katalóg 2017

zubní technici

www.sanusdental.sk
0800 160 555
ŠIroká 9, Nitra
sanus@sanusdntal.sk
PRÍSTROJE - OMEC
700 € VIBR-X-15 200 € 890 €
VIBR-X-24 240 €
VIBR-X-34 310 €

Mixér FOX.10
Parná čistička GP 92.4.00 Vibrátory VIBR-X-15 (Ø16x13 cm), Automatický mixér na sádru,
Parný tlakový čistič. Externé dopĺňanie vody, VIBR-X-24 (25x15x12h cm), zatmelovaciu hmotu a silikóny,
jednoduchá obsluha, kontrola výšky hladiny, VIBR-X-34 (35x25x13h cm) vybavený suchou vákuovou pum-
pretlakový ventil. Vibračné stolíky s plynulou reguláciou výkonu. pou a elektronickým časovačom.

520 € 730 € 1880 €

Orezávač SD.84/96 Orezávač SQ-OR
Orezávač sádrových modelov s elektro- Orezávač SQ1 Dvojkotúčový orezávač sádrových modelov
magnetickým ventilom na spúšťanie Orezávač sádrových modelov s elektromag- s elektromagnetickým ventilom.
oplachovej vody. Obojstranný brúsny kotúč. netickým ventilom a obojstranným kotúčom. Kotúče sú rôznych abrázií.
Výkon 850 W, otáčky 2800 ot./min. Otáčky = 1400/2800 ot./min. Otáčky = 1400 ot./min.

480 € 450 € 2100 €

Leštička PL/3 Leštička BIP.2.06.00 Odsávací kryt ASP/PL4
Dvojrýchlostná leštička s dvomi Dvojrýchlostná leštička s dvomi Odsávací box s dvojrýchlostnou leštičkou.
upínacími trnmi. Výkon 350 W. upínacími trnmi. Ľahká výmena filtrov. Výkon 300 W.
Otáčky 1400/2800 ot./min. Výkon 400 W, otáčky 1400 ot./min. Otáčky 1400/2800 ot./min.

490 € malá 1050 €
stredná 1250 €
malá 1300 €
stredná 1500 €
veľká 1490 € veľká 1750 €

Vypalovacia pec ARIES 10 Vypalovacia pec ARIES 11
Digitálna programovateľná vypalovacia pec. Digitálna programovateľná vypalovacia pec.
Pec má jeden 3-krokový program. Pec má desať 4-krokových programov,
Hydraulický lis PI.88.00 Možnosť nastaviť oneskorené spustenie. možnosť nastaviť oneskorené
Hydraulický lis. Maximálne 3 kyvety. Gradient max 30º/min. spustenie. Gradient max 30º/min.
Prístroje - Wassermann
KV-16 410 € HSS-99 3750 € a 180 € b 330 €
KV-26 470 € HSS-88 1850 € c 950 € d 1850 €
KV-36 640 €
b
a d
c

Brúsne kotúče
Orezávač sádrových modelov HSS-99 a HSS-88 a) silikón - korundový brúsny kotúč
Vibrátor Wassermann Orezávače dodávané s karborundovým alebo diamantovým b) korundový kotúč
Spoľahlivé vibračné stolíky kotúčom a elektormagnetickým ventilom pre prívod vody c) kotúč s diamantovými
s možnosťou nastavenia a výkonným motorom. Veľký pracovný otvor. časticami
intenzity kmitov a frekvencií. Voliteľné príslušenstvo pre ortodonciu. d) plne diamantový kotúč

HSM 40 1600 €
HSM 50 2050 €
HSM 40 1360 €
HSM 50 1850 €
HSM 40 1600 €
HSM 50 2050 €
720 €

HSM 40, HSM 50 HSM 40, HSM 50 HSM 40, HSM 50
Stolové prevedenie Nožné prevedenie Kolenné prevedenie
Vysokovýkonný a spoľahlivý mikromotor pre všestranné použitie, určený pre tie najnáročnejšie Suction box
podmienky. Všetky prevedenia sú pripojiteľné na rozvod stlačeného vzduchu, aby sa počas Box na opracovávanie konštrukcií
opracovania dali odfúknuť piliny z modelu a konštrukcie. HSM 40 = 40 000ot/min., a modelov. Vysoký svetelný výkon
krútiaci moment 5,5 Ncm. HSM 50 = 50 000 ot/min., krútiaci moment 7,8 Ncm. a jednoduchá údržba.
HSM-40 - stolová digitálna regulácia a vyfukovanie ako voliteľné príslušenstvo. Box je napojiteľný na odsávanie.

4850 € 1930 € 1280 € 2650 €

Cemat NT3
Najvyššia trieda pieskovačov,
súčasťou je ofukovacia tryska a 3 Gobi 2
pieskovacie dýzy, ktoré sa spúšťajú na Vysoko kvalitný pieskovač s dvoma
tele dýzy. Každý zásobník má vlastnú zásobníkmi na piesok. Centrálne
reguláciu tlaku. Sklo má ochranu proti nastavenie tlaku pre obidva Polyquick
opieskovaniu. Celokovová konštrukcia zásobníky. Sklo je chránené proti WW 33 hydr Tlakový polymerizátor s
pieskovača zabezpečuje dlhú opieskovaniu, spúšťanie pieskovania Spoľahlivý hydraulický lis s veľkým objemom tlakovej
životnosť a ľahkú údržbu. Pieskovač nožným spúšťačom. Možnosť jednoduchou obsluhou a nádoby Ø 150 mm, hĺbka 285
sa môže dodávať aj v dvojzásobníko- dodania trojzásobníkového údržbou pre max. 4 kyvety, mm, jednoduchá
vom a štvorzásobníkovom prevedení. a štvorzásobníkového prevedenia. pracovný tlak > 6000 kg. obsluha a vysoká spoľahlivosť.
Prístroje - Wassermann
Injector Touch 3660 € 1450 €
1580 € 1800 €

Wamix Injector Wamix Touch Wasi steam 2 Wasi steam classic
Vákuová miešačka sádry a zatmelovacích hmôt s nastaviteľnými Parný tlakový čistič, maximálny tlak 6 Vysokokvalitné tlakové čistiace
otáčkami miešacej lopatky (Injector) a časom miešania. bar./164 °C, možnosť napojenia na zariadenie, horúca para max.
Prevedenie závesné na stenu alebo stolové (za príplatok). prívod vody. Nastaviteľná intenzita 151 °C, zásobník na destilovanú
Jednoduchá údržba a obsluha. pary. Nerezové prevedenie vodu 3,3 l. Kompaktné rozmery
Wamix Touch má vlastný systém vákua. a jednoduchá obsluha. prístroja a ľahká ovládateľnosť.

