ONU. Dincolo de strălucita manevră a politicii papale la care a contribuit decisiv. indiferent de poziţionarea lor în curcubeul uman ne catolic.

Era tactul său de a eluda discordanţele reţinând doar ceea ce i-ar putea aduce alături pe oameni. ce a avut loc la Veneţia: "Salut semnificaţia exepţională a acestui eveniment. a generat adversari ‚pe termen lung’. Am de asemeni mărturia poziţiei constructive luate la Congresul Partidului Socialist Italian din februarie 1957. 1 108 / 120 . Nume ales de el in memoriam lui Ioan Botezătorul şi a Apostolului Ioan. Este menţionat că a înfiinţat treizeci de noi parohii. oricât de puţin ar fi. Firească este întrebarea de ce nu a suferit o admonestare din partea Papei Pius al XII – lea1. socială şi culturală a parohiilor din subordine.Romane. Angelo Roncalli va observa cu umor la amurgul existenţei sale "Sunt papa care a ţinut piciorul apăsat pe acceleraţie”.” Departe de a fi un adept socialist. înţelegere şi de a organiza mersul spre un benefic punct comun cu aproape orice fel de partener. Fără a avea pretenţia de exegeză (pentru care nici nu am o calificare motivele ‚clemenţei papale’ ar fi echilibrul între iniţiere spirituală şi adevărata sa credinţă în forţa Creştinismului Catolic.  În 28 octombrie 1958. Lucru care s-a şi întâmplat în anii care au urmat. Îşi asumă calitatea de Păstor sufletesc "chemat să-şi îndeplinească misiunea faţă de cei mici cum a fost însărcinat de Domnul”. în 1925 exista un dosar la Oficiul Sfânt în care era „suspectat de modernism”. cardinalul Roncalli avea experienţa familiei sale de muncitor agricol. important pentru viitorul ţării noastre. experienţa revendicărilor muncitorilor din anii 1910 – 1925 pe care le-a mediat în conflictele cu patronii. Era omniprezentă ideea că acest înalt prelat catolic. Aş vrea să cred că motivul principal al reuniunii dumneavoastră este de a înţelege condiţiile contemporaneităţii şi dorinţa de a vă devota pentru a face orice este posibil pentru a ridica condiţiile de viaţă şi bunăstarea socială. fără a face de fapt nici un compromis faţă de Evanghelia lui Isus şi a Apostolilor săi. capacitatea de a penetra cu bunătate. 51 de cardinali participă la alegerea lui Angelo Giuseppe Roncalli ca papă: Ioan XXIII. şi întrevedea utilitatea ca clasa muncitoare Italiană să aibă un partid socialist determinat şi eficient. Este menţionat faptul că a participat activ la viaţa eclezială.  La 12 ianuarie 1953 devine Cardinal patriarh al Veneţiei. în vârstă de 76 de Se ştie că. Am puţine date despre această perioadă despre care care cred că a fost cea mai prolifică în sinteza spirituală a experienţei acumulate.

spune: “Venerabili confraţi şi iubiţi fii: Tremurând un pic de emoţie. Voim doar să spunem: Veniţi să fim împreună. în acel moment. De fapt erau trei teme: 1.  Actualizarea ('Agiornamento’) şi Reforma Bisericii de la Roma. Cardinalul secretar Domenico Tardini este numit Preşedinte al Comisiei Pregătitoare.  Ecumenismul: ca principală cale pentru coexistenţă religioasă şi pace. Între timp papa ia în obiectiv rezolvarea problemelor pastorale concrete şi le tratează în Enciclice. Revizuirea şi o nouă codificare a Dreptului Canonic. în urma celor douăsprezece tururi de scrutin ce a precedat alegerea sa şi că prezenţa sa nu va aduce nimic nou. pe data de 25 ianuarie 1959. de credinţă. când se celebra Convertirea Sfântului Paul. succesorul lui Sfântul Petru. 3. Papa Ioan XXIII.. Convocarea unui Sinod Diecezan Roman. Într-o succesiune neaşteptat de comprimată în timp. Se spune că nici un cardinal nu a avut un cuvânt de răspuns la acest anunţ. în speranţa că Dumnezeu însuşi ştie timpul şi forma în care se va realiza deplina unitate a Bisericii pe pământ).. Sau cum spunea Papa Ioan XXIII ‘Nu voim să căutăm cine are sau nu dreptate: răspunderea este împărţită. în faţa a optesprezece cardinali reuniţi lângă locul în care. Puţini ştiau ce zestre spirituală. Adunarea unui Conciliu Ecumenic.ani era rezultatul unui compromis. dar cu umilinţă şi în acelaşi timp fermitate a scopului. cu ocazia împlinirii a 77 de ani a noului papă: "Numai tăciunii viziunii rămân într-un om de 76 de ani”. prin tradiţie. Voi propune chemarea unui Sinod Diecezan şi a unui Conciliu Ecumenic pentru Biserica Universală”. Un editor baptist scria. a fost decapitat Sfântul Paul. să punem capăt dezbinării”. începând cu însăşi Curia Romană. La nici trei luni de la instalare. de voinţă era acumulată în acest ‚servus servorum Dei’ – servitor al servitorilor lui Dumnezeu. 109 / 120 . numit şi 'apostolul unităţii’ prin rugăciune. Propunerea papei se referea la trei ‘cercuri concentrice’ existenţiale şi axiologice:  Unitatea credinţei Creştine cu speranţa reunirii între Catolicism şi Ortodoxie. după ce participă la "Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină” (promovată în anii ' 50 de abatele Paul Couturier. 2. vă voi spune acum despre două reuniuni.

