STOMATOLOGICKÝ KATALÓG

2017

Viac ako 20 rokov spolu

Nitra, Liptovský Mikuláš, Bratislava 0800 160 555
0911 066 034

sanus@sanusdental.sk www.sanusdental.sk
info@sanusdental.sk www.zubarskepotreby.sk
Obsah
Kategória strana

Adhezíva 3
Anestetiká 4
CAD CAM 5
Chirurgia a implantológia 6-7
Dentálne stoličky 7-8
Dentálne súpravy 9 - 10
Dezinfekčný program 11 - 12
Dokončovanie a leštenie 13
Doplnky 14 - 16
Dostavbový materiál 17
Endodoncia 18 - 24
Hemostatiká 25
Inštrumenty 26 - 27
Jednorazový program 28 - 29
Leptacie gély 30
Matricový systém 31 - 32
Nábytok 33 - 34
Odtlačkové hmoty 35 - 39
Optika 40 - 41
Ortodoncia 42 - 43
Prístroje 44 - 50
Profylaxia 50 - 52
Provizórne materiály a fixačné cementy 53 - 54
Rebazačné materiály 55
Rotačný program 56 - 58
RTG 59 - 61
Rukavice 62
Výplňové materiály 63 - 66

3 kongresy ročne
Adhezíva
Vivapen system kit 2ml 84 € Vivapen 2ml 109 €
Fľaštička 5g 81 € Fľaštička 5g 80 €
Adhese Universal Excite F Vivapen
Univerzálne adhezívum pre Svetlom tuhnúce, fluoridy
použitie s etching gélom alebo uvolňujúce jednozložkové
ako samoleptacie adhezívum. adhezívum v praktickom pere, alebo
Po preparácii ošetruje dentín a 5g fľaštičke.
nevzniká senzibilita. Dostupné
v praktickom pere, alebo 5g
fľaštičke.

Set 160 € 50ks 95 €
Primer 3g 58 € 200ks 339 €
Adhesive 3g 58 €
Heliobond 6g 48 €
Heliobond 11g 70 €

Syntac set
Adhezívny systém obsahujúci
Primer 3g, Adhezívum 3g,
Heliobond 6g a príslušenstvo.
Možnosť objednať aj
samostatne jednotlivé položky
zo setu. Futurabond U SD
Duálne tuhnúce, samoleptacie univerzálne adhezívum v
pratických blistroch.

4+4ml 119 €
91 € 91 € 50ks 89 €
200ks 312 €

Futurabond DC
Duálne tuhnúce samoleptacie
adhezívum zosilnené
nano-plnidlami v praktických
blistroch alebo ako primer a
adhezívum vo fľaštičkách.
Futurabond M 5g Futurabond M+ 5g
Jednozložkové univerzálne Univerzálne adhezívum pre
samoleptacie adhezívum na použitie s etching gélom alebo
dentín aj sklovinu. ako samoleptacie adhezívum.

4+4ml 117 €
50ks 87 €
200ks 310 €

Futurabond NR
Samoleptacie adhezívum s
výbornou väzbou na dentín aj
sklovinu. Dostupné v praktických
blistroch, alebo ako primer a
adhezívum vo fľaštičkáh.
Latit flow Intro kit
gfffgggg

3
Anestetiká
23 € 23 € 23 € 10,50 €

Septanest Forte
Septanest Veľmi kvalitné anestetikum na Scanodnest Supracain 4%
Veľmi kvalitné anestetikum na báze artikaínu s vyšším obsahom Čisté a kvalitné anestetikum na Anestetikum na báze 4%
báze artikaínu s obsahom adre- adrenalínu pre dlhšie trvajúci báze 3% mepivakainu bez artikaínu v injekčnej forme.
nalínu. Balenie obsahuje 50ks. účinok. 50ks/bal obsahu adrenalínu. 50ks/bal 10ks/bal

29,50 € 29,50 € 29,50 € 7,50 €

Ubistesin 4% Ubistesin Forte 4% Mepivastesin 3%
Injekčné anestetikum na báze Anestetikum s dlhšie trvajúcim 3% roztok mepivakainu bez Lidocain Spray
4% artikaínu s obsahom účinkom vďaka vyššiemu obsa- obsahu adrenalínu. 50ks/bal Anestetický 10% roztok v spreji.
adrenalínu. 50ks/bal hu adrenalínu. 50ks/bal

171 € 52 € 34 €

Ultra Safety Plus
Jednorazové striekačky
na anestézu s
autoklávovateľnou
rúčkou.
Bal 100ks náhradných
Ergoject 2400 Anthogyr striekačka Latit flow Intro kit striekačiek + 1 rukoväť.
Aplikačná pištoľ na Aplikačná striekačka na gfffgggg
intraligamentálnu anestézu. anestetiká s možnosťou
Autoklávovateľná. aspirácie.

9,50 € 6€
Septoject ihly Sirio ihly
Sterilne balené ihly na Posilikónované ihly pre
intraligamentálnu anestéziu intraligamentálnu anestéziu
so silikónovou povrchovou v sterilnom balení.
úpravou. 100ks/bal 100ks/bal

Rozmery: Rozmery:
0,3x10; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x12; 0,3x16;0,3x21;
0,3x21; 0,3x25; 0,4x21; 0,3x25; 0,4x16;0,4x25
Latit flow Intro kit 0,4x24; 0,4x35
gfffgggg

4
CAD/CAM Počas roka ponúkame rôzne množstevné zľavy pri kúpe bločkov.
Prosím informujte sa u obchodného zástupcu SANUS.

IPS Empress CAD
IPS e.max CAD

IPS Empress CAD HT I8 65 €
IPS Empress CAD HT I10 65 €
IPS Empress CAD HT I12 65 €
IPS Empress CAD LT I10 65 €
IPS Empress CAD LT I12 65 €
IPS Empress CAD LT C14 65 €
IPS Empress CAD Multi I12 84 €
IPS Empress CAD Multi C14 84 €

IPS e.max CAD HT I12 117 €
IPS e.max CAD HT C14 117 €
IPS e.max CAD HT B40 212 €
IPS e.max CAD HT B40L 220 €
IPS e.max CAD LT I12 117 €
IPS e.max CAD LT C14 117 €
IPS e.max CAD LT B32 207 €
IPS e.max CAD MT C14 117 €

54
5
Chirurgia a implantológia Striekačka 69 €
15ks set 166 € Kužeľ 85 €
5ks set 65 € 6€ Granule 94 €

P
TO

Biodentine
Bioaktívna dentínová náhrada na
báze biosilikátovej technológie.
Set obsahuje prášok aj tekutinu.
Rýchle tuhnutie cca 15 minút.
Bal. = kapsle (plv) + liq.

Traumacel Pulvis R.T.R.
Sterilné vstrebateľné β-TCP materiál vhodný ako
hemostatikum v náhrada kosti po extrakcii.
práškovej forme. Bal 2g. Rôzne typy.

36 € 30 € 31 € 13,50 €

Hemocollagene Octocolagen Gelatamp Hypro-Sorb Z
Vysokokvalitné hemostatikum v Sterilne balený hemostatický Resorbovateľné tampóny na Hemostatikum v tvare klinu pre
kockách. 25ks/bal materiál vo forme kociek. ošetrenie rany po extrakcii s jednoduchú aplikáciu. Sterilne
40ks/bal obsahom koloidného striebra. balené. 10ks/bal
Bal50ks.

1050 € Vyžiadajte si cenovú ponuku Vyžiadajte si cenovú ponuku

IMPLANT CENTER 2
Kompletná implantologická
stanica s tromi rôznymi
módmi.

I-SURGE -implantologické
Anthogyr Implanteo operácie
MONT-BLANC 10400XLED Kompletný implantologický prístroj Piezotome -ultrazvuková
Implantologický kolienkový ná- od renomovaného výrobcu rotač- chirurgia kosti pred
sadec s LED svetlom určený na ných inštrumentov a implantátov. implantovaním
Dotykový displej pre lepšiu hygienu
implantológiu. Prevod 20:1 NEWTRON -pre všetky
+ kalibračný set krútiaceho momen- Automatická regulácia výkonu,
Maximálne otáčky motora tu. V cene prístroja je aj kolienkový
dentálne ultrazvukové
40 000 ot./min. Maximálny krúti- násadec s LED technológiou. Ex- zákroky multi-funkčný nožný spínač, široké
aci moment motora 6.5 N.cm trémny krútiaci moment 80 N.cm. spektrum koncoviek, moderný dizajn

1650 € Vyžiadajte si cenovú ponuku
PIEZOTOME CUBE
Vysoko výkonná, spoľahlivá a in-
tuitívna implantologická stanica
v novom, modernom dizajne.
Vďaka unikátnemu D.P.S.I.
systému zariadenie automaticky
prispôsobuje výkon, čím zvyšuje
komfort pacienta a zároveň
urýchľuje, zefektívňuje a uľah-
SERVOTOME čuje prácu chirurga.
Vysokofrekvenčný prúd/elektrokauter pre rezanie mäkkého Zariadenie obsahuje prednasta-
tkaniva/koaguláciu/gingivektómiu/a pod. vené programy podľa príslušnej
Elektróda pre pacienta vo forme náramku. Výkon 30W. časti ústnej dutiny.
V balení 10 rôznych elektród pre všetky operácie.

