You are on page 1of 10

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
--------o0o--------

N XIN VIC
Knh gi : : Ban Gim c Cng Ty
: Phng Hnh Chnh Nhn S
Ti tn : PHM LONG KHNH
Sinh ngy : 27/12/1987
a ch : 18 Nguyn Thu y P. Tr n Phu Tp. Qung Ngai
in thoi : 0934 002 779
Email : longkhanhck@gmail.com
Ngh nghip : C khi ch ta o may Cng ngh han
c bit Qu cng ty ang cn tuyn nhng k s c nng lc ngnh C kh. Ti
np n xin ng tuyn vo v tr K s C kh ca qu Cng ty.
Ti tng tham gia vo cc cng tc thit k k thut, lp v thm tra d ton, lp
d n kh thi cc cng trnh thit k ca Cng ty C phn CKG t thng 08/2010 n
05/2011, tham gia vo Ban qun l cc D n ca Cng ty TNHH JESCO SE t thng
05/2011 n 12/2011, K s chnh vn hnh bo tr h thng sn xut mng Pet ca Oai
Hng Plastic.
Vi nhng kinh nghim thc t i lm 07 nm qua ti mong mun c lm vic
trong mi trng c c hi pht trin tt nh qu Cng ty.
Nu c qu Cng ty tuyn dng ti tin s thc hin tt cc cng vic c giao v
chp hnh nghim chnh cc chnh sch ch trng Nh Nc v ch ni quy, k lut
ca Cng ty.
Knh mong nhn c s chp thun ca qu Cng ty.
Qung Ngai ngy 21 thng 7 nm 2017
Knh n

Phm Long Khnh


BNG THNG TIN C NHN

V tr ng tuyn K S C KH KY S HA N

THNG TIN C NHN


H v tn Phm Long Khnh Sinh ngy 27/12/1987 Gii tnh Nam
Ni sinh Qung Ngi Dn tc Kinh Quc tch Vit Nam
Chiu cao: Th lc: Bnh
Tnh trng sc khe Tt Cn nng : 68 (kg)
1,70 (m) thng
CMND 212 602 811 Ngy cp 3/07/2002 Ni cp CA Q.Ngi
a ch thng tr M Khnh c Thng M c Qung Ngi
in thoi lin h 0934 002 779 Email longkhanhck@gmail.com
C gia Ga
Tnh trng hn nhn c thn Ly d
nh (v/chng)
Quan h gia nh
H v tn Sinh nm a ch thng tr Quan h
Phm Long Triu 1958 c Thng M c Qung Ngi Ba
Nguyn Th Loan 1965 c Thng M c Qung Ngi M
28/5 Nguyn Thi Huynh P.8 Q. Phu
Phm Long Khi 1983 Anh
Nhu n Tp. HCM
28/5 Nguyn Thi Huynh P.8 Q. Phu
on Th Ngn H 1983 Ch du
Nhu n Tp. HCM
18 Nguyn Thu y P.Tr n Phu -Tp Quang

Nguyn Thi Lan Thuyn 1987 V
Ngai

TRNH HC VN
Ni Bng cp
Thi gian Tn trng Ngnh hc
hc /Trnh
Tp.HC H Cng Nghip
2006 - 2010 C Kh Ch To My Chnh quy/Kh
M Tp.HCM

CC KHA HUN LUYN


Bng
Thi gian Tn trng / T chc Ngnh hc
cp/Trnh
H Y Dc TP HCM
Bi dng nghip v thc
Ngy 15/03 Trung Tm Khoa hc Cng ngh
hnh sn xut tt (GMP) Chng nhn
06/04/2012 Dc Si Gn
bao b dc phm.
(Hc ti Cty Oai Hng)
Korea Polytechnic University
2016 Cng ngh han Chng nh n
(Ho c ta i Han Qu c)

TRNH NGOI NG
Ngoi ng Ni Nghe c Hiu
Ting Anh Trung Bnh Trung Bnh Trung Bnh Trung Bnh

K NNG S DNG PHN MM MY TNH


Ms Power
Ms Excel Access Autocad SolidWorks Khc
Word Point
Gii X X X X
Kh X X
Trung bnh X

QU TRNH LM VIC

Thi gian Tn Cng ty Chc v Nhim v, trch nhim, thnh tch t c

- Thi t k lay-out Work shop & Cabin han.


