You are on page 1of 3

Lijst van aanbevolen werken uit de Nederlandse literatuur

Onderstaande lijst van Nederlandse auteurs en titels is bedoeld als richtlijn voor een
zelfstandige lectuur naast de verplichte colleges voor studenten Nederlands. Het is
de bedoeling dat de studenten na afloop van hun studie kennis hebben gemaakt
met een aantal klassieken uit de gehele Nederlandse literatuur. Daarom wordt op
het einde van hun studie ook verwacht dat zij vijftien titels hebben gelezen. In
onderstaande lijst worden na de naam van de auteur een aantal titelsuggesties
gegeven. (BL) betekent bloemlezing. De studenten kunnen na overleg met de
docent andere werken van deze auteurs kiezen.
De selectie:
- Tien titels worden gekozen verdeeld over vijf periodes, dus twee titels per periode
(van twee verschillende auteurs). Een van de tien titels moet een dichtbundel zijn.
- Drie titels kunnen vrij over alle periodes uit de lijst worden gekozen
- Twee titels kunnen volledig vrij worden gekozen (ook jeugdboeken / essays / etc.)
De werken en auteurs die in de colleges worden besproken (en gelezen) kunnen
vanzelfsprekend tot de lijst van vijftien gerekend worden.
Tal van titels zijn ook te vinden op www.dbnl.org.
Examen:
Studenten bezorgen hun persoonlijke lectuurlijst aan de docent met wie ze een
afspraak maken voor het examen literatuur op BA-niveau (i.c. Aufbaumodul
Literaturwissenschaft / Aufbaumodul Fachwissenschaft). Deze boeken zijn geen
‘Examensthema’ als dusdanig, maar kennis ervan wordt wel beschouwd als deel
van het ‘Überblickswissen’ dat volgens de Prüfungordnung vereist is.
1e periode: Middeleeuwen tot het einde van de zestiende eeuw (2)
Beatrijs
Elckerlijc
Floris ende Blancefloer
Karel ende Elegast
Mariken van Nieumeghen
Van den vos Reinaerde
Lanseloet van Denemarken/Esmoreit
2e periode: zeventiende eeuw ( 2)
G.A. Bredero De Spaansche Brabander / Groot Liedboek/ De klucht van de
koe
P.C. Hooft Warenar / Granida / Geeraerdt van Velzen / Sonnetten
J. van den Vondel Gijsbrecht van Aemstel / Lucifer / Gebroeders / Adam in
ballingschap
R. Visscher Sinnepoppen
C. Huyghens Hofwyck / Trijntje Cornelis
Anna Roemers Visscher Zeeusche Nachtegael / Gedichten van Anna
Roemersdochter Visscher (BL, Amazonereeks)
3e periode: achttiende en negentiende eeuw tot 1880 ( 2)
H. van Alphen Kleine gedigten voor kinderen
W. Bilderdijk Ik reikhals naar het graf (BL)
C. Busken Huet Lidewyde
J. van Effen De Hollandse Spectator
G. Gezelle Gedichten, Gezangen en Gebeden / Kerkhofblommen / Mijn
dichten, mijn geliefde (BL) / Bloemlezing uit de poëzie van
Guido Gezelle
Hildebrand Camera Obscura
J. van Lennep De lotgevallen van Ferdinand Huyck / De roos van Dekama
V. Loveling Een Revolverschot
Multatuli Max Havelaar / De Vorstenschool / Woutertje Pieterse
P. Paaltjens Snikken en grimlachjes
B. Wolff & A. Deken Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
4 e periode: van 1880 tot 1945 ( 2)
J.C. Bloem Het verlangen / Media vita / Verzamelde gedichten
F. Bordewijk Blokken / Bint / Rood Paleis / Karakter
C. Buysse De biezenstekker / Het recht van de sterkste / Het gezin van
Paemel / Tantes
L. Couperus Eline Vere / De stille kracht / De boeken der kleine zielen /