15.  18.  În iunie 1960 se înfiinţează zece comisii. Enciclica este o analiză a aspectelor contemporane din viaţa umanităţii. Reza Pahlevi Aryamer.1959 Enciclica comemorând pe Ioan Maria Vianney – preot paroh din Ars în care face sinteza statutului preotului păstor şi cheamă tinerii credincioşi pe calea preoţiei.1959 în care subliniază rolul preoţilor misionari şi a laicilor angrenaţi în educaţia creştină şi formarea unei erarhii ecleziale din rândul localnicilor. Asia. America.917 de cuvinte (versiunea engleză): “Biserica Universală a fost fondată de Isus Cristos astfel ca toţi cei care de-a lungul secolelor vin la ea pentru a a o îmbrăţişa şi a fi îmbrăţişaţi cu iubire să găsească deplinătatea unei vieţi superioare şi garanţia mântuirii”.  15.  29. în toate planurile majore: de la familie la viaţa socială şi ştiinţă.05.06. la începutul unei lucrări de circa 19. în 1959 vor fi 79.1960 Consacrarea a 14 episcopi din rândul popoarelor din Africa. Papa Ioan XXIII a folosit de la începutul pontificatului instrumentul Conducerii Colective cu un dublu scop: de a eficientiza acţiunile şi de a crea o emulaţie de echipă în Colegiul Cardinalilor. un secretariat pentru promovarea unităţii creştinilor care să preia.1958 Măreşte numărul Cardinalilor la 75.1960 Enciclica ‘MATER ET MAGISTRA’ – Tratează relaţiile între popoare în Noua ordine socială pe care o prefigura.08.05. Autorul afirmă. de reuşită a Conciliului anunţat. dreptate şi iubire.07.  8. Ulterior îl va primi în vizită pe Şahinşahul Iranului.09.11. Recomandă căi de reconstruire a relaţiilor sociale bazate pe încredere.1959 Enciclica ‘GRATA RECORDATIO’ în care subliniază forţa Rugăciunii Sfântului Rozariu în practicarea credinţei şi aducerea în faţa lui Dumnezeu a speranţelor creştinilor catolici.1959 Elimină din canon referirea la Islam asociată cu Idolatria. în 1962 vor fi 87. să prelucreze propunerile şi să le sintetizeze în ‘scheme’ ce urmau să fie supuse 110 / 120 .  Enciclica privind Misiunile Catolice în întreaga lume 29.  1.12.1959 Enciclica ‘AD PETRI CATHEDRAM’– anunţă scopul pe care urma să îl aibă proiectatul Conciliu de la Vatican în promovarea conceptelor creştine ale adevărului.  26. iubirii faţă de aproape pentru a edifica o lume a păcii.