2400 € 3650 € 900 €

WP EX 10 II SG - 1/1
Leštiace zariadenie s osvetlením a odsávacím WP - EX 2000 II Maratónec medzi odsávacími
boxom. Vysokovýkonný leštiaci prístroj, prístrojmi.
Otáčky 1500/3000 za min., výkon motora 500 W, dvojrýchlostný s osvetlením. Rozmery 260 x 400 x 330 mm.
rozmery 455 x 485 x 505 mm. Výkon 790 W, otáčky 1500/3000 za min., Hlučnosť 59 dB(A).
Ľahká údržba, bezpečnostné sklo, nízka hlučnosť. rozmery 645x430x545. Odsávacia kapacita 500 m3/h.

motor 880 € 1950 €

LSG 02 DE
WSM - 2 Ľahko ovládateľné šuflíkové odsávanie, je vhodné pre nepretržitú
Spoľahlivý a tichý leštiaci motor dvojrýchlostný s otáčkami činnosť. Zariadenie disponuje automatickým zopínamín pri zapnutí
1500/3000 za min., výkon 500 W. Možnosť kúpiť samostatne laboratórneho mikromotora.
motor, leštiace boxy, odsávacie zariadenie a konektorovú skrinku Rozmery 445 x 190 x 505 mm/ 720 mm., hmotnosť 17.5 kg,
s rozdeľovačom, ľavá a pravá komora. hlučnosť 61 dB(A), odsávacia kapacita 360 m3.
Prístroje - Ivoclar Vivadent

Programat P510
Programat P310 Integrovaná infračervená tepelná kamera zaisťuje optimálny proces
Keramická pec s farebnou dotykovou obrazovkou a osvedčenou predsúšania. Automatická dvojsmerná kalibrácia teploty. Veľká
klávesnicou krytou membránou. Jednoduché ovládanie vďaka podložka pre chladenie. Multimediálne funkcie (video prehrávač,
veľkým ikonám. Technológia šetriaca energiu. 300 individuálnych MP3 prehrávač, prehliadač fotografií). Integrované časovanie.
programov pálenia. Slovenské menu. Slovenské menu.

vyžiadajte si cenovú ponuku
u nášho obchodného zástupcu

Programat EP3010 Programat EP5010
Duálna lisovacia a napalovacia pec s elektronickým režimom Duálna lisovacia a napalovacia pec. Infračervená technológia
lisovania so silovým snímačom vytvára vysoko kvalitné výsledky. Programat rozpozná veľkosť a kontroluje teplotu zatmelovacieho
Systém detekcie prasklín CDS zistí praskliny v zatmelovacom krúžku. krúžku a zabezpečuje optimálny proces predsúšania. Moderný
Široká ponuka programov: 300 individuálnych pre pálenie a 20 pre koncept obsluhy prostredníctvom veľkej dotykovej obrazovky.
lisovanie. Slovenské menu, dotykový displej. Automatická kalibrácia teploty, systém detekcie prasklín. Slovenské
menu, dotykový displej.

Programat S1 1600
Sintrovacia pec, ktorá dosahuje teplotu až 1600 0C. Sintrovanie Vákuová pumpa VP3 Easy & VP5
jednočlenných konštrukcií do 75 min. a mostíkových konštrukcií do Bezolejové vysoko výkonné pumpy vyvinuté špeciálne pre keram-
90 min. Kompaktný dizajn a hmotnosť iba 28kg. Možnosť kalibrácie. ické a lisovacie pece. Pumpy sa vyznačujú vynikajúcou kapacitou,
Diaľkové ovládanie prostredníctvom PC za použitia PrograBase3. nízkou hmotnosťou, tichým chodom a malými rozmermi.
Prístroje - Ivoclar Digital

PrograMill One PrograMill PM3
5-osá frézovacia technológia. Zásobník na 5 bločkov a výmenník na Precízny 5-osý proces je kontrolovaný cez integrovaný počítač s
8 nástrojov. Integrovaná kamera pre vysokú úroveň automatizácie. dotykovým displejom. Plne automatický manažment materiálu
Optický displej pre status. Kompaktné rozmery, krátky čas výroby. kontroluje či nástroje korešpondujú so zvoleným procesom.
Indikácie: inlay, onlay, fazety, korunky, mostíky. Nezávislý a konzistentný proces pomocou výmenníka nástrojov.

vyžiadajte si cenovú ponuku
u nášho obchodného zástupcu

PrograMill MP5 PrograMill PM7
5-osá fréza so zásobníkom na 8 diskov a výmenníkom na 12 nástro- Výkonný prístroj je schopný spracovať množstvo materiálov v
jov poskytuje plneautomatický proces, pri ktorom je možné vyrobiť suchom alebo mokrom režime a je vhodný pre veľa indikácií.
práce z rôznych druhov materiálov a indikácií. Intuitívne ovládanie Zásobník pre 8 diskov/48 IPS e.max bločkov a výmenník 20 nástro-
prostredníctvom dotykovej obrazovky. Automatické suché a mokré jov zabezpečujú správnu, individuálnu stratégiu výroby. Integrovaný
frézovanie. ionizér znižuje čistiaci čas na minimum po frézovaní PMMA.

S vysoko výkonným CAD softwarom 3shape Dental System dostane
užívateľ dizajnérsky software pre intuitívnu prácu v užívateľsky
veľmi príjemnom spracovaní.
Náhľad pukov a bločkov z produkcie Ivoclar Digital.

3 Shape D2000
3 Shape E1 3 Shape D1000 Vysoko rýchlostný skener pre plne digitalizo-
Model skeneru pre laboratória s nižším Top skener vhodný pre digitalizované vané laboratória. Presnosť 5 mikrónov. Multi-
množstvom CAD/CAM prác. Vysoká laboratória s vysokým množstvom line blue LED technológia a dve skenovacie
rýchlosť skenovania. Spoľahlivé CAD/CAM prác. Auto-štart funkcia. Vysoká platničky umožňujú skenovať naraz 2 pracovné
skenovanie odtlačkov. Auto-štart funkcia. rýchlosť skenovania. modely (vrátane pahýľov) a registráciu zhryzu.
Spotrebný materiál - Ivoclar Vivadent
Basic kit 906 € Basic kit 729 €
Dentin 20g 26 € Dentcisal 20g 25 €
Dentin 100g 112 € Dentcisal 100g 112 €
Deep dentin 20g 26 €
Opaquer 3g 25,40 €
Opaquer 9g 69,50 €
Transpa I 20g 24,70 €
Transpa I 100g 112 € InLine One Basic Kit A-D (631849)
Základný set inovovanej InLine kovokeramiky, kde sú zlúčené
dentínové odtiene a enamelové odtiene pre skupinu farieb.
Charakterizácia prác začína opakrom vo vita alebo chromascop
InLine Basic Kit A-D (591551) farbách, pokračuje sa dencizalom. Vynikajúci farebný výsledok s
Základný set overenej kovokeramiky vo vita farbách a dostupný aj menším počtom dentínových a enamelových odtieňov.
v chromascop farbách. Dostupný aj v chromascop farbách.

