You are on page 1of 4

SKEMA ICT SPM 2015

BAHAGIAN A ( 36 MARKAH)

No Jawapan Calon Markah


Soalan
1 D 1
i) B 2
ii) C 3
3 B 4
4 ROM 5
5 Mesra Pengguna / multitasking/etc. 6
i) S 7
6
ii) T 8
i) Q 9
7
ii) R 10
8 Client Server 11
i) Intranet 12
9
ii) Extranet 13
i) Suis/hub/router 14
10
ii) NIC 15
i) Kabel Sepaksi 16
11
ii) Kabel Fiber Optik 17
i) Linear 18
12
ii) Non Linear 19
13 Video 20
i) Ikon 21
14
ii) Kad 22
i) Notepad / Ps pad 23
15
ii) Ps pad / Notepad 24
16 x,z,y 25
17 B 26
18 Palsu 27
19 Benar 28
20 A 29
i) C 30
21
ii) E 31
22 Benar 32
23 Bait, Medan, Rekod 33
i) 3 34
24
ii) 4 35
25 B 36

1 mhaarshad@gmail.com
SKEMA ICT SPM 2015

BAHAGIAN B ( 20 MARKAH)

Soalan Skema jawapan Markah


26. Kesan Teknologi dalam industri automotif dari aspek
a) Pengurusan
- Kerja dapat disiapkan dengan lebih cepat Pilih 2 teratas
- Kualiti hasil akan bertambah baik shaja
- Kuantiti pekerja akan berkurangan
- Persekitaran kerja yang lebih selamat, kerana kerja yang bahaya
digantikan oleh robot
- Jawapn yang bersesuaian
b)
Pekerja
- Pekerja akan hilang pekerjaan Pilih 2 teratas
- Keselamatan pekerja akan lebih terjamin shj
- Pekerjaan akan lebih mudah

Jumlah markah 4 markah


27
a) ASCII 1

b) 3 Fungsi Skema itu


- Membolehkan Komponen dalam komputer berkomunikasi Pilih mana-
- Membolehkan Manusia berkomunikasi dengan komputer mana 3
- Sebagai perwakilan aksara
- Memudahkan Pengilang mengeluarkan Komponen yang boleh
beroperasi dengan betul.

Jumlah markah 4 markah


28
a (i) P = WAN 1
(ii) Q = LAN 1

Pilih mana-
b) - Berkongsi data dan maklumat mana 2
- Berkongsi perkakasan
- Capaian internet menggunakan Telefon pintar/ PC/ Laptop
- Komunikasi di antara perkakasan dalam rangkaian Q

Jumlah markah 4

29 Keputusan Pengujian Produk multimedia


- Kandungan menepati matlamat Pilih mana-
- Teks yang ada ringkas dan padat mana 4
- Grafik yang ada bersesuaian dengan tajuk
- Animasi tiada dimasukkan
- Video ada tetapi tidak berfungsi
- Audio ada dan berfungsi

Jumlah markah 4

2 mhaarshad@gmail.com
SKEMA ICT SPM 2015

30
a) - Customer ID
Pilih salah satu shj.
- Name 2
- No Invoice ( Mandatory)

Atau @

- No invoice
- Jumlah bayaran ( Mnadatory) 2

b) Kunci primer = No resit 1


Kunci asing = ID Pelanggan/ ID Pekerja / No Invoice 1

Jumlah markah 4

BAHAGIAN C ( 14 MARKAH)

Soalan Skema Jawapan Markah


31
3 komponen yang perlu di naik taraf adalah
- Pemproses 3.3 GHz
RM 630 1
- RAM 8 GB RM 240
- Grafik Kad 2 GB RM 430 1
1
Justifikasi
- Pemproses yang besar kan membuatkan komputer lebih laju 1
- RAM yang besar akan menyokong penyuntingan grafik atau
video beresolusi tinggi. 1
- Grafik kad yang besar menyokong paparan grafik atau video
yang beresolusi tinggi. 1

Wang yang dibelanjakan


- 2000 harga asas sebuah komputer
- 1300 ( rm 630 + rm 240 + rm 430 = rm 1300) 1

Jumlah markah 7

3 mhaarshad@gmail.com
SKEMA ICT SPM 2015

32
a) i) Tajuk Makanan yang sihat 1
ii) Objektif Untuk memberi penerangan tentang kebaikan makan 1
sayur-sayuran dan buah-buahan.
iii) Sasaran Penonton Guru dan pelajar 1
iv) Interaktiviti Linear /non linear 1
v) Medium penghantaran web based/ CD Based 1

b) Justifikasi
i) Interaktivi Linear tayangan bahan multimedia tidak boleh 1
dikawal secara penuh boleh mula dan tamat paparan sahaja

Atau @

Interaktiviti non linear tayangan bahan multimedia boleh 1


dikawal dengan adanya butang navigasi atau hiperteks

ii) Medium penghantaran


Web based- kandungan mudah untuk dikemaskini
CD based Kandungan adalah kekal/ boleh menyimpan grafik atau
video yang bersolusi tinggi/ tambahan pula tidak perlu capaian Pilih mana-
kepada internet untuk paparan multimedia tersebut. mana 1 shj

Jumlah markah 7 markah


33
a) Dua perbezaan antara pengecam RATE dan No. Of Year

RATE No Of YEAR
Pemalar/constant- nilai tidak Pembolahubah/Variable nilai
berubah-ubah semasa program akan berubah semasa program 2
dilaksanakan dilaksanakan.
Jenis data adalah Double Jenis data adalah Integer
memegang nombor pecahan atau memegang nilai nombor bulat 2
perpuluhan

b) i) Kira nilai ansuran yang perlu dibayar

Installment = ( NoOfYear * RATE + 1) * LoanAmt / ( NoOfYear * 12) 1@


= ( 2 *0.15 + 1) * 2400 / ( 2 * 12) 1
=1.3 * 2400 / 24
= 130 /- 1

ii) Paparan pada lblResult = Your Loan is Approved 1

Jumlah markah 7

4 mhaarshad@gmail.com