11. nici măcar pentru sfârşitul săptămânii). Conflictul nuclear părea de ne oprit.1961 Enciclica unităţii Biserici Catolice şi a primatului magisteriului pe care conducătorul ei o are. În 2 februarie papa anunţă data deschiderii pe 11 octombrie 1962.  20. în diversitatea practicării formelor de cult. ortodoxă.10. Papa Ioan XXIII.  Noiembrie 1960 . De altfel în scurtul interval de patru ani va primii în vizite oficiale reprezentanţi ale principalelor religii necatolice: mozaică.S.. a părinţilor mei şi a celor din jur – nimeni nu mai făcea planuri. Oamenii şi popoarele erau într-o stare de aşteptare cataleptică – asemenea mielului când ciobanul îi apropie cuţitul de gât.10.. şintoistă. în Cuba.S.1962 ‘Criza rachetelor din Cuba’. Providenţa Divină ne va călăuzi către o nouă ordine a relaţiilor umane”. (îmi amintesc. protestantă. Serviciile de spionaj americane depistează baze de rachete amplasate de U. Militează pentru sprijinirea preoţilor catolici prigoniţi în Ungaria. Crează acea atmosferă combativă în care cele două mari puteri înţeleg că nu pot justifica prin acuzarea celuilalt pornirea războiului 111 / 120 . Ele puteau lansa încărcături nucleare ce ar fi lovit orice teritoriu din S.Primeşte pe Episcopul de Canteburry Geofrey Fisher..  22. realizează blocada navală şi aeriană a Cubei.R. fiind adolescent starea de aşteptare a apocalipsei.U.A. S.02.Thant porneşte instantaneu o adevărată ‚cruciadă a păcii’ folosind toate instrumentele: de la mass-media la mobilizarea prietenilor săi şi celor ce îl respectau. "având ca ţel deplinul triumf al vieţii şi ideii creştine şi pentru o adevărată libertate religioasă.1962 Emite Constituţia Apostolică – expresie a păstrării tradiţiilor liturgice şi de limbă latină în activitatea pastorală a fraţilor preoţi. generalul U. baptistă.. Iugoslavia.  11. China. alături de Secretarul-General al ONU. Era demersul spre un Consens al Comandamentelor Dumnezeului Unic.A.S. islamică. Sprijină apelul ţărilor nealiniate (40) adresat conducătorilor Americani şi Sovietici. pe o rază de 2000 km. Pe baza bunelor relaţii cu N.dezbaterilor. Hruşciov va declanşa în 1962 eliberarea treptată a preoţilor greco-catolici Ucrainieni şi Români din lagăre. în 10-30 minute. Cuvântul său este un demers al unităţii credinţei în armonia diversităţilor cultelor.  11.1962 Deschide Lucrările Conciliului Vatican II. Sovieticii direcţionează flota strategică spre Cuba.U.

Astfel în 28. libertate.S. Tot atunci.S. Enciclica se încheie cu comandamentul adresat Catolicilor de a asista pe ne Creştini şi ne Catolici în rezolvarea diverselor aspecte ale vieţii sociale şi politice.A patra secţiune tratează dezvoltarea relaţiilor între state.1963. în orice timp şi-a dorit-o cu intensitate poate într-adevăr fi stabilită numai dacă ordinea legiuită de Dumnezeu pe Pământ va fi observată şi urmată ca obligaţie". din care menţionez : 112 / 120 . primeşte vizita unor personalităţi ca familia fiicei lui N. ales la 21.A trei-a secţiune stabileşte cerinţele pentru instaurarea egalităţii între naţiuni şi cerinţele pentru stat de a stabili drepturile şi îndatoririle cetăţenilor săi. în direcţia asistării colective şi reciproce. muncă. cum nu a fost nici o dată la Vatican.  03. .nuclear. Conciliul va continua sub veghea Papei Paul al VI – lea.Hruşciov (care îi spune că în Rusia este numit ‚papa ţăran’). În noimbrie 1962 J. .  11.06.S. respect. nu înainte de a dedica viaţa reuşitei Lucrărilor Conciliului.1963 emite Enciclica "PACEM IN TERRIS”: "Pacea pe Pământ. pe care orice om.10. având în vedere că atunci erau 4 puteri nucleare şi acum sunt 9).1963 moare. religioşi şi laici. ANEXA 1: IOAN XXIII ŞI MIŞCAREA ATEISMULUI  Ateismul ca mişcare a fost rezultatul a mai multor vectori sociali.A dou-a secţiune se referă la relaţia între om şi stat insistând asupra necesităţii respectării şi aplicării autorităţii colective de către stat. Enumerând dreptul persoanei umane la viaţă.04. .Prima secţiune stabileşte natura şi forma relaţiilor între individ şi societate.R. educaţie. în exercitarea puterii. a soţiei preşedintelui Kennedy şi a altor musafiri. a drepturilor omului şi a îndatoririlor sale morale. Cei doi conducători se vor întâlni la Viena unde vor pune bazele unor continui tratative de dezarmare şi limitare a înarmărilor nucleare (acestea cu nu prea mare succes. 1962 N. .S.Kennedy ridică blocada navală a Cubei şi ulterior îşi retrage proiectilele nucleare din Turcia.06.Hruşciov anunţă începutul dezmembrării rampelor de lansare şi repatrierea armelor în U.F.

