You are on page 1of 8

Ministerul Educaţiei al Senatul Universităţii de Stat din Moldova

Republicii Moldova APROBAT:______________
APROBAT:___________ „____” ___________ 2013
„____” ___________ 2013 Proces verbal nr._______

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Domeniul general de studii (codul şi denumirea) – 33. Asistenţă Socială
Domeniul de formare profesională – 331. Asistenţa socială
Specialitatea – 331.1. Asistenţă socială
Numărul total de credite de studiu – 180 credite
Titlul obţinut – Licenţiat în asistenţă socială
Baza admiterii – diploma de bacalaureat.
diploma de studii medii de specialitate
diplomă de licenţă
Forma de organizare a învăţămîntului – cu frecvenţă la zi
cu frecvenţă redusă

CHIŞINĂU 2013

1

„____” ___________ 2013 _________________________________ ____________S. conf..Milicenco. dr.Onofrei. conf. 2 . dr..univ.Elaborat: Aprobat : Catedra Asistenţă Socială Consiliul Facultăţii Sociologie şi Asistenţă Socială Şef catedră A.univ.

07 Limbi străine: 120 60 60 4 E 4 1. ore cred direct indiv.O.Moldova F.1.0.09 Psihosociologie: 1.O.01.Filosofie 2 1 U.06 Tehnologii informaţionale şi comunicare: 120 60 60 4 E 4 1.01 Limbi străine: 120 60 60 4 E 4 1.0.0.d/o Anul de Activităţi academice Evaluare Vacanţa studii Practica Sem.Fenomene şi procese sociale 180 105 75 2 1 E 6 2. Anul I 15 15 2 3 2 3 1 7 2.12 Medicina socială: 120 60 60 2 2 E 4 1.Psihologie socială 2 2 F.11 Drepturile familiei şi copilului: 120 60 60 2 2 E 4 1.03 Psihologie generală: 120 60 60 2 2 E 4 1.II Iarna Vara Iarna Primăvara Vara 1.Bunăstarea familiei şi copilului: orientări 1 1 moderne G.02. ANUL I SEMESTRUL 1 G.O.0. CALENDAR ACADEMIC (în săpămîini) Nr.02.Limbi străine F.O.02.Fundamentele ştiinţei şi ideologei politice 2 1 contemporane 180 90 90 E 6 2. Prelegeri Cod Module//Cursuri Contact Lucru Ev.05 Bazele asistenţei sociale: 1.02.02.10 Teoria şi practica asistenţei sociale: 1.02.Concepte fundamentale ale asistenţei sociale 180 90 90 2 2 E 6 2.0.O.Teoria asistenţei sociale 180 105 75 3 2 E 6 2.O.04 Ştiinţe juridice: 1.O.Sistemul de protecţie socială în R.01.0.O.Tehnologii informaţionale şi comunicare Educaţia fizică 30 30 2 C - Total Semestrul I 930 480 450 13 15 4 6E 30 SEMESTRUL II G.08 Sociologie generală: 120 60 60 2 2 E 4 1.1.01.01.Drepturile familiei şi copilului U.Deontologia asistenţei sociale 1 1 S.01.Limba străină U.O.0.01.Psihologie generală U.02 Ştiinţe socio-umane: 1.Mecanisme şi instrumente naţionale şi 180 90 90 2 1 E 6 internaţionale de protecţie a drepturilor omului 2 1 2.0.O.0. Anul III 15 7 2 4 9 3 1 - CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂnt Inclsiv Total Laborator Total Seminare Nr.Sociologie generală F.O. Anul II 15 15 2 3 2 3 1 7 3.Introducere în medicina socială Educaţie fizică 30 30 2 C - Practica de iniţiere: Cunoaşterea reţelei de 60 60 2 asistenţă socială Total Semestrul II 930 480 450 14 18 6E 30 TOTAL ANUL I 1860 960 900 27 33 4 12E 60 3 .I Sem.O.0.