Basic kit 866 € Power Dentin kit 370 €
Dentin 20g 40,60 € Power Dentin 20g 37 €
Dentin 100g 160 € Power Incisal 20g 37 €
Deep dentin 20g 40,60 €
Transpa I 20g 37 €
Transpa I 100g 160 €

IPS E.max Ceram Basic Kit A-D (591388)
Excelentná vrstviaca keramika pre zirkónové a litiumdisilikátové IPS e.max Ceram Power Dentin Kit A-D (681627)
konštrukcie. Základný set vo vita farbách a dostupný aj IPS e.max Ceram Power Dentin a Power Incisal ponúkajú zvýšenú
v chromascop farbách. opacitu a svetlosť, a preto odrážajú viac svetla.

Basic Kit 1258 € Starter Kit 338 €
Press LT (5ks) 82,90 € Essence 1,8g 14,70 €
Press HT (5ks) 82,90 € Shade 3g 34,30 €
Press MO (5ks) 82,90 € Glaze paste 9g 102,40 €
Press MT (5ks) 82,90 € Glaze paste 3g 34,30 €
Mix. liquid all. 23,80 €

E.max Press Basic Kit A-D (626300) IPS Ivocolor Starter Kit (667649)
Najestetickejšie litiumdisilikátové ingoty v rôznych opacitách v Univerzálny dofarbovací a glazúrovací materiál pre lisovaciu,
základnom sete spolu s príslušenstvom na ich spracovanie. CAD a vrstviacu keramiku.

Starter kit 785 € Starter kit 590 €
Dentin 20g 28,70 € Dentin 2,5g 17,10 €
Dentin 100g 125,30 € Opaqer 2ml 20,20 €
Deep Dentin 33,10 € Incisal 2,5g 17,10€
Powder opaqer 18g 30,10 €
Powder opaqer 80g 108 €

IPS Style Ceram Starter Kit A-D (679925)
Patentovaný materiál, ktorý ponúka efektivitu, jednoduchú
manipuláciu a prirodzený vzhľad. Je to prvý materiál v histórii SR Nexco Starter Kit (640399)
dentálnej keramiky, ktorý obsahuje oxyapatitové kryštáliky. Svetlom tuhnúca živica pre estetické fazetovanie kovových náhrad,
Tieto kryštáliky odrážajú veľké množstvo svetla, čo dáva keramike zhotovenie onlay a inlay, bezkovových koruniek.
prirodzený vzhľad. Možnosť spracovania v akomkoľvek Light prístroji.
Spotrebný materiál - Ivoclar Vivadent
0,5l 23 € Dentin 10g 49 €
1l 32 € Incisal 10g 49 €
Opaqer 5g 16,60 €

Separating Fluid
Excelentné separačné vlastnosti a optimálna izolácia všetkých
materiálov Ivoclar Vivadent určených na výrobu báz pre snímateľné SR Chromasit
náhrady. Zaisťuje hladký povrch. Tlakom a teplom tuhnúci fazetovací materiál s mikro plnivom.

Complete 60 €
Basic 42 €
Bleach 20 €

A - D farebný kľúč Basic
Kľúč na výber farieb kovokeramiky a živice podľa vita škály. Basic alebo komplet so 4 bleach odtieňmi.

25 €

Chromaskopový kľúč
Kľúč na výber farieb kovokeramiky a živice podľa chromaskop škály.
Prístroje - Renfert
880 € 850 €

Basic Classic Basic Eco
Kompaktný pieskovač v základnej verzii s dvoma zásobníkmi Pieskovač s možnosťou jedného alebo dvoch tankov poskytu-
(50/250, 250/250 mikrónov). Precízne pieskovanie vďaka špeciál- je vysokú precíznosť a zaberá minimálny priestor vďaka svojim
nej technológii výrenia vzduchu v komore. Možnosť rozšíriť o dva rozmerom. Vybavený veľkým priehľadným sklom s inovatívnym LED
tanky. Objem komory je 14 litrov. osvetlením. 50/250 mikrónov.

1100 € 510 €

Basic Master
Vybavený dvomi veľkokapacitnými komorami (z ktorých každá Basic Mobil
má objem 20 litrov) a ventilačnými slotmi, zabezpečuje precízne Mobilný pieskovač, ktorý vyžaduje iba pripojenie na stlačený
pieskovanie bez obmedzenia. Je určený pre laboratória s veľkým vzduch. Individuálny pieskovací tlak 1-6 barov, viditeľný vďaka
pracovným zaťažením. manometru. Dve verzie tanku: 25-70 alebo 70-250 mikrónov.

1570 € 1150 €

Basic Quattro IS Basic Quattro
Profesionálny pieskovač s možnosťou dvoch až štyroch tankov. Prémiový pieskovač s možnosťou dvoch až štyroch tankov.
Kontrolované a presné pieskovovanie najjemnejších detailov vďaka Veľkosť komory 20 litrov. Veľmi jednoduchá a rýchla výmena
integrovanej technológie “rýchlého zastavenia”. Presné nastavenie tankov. Farebný kódovací systém robí prácu s pieskovačom veľmi
tlaku a kontrola aktuálneho tlaku v každom tanku. prehľadnou.

1450 € 2740 €

Vario Basic Vario Jet
Kompaktný pieskovač s recyklačnou tryskou. Môže byť vybavený Ideálny recyklačný pieskovač pre ekonomickú prácu. Tryska môže
až štyrmi tankami. Vynikajúci prehľad počas práce vďaka LED byť nastavená v troch rôznych vzdialenostiach od pieskovacieho
technológii. Predné sklo je zosilnené pre ešte väčšiu výdrž. O 50% koša. V priemere jedna konštrukcia je automaticky opieskovaná za
menšia spotreba vďaka inteligentnému odsávaciemu systému. 10 minút. Prístroj je vybavený inteligentným odsávacím systémom.
Prístroje - Renfert
440 € Twister 1030 €
Twister Venturi
820 €
Twister Evolution
1220 €

Power Pillo Twister & Twister Venturi & Twister Evolution
Pneumatické dláto pomocou ktorého jemne, rýchlo a ľahko Optimalizovaná technológia miešania vákua produkuje homogénne
dekyvetujete každú prácu. výsledky. Viac ako 100 programov. Twister a Twister Evolution
Bezúdržbový prístroj vďaka bezolejovému mechanizmu. generuje vákum vďaka pumpe. Twister Venturi generuje vákum
Na výber zo štyroch rôznych koncoviek. Minimálny prenos vibrácii. pomocou stlačeného vzduchu.

650 € 1080 €

MT3 MTplus
Mokrý orezávač vybavený silným motorom. Rýchle nastavenie Mokrý alebo suchý orezávač, ktorý obrúsi aj najtvrdšiu sádru vďaka
sklonu stolíka pre prehľadné orezávanie. Rovnomerné silnému motoru. Znížená hlučnosť prístroja, telo odolné proti
rozmiestnenie trysiek vody bráni zaneseniu disku. poškriabaniu, vyrobené z polyuretánu. Motor a vodu zastaví
100 sklon prístroja poskytuje optimálny pohľad na orezávanú prácu. bezpečnostný vypínač v prípade otvorenia dverí.

