You are on page 1of 4

Fokus SPM 2017

RUMUSAN SUBTAJUK / SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS

TEMA TEMA SUBTAJUK DAN SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS TAHUN TUDINGAN 2017
1 MaknaTamadun , Ciri-ciri Tamadun, 2006/16 Tamadun Hwang Ho
7 Tamadun Mesopotamia 2006/14 Kepentingan Sungai
Tamadun Mesir Purba 2008/15U Tamadun Mesopotamia
Kepentingan Sungai 2010 Tamadun Indus
Tamadun Indus 2011/13
Perdagangan dalam tamadun 2014U
2 TamadunYunani ( Pemerintahan, PendidikandanSenibina ) 2004 SEMUA kecuali perluasan kuasa,
Tamadun Rom ( Sumbangan ) , Peperiksaan Awam China 2005 pendidikan
Yunani ( Prinsip Demokrasi ) 2008
Rom (Pemerintahan) 2014
Perluasan Kuasa 2015/17U
Pendidikan 2016
3 Kerajaan Maritim 07/13/15U Pengaruh Hindu Buddha dalam
Kerajaan Agraria, Kerajaan Maritim dan Saling Bergantung 2010/17U Kesusasteraan
Pengaruh dalam Senibina-Candi 2012 Senibina/Candi
HinduBuddha dalam pemerintahan 2014U
4 Dakwah / Penyebaran Islam di Makkah 2005/15U Riwayat Hidup/Keperibadian Rasullulah
Masyarakat Jahilliah 2008/13 Masyarakat Arab Jahiliah
8 Riwayat Hidup / Keperibadian Rasullulah 2010
5 Perjanjian Aqabah 2015U/17U Perang Dalam Islam
Piagam Madinah ( Kandungan Dan Kepentingan ) 2004/16 Pembukaan Semula Kota Mekah
Hijrah ( Konsep, Tujuan Dan Kepentingan ) 2005/15 Perjanjian Hudaibiyah
Perjanjian Hudaibiyah ( Peristiwa dan Kepentingan ) 2008/14U
Pembukaan Semula Kota Mekah 2013
6 Sistem Khalifah ( Konsep) 2004/14/16 Khulafa al-Rashidin
Khalifah Umar al Khattab dan Pertembungan Tamadun Islam 2005 Kerajaan Bani Abbasiyah
Khulafa al Rasyidin (syarat dan cara pemilihan, Tugas), K. Abu Bakar 2007
Kerajaan Turki Uthmaniyah 2009/16
Kerajaan Bani Umaiyah 11/15U/17U
PertembunganTamadun 2012/16U

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 1
Fokus SPM 2017

7 Pengaruh Islam di Asia Tenggara (Bahasa, Budaya dan Seni ) 2006 Semua
Pengaruh Islam di Asia Tenggara ( Pemerintahan dan Pendidikan ) 2007
Penyebaran Islam di Asia Tenggara ( cara penyebaran ) 2007/14
Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara 2010/15
8 Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Kesenian) 2005 Semua
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia (Bahasa, kesenian, gayahidup ) 2006
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia (Politik, Pentadbiran, Ekonomi) 2007
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Perundangan) 2009/14U
Kesan Kedatangan Islam di Malaysia ( Pendidikan ) 2011
9 9 Imperialisme Barat di Asia ( faktor dan Kesan ) 2005/14 Zaman Reformation
Revolusi pertanian dan Perindustrian 07/12/17U Zaman Renaissance
Zaman Renaissance 2009 Penjelajahan dan Penerokaan
Penjelajahan dan Penerokaan 2010/15 Imperialisme
Zaman Gelap 2014U/16U
10 Perusahaan getah 2004 Perusahaan getah
Tanaman Komersial 2005/14/15 Undang2 Tanah / Akta tanah
Ekonomi Tradisional ( Sara diri ) 2006/14/15 Institusi kewangan dan Insurans
Perlombongan Bijih Timah 2008 Perlombongan bijih timah
Penanaman getah dan Kedatangan Imigran 2011 Imigran
Dasar British terhadap Pertanian 2013 Kesan kedatangan British
Pembandaran 2015U
Kesihatan 2017U

