You are on page 1of 2

SEMAKAN SESI KONVOKESYEN KE-18 September 2016

Carian Anda ialah d20112052805

Senarai Carian Anda :

No. Pendaftaran
: D20112052805
Pelajar
Nama Pelajar : TE PEIN LING
Program : AT34J - Sekolah Rendah
Tarikh : 23.September.2016 (Jumaat)
Sesi : 8 (2.00 Petang)
Pintu Dewan : Dewan P2
No.Tempat Duduk : In Progress

Jadual Pemulangan Pakaian


Akademik

TARIKH MASA LOKASI

20, 21, 22, 23 24,


26, 27,28, 29, 30 8.00 pagi 5.00 petang
September & 4 (Rehat 1.00 petang 2.00 Bilik Jubah, Dewan
Oktober 2016 petang) Besar, Kampus Sultan
Azlan Shah