760 € 900 €

Top Spin
Millo pro Pinovací prístroj poskytujúci precíznosť, spoľahlivosť a trvácnosť.
Fréza modelov zubných oblúkov vytvára jemný a rovnomerný Presnosť frézovania ≤ 0.01mm. Silný motor bez straty výkonu počas
kónický povrch. Kompaktné rozmery šetria priestor. Jednoduchá frézovania, 8000 otáčok/min. Unikátne ložiská eliminujú aj
výmena frézovacieho nástroja. najmenšie vibrácie. Laserové navádzanie.

460 € Waxelectric I
250 €
Waxelectric II
350 €

Vibrax
Vibračný stolík s dvomi vlnovými dĺžkami a so štyrmi úrovňami Waxelectric I & Waxelectric II
intenzity, ktoré zabezpečujú výsledky bez bubliniek. Dlhá životnosť Termonože s presným nastavením stupňa teploty. Integrované
prístroja kvôli bezúdržbovému vibračnému magnetu. Extrémna držiaky zabezpečujú ľahkú výmenu koncoviek. Digitálne nastavenie
tichosť a stabilita robí prácu s prístrojom veľmi pohodlnou. teploty. Waxelctric II má možnosť práce s dvoma nožmi naraz.
Prístroje - Renfert
Waxelectric Light I
180 €
270 €
Waxelectric Light II
230 €

Waxelectric Light I & Waxelectric Light II Waxprofi
Termonôž s ľahkým nastavením teploty pomocou potenciometra. Tavička vosku, ktorá šetrí 50% času vďaka predhrievacej funkcii.
Kompaktný a ergonomický dizajn. Individuálne nastavenie konzistencie vosku - od krémovej
Waxelctric light II má možnosť práce s dvoma nožmi naraz. po tekutú. Teplotná škála 40 0C - 110 0C. Až 120 ml objem.

Hotty 150 € 210 €
Hotty LED 160 €

Hotty & Hotty LED
Tavička vosku pre rýchlu výrobu voskových čiapočiek v rovno- Safety burner
mernej hrúbke. Variabilné nastavenie teploty od 60 0C do 110 0C. Horák pre použitie zemného plynu alebo propan butanu. Vysoký
Ergonomicky tvarované telo prístroja poskytuje výbornú oporu pre stupeň bezpečnosti vďaka automatickému odpojeniu plynu, keď
prsty. Vrchný kryt zabezpečí ochranu pred prachom a nečistotami. plameň náhodne zhasne.

Compact
990 €
120 €
CompactCAM
1050 €

Silent Compact & Silent CompactCAM
Silent Compact je odsávanie pre jedno pracovné miesto. Nie je Bijou 90
nutná výmena sáčku s prachom, pretože tehnológia jemného filtru Dve trubice poskytujú výber intenzity plameňa. Veľká základňa
funguje bez sáčku a s mechanickým čistením filtru. poskytuje stabilitu. Možnosť nakloniť horák o 30 0C. Výber kahana:
Silent CompactCAM je odsávanie pre dentálne CAM prístroje. zemný plyn alebo propan butan.

1990 € 600 €

Magma Easyclean
Predhrievacia pec so štvorstranným ohrevom zabezpečujúcim rov- Ultrazvuková čistička s výbornými výsledkami dosiahnutými
nomerné ohrievanie v celej komore. Rýchly nárast teploty: optimálne koordinovaným vysokovýkonným ultrazvukovým
900 0C za 60 minút. Možnosť uloženia 99 programov + 1 program meničom (37 kHz). Funkcia odplynenia čistiacej tekutiny.
pre rýchle zatmelovanie. Nastaviteľný ohrev, 5 0C nárast teploty. Rozsah od 30°C do 80°C.
Prístroje - Yeti
160 € 370 €

Duo Waxer NT
Prvý digitálne ovládaný termonôž s dvojriadkovým digitálnym
Easy Waxer displejom. Presná kontrola teploty 50°C - 225°C. Displej zobrazuje
Termonôž s vynikajúcim pomerom výkon / cena. Široký rozsah nastavenú teplotu pre obidva nožíky. Automatické zapamätanie si
teploty až do 190 °C. Kábel odolný prepáleniu. posledných nastavených parametrov. Kábel odolný prepáleniu.

270 € 370 €

Pro Waxer IQ Waxer NT Light
Termonôž s analógovou technológiou za výbornú cenu. Veľmi Termonôž s dotykovou kontrolou teploty. Koncovka sa zohreje
efektívne nastavenie teploty: 50°C - 225°C. Veľký displej zobrazujúci alebo vychladne v priebehu pár sekúnd. Rúčka je extrémne ľahká
nastavenú teplotu. Rúčka je extrémne ľahká a tepelne rezistentná, a má priemer iba 11mm, je tepelne rezistentná ako aj kábel. Ten je
taktiež kábel od rúčky je flexibilný a odolný prepáleniu. navyše veľmi flexibilný. Teplotné rozmedzie: 50°C - 230°C.

125 € 300 €

Dippy Easy Dippy NT Digital
Malá tavička vosku za vynikajúcu cenu. Analógová technológia. Prvá procesorom riadená tavička vosku s dvojriadkovým displejom.
Rozsah teploty: 65 0C - 105 0C. Ľahko sa odstraňujú zvyšky vosku, Zobrazuje naraz nastavenú a aktuálnu teplotu. Precízna kontrola
rýchle vytvorenie voskovej čiapočky. teploty: 55 0C - 105 0C.

230 € Preci NT Shuttle II
240 €
Preci NT Shuttle IV
290 €

Preci NT Shuttle II / IV
UVA prístroj na polymerizáciu svetlom tuhnúceho materiálu
Dippy Pro Digital a syntetického materiálu. Optický a akustický signál pri ukončení
Tavička vosku s kontrolou teploty 65 0C - 105 0C. Presnosť teploty ± polymerizácie. Preci NT Shuttle II disponuje dvomi svetelnými
0,10 °C. Zvýšená ventilácia cez ventilačné škáry. trubicami a Preci NT Shuttle IV má štyri svetelné trubice.
Spotrebný materiál - Yeti
od 16 € 24 € 10 €

Finale Hardener
Die Spacer Vyrovnávač nerovností na Vytvrdzovač sádrových pahýlov.
Dištančné laky rôznych farieb s rozlišnými dištančnými hrúbkami sádrovom pahýle. Nezanecháva žiadnu dištančnú
od 0,5 - 13 μ. Balenie 20ml. Balenie 20ml. hrúbku.

Ceruzka 10 € 16 € 32 €
Náplň 11 €

Fóliový vosk IQ Sticks
Rastrovaný vosk, rôzne hrúbky. Tvrdé voskové tyčinky na
Sakura ceruzka Hrúbky: 0,30 mm; 0,35 mm; štiftovanie voskového modelu.
Ceruzka určená na zvýraznenie okrajov schodíka. Nezafarbuje vosk, 0,40mm; 0,45 mm; Hrúbky: 2,5mm; 3mm; 3,5mm;
je bez grafitu. 0,50mm; 0,60 mm. 4mm.