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 2
Fokus SPM 2017

RUMUSAN SUBTAJUK / SOALAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS

TEMA TEMA SUBTAJUK DAN SOALAN TAHUN-TAHUN LEPAS TAHUN TUDINGAN 2017
1 Imperialisme Barat dan Sistem Birokrasi Barat 04/14/16U NasionalismeTahap 1 dan 2
10 NasionalismeTahap 1 2005 Thailand, Filipina
Imperialisme ( Definisi dan Faktor ) 2007 Faktor Nasionalisme
Faktor Nasionalisme 2009/12/16
Sistem Birokrasi Barat 13/15U/17U
Perubahan Politik 2014U
2 Penentangan Pemimpin Tempatan ( Sarawak ) 2005 Penentangan Linggir dan Hj Abdul
Penentangan di Naning dan Sabah ( Dol Said dan Mat Salleh ) 2008 Rahman Limbong, Rentap, Sol Said, Mat
Penentangan di Pahang & Perak (Dato Bahaman & Dato Maharaja Lela ) 2010 Salleh
Penentangan Pemimpin Tempatan ( sebab ) 2011 Gerakan Nasionalisme sehingga PD2
Penentangan Pemimpin Tempatan sebelum abad ke-18 2012 - Faktor Pemangkin Nasionalisme,
Gerakan Islah 2013/16 Nasionalisme semasa Pend. Jepun )
Penentangan di Pahang dan Perak 2014U Sebab Penentangan Pemimpin
Persatuan 2015U
Akhbar/Majalah/Novel 2015
Penentangan Tok Janggut 2017U
3 Ciri-ciri Negara Bangsa Eropah 2007 Kelantan Sistem Jemaah Menteri
Undang2 Tubuh Kerajaan Johor , Undang2 Bertulis dan Tidak Bertulis 2009/16 Terengganu
11 Ciri-ciri Negara dan Bangsa Kesultanan Melayu Melaka 2010 Negeri Sembilan
Negeri Sembilan SistemDemokrasi 2013 Ciri-ciri Negara Bangsa KMM
Ciri-ciri Negara Bangsa 2015U
Realpolitik 2017U
4 Malayan Union ( Sebab, ciri dan reaksi ) 06/11/16u Tokoh-tokoh Penggerak PTM 1948
Pergerakan Politik di Sarawak 2008/16 PTM 1948
Persekutuan Tanah Melayu 1948 2009/12/14U
5 Sistem Ahli 2006/14 SEMUA
Pakatan Murni 2009/15
Perjanjian Persekutuan 1957 2014U
6 Reaksi Penubuhan Malaysia 2005/2013 Akta Malaysia dan Intipati Perjanjian
Faktor Pembentukan Malaysia dan Langkah Pembentukan Malaysia 2007/16u Faktor pembentukan Malaysia
Reaksi Pembentukan Malaysia

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 3
Fokus SPM 2017

7 Sistem Pilihanraya 2004/14 Raja berperlembagaan


Perlembagaan Malaysia ( Demokrasi ) 2007/13/15 Lambang-lambang Negara
Raja Berpelembagaan ( Yang Dipertuan Agong ) 2010 Kerajaan Persekutuan
Lambang-lambang Negara ( Lagu Negaraku ) 2011 Pilihanraya
Kerajaan Persekutuan 2012 Perlembagaan
Badan Kehakiman 2015U
Kuasa Pemerintahan 2016U
8 DEB ( Rancangan Malaysia ke 2 ke 5 ) 2006/14U Dasar Pembangunan Ekonomi (Dasar
Dasar Pembangunan Ekonomi ( Dasar Pertanian, Dasar Penswastaan 2008 Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan )
dan Dasar Pensyarikatan ) Dasar Kebudayaan Kebangsaan,
Rancangan Malaya Pertama 2010 Rancangan Malaya
Akta Bahasa Kebangsaan 2013 Akta Bahasa Kebangsaan
Sukan 2014 Sukan untuk Perpaduan
Wawasan 2020 2015U DEB
Dasar Pendidikan 2015
Rukun Negara 2016U
Rancangan Malaysia Pertama 2016
Dasar Kebudayaan Kebangsaan 2017U
12 9 Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia dan ASA 2004 Faktor Penggubalan Dasar Luar
Blok-Blok Kuasa Dunia 2005/16U Malaysia dalam pertubuhan Serantau
Perang Dunia Pertama dan Kedua , 2006/12/15 (ASA DAN MAPHILINDO )
K - ekonomi 2006 Perang Dunia Kedua
Asean Dan Dasar Luar Malaysia 2007/16 Malaysia dengan Komanwel, PBB, NAM,
Persatuan Bangsa- Bangsa Bersatu ( PBB ) 2008/15U OIC dan Negara Selatan
Dasar Luar Malaysia 2009/14U Cabaran Masa Depan
Globalisasi, ICT dan Koridor Raya Multimedia 2010/14
Malaysia dengan Komanwel, PBB, NAM, OIC dan Negara Selatan 2011/2013
Perang Dunia Pertama 2017U

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 4