6
Chirurgické šitie Chirmax Implantáty Anthogyr Axiom
Všetky druhy resorbovateľných aj neresorbovateľných Široké portfólio implantátov od renomovaného
šicích materiálov vrátane ihiel a nití od renomovaného francúzskeho výrobcu Anthogyr. Katalóg produktov a cien
českého výrobcu. Katalóg produktov a cien si vyžiadajte u si vyžiadajte u svojho obchodného zástupcu.
svojho obchodného zástupcu.

Dentálne stoličky
257 € 288 € 376 € 396 €

Cline F Cline K Cline KL Cline F Dental

419 € 382 € 398 € 317 €

Dental KVO Formex Dela V F Dental PL-K

335 € 386 €
Možnosť vyhotovenia
stoličiek v rôznych
farebných
prevedeniach.
Vzorkovník farieb si
vyžiadajte u svojho
obchodného zástupcu.

Dental chkv ATA 2C

7
346 € 248 € 585 €

ADA 3D
Možnosť vyhotovenia v rôznych farbách dreva
alebo preglejky
Príplatok za morenie dreva = 10 € / sedák
Príplatok za morenie preglejky = 30 € / sedák Cline FLP
s nožným ovládaním

339 € 497 €

ATA 3D
Možnosť vyhotovenia v rôznych farbách dreva
alebo preglejky
Príplatok za morenie dreva = 10 € / sedák
Príplatok za morenie preglejky = 30 € / sedák Cline FP
RTG stolička s nožným ovládaním

426 € 1000 €

IVA 3 Plus

630 € 560 €
P
TO

Salli Expert
Salli Swingfit Salli Multiadjuster s nožným ovládaním

8
Dentálne súpravy

Fínske súpravy 25 rokov na trhu
LED svetlo s plynulo nastaviteľnou
intenzitou a farebnou škálou.
Na svetlo je namontované zrkadielko
pre pacienta.

Cena základného
modelu

od 15 600,-
Posuvné rameno s ovládacími
prvkami inštrumentov, kresla,
svetla a trojfunkčnej pištole.
Veľký stolík na modelačné
Ovládací panel pre asistenta s inštrumenty a iné materiály
trojfunkčnou pištoľou, veľkou
a malou odsávačkou a
tlačidlami pre ovládanie kresla

Nastaviteľná výsuvná opierka hlavy

Pľuvátková skrinka na
filtre odpadu, prívod vody do
pľuvátka a poháriku

Nastaviteľná opierka chrbta Výsuvná, nastaviteľná
opierka nôh

Otočná rukoväť a otočné
sedadlo súpravy bez
demontáže

Nožný bezdrôtový spínač
s ovládaním kresla a
inštrumentov

Ovládanie polohy kresla

54
Econom program
00 € 00 € 00 € 00 €
Pľuvátková skrinka
Obsahuje prívod vody pre čistenie
pľuvátka a dopĺňanie pohárika.
Nachádzajú sa v nej aj filtre odpadu.
Možnosť dokúpiť separátor amalgámu,
prípadne bojler na ohrev vody pre väčší
komfort pacienta.

Autoklávovateľný silikónový kryt
ovládacích panelov pre maximálnu
hygienu pracovného prostredia.

Možnosť zvoliť si typ aj poradie
inštrumentov. Trojfunkčná pištoľ súčasťou
základného modelu.
Maximum 4 inštrumenty + trojfunkčná pištoľ.

V ponuke aj multimediálne rameno s
displajom.

PRESNÚ CENOVÚ KALKULÁCIU SI
VYŽIADAJTE U SVOJHO OBCHODNÉHO
ZÁSTUPCU

54
Dezinfekčný program
58 € 61 € 36 € 54 €

Orotol Plus
ID 212 / ID 212 forte ID 213 ID 220 Dezinfekčný prípravok pre všet-
Dezinfekčný koncentrát na Dezinfekčný koncentrát na Dezinfekcia na všetky rotačné ky typy odsávacích zariadení a
inštrumenty. Riedi sa vodou. inštrumenty. Zarobený roztok je inštrumenty. 2,5l roztok. pľuvátok. Riedi sa vodou.
2,5l koncentrátu = 125 l roztoku použiteľný 14 dní. Bal 2,5l. 2,5 l koncentrátu = 125l roztoku

500ml 8€ 500ml 8€ 500ml 10 € 1l fľaša 26 €
5l kanister 38 € 5l kanister 38 € 5l kanister 42 € 5l kanister 71 €

Dentalrapid AF Dentalrapid SD liquid
Dezinfekčný roztok na rýchlu Dezinfekčný roztok na citlivé Dentasept Ultra ID
Dentalrapid soft SD liquid Dezinfekčný koncentrát na in-
dezinfekciu povrchov a povrchy s nízkym obsahom
Dezinfekčný roztok bez obsahu štrumenty a rotačné predmety.
inštrumentov. alkoholu.
alkoholu na citlivé povrchy s 5l koncentrát = 500l roztoku
Vôňa: citrón, kvety, neutral, fruit Vôňa: citrón, kvety, neutral, fruit
neutrálnou vôňou.

2l fľaša 17 € 2l fľaša 26 € 500ml 8€ 1l fľaša 8€
5l kanister 31 € 5l kanister 46 € 1l fľaša 15 € 10l kanister 57 €
5l kanister 55 €

Dentodrill AF Dentosuc Special 2% Dentoderm sensitive HD Dermapon Sensitive
Dezinfekčný roztok pre všetky Koncentrát na dezinfekciu gel Dermatologicky testované tekuté
rotačné inštrumenty. odsávacích zariadení a pľuvátok. Dermatologicky testovaný mydlo pre citlivú pokožku a
5l koncentrát = 250l roztoku. dezinfekčný gél pre citlivú po- časté používanie.
kožku a časté používanie.

21 € 28 € 49 € 49 €

Zeta 7 Spray
Univerzálna dezinfekcia na Zeta 7 solution Incidin Liquid Incidin Foam
odtlačky bez obsahu aldehydov Dezinfekčný koncentrát na Rýchla dezinfekcia Dezinfekcia a starostlivosť o
v praktickom balení s odtlačky. Riedi sa vodou. Bez povrchov,plôch a predmetov. predmety z citlivých materiálov.
rozprašovačom. 750ml obsahu aldehydov. 1l fľaša Svieža vôňa. 5l kanister Priama aplikácia postrekom.

11
500ml fľaša 6,50 € 2l fľaša 39 €
6,50 € 1l fľaša
5l kanister
12 €
53 € 6l kanister 61 € 6l kanister 94 €

Skinman Soft Skinman Soft Protect Skinman Scrub
Prostriedok na hygienickú a chi- Dezinfekcia na báze alkoholu na Dezinfekčná emulzia na Sekusept forte
rurgickú dezinfekciu rúk. Šetrný dezinfekciu rúk. Obsahuje vita- dezinfekciu rúk a pokožky celého Dezinfekcia na nástroje z kovu,
k pokožke. Nevysušuje. 500ml mín E, glycerín a panthenol. tela vrátane vlasov. skla a plastu. Vhodné aj do
ultrazvukovej čističky.

1,5kg 38 €
32 € 6kg 136 € 32 € 55 €

Sekusept pulver Classic Sekusept aktiv Sekudrill Medicarine tablety
Dezinfekčný prostriedok na báze Dezinfekcia na nástroje z Čistenie a dezinfekcia rotačného Dezinfekčný prípravok na báze
aktívneho kyslíka na nástroje, nerezu, skla, gumy a plastu. inštrumentária a koreňových aktívneho chlóru v tabletách na
zubné protézy a plochy. 2kg Výborná materiálová nástrojov. 2l. zmývateľné plochy a predmety.
znášanlivosť.