XIX). Angello Roncalli. de a acumula averi pe seama celor aflaţi în păstorire.O reacţie la tendinţa manifestată de clerici. XIV-XX). Loja Masonică a Marelui Orient .  A participat la activitatea Lojii masonice din Istambul în perioada când a fost Nunţiu Papal în Turcia (1935 -1944). etc) participau la Mişcarea Masonică. preotul Heim. de la cea mai fragedă vârstă – care să dezvolte armonios legătura între Dumnezeu şi sufletul copilului. ANEXA 2: IOAN XXIII ŞI MIŞCAREA MASONICĂ Mary Ball Martinez scrie că Angelo Roncalli a fost cunoscut în tinereţe ca discipol al lui Rudolf Steiner  A fost iniţiat în Loja Marelui Orient. . perceput de cei vizaţi ca o îngrădire a libertăţii de gândire şi a demnităţii personale. după ieşirea creştinismului din ilegalitate (pe vremea lui Constantin cel Mare). în timp. a înţeles că politica anterioară a bisericii de a emite forme de penalizare asupra ateilor a fost o eroare. Albert Lantoine.O lipsă a instruirii religioase sistematice. Ca exemplu iluminismul Evreilor (‚Hascala’ – sec. Această formă de existenţă spirituală a avut momentele ei de maxim impact în multe comunităţi religioase.O reacţie la caracterul restrictiv şi punitiv luat de reprezentanţii unui cult faţă de oamenii din comunitate. Perioadă în care mai mulţi clerici catolici şi laici (părintele iezuit Joseph Berteloot.  În perioada când a fost Nunţiu Papal la Paris (1947-1952) a primit rangul 33 rosacrucian în ramura masonică a Cavalerilor de Malta (mare maestru Baron Yves Marsaudon). harul credinţei va pogorâ asupra lor şi a urmaşilor acestora. Lucru care se întâmplă. când va devenii matur. Herriot. . Auriol. sau iluminismul în ţările catolice (sec. la Paris în Ordinul Rosacrucian. Iniţiază un proces de relaxare a relaţiei între Biserica 113 / 120 . Marsaudon.  În calitate de papă Angello Roncalli opreşte şirul de condamnări şi excomunicări ale clericilor catolici ce aveau apartenenţă la Mişcarea Masonică. El a optat la formula 'drumurilor paralele’ şi a conlucrării spre binele reciproc şi al celor din jur. tânărului.. membrilor comunităţii şi celor săraci. fără a redistribui o parte rezonabilă. direct sau indirect. convins că. în 1935.

