You are on page 1of 1

Salladsodling i container ger bladgrönt året om - Jordbruksaktuellt 2017-08-19 11:07

Salladsodling i container ger bladgrönt året om
Med salladskrisen i färskt minne – kan containers vara lösningen på ökad självförsörjning av bladgrönt året om? Det tror det halländska
företaget Futufarm.

Tekniken kommer ursprungligen från USA och företaget Freight Farms som
kallar containern för "Leafy Green Machine" just för att den är optimerad för att
odla bladgrönsaker. I USA finns det ett hundratal i drift och i Europa finns det i
dagsläget en container i Holland, men nu ska Futufarm ta in tekniken till
Sverige.

– Först sår man ett frö, sen låter man fröet bli en lite större planta. Sen flyttas det
över till vertikala torn som hänger inne i containern, säger Harrie Rademaekers,
vd Futufarm till SVT Halland som uppmärksammar continerns entré i Sverige.

Näringslösning och torvmull
Salladen odlas i torvmull och sedan pumpas vatten och näringslösning runt och
salladen växer till sig med hjälp av ljus och värme från LED-belysning.
Fördelar med denna typ av odling är enligt Harrie att salladen inte behöver
transporteras, den går fort att odla och den behöver inte besprutas. Nackdelar är
att containern i dag drar lika mycket el som en villa, något man jobbar med
Bladgrönsaker som grönkål och olika sallader går fint att odla i containern.
högskolan i Halland för att hitta en lösning på. Men även rädisa fungerar i de vertikala odlingssystemen. Foto: Freight Farms

Hemodlat
året om
Containern
kostar runt en
miljon och
intresset för
lösningen har
varit stort
hittills.
Exempel på
Det vertikala odlingssystemet rymms i en container. Foto: Freight Farms
användningsområden är matbutiker, skolor, kommuner och odlarföreningar. I Holland står containern utanför ett ålderdomshem.
Ett annat användningsområde kan vara att producera sticklingar säger Harrie till SVT.
Region Halland och Hushållningssällskapet stöttar projektet.

Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

http://www.ja.se/artikel/53125/salladsodling-i-container-ger-bladgront-aret-om.html Sida 1 av 2