You are on page 1of 4

SZS20-1.

6/350-Y(Q)

,,075000

INDUSTRIAL BOILER
() 2002(1)

(6)

1.; 1997

2. 1987

3.; 1981

4. 1994

5. 1981

6. 1976

(7)

1. ... SZS20-1.6/350-Y[]-2001(6)

2. . 35t/h[]-2002(5)

3. ... SZS20-2.5-Yz[]-2004(6)

4. . SZS20-1.25-Y[]-2007(17)

5. 1025 t/h[]-2004(1)

6. ...NING De-liang.LI Jia-peng.PANG Feng-ge []-

2005,32(10)

7. ...ZHANG Fang-chun.SHI Xiang-hua.YAO Ai-min []-

2010(5)

http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_gygl200201007.aspx