100ks bal 5€
90ks bal
Dóza
8€
9,50 € Dóza 6€ 14 €
P
TO

Incides N Dentalrapid AF utierky
Dezinfekčné utierky na malé Dezinfekčné utierky na povrchy
plochy a predmety. Neobsahujú a inštrumenty.
aldehydy. Svieža vôňa. Vôňa: neutral, citrón

120ks bal 8€
Dóza 8,50 €

Zeta 3 Total utierky
Čistiace a dezinfekčné utierky
s nízkym obsahom alkoholu na
všetky povrchy a inštrumenty.
Možnosť použíť aj na zdravot-
nícke pomôcky ako turbíny, Optim Blue
kolienkové násadce, trojfunkčnú Utierky s 0,5% obsahom peroxidu vodíka pre rýchlu a efek-
pištoľ, odsávačky a iné. tívnu dezinfekciu v dávkovacej dóze pre priame použitie.
Príjemná vôňa. Excelentne čistí krvavé škvrny a povrchy, ktoré nie sú citlivé na
peroxid. Predĺžená expozícia dezinfekcie na povrchu.
Utierky neobsahujú žiadny alkohol. 160ks/bal

12
Dokončovanie a leštenie
12ks set 15 €
25ks set 29 €
0700.012
20 € 32 €
300.012

3 KROKOVÉ
LEŠTENIE

Leštiace gumičky set Leštiaci set na amalgám Leštiaci set Nobilis
900.ASS.012
Set leštiacich gumičiek s rôznymi tvarmi a abra- Set leštiacich gumičiek na Leštiace gumičky na kompozit-
ziami. Možnosť kúpiť aj jednotlivo. amalgámové výplne. né výplne v kompletnom sete.
Možnosť kúpiť aj jednotlivo. Možnosť kúpiť jednotlivo.

Set 31 €
Náhradné bal. 100ks 27 €
19 € 23 €

Plastové abrazívne pásky Clean Joy pasta
Pásky na finálne úpravy. Leštiace pasty
Rôzne abrazie: 30, 40, 60 my od renomovaného výrobcu
Abrazia: jemná, stredná, hrubá
Bal. = 100g.

CCS 19 €
CCS Pro 22 €

Leštiaci set SF14 CCS Pasta
Dokončovacie a leštiace disky s dlhou životnosťou. Depuralizačné leštiace pasty s rôznou abraziou
Set obsahuje 4x25ks diskov rôznej abrazie Abrazia: 40, 120, 170, 250, Pro-premenlivá abrazia.
+ 1ks mandrel. Možnosť objednať aj samostatne. Bal. = 60ml.

34 € 30 €

Optrafine HP pasta
Profesionálna diamantová pasta 80ks/bal. 100ks/bal. 100ks/bal. 100ks/bal.
vhodná na leštenie všetkých
druhov kompozitov a OptiDisc disky
protetických prác. Bal. = 1ml. Plastový stred bez vystupujúcej mandrely zabraňuje poškodeniu disku.
Štvorcový patent mandrely - nehrozí pretočeniu disku. Priemer diskov: 9,6mm ; 12,6mm; 15,9mm.

13
Doplnky
28 € 62 € 7€ 25 €

Cavifil Injector Dispenzer D2 Cognoscin Cognoscin Oil
Aplikačná pištoľ na výplňové Praktická dávkovacia 1:1 pištoľ Sprej na zistenie vitality zubu. Olej na mazanie turbín,
materiály v prevedení cavifil. na odtlačkové hmoty a rebazač- kolienkových násadcov a
né materiály. motorov všetkých typov.

43 € 388 € 5€
Rubber dam set
Kompletný set na prácu s
kofferdamovými blanami.
Set obsahuje 3 rámiky rôznej
veľkosti, kliešte na dierovanie,
kliešte na spony, 10 druhov
spôn s tvarovou pamäťou.
Endo Station Go Easy 3
Praktický organizér na
Všetko v kovovej,
výplachové roztoky, ihly, Liekovky
autoklávovateľnej kazete.
striekačky a iné. Sklenené nádobky na lieky.
Balenie obsahuje samotný Dostupné aj v hranatom tvare.
1bal kofferdamových blán (Medium, Heavy) GRÁTIS
stojan bez roztokov.

č.1
č.2
3€
4€
39 € 5,50 € 37 €
č.3 5€
č.4 6€

Zmiešavacie misky Germicídna miska Držiak na podbradníky Hy-Drop
Misky na miešanie odtlačkových Miska na dezinfekciu Retiazka na podbradníky pre Praktické dávkovače na rôzne
hmôt. 4 rôzne veľkosti. inštrumentov s objemom 3L. pacientov. roztoky a tekutiny. Aktivuje sa
Farby: modrá, fialová zatlačením membrány.

18 € 19 € 8€ 8,30 €

Red Detector
Endo Station GO Glove Chairside stolík Zásobník na vatové Materiál na detekciu kazu.
Box Doplnkový stolík pre väčšinu valčeky Po nanesení sfarbí kariézne tka-
Plastový dávkovač na rukavice. kresiel. nivo do červena. Chráni zdravý
Jednoduchá montáž. dentín.

14
Maňuška 17x28x15cm 119 €
Hračky pre malých pacientov Plyšák 25x38x18cm 144 €
ZOO set 100ks 19 €
- odmena za trpezlivosť / motivácia Farm set 100ks 19 €
Loptičky 100ks 29 €
Hodinky 84ks 18 €
Skateboardy 50ks 25 €
Poníky 50ks 35 €
Prstene 100ks 18 €
Autá / lode 100ks 21 €
Truhličky 100ks 26 €

45 € 9€ 82 € 1l
5l
45 €
190 €

Model zubov s kefkou Orange Solvent Traypurol tablety Traypurol Liquid
Pomarančový olej na čistenie Aktívne tablety na čistenie Koncentrovaný čistiaci
Model na demonštráciu
povrchov a inštrumentov. odtlačkových lyžíc a nástrojov. prostriedok na nástroje a
správneho čistenia zubov.
Odstraňuje cement, alginát a Vhodné do ultrazvukovej inštrumenty. Bal 1l a 5l.
Veľká kefka (21,5cm) v balení.
zinc-oxid eugenol. čističky.Bal 50ks.

7€ Mix
Dóza
26 €
3€
0,70 €
Xylitol žuvačky
Sortiment xylitolových žuvačiek
rôznych príchutí.
Bal 200 balíčkov po 2ks.
Bez obsahu aspartamu,
sorbitolu, laktózy a gluténu.
Možné kúpiť aj v praktickej 30ks
dóze jednotlivé príchute.
Fluo spatula Instant Ice
Plastové lopatky na miešanie Praktické chladiace vrecká, po
alginátových hmôt. Bal 6ks. jednom stlačení vrecko chladí
cca. 30 min.

15
4€ 14,50 € 9€ 13 €

Okuliare light Okuliare Cube Okuliare Spheric Okuliare Evolution

13,50 € 9€ 14 € 14 €

Okuliare Stretch Okuliare Ultra Light Okuliare Total Protection Okuliare Light orange

15 € 13,50 € 14,30 € 8,80 €

Okuliare Evolution
Okuliare Cube Orange Okuliare stretch orange Okuliare Baby orange
Orange

17 € 39 € 20 € 12,50 €

Transparent

Operator Visor + 10ks Vistatec ochranný štít Small operator visor Comfort relax štít
náhradných štítov + 5 náhradných štítov +2 náhradné štíty + 4 náhradné štíty

16
Dostavbový materiál
160 € 105 € 62 € 65 €

Multilink Automix Speedcem Plus MultiCore Flow Bifix SE
Duálne tuhnúci kompozitný Kompozitný duálne tuhnúci Zatekavý duálne tuhnúci Kompozitný samoleptací duálne
materiál pre fixáciu koruniek a samoleptací fixačný cement na dostavbový kompozitný materiál tuhnúci fixačný cement na fixá-
sklených čapov. korunky, mostíky a čapy. v 10g striekačke. ciu koruniek, mostíkov a čapov.
Bal 9g striekačka. Bal 9g striekačka. Odtiene: Odtiene: Bal 5g striekačka. Odtiene:
Odtiene: Yellow, Opaque, Transparent Light, Medium, White Transparent, White Opaque,
Transpa, Yellow, White, Opaque Universal

Set 475 € NOVINKA Set 1972 483 €
Čapy 5ks 65 € Čapy No.4 62 €
Rebilda 10g QM 68 € Čapy No.6 77 €
Čapy No.9 103 €
Čapy No.12 125 €

Rebilda Post System II
Overená ucelená sada pre post-endodontické ošetrenie a
koreňové dostavby.

Set 4x6ks 155 €
Čapy 10ks 53 €

Glassix + čapy Počet vlákien je rôzny podľa
Sklené dostavbové čapy hrúbky čapu od 4 do 12
v štyroch veľkostiach s vlákien. Tieto vlákna sa dajú
predvrtávakmi a jedným následne pomocou
penetračným vrtákom. Čapy inštrumentu rozdeliť, čím sa
majú pozdĺžnu špirálovitú zaplní celý koreňový kanálik.
ryhu pre zvýšenie retencie s
fixačným cementom.
Výborná svetlovodivosť. Rebilda Post GT System
Počet čapov 4x6ks. Komplexná sada pre koreňové dostavby obsahujúca nové
kompozitné koreňové čapy vystužené zväzkom sklených vlákien.

75g kartuša 96 €
8g striek. 36 €
50ml kartuša 102 €
5ml striek. 28 € 50 €
REF 2001

Structur 2 SC Structur 3
Vynikajúci materiál na zhoto- Fluorescentný materiál s
Preci Post M
Spáliteľné plastové čapy pre najpresnejší dostavbový systém.
venie koruniek a mostíkov s vysokým leskom povrchu bez
Ambulancia - zubná technika. 2x50 čapov + 2 x vrták.
prirodzenou fluorescenciou. leštenia a bubliniek.