18 € 14 € 14 €

Voskové predtvary Deton Duron
Voskové predtvary premolárové, molárové, bonyhardové. Voskový drôt stredne tvrdý. Voskový drôt tvrdý.
Jedno balenie obsahuje 10 plátkov = 200 spôn Balenie 250g. Balenie 250g.
Hrúbky: 2,5mm; 3mm; 3,5mm; Hrúbky: 2mm; 2,5mm; 3mm;
4mm; 5mm. 3,5mm; 4mm; 5mm.

490g 17 € 32 €
1850g 60 €

Bite registration wax Bite registration wax podkova
Voskové, záhryzové valy v 3 rôznych tvrdostiach. Predtvarované, voskové, záhryzové valy v 3 rôznych tvrdostiach.
žltá - mäkká (citrónová príchuť) žltá - mäkká (citrónová príchuť) 96ks.
zelená - stredne tvrdá (jablková príchuť) zelená - stredne tvrdá (jablková príchuť) 96ks.
červená - tvrdá (jahodová príchuť) červená - tvrdá (jahodová príchuť) 96ks.
Spotrebný materiál - Yeti
30 € 16 € set 6x10 plátov
25 plátkov
60 €
40 €

Duo Dip
Elasto-Dip Vosk do tavičky vosku. Presné a
Veľmi elastický vosk do tavičky vosku. Pridaná živica pre zvýšenie jednoduché dávkovanie. Voskové predtvary na
elasticity. Vypáli sa bez zvyškov. Rôzne farby. Balenie 150g. Ľahko zateká. Balenie 80g. kovokeramiku

14 € 15 €

IQ compact
Špeciálny modelovací vosk s vysokou tvrdosťou vhodný na všetky
aplikácie. Nie je krehký. Teplota tavenia pri 62 °C. Ideálny vosk na
letné obdobie. Presná reprodukcia okluzálnych plôch. Ľahko vyrezá- Thowax vosk
vateľný. Balenie 45g. Dve opacity. Rôzne farby. Modelovacie vosky rôznych farieb. Balenie 70g.

55 € 500g 11 €
2500g 39 €

Bite registration wax Spezial
Veľmi tvrdý vosk na registráciu zhryzu. Veľmi stabilný aj pri Letný a zimný vosk strednej tvrdosti. Rozmer platne: 175x80 mm
vysokých teplotách. Príjemná pomarančová príchuť. Hrúbka: 1,5 alebo 1,25 mm
Hrúbka 2mm. Balenie 75ks. Balenie 500 alebo 2500g.

49 € 13 € 18 €

Surface marker set Kontaktný spray Wax retention pearls
Prášok zlatej farby na zvýraznenie povrchovej štruktúry modelo- Farebný sprej na zvýraznenie Retenčné perly na vosk s dobrou
vaného zuba. Ľahko sa odstraňuje. kontaktných bodov. Balenie 75ml. adhéziou na podklad. Horia bez
Set obsahuje prášok, tekutinu a štetec na nanášanie. Farby: zelená, modrá, červená zvyškov. Balenie 15g.
Veľkosť: 0,2 alebo 0,4mm
Prístroje - Reddish Stone
2100 € 660 €

TG line
Orezávač sádrových modelov s elektromagnetickým ventilom
ovládania vody. Výkon 600 W, otáčky 1400 ot./min.

620 €

Warmy 7N
Predhrievacia pec, ktorej komora má nezávislé ohrievacie platne
pre zníženie nákladov na údržbu. Rozmery komory 12x19x10 cm.

510 €

M2 line
Dvojrýchlostná leštička s dvomi upínacími trnmi. OL 463
Otáčky 1400/2800 ot./min. Hydraulický lis pre 3 kyvety s maximálnym tlakom 200 barov.

8500 € 7760 €

Millenium S Smallcast S N
Indukčný odlievací aparát vhodný pre všetky typy zliatin. Maximál- Indukčný odlievací aparát vhodný pre všetky typy zliatin. Určený
na teplota 2000 0C. Uzavretý systém chladiacej kvapaliny, netreba pre laboratória s nedostatkom priestoru. Napojenie na externý
napájať na externý zdroj vody. zdroj vody.
Prístroje - Zhermack
270 € 820 €

Vibrator A12 SQM 25 N
Vibrátor s plynulou reguláciou vibrácií. Orezávač modelov za mokra. Systém oplachu orezávacieho kotúča
Gumenná doska sa ľahko odníma pre jednoduché čistenie. vodou. Regulátor prúdu vody. Nízka hlučnosť.

1320 € 314 €

Elite Mix Cyclope
Elektrická vákuová miešačka na sádru a zatmeľovacie hmoty. Prístroj na báze elektromagnetickej indukcie pre automatické
Bezolejová vákuová pumpa zaručuje, že je potrebná len minimálna nahrievanie modelačných inštrumentov. Foto-senzor automaticky
údržba. Disponuje 10 programami miešania. Možnosť montáže spúšťa nahrievanie pri vložení inštrumentu.
priamo na stenu, prípadne doobjednať stojan za príplatok.

930 € DE1 1000 €
DE2 1150 €
DE3 1250 €

VAP 6 Pec DE
Parná čistička od renomovaného výrobcu s tlakom 6 bar, objemom Kvalitná vypalovacia pec s možnosťou programovania. Na výber z
až 4 litre a príkonom 1700W. Manuálne plnenie destilovanou troch veľkostí komory: 25x32x43cm , 36x37x48cm, 36x47x48cm
vodou. Nerezový zásobník. Dvojitý bezpečnostný systém.

Quasar
Infračervený zvárací aparát na zváranie vzácnych kovov a
základných zliatin pri vysokých teplotách bez použitia priameho
plameňa. Vytvára teplo prostredníctvom infračerveného žiarenia,
vďaka čomu sa dajú dosiahnuť teploty až 1350 °C. Prepracovaný
systém odsávania výparov a plynov vyprodukovaných počas
pájkovania. Pomocou ovládacieho joysticku je možné ovládať
rotáciu základnej platne vo vnútri prístroja pri samotnom zváraní.
Vďaka tomuto prístroju je možné skrátiť proces pájkovania až 8
násobne oproti klasickým metódam pájkovania.
Približná pracovná doba je 6 min.
vyžiadajte si cenovú ponuku
u nášho obchodného zástupcu
Prístroje - Ugin
7760 €
Ducatron Quattro
Indukčný, odstredivý liaci prístroj pre vysoko presné odlievanie
všetkých zliatin. Odlievanie prebieha pod vákuom a kov je vstreko-
vaný pod tlakom. Vďaka patentovanému liacemu kelímku je možné
sledovať proces odlievania okienkom. Prístroj má vstavaný chladiaci
okruh a vákuovú pumpu. Maximálna odlievacia teplota 1600 °C,
maximálna hmotnosť kovu je 60g, rozmery liacieho krúžku mini
(30x55mm), maxi (100x70mm)

770 € 25 1999 €
50 2120 €
Hydraupress
Hydraulický lis s kapacitou až 100 2650 €
na tri kyvety.
Maximálna kompresia: 7000 Rôzne veľkosti komory
kg/daN
Rozmery prístroja: 470x215x- Programix pec
190mm Vypaľovacia pec pre všetky typy odliatkov. Zredukovaná spotreba
Hmotnosť: 23kg energie. Prehľadný programovací panel. Nerezové dvere pece.
Keramická mufla, maximálna teplota 1150 °C. Programovateľný čas
oneskoreného štartu od 0 do 100h. Počet liacich krúžkov od 4 do 6.