De berg van licht / Van oude mensen, de dingen die
voorbijgaan / Psyche
F. van Eeden De kleine Johannes / Van de koele meren des doods / Het
lied van schijn en wezen
W. Elsschot Villa des Roses / Lijmen / Het Been / Kaas / Tsjip / Het
dwaallicht
M. Emants Een drietal novellen / Een nagelaten bekentenis / Inwijding
H. Gorter Mei / Verzen / Ik vind je zo lief en zo licht (BL)
H. Heijermans Op hoop van zegen
J. Leopold Verzen / Cheops
H. Marsman Verzen / Paradise regained / Tempel en kruis / Schuimende
morgen (BL)
Nescio De uitvreter / Titaantjes / Dichtertje / Mene Tekel
M. Nijhoff Vormen / Nieuwe gedichten / Het uur U / Lees maar, er staat
niet wat er staat [BL]
P. van Ostaijen Music-Hall / Bezette stad / De bende van de stronk / Het
bordeel van Ika Loch / Diergaarde voor kinderen van nu /
Witte hoeven achter de zoom (BL) / Spiegel van uw
eenzaamheid (BL) / Bloemlezing uit de poëzie van Paul van
Ostaijen
E. du Perron Het land van herkomst
A. van Schendel Een zwerver verliefd / Een zwerver verdwaald / Angiolino en
de lente / Het fregatschip Johanna Maria / Hollands drama /
De waterman
J. J. Slauerhoff Schuim en as / Het verboden rijk / Het leven op aarde / Op
aarde en niet op zee (BL) / Alleen in mijn gedichten kan ik
wonen (BL)
S. Streuvels Langs de wegen / De vlaschaard / Het leven en de dood in
den ast / De teleurgang van den waterhoek
H. Teirlinck Het ivoren aapje / Zelfportret of het galgemaal / Het gevecht
met de engel / Maria Speermalie
K. van de Woestijne Het vader-huis / De modderen man / God aan zee / De boer
die sterft / Aan de hoogste kim (BL) / Bloemlezing uit de
poëzie van Karel van de Woestijne
S. Vestdijk Else Böhler, Duits dienstmeisje / De koperen tuin / Ivoren
wachters / Het glinsterende pantser / De dokter en het lichte
meisje / Terug tot Ina Damman / Pastorale 1943
G. Walschap Adelaïde / Celibaat / Trouwen / Houtekiet / Sibylle / Zuster
Virgilia
5e periode: na de 2e Wereldoorlo g ( 2)
G. Achterberg Afvaart / Thebe / Osmose / Voorbij de laatste stad (BL) / Het
weerlicht op de kimmen (BL)
L.P. Boon De voorstad groeit / Menuet / Mijn kleine oorlog / De
Kapellekensbaan / Pieter Daens / Het geuzenboek
H. Claus De Metsiers / De Oostakkerse gedichten / Suiker / De
verwondering / Een bruid in de morgen / Vrijdag / Het verdriet
van België / De mensen hiernaast / De geruchten
H. Haasse Oeroeg / Het woud der verwachting / Een gevaarlijke
verhouding of Daal- en- Bergse brieven / Heren van de thee /
Sleuteloog / Mevrouw / De verborgen bron
W.F. Hermans De donkere kamer van Damocles / Tranen der acacia’s /
Nooit meer slapen / Herinneringen van een engelbewaarder
G. Kouwenaar Het ogenblik: terwijl / Een geur van verbrande veren /
Landschappen en andere gebeurtenissen / Volledig
volmaakte oneetbare perzik / Helder maar grijzer / totaal
witte kamer
Lucebert De analfabetische naam / Poëzie is kinderspel (BL)
H. Mulisch Het stenen bruidsbed / De aanslag / De ontdekking van de
hemel / De procedure / Siegfried
C. Nooteboom Rituelen / Een lied van schijn en wezen / In Nederland / Het
volgende verhaal / Allerzielen
G. Reve De avonden / Werther Nieland / Op weg naar het einde / De
taal der liefde