17
Endodoncia
73 € 52 € 2,1g
4x2,1g
10 €
32 €
2,1g
4x2,1g
11,50 €
38 €

ApexCal
RTG-kontrastná krémová
Apexit Plus calcium-hydroxidová Calcipast Forte
Calcium-hydroxidový preparát
Calcipast
pasta pre dočasnú dezinfekciu RTG-kontrastná calcium RTG-kontrastná calcium
pre permanentné vyplnenie koreňového kanálika počas hydroxidová pasta s iodoformom
hydroxidová pasta na dočasné
koreňových kanálikov. Bal 2x6g endodontického ošetrenia. a chlórfenolom. Na dočasné
plnenie koreňových kanálikov.
+ kanyly Bal 2x2.5g plnenie koreňových kanálikov.

2,1g
4x2,1g
11 €
35 €
5,20 € 4€ 4€

Calcipast +I
RTG-kontrastná calcium hydro- Hydrocal Zinc Oxide Zinc Oxide Fast
xidová pasta na dočasné plnenie Calcium hydroxid v práškovej Zinc oxid v práškovej forme pre Zinc oxid v práškovej forme so
koreňových kanálikov s obsahom forme pre výrobu pasty. výrobu pasty.Bal 50g. zrýchleným tuhnutím.
iodoformu. Bal 10g. Bal 50g.

147 € 31 € 3x0,14g 15 €
6x0,14g 25 €
10x0,14g 46 €
10x0,14g+dávkovač 49 €

MTA +
Materiál pre priame prekrytie
pulpy a rekonštrukciu koreňo-
Bioroot RCS vého kanálika na báze oxidu
Bioaktívny, hydrofilný, definitívny vápenatého.
výplňový materiál do koreňových
Syntex Balenie obsahuje prášok aj
Materiál na báze epoxidovej zmiešavaciu tekutinu.
kanálikov. Výborne zateká do
živice určený na plnenie a
laterálnych kanálikov.
pečatenie koreňových kanálikov.
Bal 15g plv + 35x0,2ml liq
Bal 10g

3x0,14g 18 €
6x0,14g 32 € 33 € 37 €
10x0,14g 42 €
10x0,14g+dávkovač 57 €

BIO MTA +
Bioaktívny materiál pre priame
prekrytie pulpy a rekonštrukciu
koreňového kanálika na báze
oxidu vápenatého.
Balenie obsahuje prášok aj
zmiešavaciu tekutinu. Matrix MTA+ MTA+ applicator
Praktický dávkovač na MTA+ Kovový aplikátor na MTA+
Priemer koncovky:
0,8mm; 1,2mm

18
MUSÍ SA SKLADOVAŤ V CHLADNIČKE

200g roztok 7,50 € 200g roztok 3,50 € 200g roztok 3,70 €
Gel 5ml 8€ 400g roztok 6,10 € 400g roztok 6,30 €
Gel 10ml 14 € Gel 2ml 4€ Gel 2ml 4€ 200g 7,10 €
400g 12,10 €

Gluco-chex 2% Chloraxid Extra 2%
Roztok 2% chlórhexidínu s Chloraxid 2% Chloraxid 5,25%
Roztok 2% hypochloridu s 5,25% roztok hypochloridu Vylepšený 2% hypochlorid s
praktickým adaptérom pre väčšou stabilitou a penetráciou.
adaptérom a dávkovacou sodného s adaptérom a
naberanie striekačkou. striekačkou. striekačkou. V balení aj adaptér a striekačka.

200g 6,80 €
400g 12,50 €
6,80 € 21,50 € 200g 48,50 €
500g 62,90 €

Chloraxid Extra 5,25% Citric Acid 40% Parcan 3% 250ml CHX-Endo 2%
Vylepšený 5,25% hypochlorid s 40% kyselina citrónová pre Stabilizovaný 3% roztok 2% chlórhexidín na preplach a
väčšou stabilitou a penetráciou. vyplachovanie koreňových kaná- hypochloridu sodného na dezinfekciu koreňových
V balení aj adaptér a striekačka. likov. Bal 200g. preplach koreňových kanálikov. kanálikov.

200g 33,50 € 50ml 7€
500g 63 € 120ml 11,50 € 25,40 € 7,10 €

Endo-Solution Endo-Solution premium Endo-Clear 17%
Histolith 5% 17% EDTA roztok určený na 17% EDTA roztok v balení s
17% EDTA roztok obohatený
5% rotok NaOCl na preplach a použitie pri rozširovaní dávkovacou striekačkou a kon-
o povrchovo aktívne látky.
dezinfekciu pri endodontických koreňových kanálikov. covkami. Bal. = 100ml roztoku
Bal 120ml.
zákrokoch. + striekačka.

5,60 € 5€ 7,50 € 7,20 €

Disposable tips Endo aspirator Canal clean Methylene chloride
Preplachové kanyly do Odsávačka na roztoky Preparát na preplachovanie a Rýchle rozpúšťadlo na všetky
koreňových kanálikov. pri preplachovaní koreňových sušenie koreňových kanálikov. koreňové výplne.
Bal 20ks. kanálikov. Bal.= 45ml. Bal. = 10ml.

19
2ml 5,70 € 2ml 3,70 €
5ml 12 € 5ml 7,60 €
10ml 19 € 10ml 13,50 € 27,50 € 18 €
3x10ml 49 €

Endo-Prep Cream Endo-Prep gel MM EDTA Cream
Krém na preparáciu a lubrikáciu
DiaPrep Plus
15% EDTA krém na preparáciu Gélová forma 15% EDTA pre EDTA krém pre
koreňových kanálikov. preparáciu kanálikov. Jeho koreňových kanálikov pri
chemicko-mechanickú
Uľahčuje prácu s koreňovými použitie znižuje riziko zalomenia endodontickej liečbe.
preparáciu koreňových
inštrumentmi. inštrumentu. Bal 2x7g.
kanálikov. Bal 2x6g.

MMPP.02 4,20 € MMPP.02 5,40 €
.04 4,50 € .04 5,70 €
.06 4,50 € .06 5,70 €

Papierové čapy Guttaperčové čapy
Ciachované papierové čapy v Ciachované guttaperčové čapy v
rôznych konicitách (.02; .04 ; .06) rôznych konicitách (.02; .04 ; .06)
a veľkostiach, dostupné aj ako a veľkostiach, dostupné aj ako
sortiment. sortiment.

H-file 9€
5€ 4€ K-file 9€
Reamer 9€

Čapy Reciproc/ProTaper Čapy Reciproc/Protaper
Guttaperčové ciachované čapy v Ciachované papierové čapy v Ručné nástroje Diadent
rôznych veľkostiach, prípadne rôznych veľkostiach, prípadne Ni-Ti ručné koreňové inštrumenty na preparáciu koreňových
ako sortiment. ako sortiment. kanálikov. Rôzne veľkosti a dĺžky (21,25), prípadne sortimenty.
Bal. = 6ks.

H-file 8€ H-file 6€
K-file 8€ K-file 6€
Reamer 8€ Reamer 6€

Ručné nástroje Medin
Oceľové ručné, koreňové inštrumenty
Ručné nástroje Micro Mega na preparáciu koreňových kanálikov v
Oceľové ručné koreňové inštrumenty na preparáciu koreňových rôznych dĺžkach (21,25,31) a veľkos-
kanálikov. Rôzne veľkosti a dĺžky (21,25,29). Bal. = 6ks. tiach.
Bal. = 6ks

20
6ks/bal 35 € 6ks/bal 50 € 5ks/bal 55 €
Set I 35 € Set II 3x2ks 50 € Discovery kit 142 €

One Shape
Rotačný koreňový inštrument na
Unicone strojové spriechodnenie a opra-
Systém pre opracovanie covanie koreňového kanálika.
koreňových kanálikov s Dĺžka: 21,25,29
Navigator Evo recipročným pohybom. Discovery kit: 3xOne shape
Ucelený NiTi systém na opracovanie koreňových Veľkosť: 20,25,40 (5ks), 1xEndo-Flare,1xG1 file,
kanálikov. Dĺžky 21,25 a 31mm. Bal 6ks. Dĺžka: 21,25,31 1xG2 file

44 € 13 € 14 € 8€

Revo S
Excelentné NiTi koreňové Endo Stops
inštrumenty pre efektívnu endo- Stolový merač Farebné silikónové zarážky na
Endoring endo-inštrumenty.
donciu. Eliptické vypracovanie Merač dĺžky koreňových
Merač koreňových inštrumentov Ako jednotlivé farby alebo ako
koreňového kanálika. inštrumentov.
na prst. sortiment.
Dĺžka: 21,25,29. Bal. = 6ks.