890 € 1270 €

UGISAB DUOSAND
Obehový pieskovač s nožným spínačom. Neónové osvetlenie, Mikro-pieskovač s dvoma nádržami na piesok od 25 do 250u,
ochranná fólia na sklené okienko, prípojka na odsávanie. prípadne na pieskovacie perly. Neónové osvetlenie, nožný spínač,
Tlak od 3 do 6 bar, hmotnosť 9,2kg. prípojka na odsávanie. Maximálny tlak 7 bar.

NOVINKA
750 €
Integral 2
Elektrolytická leštička druhej generácie v novom
dizajne. Zredukovaný čas leštenia (5-15min).
Nerezová anóda aj katóda. Vyberateľná nádržka,
plastový kryt (žiadna korózia). Maximálny prúd 10A,
kapacita 2L, rozmery prístroja: 175x330x215mm,
hmotnosť: 6kg
SHERA DIGITAL
SHERAprint 3D

Nová generácia 3D tlačiarní od renomovanej firmy SHERA
- na výber z 3 veľkostí - Sheraprint 20, Sheraprint 30 a Sheraprint 40
- až 11 rôznych materiálov s certifikáciou 2A - materiál do úst pacienta
- RFID systém identifikácie materiálu - pomocou skenovania čiarového kódu
- integrovaný prehľadný 7´´display
- pri Sheraprint 30 a 40 integrovaný veľký 10´´ dotykový LCD monitor
- LAN a WLAN
- pracuje s STL formátom
- automatická kalibrácia pre konštantnú presnosť
- nízka materiálová náročnosť - rýchla návratnosť investície
Spotrebný materiál - Shera
21 € 18 €

Shera Alpin Shera Alabaster
Tvrdá sádra 3. triedy pre všetky protetické práce. Skrátený čas spra- Alabastrová sádra 2. triedy pre precíznu reprodukciu každého
covania. Hladký a homogénny povrch. Balenie 20kg. detailu voskového modelu. Balenie 20kg. Biela farba.
Farby: modrá, biela, žltá

21 € 40 €

Shera Aqua Shera Arti
Sádra 4. triedy s krémovou konzistenciou vo vynikajúcom pomere Artikulačná sádra s vysokým adhezívnym efektom. Veľmi nízka
cena/kvalita. Zredukovaný čas spracovania. Balenie 5kg. expanzia. Balenie 20kg. Biela farba.
Farby: biela, ružová, zlato-hnedá

27 € 88 €

Shera KFO-gips Shera Hard-Rock
Veľmi tvrdá ortodontická sádra s hustou homogénnou Skenovateľná sádra 4. triedy s vysokou tvrdosťou, tixotropnou
konzistenciou. Veľmi ľahko sa leptá. Balenie 20kg. Biela farba. kvalitou a vynikajúcou zatekavosťou. Balenie 18kg.
Farby: zlato-hnedá, zlato-žltá, zelená, svetlo-zelená, svetlo-žltá.

5kg 24 € 48 €
10kg 78 €

Shera Favorit Shera Sockel Flussig
Sádra 4. triedy obohatená o živicu s výnimočnou tvrdosťou vhodná Soklovacia sádra pre tvorbu modelov. Nízka expanzia, presné
na presné modely so špeciálnymi podbiehavými miestami. okraje a hustá konzistencia. Vynikajúca zatekavosť. Balenie 20kg.
Balenie 5 alebo 20kg. Farby: biela, tyrkysová, modrá, terra, tmavo žltá, svetlo-zelená
Farby: zlato-hnedá, slonová kosť
Spotrebný materiál - Shera
5kg 23 € 22 €
10kg 54 €

Shera Premium Shera Maximum 2000
Sádra 4. triedy s vynikajúcim pomerom cena/kvalita. Zredukovaný Skenovateľná sádra 4. triedy s výnimočnou tvrdosťou a
čas spracovania. Balenie 5 alebo 20kg. jednoduchým spracovaním. Vysoká tixotropná kvalita.
Farby: slonová kosť, sivá, marhuľa, žltá, zlato-hnedá, svetlo-zelená, Balenie 18 kg; 4,5kg.
biela. Farby: sivá, biela, zlato-hnedá, svetlo-žltá, tmavo-žltá.

50 € 56 €

Shera Magic Green SheraFina Rapid
Špeciálna, rýchla zátmelovacia hmota pre náhradné kovy. Veľmi Obľúbená zatmelovacia hmota na výrobu koruniek a mostíkov.
jednoduché pieskovanie. Balenie 4,5kg (25x180g). Vhodná pre odlievanie veľmi hladkých povrchov. Vhodná na šokové
Indikácia času - farebná zmena ale aj postupné nahrievanie.
Balenie 6kg.

70 € 1l 16 €
5l 60 €

Shera Cast Shera Expansion Liquid
Robustná zatmelovacia hmota pre skeletové náhrady s vynikajúcimi Špeciálna expanzná tekutina pre všetky SHERA zatmelovacie hmoty.
vlastnosťami. Viaže oxidy, vhodná pre veľmi jemné povrchy, pre Môže sa miešať s destilovanou vodou na základe odporúčaní pre
silikónovú a gélovú duplikáciu. Balenie 20kg. zatmelovaciu hmotu, s ktorou sa kombinuje. Balenie 1 alebo 5l.

1+1 65 € 83 €
5+5 323 €

Shera Duosil H Shera Duosil S
Silikónový duplikačný materiál s tvrdosťou A17. Bledomodrá farba. Silikónový duplikačný materiál s tvrdosťou A9. Bledomodrá farba.
Veľmi jemný a elastický materiál s časom tuhnutia 20 minút. Veľmi jemný a elastický materiál s časom tuhnutia 20 minút.
Balenie 1+1kg, alebo 5+5kg. Balenie 2x1kg.
Spotrebný materiál - Shera
1+1 65 € 68 €
5+5 323 €

Shera Duosil D Shera Gel
Silikónový materiál na duplikovanie. Tvrdosť A22. Tyrkysová farba. Duplikačný gél pre techniku odlievania protézovej živice. Vhodný
Balenie 1+1kg, alebo 5+5kg. pre chróm-kobaltové práce a protézy. Červená farba. Balenie 6kg.

53 € 60 €

Shera Duble Shera Duplica
Duplikačný materiál pre chróm-kobaltové práce. Vynikajúci pomer Silikón s tvrdosťou A85. Ideálny pre registráciu zhryzu a pri
cena/kvalita. Zelená farba. Balenie 6kg. dentálnych rekonštrukciách. Veľmi presné odtlačky.
Balenie 2x1,5kg.