... Angello Roncalli a mobilizat comunitatea eclezială în meticuloasa ‘construire’ a catedralei viitorului. Papa Ioan Paul al II-lea. şi Pacem in Terris (Părintele Esposito remarca metaforic că. prin clarificarea metodică a principiilor de coexistenţă. Dincolo de aceste cuvinte este CONTINUITATEA REFORMEI pe care cei trei papi care au urmat: Papa Paul al VI-lea. "Credinţa în Cristos şi Biserica Sa a fost secretul care l-a făcut pe Papa Ioan al XXIII-lea un promotor al păcii în lumea întreagă. tolerantă (şi în cele din urmă de bun simţ uman) între diverse ideologii. a Biserici Romano Catolice. 114 / 120 . speranţa. Robert Nelson director of the Institute of Religion at the Texas Medical Center in Houston. au asigurat-o drumului de "aducere la zi”. Acest mesaj se regăseşte în Enciclicile sale Mater et Magistra.Harul lui Dumnezeu a pregătit un anotimp promiţător pentru Biserică şi pentru societate. 1982). . Natura sa şi graţia divină formau un tot unic în care se aflau în uitate o completă carismă şi o vizune a diversităţii din jurul său. El trăia în prezenţa lui Dumnezeu cu simplitatea unuia care mergea pe jos în oraşul său natal. pământul bun pentru a face să încolţească armonia. (28 octombrie 2008). care a caracterizat întreaga viaţă a Papei Ioan al XXIII-lea. SUA. în perioada de pregătire a Conciliului de la Vatican (1962-1965). la temele existenţiale şi axiologice ale vremurilor de azi..Romano Catolică şi Mişcarea Masonică. Structuri şi Acţiune.. unitatea şi pacea. pentru binele întregii omeniri" a afirmat Papa Benedict al XVI-lea în cadrul celebrării legate de împlinirea a 50 de ani de la alegerea "Bunului Papă". gesturile şi slujirea eclesială a Bunului Papă. Această activitate se încadra în viziunea iniţiatului Angello Roncalli privind o apropiere raţională. NOTE LA ‘ANGELO RONCALLI -PAPA IOAN XXIII’  Câteva consemnări privind personalitatea lui Angelo Giuseppe Roncalli – Papa Ioan XXIII..  “Ioan XXIII a fost un om natural şi supranatural în acelaşi timp. şi a găsit în ascultarea faţă de Duhul Sfânt. în Dogmă. Papa Benedict al XVI-lea.” (J. a fost un preludiu şi o profeţie a experienţei de paternitate pe care Dumnezeu urma să ne-o ofere din belşug prin cuvintele..

nici pentru mine. vor fi mii după el. Acest destin mă duce cu gândul la observaţia făcută de Lev Tolstoi. ‘Geniu’ ese un termen utilizat în sensul definirii dată de Albert Einstein: om cu un număr semnificativ mai mare de celule gliale. dar numai el a întrunit simbioza între geniu1 individual şi destin care să îl facă să fie Napoleon. o sărăcie adevărată. nici favoruri. în romanul ‘Război şi Pace’. de altfel. este faptul că a creat o ‘şcoală de gândire creştină apostolică a vremurilor moderne’ continuată de Papii ce i-au succedat2  Închei cu un citat din Testamentul Spiritual al Papei Ioan XXIII. nici post. din mii de oameni potenţial capabili de a fi ca el. Angelo Roncalli în adevărată tradiţie a Sfântului Francisc de Assisi. Papa Ioan Paul al II – lea. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest har al sărăciei. pe care încă din tinereţea mea l-am lăudat: ca preot al Preasfintei Inimi.  "M-am născut sărac. printre cei bolnavi în fază terminală. nici bani. ceea ce mi-a stat. Ea mi-a dat tăria să nu cer niciodată nimic. Papa Benedict al XVI-lea 1 115 / 120 . nici pentru ai mei sau pentru prieteni” se confesa în faţa Domnului. Mai presus de faptele sale. pe care l-a venerat.. Primul care a primit în mod oficial şi la ‘vederea’ mass media pe toţi cei ce doreau ‘facerea de bine’ emiţând şi aplicând teoria ‘drumurilor paralele’: fiecare avem crezul nostru dar împreună putem conlucra pentru cei aflaţi în dificultate.. Fascinanta experienţă existenţială a lui Angelo Roncalli – pornit dintr-o familie numeroasă de fermieri din Italia şi ajuns conducătorul Bisericii Romano-Catolice. că îl va lua prizonier pe Napoleon: anume că au fost mii de Napoleoni înainte de Napoleon. Angelo Roncalli a fost cel care a scos Curia Romană din închistarea sacerdoctală. 2 Papa Paul al VI –lea. în funcţie de cerinţele vieţii mele simple şi modeste. parţial prezentate mai sus. acei mii de anonimi care au lucrat pentru a salva victimile Holocaustului (nu numai Evrei). printre cei săraci. în noaptea dinaintea bătăliei de la Borodino. ca un copil al unor oameni cinstiţi şi modeşti şi sunt fericit să mor sărac. reflectă rolul voinţei divine îmbinat cu conştiinţa datoriei a celui înnobilat de destin. conştienţi de forţa Binelui pe care o serveau. într-o foarte modestă măsură la dispoziţie în calitatea mea de preot şi episcop. atunci când Contele Vronschi visa. A fost primul papă modern care a ieşit în afara Vaticanului. după ce am împărţit săracilor şi sfintei Biserici care m-a hrănit. printre deţinuţi.

