You are on page 1of 4

Hu Chibing Chen Yu Zhang Yubin

,,730050

MACHINERY
() 2010,48(11)

(4)

1. 1987

2.GB/T21188-2007, 2007

3.; 2005

4.;; 1996(02)

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_jxzz201011013.aspx