81 € 75 €

Shera Form Shera Hydrokol
Duplikačný gél pre chróm-kobaltové práce. Excelentná elasticita. Špeciálny duplikačný gél pre sádrové modely. Rýchly a ekonomický
Biela farba. Balenie 6kg. materiál bielej farby. Balenie 6kg.

44 € 1,8kg 19 €
10kg 69 €

Shera Gingival Shera Exact 85
Silikón pre prirodzený vzhľad. Pre priamu aj nepriamu aplikáciu. Silikónová odtlačková hmota s tvrdosťou A85. Jemná a nelepivá
Balenie obsahuje 2x50ml kartušu, 12 zmiešavacích hrotov a Shera konzistencia. Ľahko sa mieša s aktivátorom.
Separat. Balenie 1,8kg alebo 10kg.
Spotrebný materiál - Shera
30 € 16 €

Shera Master Shera Finish
Tekutina na uvolňovanie pnutia povrchu materiálov ako silikón, Spray určený na finalizáciu zubných náhrad. Dodá prirodzený lesk a
polyéter a vosk. Zabraňuje tvorbe bublín okolo vosku. Bez obsahu zanecháva príjemnú chuť. Slúži aj ako čistiaci prostriedok pre akry-
alkoholu, formaldehydu a rozpúšťadiel. Neutrálna vôňa. Balenie 1l. lové náhrady. Znižuje monomér v protetických prácach.
Balenie 75ml.

12 € 9€

Shera Contact spray Shera Pastenharter
Okluzálny spray. Vytvára homogénnu mikrovrstvu, ktorá presne Univerzálny katalyzátor pre silikónové odtlačkové hmoty. Balenie
označí kontaktné body. Ľahko zmývateľný a odstrániteľný parnou plastická 40ml tuba.
čističkou. Balenie 75ml.
Farby: zelená, červená

34 € 14 €

Shera Sepal-U SheraTec
Separačný agent na báze vosku v spreji. Separuje sádru od sádry, Separátor na báze alginátu. Separuje sádru od akrylu.
prípadne polyéterové odtlačky a modelovaciu živicu. Balenie 500ml.
Balenie 500ml.

13 € 19 €

Shera Stumpflack Shera Isolex
Dištančný lak v rôznych hrúbkach. Balenie 16ml. Izolačná hmota medzi sádru a vosk, prípadne kov a vosk. Veľmi
Farby: číra (3um) , červená (8um), modrá (10um), strieborná (13um) homogénna izolačná vrstva. Jednoduchá aplikácia.
Balenie 20ml nádoba. Dostupné aj ako náhradná tekutina.
Spotrebný materiál - Shera
282 € 165 €

Shera Dent Shera Alloy-NI
Vysokokvalitný chróm-kobalt kov na napalovanie keramiky vhodný Kvalitná a ekonomicky výhodná, ľahko spracovateľná
pre zváranie laserom. chróm-niklová zlatina pre napalovanie keramiky. WAK 14.1x10-6K-1
Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g. Tvrdosť 180 (HV 10). Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g.

165 € 208 €

Sheralit-elastic Shera Alloy-NP
Kov určený na kontinuálne odlievanie, ideálne pre snímateľné, Kvalitná a ekonomicky výhodná, ľahko spracovateľná chróm-kobal-
celoskeletové, parciálne náhrady. Zvárateľné laserom. tová zlatina pre napalovanie keramiky. WAK 14x10-6K-1.
Výnimočná elasticita. Tvrdosť 280 (HV 10). Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g.
Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g.

153 € 72 €

Sheralit-cylindra Shera Aluminiumoxid
Univerzálny kov pre kontinuálne odlievanie skeletových náhrad s 99,7% aluminium oxide bielej farby. Rôzne zrnitosti vhodné na
vynikajúcim pomerom cena/kvalita. Vhodný aj na zváranie laserom. chrómové odliatky, vzácne aj nevzácne kovy a keramiku.
Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g. Balenie 25kg. Zrnitosti: 50, 110, 150, 250 um

19 € 57 €

Sherabio-muffelvlies Shera Dialux
Expanzná páska, ktorá bráni mufle pred abraziou. Extra tenká a Diamantová leštiaca pasta pre keramické, živicové a zirkónové pro-
jemná. Balenie 50x1mm. tetické práce. Po vyleštení zabezpečí excelentný lesk.
Balenie 20g.
Spotrebný materiál - Ceka Preci-line
70 € 13 € 65 €

Ceka Bond
3C-Bond Adhezívum, ktoré zamädzuje
Prvá väzobná vrstva na vyrovnanie pnutia medzi kovovou konštruk- svojvoľnému uvoľneniu závi-
ciou a keramikou. tových patríc. 5ml.

27 € 95 €

Preci Sep Preci Sagix Intro kit P (1301) Ceka Site
Latexový separátor a sepa- Balenie obsahuje 4 patrice, 12 matríc (4x nízke, 4x stredné, 4x Anaeróbne lepidlo, používa sa
račný lak pre zásuvné spoje, vysoké trenie), 4 dublovacie matrice, 1 univerzálny zavádzač, 1 na nalepenie kovových matríc
ľahko odstrániteľný. 15ml. univerzálny paralelizačný mandrel. do kovového lôžka.

Ø 1,7 20 € Ø 1,7 20 € Ø 1,7 22 €
Ø 2,2 21 € Ø 2,2 21 € Ø 2,2 23 €

Preci Sagix Matrica
Preci Sagix Dublovacia Matrica Veľkosť: Mini Ø 1,7 a Standard Ø 2,2 Preci Sagix Patrica P
Veľkosť: MINI Ø 1,7 Balenie: Normálne, nízke alebo vysoké trenie= 6ks/bal; Plastová patrica pre privoskovanie
a STANDARD Ø 2,2. Balenie: 6ks Možnosť objednať aj mix matríc s rôznym trením 2+2+2 ks/bal. k telu mostíka.

34 € 19 € 38 €

Preci Vertix matrica Preci Horix Standard kit (1701)
Výška 5mm - Ø 3,3mm. Horizontálny zásuvný spoj.
Preci Vertix Standard kit (1801) Balenie: Normálne, nízke alebo vysoké Balenie: Plastová koľajnica 2ks;
Balenie obsahuje 6 patríc so zásuvnou paralelnou trenie = 6ks/bal. Žltá matrica 6ks; Pracovná matrica
mandrelou, 6 žltých matríc, 1 nástroj na zavádzanie. Mix matríc s rôznym trením 2+2+2 ks. 6ks; Nástroj na zavádzanie 1.
Spotrebný materiál - LEONE
1,60 € 1,60 € 1,60 €

Štandardná skrutka pre horné platne Stredná skrutka pre horné platne Univerzálna skrutka pre dolné platne
Posuv na jedno otočenie: 0,8 mm Posuv na jedno otočenie: 0,8 mm Posuv na jedno otočenie: 0,7 mm
Max. posuv: 7mm. obj.č. A0805-95 Max. posuv: 7mm. obj.č. A0803-95 Max. posuv: 6mm. obj.č. A0800-95
Max. posuv: 9mm. obj.č. A0805-96 Max. posuv: 9mm. obj.č. A0803-96 Max. posuv: 8mm. obj.č. A0800-96