28 € 50ks 18 €
100ks 31 € 24 € 6€

Preplachové ihly s
bočným otvorom
Ihly na preplachovanie s
bočným otvorom pre väčší Endo-Tim
Štetček na aplikáciu preparátov Endo-pack
komfort pacienta. Bal 50ks. Endo-Top 5ml jednorazové striekačky so
Veľkosť: 0,25x25; 0,3x25; Preplachové ihly s bočným do koreňových kanálikov.
Bal 50ks. závitom na všetky preplachové
0,36x25mm otvorom 0,3x25mm. roztoky. Bal 20ks.

6€ 19 € 6€ 37 €
G29

809-003

Endo organizér
Endo Cleaner Organizér na rotačné
Canal detector Microbrush X
Čistiaci stojan na endodontické inštrumenty, guttaperčové a
Preparát na detekciu Aplikátory s ohybnou hlavičkou
inštrumenty vhodný aj do au- papierové čapy.
vchodov do koreňových do ťažko prístupných miest ako
toklávu. Farba: zelená, červená, Farba: červená, modrá
kanálikov v kavite. Bal. = 2ml. sú koreňové kanáliky.
modrá.

21
NO
VI
NK
A

Bezpečnosť

Špeciálna tepelná úprava Kvalita práce
Zvýšená flexibilita
Využiteľnosť
Minimalizované riziko
zalomenia inštrumentu

Tvarovanie koreňového kanálika pomocou 2Shape: TS1 & TS2

5ks/bal 50,50 €
Discovery kit 156 €

Discovery kit obsahuje
10xTS1 a 10xTS2 + vzorka na vyskúšanie
(do vypredania zásob)

54
Endo a Class Recipro LED

960 €

MM Control

2080 €
- endomotor s apexlokátorom
- možnosť nastavenia otáčok a
krútiaceho momentu
- možnosť uložiť 12 programov
- spätný chod
- detekcia prieniku apexom
SybronEndo Elements Free
Bezdrôtová obturačná jednotka,
vynikajúca pre techniku kontinu-
-álnej kondenzácie nahriatou
guttaperčou a obturáciu jedným
pohybom. Elektrický plugger sa
zohreje na 200 °C za menej ako
0,5 sek a má teplotný rozsah
100-400 °C. Prstencový 360 °
spínač na zlepšenie práce.
Predvídateľné výsledky:
3D výplň vysokej kvality.

Elements Free

vyžiadajte si aktuálnu
cenovú ponuku

Apex ID
Kompaktný, moderný, digitálny apexlokátor s unikátnymi
funkciami, ktoré Vám umožňujú zamerať sa nato, čo je
skutočne dôležité - poskytovanie najlepšej starostlivosti
pacientovi.
Nulový bod nastaviteľný užívateľom, priebežná kalibrácia.

Apex ID

vyžiadajte si aktuálnu
cenovú ponuku
Hemostatiká
29 € 36 € 47 € 6€

Gelopack Traumacel New Dent
Sterilné, resorbovateľné hemo- Hemocollagene Sterilné hemostatické
Traumacel Pulvis
statikum. Slúži na zaplnenie Vysokokvalitné hemostatikum Sterilné vstrebateľné
vstrebateľné kocky k zastaveniu
rán po extrakcii a cystektómii. v sterilne balených kockách. hemostatikum v
kapilárneho krvácania.
Bal 3x10 špongií. Bal 25ks. práškovej forme. Bal 2g.
Bal 50ks.

1,5x5cm
7,5x5cm
68 €
91 € 45 € 5,50 € 5ml
10ml
10 €
16 €
12,5x5cm 103 € 3x10ml 38 €

Traumacel TAF Light Orbat Forte Alustat Alustat Gel
Vysoko-účinné hemostatikum Prostriedok na zastavenie Roztok 25% chloridu hlinitého Preparát na zastavenie
vo forme sieťky z oxidovanej krvácania a retrakciu gingívy. na zastavenie krvácania. krvácania vo forme gélu.
celulózy. Bal 10ks. Bal 20ml. Bal 10g.

0,8g 8€
4x0,8g 29 € 9€ 57 €

TCA dent
Alustat Foam Roztok 35% kyseliny trichlór-
Hemostatická pena na octovej na zastavenie krvácania
zastavenie krvácajúcej rany. a urýchlenie hojenia.
Bal 10ml.

Racegel
Adstringentný gél na rýchlu retrakciu gingívy s hemostatickým
účinkom. Efektívne otvára sulkus.
Bal 3x1,4ml.

25
Inštrumenty
59 € 59 € 59 € 59 €

117 50 0010 117 50 0020 117 50 0030 117 50 0040
Na horné malé rezáky Na horné premoláre Na horné moláre pravé Na horné moláre ľavé

59 € 59 € 59 € 59 €

117 50 0050 117 50 0060 117 50 0150 117 50 0160
Na horné 3. moláre Na horné korene Na dolné premoláre Na dolné moláre

75 € 59 € 59 € 59 €

117 50 0190/0200 117 50 0250/0260
117 50 0170 117 50 0180 Užšia/širšia pracovná Užšia/širšia pracovná
Na dolné moláre Na dolné 3. moláre časť. Na dolné korene časť. Bajonetové

79 € 59 € 59 € 62 €

117 50 0330/0340/0350 117 51 0610
Extra úzke/ úzke / širšie 117 50 0300 117 50 0310 Na odstránenie
Na dolné korene. Detské, na horné moláre Detské, na dolné moláre koreňových nástrojov

26
Inštrumenty
13 € 6€ 20 € 35 €

114 50 0021 133 51 0056 133 50 0116 133 58 0230
Pinzeta zahnutá, vrúbkovaná. Pátradlo dlhé. Parodontologická sonda. Furkačná sonda NABERS.

56 € 18 €

DSS1CN / DSS2CN
Univerzálne parodontologické sondy, pomocou ktorých ošetríte celý
chrup pacienta. DMS-V / DMS-N
DSS1CN vhodná pre frontálny, bukálny a palatálny úsek. Autoklávovateľná rúčka na zrkadielka vyrobená z plastu.
DSS2CN vhodná pre meziálny, distálny úsek. Ergonomická a komfortná.

56 € 45 € 28 €

TIS1CN / TIS2CN
Pevné titánové kyrety, ktoré sú jemnejšie ako titán používaný na Kyreta M23CN
výrobu implantátov. Slúžia na čistenie implantátov. Najoblúbenejší model kyrety, PP12DMS-N
TIS1CN vhodný pre frontálny, bukálny a palatálny úsek. určenej pre ošetrenie celého Periodontálna sonda vyrobená z
TIS2CN vhodný pre meziálny, distálny úsek. chrupu. plastu peek.

270 € 84 € od 35 € 17 €

Easy sharp brúska
Brúska na kyrety, ktorá predĺži
životnosť inštrumentov až
10-násobne. Zaručuje perfektné Olej pre brúsenie
uhly, zabraňuje výbrusom noža. Easy sharp šablóna Bez vône a farby. Konzistencia
V balení je návod na presné Šablóna na manuálne brúsenie oleja napomáha k optimálnemu
nastavenie uhla brúsenia. kyriet. Brúsne kamene brúseniu.

27
Jednorazový program
Classic 1,80 €
Floral 2,50 €
Classic
Floral
5,70 €
6,60 € 16 € 11,20 €

PVC poháriky Masky na gumičku Podbradníky skladané Podbradníky PG30 80ks
Jednorazové poháriky Jednorazové masky na gumičku Skladané podbradníky Podbradníky v rolke 61x53cm.
rôznych farieb. rôznych farieb. s rozmerom 33x45cm. Rôzne Materiál papier/igelit.
Bal 100ks. Bal 50ks. farby. Bal 500ks. Bal 80ks.

11,20 € 11,60 € 2,10 € 14 €

Podbradníky PG30 60ks Podbradníky PG20 Jednorazové odsávačky Odsávačky EM19
Podbradníky v rolke 81x53cm. Igelitové podbradníky v rolke. Flexibilné PVC odsávačky v Chirurgické odsávačky s
Materiál papier/igelit. Rozmer 75x53cm. Rôzne farby. rôznych farebných protišmykovou povrchovou úpr-
Bal 60ks. Balenie 200ks. prevedeniach. vou. Autoklávovateľné.
Bal 100ks. Bal 10ks.

100ks 5,50 €
13 € 2000ks 97 € 36 € 5,70 €

Chirurgické odsávačky
EM40 Vatové valčeky Monoart
Univerzálne chirurgické bodové Hygoformic odsávačky 3-dielny návlek na kreslo Valčeky zo 100% bavlny bez
odsávačky. Dĺžka 200mm. Flexibilné jednorazové Univerzálny, hypoalergický pridanej celulózy.
Autoklávovateľné. odsávačky v tvare slimáka. návlek na kreslo. Rôzne farby. Veľkosť: 1, 2, 3
Bal 10ks. Rôzne farby. Bal 25ks.