Nu eşti mai puţin Român dacă ai ales Crezul Musulman sau Mozaic. Musulmană respectăm ritualul prin care această comunitate îşi exprimă aderenţa la Crezul în Dumnezeul Unic. Toate sunt ramuri ale unui Trunchi. Nu eşti mai puţin Arab dacă ai ales Crezul Mozaic sau Creştin. Las celor care o vor lectura a decide dacă am reuşit sau nu. Nu eşti mai puţin Evreu dacă ai ales Crezul Creştin sau Musulman. Am speranţa că cel ce 116 / 120 . pornind de la credinţa în Dumnezeul Unic dată nouă prin Trimişii săi. fie ea Mozaică. pe cât posibil cele ‘Zece Porunci’ în viaţa de zi cu zi.  Fiecare din noi putem încheia propriul ‘Contract cu Dumnezeu’ prin a respecta. respectul şi sprijinul reciproc. În comunitatea umană în care trăim. pe cei trei piloni.Pe de altă parte vizualizez ca într-un film şirul de crime făcute de oameni asupra semenilor lor. Comunitatea Umană are premiza de a reconstrui toleranţa. ale unui Singur Crez.  Legile Morale aduse Mahomed în Surele din Coran. Creştină. care cuprinde:  Legile de Echitate Socială aduse de Moise. suficient de lungă să acopere esenţialul.POST SCRIPTUM Am întocmit acesată documentare respectând o recomandare emisă acum 37 de ani de un manager indian: suficient de scurtă ca să trezească interesul.  Iubirea de semeni aduse de Isus Hristos.  Motivaţia realizării acestei Documentări a pornit de la dorinţa de a pune o ‘pietricică’ la construirea unei viziuni a armoniei.

Prepared for Religion Online by Ted & Winnie Brock. ‘Mari iniţiaţi ai Ezoteriei Antice’ Eduard Schourée.1961 14. Papa Ioan XXIII Enciclica "Pacem in Terris” 11. ‚Un tăciune smuls flăcărilor’ Alexandru Şafran Editura Hasefer Bucureşti 9. Papa Ioan XXIII Enciclica "Mater et Magistra” 15. 'Teme de Istorie a Religiilor’ .Emil Dumea Editura SAPIENŢIA Institutul Teologic Romano-Catolic 2002 117 / 120 .1959 13. 'Istoria Papilor’ . Paris. 1873 4. *** Wikipedia ‘Missing in Action: Raoul Wallenberg’ . 18..*** Wikipedia Notes and telegrams exchanged between the Vatican's State Secretary and the Nunciatures of the different relevant countries during the Second world War .. 2002 8.are published in 11 volumes edited by the Holy See under the title: "Actes et documents du Saint-Siège relatifs a la Seconde Guerre Mondiale": 20. 16.05. Papa Ioan XXIII Enciclica "Ad Petri Cathedram” 29. Remigius Baumer Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti 1996.04. Robert Nelson. ‘Faptele Apostolilor’ .com BIBLIOGRAFIE 1. ‘Biserica în primele secole’ Fracesco Paolo Rizzio Editura Serafica Roman. *** Auscwitz – Wikipedia 10. ‚The Spear of Destiny’ Trevor Ravenscroft Londra 1973 11. Mesaroş . ‘Istoria Israelului’ Moşe Maur Tel Aviv’ 1975 7.August Franzer.1982.'Papa Ioan XXIII’ 12. 1976 3.Marion Marrach 19. Moschee sau Sinagogă a liniştii interioare. ‘Cuvinte de aur’ Fabre d’Olivet Editura Typografie de la Ville. ‘John XXIII: His Council and Achievement Remembered’ by J.Apostolul Luca *** ‘Vechiul Testament’ 2.Aprilie 2011 Mail: vanghelthaci@yahoo. 1993 6. ‘Treptele Iniţierii’ Rudolph Steiner Editura Princeps Iaşi. *** Wikipedia ‘Biserica Greco-Catolică Ucraineană’ 17. Platon Opere’ vol II Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti.va parcurge textul se va simţi ca într-o Catedrală. *** Wikipedia . Editura Gallimard 1923 5.06.Anghel Vasile noiembrie 1992 .1963 15.