Metode şi tehnici în asistenţa socială S.Metode de cercetare calitativă în asistenţa socială Devianţă şi control social: S.O.0.Asistenţa socială a familiei şi M.04.A. Abordări femeniste 2.04.2.04.20 Psihosociologia vârstelor: 120 60 60 2 2 E 4 1.25 Demografie: 120 60 60 2 2 E 4 1. Psihoterapie şi conseliere familială 180 90 90 3 3 E 6 Familia din perspectiva sociologiei şi asistenţei S.03.14 Metode şi tehnici în asistenţa socială: 120 60 60 2 2 E 4 1.1.22 Cercetarea calitativă a socialului: 120 60 60 2 2 E 4 1.O.1.1.19 copilului/Gerontologie socială Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii: 1.Asistenţa socială a copiilor cu 2 1 disabilităţi/Geriatrie socială Practica de iniţiere în specialitate: Aplicarea 60 60 2 metodologiei asistenţiale Total Semestrul IV 900 450 450 15 13 2 6E 30 TOTAL ANUL II 1800 900 900 30 28 2 12E 60 1 Disciplină din prerechizitul la master din domeniul de formare profesională la Sociologie 4 .Managementul datelor 2 F.O.03.O.21 Metode cantitative de investigaţie socială 3 2 1.03.23 1.04.O.18 contemporane/Sociologia familiei 180 105 75 2 1 E 6 2.24 1 Metode de cercetare a fenomenelor sociale: Metode calitative de cercetare a fenomenelor sociale S.1.04.A.03.O.Metodologia cercetării sociale 180 75 105 2 3 E 6 F.A.03.Particularităţi de dezvoltare a familiei S.A.O.2.0.15 Servicii sociale: 120 60 60 2 2 E 4 1.1.1.03.Servicii de sănătate publică S. Sociologia juridică S.A.Asistenţa socială în sistemul de probaţiune/Fundamente socio-juridice ale 120 60 60 2 2 E 4 medierii M.Psihosociologia vârstelor Total Semestrul III 900 450 450 15 15 6E 30 SEMESTRUL IV F.27 1.1.28 2.16 Psihoterapie şi conseliere familială: 1.13 Metodologia cercetării sociale: 1.A.04.Asistenţa socială a tineretului/Asistenţa socială 2 2 a persoanelor vârstnice 180 105 75 E 6 S.17 sociale: 2 2 1.Măsurarea dezvoltării sociale 180 105 75 E 6 2.O.Evoluţia proceselor demografice în societatea contemporană S.26 Asistenţa socială individualizată: 120 60 60 2 2 E 4 1.03.03.A.O.04.2.1. ANUL II SEMESTRUL III F.0.Asistenţa socială individualizată Asistenţa socială a grupurilor: S.1.1.04.

06.34 Medierea conflictelor sociale: 1.credite d/o 1.O.05.06.A.1.1.05.39 Managementul social: 1.35 Sociologia grupurilor sociale: 1.A.Migraţia şi consecinţele ei sociale S.A.33 Sărăcia în societatea contemporană: 120 60 60 2 2 E 4 1.1.O.Conflictologia/Negocierea conflictelor inter- generaţionale 150 75 75 2 3 E 5 M.Modele rezidenţiale şi alternative de protectie a copilului in dificultate/Forme de protecţie a 150 75 75 2 3 E 5 persoanelor vârstnice M.Modele de evaluare a sărăciei şi strategii antisărăcie S. Sociologia culturii 2.A.32 2.06.A.05.O.40 Dezvoltare comunitară: 1.36 Forme de protectie a grupurilor de populaţie în dificultate: 1.41 Măsuri şi intervenţii în domeniul populaţiei şi familiei: 60 46 14 3 3 E 2 1.2. Practica de iniţiere în specialitate: Aplicarea 4 2 60 Iunie 2 metodologiei asistenţiale 1.05.2. Practica de specialitate 6 6 210 Martie/ Aprilie 7 2.2. Practica de licenţă 6 2 120 Mai 4 Total 12 450 15 5 .Elemente de politici sociale S.Dezvoltare comunitară participativă/Voluntariat 120 56 64 4 4 E 4 în domeniul social S.A. Sociologia tineretului 2.A.06.A.Asistenţa socială a persoanelor dependente de 2 2 drog/Asistenţa socială a persoanelor supuse violenţei domestice 180 105 75 E 6 S. Sociologia relaţiilor interetnice S.30 Comunicarea în asistenţă socială: 180 75 105 2 3 E 6 1.1. ANUL III SEMESTRUL V S.Managementul serviciilor de asistenţă 120 56 64 4 4 E 4 socială/Sisteme de acţiune socială S. Asistenţa socială a persoanelor infectate 2 1 HIV/SIDA/Asistenţa socială a persoanelor discriminate S.2.05. Practica de iniţiere: Cunoaşterea reţelei de 2 2 60 Iunie 2 asistenţă socială 2.37 Sociologia culturii: 1.05.Comunicarea în asistenţă socială Asistenţa socială a persoanelor marginalizate social: S.2.2.A.Sănătate reproductivă şi planificare familială Practica de specialitate 210 210 7 Practica de Licenţă 120 120 4 Examene de Licenţă 150 150 5 Total Semestrul VI 900 364 536 15 15 4E 30 TOTAL ANUL III 1800 814 986 29 31 10E 60 TOTAL 5460 2674 2786 86 92 6 34E 180 Stagii de practică Nr.1.A.38 Fenomenul migraţiei în societatea contemporană: 120 56 64 4 4 E 4 1. Săptămâni Ore Perioada Nr.2.31 1.1.05.29 Politici sociale: 120 60 60 2 2 E 4 1. Sociologia educaţiei Total Semestrul V 900 450 450 14 16 6E 30 SEMESTRUL VI S.05.05. Practica Sem.