20/19 3 €
10,60 € 1,90 € 1,90 € 15/15 2,80 €

Celluron valčeky B-cellin štvorčeky Pur-Zellin štvorčeky
Vysoko absorpčné Vrstvená, obväzová buničina Buničitá bielená vata, delená
Stáčané tampóny
zubné valčeky. s vysokou belosťou. Tampóny stáčaná do kotúča 4x5cm po
Tampóny z gázy stáčané.
Veľkosť: 1, 2, 3, 4 40x50 mm 8 vrstiev. Bal 2x500g. 500ks.
Bal 100ks.

28
5x5cm 1,30 €
7,5x7,5cm 2,50 € 2ml 3,60 €
10x10cm
20x10cm
4,30 €
8,80 €
5ml 5,50 €
10ml 8,40 €
2,80 €

Jednorazové ihly
Jednotlivo balené, jednorazové ihly s kvalitným ostrím, ktoré
Kompresy Jednorazové striekačky znižuje pocit bolesti pri vpichu. Hlavička z transparentného
Nesterilné kompresy vyrobené Jednorazové striekačky v materiálu. Balenie 100ks. Rôzne veľkosti.
zo 100% bavlny. Majú 17 sterilnom balení. Veľkosti: 0,5x16; 0,5x25; 0,6x30; 0,7x30; 0,8x40; 0,9x40; 1,2x40
vlákien a 8 vrstiev. Bal 100ks.

1,30 € 3,5x4,5
7x8
2€
3,40 €
5x200
5,5x200
11,20 €
11,90 €
12,5x18 3,90 € 7,5x200 15,90 €
10x200 20,80 €
15x200 35,60 €
20x200 49,80 €
25x200 64,30 €
30x200 79,40 €

Sterilizačné rolky
Sterilizačné rolky vyrobené z
Ústne lopatky
Miešacie podložky bieleho zdravotného papiera a
Vyšetrovacie, drevené,
Voskované papieriky na polyesteru. Rôzne rozmery.
ústne lopatky.
Balenie 100ks. miešanie materiálov.
Rôzne rozmery.

9x25cm
14x26cm
10,90 €
17,70 € 4,50 € 4€ 9,80 €
19x33cm 30,70 €

Samolepiace Tray paper PVC návleky na obuv Microbrush štetčeky
sterilizačné vrecká Papierové obrúsky pod Návleky z PVC materiálu pre Aplikačné štetčeky na bond.
Vrecká papier/polyester na inštrumenty na tácku. pacientov. Veľkosť: regular, fine, superfine
balenie inštrumentov. Bal 200ks. Bal 250ks. Bal 100ks. Bal 100ks.

10,40 € 121 € 85 € od 11 €

Rubber-Dam
Optradam
Kofferdamové blany. Optragate white Latexová membrána pre PVC tácky na inštrumenty
Bal 36ks. Retrakčná pomôcka do ústnej maximálnu prehľadnosť Jednorázové tácky na
Hrúbka: medium, heavy dutiny. Bal 80ks. pracovného poľa. Bal 50ks. inštrumenty vyrobené z PVC.
Príchuť: neutral, mentol Veľkosť: regular, small, Veľkosť: regular, small, sortiment Rôzne farby. Bal 100ks.
sortiment, junior

29
Leptacie gély
30g+2x2g 100 € 2ml 2€
7,30 € 2x2g 19 € 10ml 6,50 €
50ml 22 €
3x10ml 18,50 €
10x2ml 13,50 €

Blue etch
36% kyselina ortofosforečná.
Email preparator Total Etch Jumbo Balenie: 2ml + koncovky; 10ml + adaptér + koncovky;
6g tekutej kyseliny 37% kyselina ortofosforečná. 50ml + adaptér + koncovky; 3x10ml + koncovky (Mega pack);
ortofosforečnej. Bal. = 1x30g + 2x2g. 10x2ml (Monster pack)

2ml + 2ml 27 € 5ml 20 €
121 € 68 € 2ml 15 € 5x2ml 46 €
60ml 74 €

Monobond plus
Monobond Etch & Prime Jednozložkový primer na úpra- Yellow porcelain etch Vococid
Prvý jednozložkový keramický vu všetkých typov povrchov 9,5 % kyselina fluorovodíková 36,1 % kyselina fosforečná.
primer, ktorý leptá a silanizuje reštaurovaných prác. Vytvára určená na leptanie keramiky. Modrá farba pre lepšie rozpozna-
sklokeramické povrchy v jednom pevnú väzbu medzi náhradou a Bal. = 2ml striekačka + 2ml nie počas aplikácie. Balenie =
kroku. Bal. = 5g. cementom. Balenie 5g. silan; 2 ml striekačka. 5ml; 5 x 2ml; 60ml.

23 € Navštívte náš e-shop www.zubarskepotreby.sk a objednávajte z pohodlia Vášho domova.
Množstvo produktov, ľahká navigácia medzi produktami, pravidelné akcie !

Dia Eco Etch 5x5ml
37% kyselina fosforečná na
leptanie skloviny a dentinu.

35 €

Ceramic Etch
5ml kyseliny fluorovodíkovej
na opravu odprsknutých kera-
mických faziet a na leptanie
bezkovovej keramiky.
30
Matricový systém
14 € 6€ 205 €

Kovové pásky ANGER separačné pásky
Veľkosti: 6 x 0,025 7 x 0,03 celuloidové kovové Maximat Plus set
8 x 0,025 5 x 0,05 6 mm 0,05 mm 8 mm 0,05 mm 5mm 0,045 mm 6mm 0,045 mm Univerzálny systém na upevne-
5 x 0,03 6 x 0,05 8 mm 0,075 mm 10mm 0,050 mm 7mm 0,045 mm 8mm 0,045 mm nie kovovej alebo transparentnej
6 x 0,03 7 x 0,05 10mm 0,075 mm matrice v postrannom úseku.

147 € 120 € 53 €

myQuick matrix kliešte
Kliešte zabezpečujúce pevný
Quickmat deluxe set úchop matrice pri jej odstraňo- Aplikačné kliešte
Rozšírená verzia Quickmat systému. Viac matríc a klinkov. vaní po rekonštrukcii. Quickmat

147 € set 4x18ks
refill 18ks
140 €
41 €

myClip 2.0 Fendermate set 4x18 ks
Klinky s integrovanou tvarovanou matricou so zvýrazneným a stenšeným
Univerzálna matrica s integrovanou sponou, ktorá umožňuje umiest-
miestom pre lepší bod kontaktu so susedným zubom.
nenie matrice jednou rukou. Veľkosti: ľavá stredná, ľavá malá, pravá stredná, pravá malá.

3,50 € 36 € 76 € 329 €

Ivory matrice LumiContrast matrice
Veľkosti: malá 2,5cm Matrice so špeciálnou povrcho-
stredná 3,6cm Napínač matríc vou úpravou pre dlhšiu
veľká 3,5cm Napínač matríc Ivory univerzálny životnosť a nulový reflex
Bal. = 20ks. Veľkosť 7cm Veľkosť 6,4 cm svetla.

31
Matricový systém
set 84 €
refill 46 € 210 €

850 S 750 S

Hawe Adapt sekčné
Hawe transparentné cervikálne matrice matrice
Anatomicky tvarované transparentné cervikálne matrice. Matricový systém pre mikro rekonštrukcie. Matrice sú dokonale vy-
Bal. = set alebo refill 150ks. tvarované, ako skutočný zub. Bal. = 200ks set + kliešte.

195 € 13 €

SuperMat set Barmans klinky
Univerzálny matricový systém vhodny pre kovové ako aj celuloidové pásky. Umožňuje rýchle Anatomické drevené klinky v
a jednoduché aplikovanie matrice. dvoch veľkostiach: S a L.

Klinky 100ks 12 €
Klinky ružové 200ks 20 €
35 €

100ks 100ks 100ks 200ks
Transparentné klinky
Drevené klinky Klinky, ktoré ponúkajú transparenciu a elasticitu. Anatomický tvar a
Anatomického tvaru v rôznych veľkostiach. Samozrejmosťou je fa- perfektne tvarovaná hlavica umožňujú ľahké vloženie do
rebná kolorácia pre zjednodušenú orientáciu. Veľkosti: XS, S, M L. medzizubného priestoru. Bal. = 100ks. Veľkosti: XS, S, M, L.

50 € set 4x36
refill 36ks
90 €
28 €

FenderWedge
Hawe Sycamore klinky Kombinácia oceľového plátu a plastovej klinky. Dostupné v štyroch
Anatomicky tvarované medzizubné klinky. Sortiment 500ks. veľkostiach: XS, S, M, L.

32
Nábytok

Štýlový, kvalitný, kovový nábytok od talianskeho výrobcu ASTRA vhodný do
každej ambulancie. Každá zostava sa skladá zo samostatných modulov, ktoré
je možné nakombinovať podľa priestoru, potrieb a požiadaviek zákazníka. Na
výber je z veľkého množstva materiálov, tvarov a farieb.