youtube.youtube.com/watch?v=PFvWHuseZ2c 118 / 120 .Jehosuah 2009 Essay Documentary – Mesaroş Anghel Vasile You Tube http://www.part 1 .youtube.Activitatea lui Angelo Roncalli până la al II –lea Război Mondial Film Documentar Partea I – Darsham You Tube http://www. Conciliului II Vatican (1962-1965) .Mesaroş Anghel Vasile You Tube http://www.youtube. Muslims in Jerusalem Compendium of Historical Facts Documentary Text .com/watch?v=TLdxfXyT9hg&NR=1 8.Film Documentar Partea II – Darsham You Tube http://www.youtube. Angelo Roncalli: the first years of Iohannes XXIII .com/watch?v=Jlx4sRHMx-s&feature=player_embedded 2. ‘Il Papa Buono’ Film Partea a II .editia III 2009 Eseu Documentar . ‘Il Papa Buono’ Film Partea a III .a Darsham You Tube http://www.Clipe de Sionism (IV) Mesaroş Anghel Vasile You Tube http://www.com/watch?v=UzdseOW57mY&feature=related 11.com/watch?v=f60kVYo-zuE 14 Breviar de Fapte Istorice .com/watch?v=5EKMsrVk1cc 13 Hebrew Christians fight Beginings for the Gospel of Jesus .youtube.com/watch?v=Pcro2egDYXU&NR=1 7.com/watch?v=_inqIAnUGdk&feature=related 6.youtube.youtube. Organizaţii Evreieşti de Auto Apărare în Yisuv .com/watch?v=_Wz8W96JrEM&NR=1 4.com/watch?v=Jlx4sRHMx-s&feature=player_embedded 5.youtube.youtube.youtube.youtube. ‘Il Papa Buono’ Film Partea a IV – a Darsham You Tube http://www.Evrei Creştini şi Musulmani la Ierusalim Text Documentar – Mesaroş Anghel Vasile You Tube http://www. ‘Il Papa Buono’ Film Partea I Darsham You Tube http://www.com/watch?v=5EKMsrVk1cc 12 Inceputul luptei Evreilor Crestini pentru Evanghelia lui Isus .youtube.Dialogul Cu Lumea.com/watch?v=UzdseOW57mY&feature=related 10.BIBLIOGRAFIE VIDEO LINK-URI 1. Angelo Roncalli Papa Joan XXIII – Clipe de Viaţă – Versiunea Video vmesarosanghel2 video channel / 2010 http://www.com/watch?v=Ibqa0SacrCI&NR=1 3.com/watch?v=f60kVYo-zuE 15 Hebrews. Angelo Roncalli: the first years of Iohannes XXIII .youtube. ‘Il Papa Buono’ Film Partea a V – a Darsham You Tube http://www.Mesaroş Anghel Vasile You Tube http://www. Iohannes XXIII: the good Pope – papa Ioan XXIII – papa care a început ‘Agiornamento da la Chiesa’ Film Documentar Partea II – Darsham You Tube http://www.part 2 .Film Documentar Partea II – Darsham You Tube http://www.com/watch?v=BCWdmfoawig&feature=related 9.a Darsham You Tube http://www. Christians.youtube. Pope Iohannes XXIII: pontificate and council .

Oamenii l-au fãcut mai mulţi: Unul Iudeu. one Christian. 119 / 120 . Iosif’ (2012) Motivaţia Eseurilor:  Documentarea unor teme care m-au preocupat. de-a lungul ultimilor ani.‘Dumnezeu este Unul.CEPECA (1975)  Masterand Comunicare Biblică şi Eclezială Institutul Teologic 'Sf. one Muslim’. Unul Creştin. mankind made him many: One Mosaic. ‚God is ONE. Unul Musulman’. DESPRE AUTOR Profil: Nume: Vasile Mesaroş – Anghel Profesia: IT Instructor Studii:  Universitare– Facultatea de Matematică Mecanică (1971)  Analist Sisteme .

com/doc/62394425/Referinta-Site-CartiOK-din-1808-2011-La-Adresses-Mesaros-Anghel-Works-on-Net-AdresePostari-Pe-NET-Channels E-mail: anghel_magdalena@yahoo.scribd.ro 120 / 120 .Pentru link-uri la alte lucrări : Insert pe GOOGLE text : mesaros anghel on net Sau Selectati site-ul: http://www.