3,20 € 2,50 €

Super mikro skrutka pre dolné platne Mikro sekcionálna skrutka pre dolné platne
Posuv na jedno otočenie: 0,7 mm Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Max. posuv: 6mm. obj.č. A0890-95 Max. posuv: 4mm. obj.č. A0801-95

2,50 € 2,50 € 3,20 €

Mikro sekcionálna skrutka s rovným
U-tvarovaným vodiacim čapom Mikro sekcionálna skrutka s ohnutým Mikro sekcionálna skrutka s ohnutým
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm U-tvarovaným vodiacim čapom U-tvarovaným vodiacim čapom
Krátka- Max. posuv: 4mm = A0801-96 Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm Posuv na jedno otočenie: 0,35 mm
Normálna- Max. posuv: 6mm. obj.č. A0801-98 Max. posuv: 4mm. obj.č. A0802-95 Krátka- Max. posuv: 3mm. obj.č. A0891-95
Normálna- Max. posuv: 4mm. obj.č. A0801-97 Max. posuv: 4mm. obj.č. A0802-96 Normálna- Max. posuv: 3mm. obj.č. A0891-96

13,60 € 1kg prášok. = 63 €
0,5l tekutina = 28 €
drôty 0,5 až 1,4mm:
10 - 50m = 11 € 263 €
250ml koncentrát = 18 € 500g = 37,40 €

Polymerizačná nádoba
Leocryl Potrebná pre polymerizáciu
Trojstranná skrutka (Bertone) Rôznofarebná vysokokvalitná všetkých druhov ortodontických
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm živica určená na sypaciu metódu Leowire živíc. Dodávaná vo veľkosti 4 l.
Max. posuv: 3mm. obj.č. A0930-14 pre zhotovenie ortodontických Nerezový pružnotvrdý drôt Prístroj je vybavený poistným
Max. posuv: 4mm. obj.č. A0930-16 aparátov. v priemeroch od 0,5 až po 1,4 mm. ventilom.
Spotrebný materiál - Dentaurum
Plv 71 € Plv 108 €
Liq 15 € Liq 16 €

Rema Exakt F Rema Dynamic S
Zatmelovacia hmota pre detailné odlievanie modelov. Vhodná na Rokmi overená zatmelovacia hmota pre skeletové náhrady, ktorá
skeletové náhrady. Neobsahuje sádru ani grafit. Veľmi jednoduché sa dá použiť konvenčnou predhrievacou metódou alebo šokovo.
a rýchle spracovanie, výborná konzistencia a vysoká precíznosť. Bezpečná, rýchla a univerzálna hmota. Balenie 40x500g.Tekutina 1l.
Balenie 50x400g. Tekutina 1l.

Plv 43 € 188 €
Liq 14 €
akcia do vypredania
zásob = Liquid grátis

Castorit Super C Remanium CSe
Perfektná, rokmi overená zatmelovacia hmota, ktorá neobsahuje NiCr kov pre výrobu koruniek a mostíkov. Jednoduchá práca vďaka
sádru ani grafit. Je vhodná pre CoCr, NiCr zliatiny na korunky a redukovanej povrchovej tvrdosti. Nie je nutné pomalé chladenie pri
mostíky. Balenie 40x150g. Tekutina 1l. vypalovaní keramiky. Biokompatibilný, bez obsahu berília, rýchlo a
ľahko sa taví. Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g.

175 € 165 €

Remanium 380 Remanium 800
Pružno-tvrdý kov pre všetky typy parciálnych náhrad. Redukovaná Výnimočne pružno-tvrdý kov pre čiastočné náhrady. Vďaka
povrchová tvrdosť. Jednoduché spracovanie a leštenie. výborným fyzikálnym vlastnostiam odoláva zlomeniu. Vysoká elas-
Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g. ticita. Po elektrolytickom leštení krásny briliantový povrch.
Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g.

170 € 174 €

Remanium G-weich Remanium 280
NiCr kov pre výrobu koruniek, mostíkov a kompozitných faziet. Kov s nízkou tvrdosťou, ktorý sa ľahko opracováva a leští.
Dobré odlievacie a tavné vlastnosti. Jednoduché leštenie. Vysoká Vysoká elasticita zabezpečuje odolnosť materiálu voči zlomeniu.
odolnosť proti korózii. Ideálne pre tavenie plameňom a indukciu. Elektrolytickým leštením sa dosahuje vysokého lesku.
Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g. Balenie 1000g. Minimálne množstvo 250g.
Wiedent zuby
Frontálne (6ks/1pásik) = 2,90 € Diatorické (8ks/1pásik) = 3,30 € 00
Frontálne 10 a viac pásikov = 2,50 € Diatorické 10 a viac pásikov = 2,90 €
Celá garnitúra (1x28) = 10,20 €
02 03 04 05

06 07 08 09

10 11 12 13

14 15 17 18

20 21 22 23

25 26 27 28

31 32 33 34

35 36 37 38

40 41 42 43

45 47 48 49

60 62 65

70 72 74

76 77 79

80
Koho môžete kontaktovať vo Vašom regióne?
Jaroslav Melna Ing. Danka Kmecová
Radomír Romančík 0911 473 503 0904 584 330
0918 112 199
CA NO
TS SL
Dušan Škultéty BJ
PB ZA DK
0903 437 472 LM PP
PO HE
TN MT SN
Róbert Trela RK VT Ing. Lenka Maliarová
0903 747 760 MY BB Komorovská
SE PD BR RV KE
ZH MI 0908 107 912
PN ZV
Alena Kročanová MA TO PE KA
0905 264 915 TT BS
LC
PK
GA NR LV
Erich Knapp Eva Vespremiová
Tibor Černák
BA 0905 443 124 0903 642 791
DS NZ Milan Števove
0908 627 050
0903 473 506
KN
Miroslav Kasana Radovan Neština
0903 473 505 0903 687 368

Centrála Sanus: SERVIS:
Široká 9, 94901 Nitra
Roman Pudelka
Tel.: 037 655 40 83
tel. 0911 279 380
Bezplatná linka: 0800 160 555
Email: sanus@sanusdental.sk Tibor Tóth
tel. 0904 033 033
Pobočka Liptovský Mikuláš:
Školská 1138/3 Email:
Tel.: 044 5514 063 servis@sanusdental.sk
Email: sanuslm@sanusdental.sk

Pobočka Bratislava:
Koprivnická 9/A
Tel.: 02 6428 2093
Email: sanusba@sanusdental.sk
Na všetky prístroje poskytujeme záručný aj pozáručný servis vlastnými servisnými technikmi.
Vyhradzujeme si právo na úpravu cien. Ceny sú vrátane DPH.
Použité obrázky môžu byť ilustračné. Katalóg neprešiel jazykovou úpravou.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.