Bližšie informácie si vyžiadajte u svojho obchodného zástupcu.

|ASTRA
00 € 00 € 00 € 00 €

54
Odtlačkové hmoty
Vario Putty / Putty soft 44 € Vario Implant 44 €
Putty Soft 5:1 128 € Vario Implant 5:1 76 €

Betasil Vario Putty / Putty Soft /
Betasil Vario Putty Soft 5:1 Betasil Vario Implant / Betasil Vario Implant 5:1
A-silikónová odtlačková hmota pre presné zachytenie detailov. A-silikónová monofázická odtlačková hmota. Vynikajúca presnosť v
Prevedenie 5:1 vhodné do Pentamixu. Veľmi presné odtlačky. jednokrokovom odtlačku. Dodávaná v prevedení 2x 50 ml. alebo
Balenie = 2x380ml + zmiešavacie kanyly; 2x300ml - ručné miešanie. do Penamixu 5:1 = bal. 1x380ml.

Light 35 € Light 15 € Putty Soft 25 €
Medium 35 € Medium 14 € Activator 13 € 44 €
Heavy 13 €

Alphasil perfect Alphasil perfect
Light/Medium/Heavy Putty Soft / Aktivátor
Betasil Vario Light/Medium Odtlačkový materiál typu C pre Vysokoelastický silikón typu C Alphasil Profesional
Korekčný A silikón vhodný pre korekčné odtlačky pre fixnú s jemnou konzistenciou, bal. perfect Set
metódu dvojkrokového a jedno- protetiku a pre čiastočne ozubenú 900ml. Univerzálny aktivátor Activator paste, Light, Putty
krokového odtlačku. 2x50ml. a neozubenú čeľusť. Bal. =150ml. (60ml) pre silikóny typu C. Soft, Miešacie podložky

78 € 45 € 169 € a/
b/
38 €
31 €
a/ c/ 31 €
d/ 31 €

d/
c/
Virtual Light Body / b/
Extra Light Body Virtual 380 Mono Fast /
Vysokopresný hydrofilný ko- 380 Heavy body Fast /
Virtual Putty Fast / rekčný materiál s vynikajúcou 380 Heavy body Regular
Regular zatekavosťou pre odtlačenie Hydrofilný vysokopresný
Hydrofilný vysokopresný všetkých detailov. 2x50ml. Zmiešavacie a aplikačné
A-silikón vhodný do Pentamixu.
A-silikón. 2x300ml. V prevedení Fast a Regular. Balenie 5:1 2x380ml. koncovky

X-tra 53 €
7,50 € 6,80 € 6,90 € Clear 32 €

Algistar Chromatic Registrado X-tra 2x50ml/
Algistar Classic Alginátová bezprašná odtlačková Algistar Orthodontics Clear 1x50ml
Alginátová bezprašná odtlačková hmota s farebnou indikáciou Alginátová bezprašná Tvrdá hmota fialovo opáknej/
hmota oranžovej farby - príchuť: tuhnutia odtlačku. Hmota je rýchlotuhnúca odtlačková hmota transparentnej farby na
tropické ovocie. Bal. = 500g. rýchlotuhnúca. 450g. žltej farby. Bal. = 450g. registráciu zhryzu.

35
Odtlačkové hmoty
52 € 38 € 57 €

Racegel
Retrakčný gel pre jednoduchšiu
aplikáciu pri retrakcii gingivy.
Obsahuje oxid hlinitý, zastavuje
Virtual CADbite Kristall A50 / A70 krvácanie. Pri kontakte s gingívou
Skenovateľná hmota Transparentná hmota v kartuši 1:1 pre registráciu zhryzu. zväčší svoj objem. Po opláchnutí
na registráciu zhryzu. 2x50ml. Tvrdosť - shore 50 alebo 70. 2x50ml. vodou vytečie. Bal. = 3 striekačky.

31 € 17 €

Easy cord
Retrakčné neimpregnované vlák-
Racestyptine no v šiestich veľkostiach.
Tekutina vhodná na impregnáciu Možnosť objednať aj jednotlivé
retrakčných vlákien. 13 ml. veľkosti.

Putty Soft 2x300ml 63 €
Heavy 2x50ml 42 €
Aqium 3D Light+
Light 2x50ml 42 €
Aqium 3D Putty soft
2-kroková technika Medium 2x50ml 43 €

Aqium 3D Light+
Aqium 3D Heavy
1-kroková technika

Aqium 3D Aqium 3D Medium+
Skenovateľný 3D odtlačkový Aqium 3D Putty soft
silikón. Prvý silikón s vynikajúcou 2-kroková technika
viskozitou aj vo vlhkom prostredí.

8€ 7,50 € 5,70 € 8,20 €

Hydrocolor 5 Hydrogum 5
Alginát s chromaticku zmenou Hydrogum Hydrogum Soft Rýchlo tuhnúci aglinát
farby a vysokou stabilitou 5 dní. Elastický bezprašný alginát. Extra elastický bezprašný s 5-dňovou stabilitou.
Bal. = 500g. Bal. = 500g. alginát. Bal. = 453g. Bal. = 453g.

36
Odtlačkové hmoty
10 € 7,70 € 7,40 € 7,20 €

Phase plus
Neocolloid Orthoprint Tropicalgin Rýchlo tuhnúci bezprašný
Vysoko precízny, normálne Extra rýchly bezprašný Rýchlo tuhnúci chromatický chromatický alginát určený pre
tuhnúci bezprašný alginát. ortodontický alginát. alginát s mango príchuťou. snímateľné náhrady, modely a
Bal. = 500g. Bal. = 500g. Bal. = 453g. antagonistov. Bal. = 453g.

40 € 31 €
Putty 900ml 26 € Putty 900ml 26 €
Light 140ml 12 € Oranwash L 140ml 10 €
Catalyst 60ml 9,70 € Indurent gel 60ml 8,50 €
Set 33 €
Set 37 €

Orthogum Hydrorise Extra Light
Špeciálny ortodontický C silikón Veľmi nízko viskózny hydrofil-
pre jednokrokovú techniku. ný A silikón pre fixné protézy.
Zetaflow Zetaplus
Vysoko viskózny C silikón pre fixnú Vysoko viskózny C silikón pre Precízne odtlačky s fixnými Maximálna precíznosť, vysoká
protetiku. Excelentne vyvážená dvojkrokovú techniku alebo ortodontickými aparátmi. odolnosť voči pretrhnutiu.
elasticita a tuhosť. jednokrokovú techniku. Bal. =1500ml. Bal. = 2x50ml.

31 € 31 € Monophase 2x50ml
Maxi Monophase 2x380ml
31 €
130 €

Hydrorise Light
Veľmi nízko viskózny hydrofil- Hydrorise Regular
ný A silikón pre fixné protézy. Stredne viskózny hydrofilný A Hydrorise Monophase / Hydrorise Maxi Monophase
Maximálna precíznosť, vysoká silikón pre fixné a snímateľné Stredne viskózny hydrofilný A silikón. Určený pre fixné a snímateľné
odolnosť voči pretrhnutiu. náhrady. Vysoká odolnosť voči náhrady, implantológiu a monofáznu techniku.
Bal. = 2x50ml. pretrhnutiu. Bal. = 2x50ml. 5:1 je vhodný pre automatické miešacie prístroje.

Hevy 2x50ml 31 € Putty 2x300ml 55 €
Maxi Heavy 2x380ml 130 € Maxi Putty 2x380ml 103 €

Hydrorise Heavy / Hydrorise Maxi Heavy
Veľmi viskózny hydrofilný A silikón pre fixné protézy. Ideálna Hydrorise Putty / Hydrorise Maxi Putty
konzistencia pre jednokrokovú techniku. 5:1 je vhodný pre automa- Hydrofilný A silikón najvyššej viskozity pre fixné protézy.
tické miešacie prístroje. 5:1 je vhodný pre automatické miešacie prístroje.

37
Odtlačkové hmoty
Fast set 2x50ml
Maxi Fast set 2x380ml
23 €
78 € 28 € 28 €

Freealgin Elite HD+ Light Body Elite HD+ Super Light
Stredne viskózny A silikón vhodný ako náhrada alginátu. Vhodný Fast Set Body Fast Set
pre odtlačky dočasných koruniek a mostíkov, ortodontické odtlačky, Veľmi tekutý A silikón pre fixnú Extra tekutý A silikón pre fixnú
snímateľné náhrady, modely antagonistov, chirurgické odtlačky. protetiku. Bal. = 2x50ml. protetiku. Bal. = 2x50ml.

28 € 28 € 28 € 103 €

Elite HD+ Monophase Elite HD+ Maxi
Elite HD+ Light Body Elite HD+ Regular Body Medium Body Monophase
Normal Set Normal Set Stredne tekutý A silikón. Stredne tekutý A silikón urče-
Veľmi tekutý A silikón pre fixnú Stredne tekutý A silikón pre Monofázická technika s jednou ný pre automatické miešacie
protetiku. Bal. = 2x50ml. fixnú protetiku. Bal. = 2x50ml. viskozitou. Bal. = 2x50ml. prístroje 5:1. Bal. = 2x380ml.