Asistenţa socială a copiilor maltrataţi 60 4 30 30 E 2 3. Parteneriatul în asistenţa socială 60 3 30 30 E 2 2.Deontologia asistenţei sociale 1 1 S. Limba germană 60 5 30 30 E 2 EXAMEN DE LICENŢĂ Nr.1.0.Măsurarea dezvoltării sociale 180 105 75 3 2 E 6 2.02.03.O.Drepturile familiei şi copilului F.credite ore C S L 1. Examen: Concepte Fundamentale ale asistenţei sociale Iunie 3. Limba engleză 60 4 30 30 E 2 6. Ludoterapia 60 4 30 30 E 2 4.Managementul datelor 2 Total 600 315 285 10 11 4E 20 6 .02.0. Limba franceză 60 5 30 30 E 2 7. F.O.O. Nr. d/o Curs Sem.Metode şi tehnici în asistenţa socială F. Examen: Politici sociale Iunie Total: 5 credite PRERECHIZIT PENTRU MASTERAT Inclusiv Total Laborator Total Seminare Prelegeri Nr.Teoria asistenţei sociale 180 105 75 3 2 E 6 2.11 Drepturile familiei şi copilului: 120 60 60 2 2 E 4 1.14 Metode şi tehnici în asistenţa socială: 120 60 60 2 2 E 4 1. CURSURI LA ALEGERE (facultative) Total Ore Nr.0. Cod Module//Cursuri Contact Lucru Ev.04. Ev. Psihologia organizaţională 60 4 30 30 E 2 5. Susţinerea tezei de licenţă Iunie 2. ore cred direct indiv.20 Metode cantitative de investigaţie socială 1. d/o Examene Perioada 1.10 Teoria şi practica asistenţei sociale: 1.O.

medicină generală şi socială. care au ca obiectiv formarea competenţelor specifice domeniului. Disciplinele din planul de studii sunt eşalonate în conformitate cu concepţia pregătirii specailistului în domeniu. 7 . devenind prin aceasta garant al stabilităţii sociale şi politice.  module care asigură pregătirea teoretică de specialitate. la etapa actuală. în baza unor categorii de module. Importanţa pregătirii asistenţilor sociali în cadrul sistemului de învăţământ superior derivă din menirea asistenţei sociale – de a asigura adaptarea persoanelor la societatea în care trăiesc. în special. statistică economică şi socială. drept. Or. asigurând formarea competenţelor profesionale. de a contribui la formarea unei societăţi incluzive pentru toţi cetăţenii ei. prin oferirea cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor practice în cadrul unui set divers de discipline. Obiectivul de bază al planul de învăţământ la specialitatea Asistenţă Socială se referă la asigurarea pregătirii calitative a asistenţilor sociali.2011). informatică.71-XVI” din 05. psihologie.  module cu caracter practic-operaţional şi de aplicabilitate curentă.06. Asistentul social instruit în baza planului respectiv de învăţământ va obţine abilităţi necesare pentru susţinerea şi consolidarea abilităţilor indivizilor de a depăşi problemele cu care aceştea se confruntă. asigurarea unui trai decent pentru toţi cetăţenii din Republica Moldova. care operează modificările la „Legea Învăţământului” şi „Planul-Cadru” aprobat prin Ordinul M.05. în condiţiile multiplelor discrepanţe în ceea ce priveşte producerea bunăstării colective echitabile.E.455 din 03. politologie. şi care sunt menite să formeze competenţe sistemice. fără un ajutor adecvat oferit celor ce nu pot ţine piept la competiţia economiei de piaţă. aplicabile atât domeniului cât şi vieţii sociale ale absolventului. sociologie. societatea se poate pomeni în orice moment dezechilibrată de mişcări sociale. Notă informativă Planul de învăţământ la specialitatea Asistenţă Socială este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională („Legea nr. precum şi ţinând cont de standardele internaţionale de pregătire a specialiştilor în domeniu.2005. Absolventul care obţine calificarea Asistent Socială va deţine următoarele competenţe general şi specifice: identificarea riscurilor sociale la care pot fi expuse persoanele. care urmăresc să formeze competenţe necesare aplicării cunoştinţelor obţinute. grupurile. politici sociale. după cum urmează:  module care asigură o pregătire generală în domeniile de asistenţă socială generală şi ramurală. nr. atât de necesare. management.

determinarea modalităţilor de valorificare a datelor sociale pentru a realiza o evaluare profesionistă a situaţiei beneficiarului etc. 8 . utlizarea în practică a metodologiei asistenţiale de investigare şi intervenţie.comunităţile aflate în dificultate.