- Giam sat cng tac l p t thi t bi va chuy n
Trng C Vi t Giao vin giao cng ngh .
2015-Nay Nam Han Qu c chuyn - L p d toan v t t tiu hao phu c vu cng tac
Quang Ngai nganh Han ao ta o.
- Tham gia cng tac ao ta o sinh vin chuyn
nganh Cng ngh Han.
- Ki m soat toan b materials MAP cua d an.
Doosan Heavy Ky s vn - Giam sat qua trin
h b c x p d v t li u.
2013-2015
Industries Vi t Nam phong - Ki m tra giam sat va bao cao ti n tai v t li u
cua d an.
- Trc ti p vn hnh bo tr bo dng h
thng sn xut mng PET va h thng in mng
nhm Flexo.
K s chnh - Xy dng c s d li u (lich s hoa t ng
2011-2013 Oai Hung Plastic bo tr vn kha nng khai thac) c n thi t cua cac thanh
hnh ph n may nh m mu c ic h phn tic h cach thc
h hong cua cac thanh ph n may va xac inh
m t chng trin h bao dng inh ki cho cac
thanh ph n may.
K s thit - Tham gia thit k chi tit trn nn thit k c
JESCO SE Vi t
2011 bn:
Nam k
Chiller system. Piping system.
- Tham gia cng tac thi t k ky thu t, l p d toan
Cng ty C ph n C va tri n khai ch ta o cac cng trinh thi t k .
K s thit
2010-2011 khi Gi ng cy tr ng Thi t k g u tai, bng tai.
k
mi n Nam Nghin cu thi t k h th ng s y thoc ki u
thap, lo t khi hoa tr u & QA.
- Trc tip tham gia vo cng tc bo tr bo
dng h thng cn thp cy thp cun v cc
thit b ph tr:
Bo dng MONOBLOCK (thuc dy chuy n
can thep cu n).
Khp ni c kh (kh p n i rng Khp n i
tru c, bic h Khp n i an h i).
Cng ty CP Thep Thc Tp Kim tra cn chnh li cc mng dn
2010
Pomina Sinh Coolingzon (Qua trinh ti thep g n thanh
ph m).
Bo dng my tch nc may bo thep.
PichSroll tru c banh rng con ln dao
c t.
H p s va thi gian s du ng bi.
H th ng ng ng nc ti thep va ng dn
d u bi trn h th ng can thep.

KIN THC CHUYN MN KHC


- C kin thc v h thng sy, Cng ngh kh nn.
- Cng ngh sn xut mng PET, Cng ngh trng nhm in nhm, Cng ngh cn thp.
- Tiu chun 5s.
- Lp trnh CNC.

K NNG MM
C trch nhim vi cng vic, lam vi c c n th n.
C tinh thn hc hi trong qu trnh lm vic.
h hu ng nhanh trong cng vi c.
X ly tin
Chiu c ap lc cao trong cng vi c.
Sang ta o trong cng vi c.
C kh nng lm vic c l p lam vi c nhom.
Hoa ng vi mo i ngi.

Qung Ngi ngy 21 thng 7 nm 2017

Phm Long Khnh


VN BNG CHNG CHI BNG TT NGHIP AI HOC
VN BNG CHNG CHI CHNG CHI TIN HOC & TING ANH
VN BNG CHNG CHI CHNG CHI S PHAM DAY NGH
VN BNG CHNG CHI CHNG CHI KY NNG NGH HA N
VN BNG CHNG CHI CAC CHNG CHI TRONG A O TAO
VN BNG CHNG CHI CAC CHNG CHI TRONG A O TAO