46 € 93 € Putty Soft 2x250ml
Maxi Putty Soft 2x380ml
46 €
93 €

Elite HD+ Maxi
Elite HD+ Putty Putty Soft Fast Elite HD+ Putty Soft Normal Set /
Soft Fast Set Veľmi tuhý A silikón určený pre Maxi Putty Soft Normal
Veľmi tuhý A silikón pre fixnú automatické miešacie prístroje Veľmi tuhý A silikón pre fixnú protetiku.
protetiku. Bal. = 2x250ml. 5:1. Bal. = 2x380ml. Balenie 5:1 určené pre automatické miešacie prístroje.

32 € 38 € 38 € 38 €

Colorbite D Colorbite Rock
Occlufast CAD Termochromatický A silikón Extrémne rýchly termochroma-
Occlufast Rock A silikón určený pre registráciu pre registráciu zhryzu. Farebná tický A silikón pre registráciu
A silikón určený pre registráciu zhryzu, vyvinutý na použitie so zmena silikónu indikuje jeho zhryzu. Farebná zmena silikónu
zhryzu. Tvrdosť 95 A. všetkými CAD CAM systémami. tuhnutie. Tvrdosť 45 D. indikuje jeho tuhnutie.
Bal. = 2x50ml. Tvrdosť 95 A. Bal. = 2x50ml. Bal. = 2x50ml. Tvrdosť 95 A. Bal. = 2x50ml.

38
Odtlačkové hmoty
Heavy Soft Fast 2x380ml 182 €
15 € 8€ Putty Fast 2x450ml 111 €

Elite Cord Universal Tray Adhesive V-Posil Heavy Soft Fast / V-Posil Putty Fast
Neimpregnované retrakčné Adhezívum pre A silikóny pre Presný odtlačkový materiál. Silne hydrofilný A silikón pre najvyššiu
vlákno v rôznych veľkostiach: kovové odtlačkové lyžice. presnosť. Dlhá doba spracovateľnosti a zároveň krátka doba
000, 00, 0, 1, 2. Bal. = 10ml. tuhnutia v ústach.

56 € 21 € 6€

V-Posil Light Fast
V-Posil X-Light Fast Kromopan
Presný odtlačkový materiál. Silne hydrofilný A silikón pre najvyššiu V-Posil Adhesive Úplne prvý alginát, ktorý zme-
presnosť. Dlhá doba spracovateľnosti a zároveň krátka doba Adhezívum pre A silikónové nou farby indikuje tuhnutie.
tuhnutia v ústach. Bal. = 2x50ml. materiály. Balenie 10ml. Bal. = 450g.

58 € 6x50ml 62 €
6x380ml 207 €
30 €

AlgiNot Fast Set Luralite
F.I.T.T. Rýchlo tuhnúci odtlačkový Ľahko miešateľná, zink oxidová
Funkčný odtlačkový materiál vo materiál vysokej kvality, jedno- eugenolová pasta s príjemnou
forme gélu používaný pri oprave duché použitie. Cenovo výhodná chuťou. Tuhne na tvrdú
protéz. Bal. = 100g plv+100 liq. náhrada alginátu. konzistenciu. Bal. = 215g báza
+ 15ml separátor. 6x50ml alebo 6x380m. + 65g aktivátor.

Extrude Wash 59 €
Extrude Medium 59 €
0,70 € 6,50 €
Extrude Extra 59 €
Extrude MPV 59 €
Extrude XP Putty 105 €

Extrude Odtlačkové lyžice Odtlačkové lyžice
Overená odtlačková hmota, s ktorou sa ostatné odtlačkové hmoty Perforované plastové lyžice. Perforované lyžice od renomova-
porovnávajú. Päť viskozít, vrátane putty, tým pádom máte všetky Veľkosti: malá, stredná a veľká. ného výrobcu MEDIN.
možnosti pre presné výsledky akoukoľvek technikou, ktorú si zvolíte. Horné alebo dolné. Bal. = 1ks. Horné alebo dolné. Bal. = 1ks.

39
Optika

Leica M320
Mikroskop od jedného z najkvalitnejších vý-
robcov optických prístrojov a zariadení.
- integrovaná Full HD kamera (1080p)
- multifokálny objektív
(ohnisková vzdialenosť 200-300mm)
- jednoduché a rýchle zaostrovanie bez nut-
nosti pohybovania ramenom
- efektívna a komfortná práca
- 3 snímacie módy
- ALC - automatické ovládanie svetla
(prispôsobuje intenzitu svetla na konkrétnu
oblasť a odstraňuje odrazy a presvetlenie)
- pripojenie HDMI a USB - pre monitor
- slot pre pamäťovú kartu
- diaľkové ovládanie

Rozlíšenie:
Foto:10MP; 5MP; 2,5MP
Video: 1080p; 1080i; 720p
Vyžiadajte si cenovú ponuku od svojho obchodného zástupcu
Optika-Lupové okuliare

Vyžiadajte si cenovú ponuku od svojho obchodného zástupcu

opt-on 2.7/3.3 TTL
- štýlové ultra-ľahké lupové okuliare (32g)
- nastaviteľný, ergonomický rám
- zväčšenie 2.7x alebo 3.3x
- patentované skosenie šošoviek - nie je nutné okuliare snímať
- nastaviteľná pracovná vzdialenosť - Vario Clips od 25 do 50cm
- možnosť pripevniť LED svetlo za doplatok
- vhodné aj pre ľudí s dioptriami - dioptrické vložky za doplatok

spot-on nxt

- LED svetlo s 3 stupňami intenzity 45 000 lx (3 hodiny), 30 000 lx (6 hodín), 20 000 lx (9 hodín)
- hmotnosť len 7g (okuliare + svetlo = 39g)
- CRI (index podania farieb) 90, slnečné svetlo = 100
- magnetické uchytenie
- dotykom ovládaná batéria s LED indikátormi intenzity a stavu batérie
- nabíjanie prostredníctvom USB pripojenia
- možnosť dokúpiť oranžový filter (prevencia nechcenej polymerizácie materiálov)

Ortodoncia
19 € Veľkosť S
Veľkosť L
0,70 €
0,90 €

Rapid expander
Rozširovač vytvorený z biomedicínskej nehrdzavejúcej ocele. Krabičky na strojčeky
Dodávaný s kľúčom pre endorálnu aktiváciu. Vyrobené z netoxického, nerozbitného plastu. Dve veľkosti.

10 € 16 €

Straight twist drôt Straight flex drôt
Rovný zatočený drôt dodávaný v balení 10 kusov. Rovný zatočený drôt dodávaný v balení 10 kusov.

od 21 € 42 €

Thermomemoria oblúkové drôty
Memoria anatomické oblúkové drôty Drôty môžu byť permanentne ohnuté s kliešťami v izbovej teplote,
Superelastický nikel titánový drôt. Dostupný v piatich tvaroch. ale po vložení do pacientových úsť pri teplote 370C sa vrátia do ich
Balenie obsahuje 10 ks. prvotného tvaru. Balenie obsahuje 10 ks.

186 € 34 €

Extremo brekety
F1000 samoligovacie brekety Bezniklové brekety vytvorené CAD technológiou v jednom kuse bez
Pasívne samoligovacie brekety, ľahko sa otvoria a zatvoria. zvárania pre dosiahnutie anatomického tvaru.
Laserové značenie brekety. Set = 20ks brekiet/1 pacient. Set = 20ks brekiet/1 pacient.

42
Ortodoncia
61 € 10 €

STEP 2.0 aesthetic
system set
Estetické brekety vytvorené z
kopolymeru zabezpečujú rýchlu a
pohodlnú ortodontickú liečbu.
Set = 20ks brekiet/1 pacient.

29 €

Elastické ligatúry
Vyrobené z vysoko elastického materiálu vstrekovacím procesom.
Použitím mini modulov zabezpečíte lepšiu kontrolu šírenia infekcie.
Bal. = 200ks.

2,60 €

Slide low friction ligatúry
Ligatúry vyrobené z polyuretánovej zmesi. Po nasadení na breketu
vytvorí pasívnu ligatúru na slote, čo zabezpečí aby sa oblúkový drôt Intraorálne ligatúry
mohol voľne posúvať. Bal. = 60ks. Vyrobené z čistého latexu. Balenie obsahuje približne 100 ligatúr.

149 € 149 € 126 € 149 €

Kliešte P1916-00 Kliešte P1915-00 Kliešte P1917-00 Kliešte P1919-00
Kliešte dizajnované pre strihanie Zmenšené rozmery klieští urče- Kliešte pre strihanie ortodontic- Kliešte pre mäkké drôty.
distálneho konca oblúkových ných pre strihanie oblúkových kých drôtov pre fixnú techniku
drôtov. drôtov. akejkoľvek veľkosti.

43
Prístroje
Euronda E10
Nová generácia autoklávov od renomovaného výrobcu.
Moderný dizajn v kombinácii s rokmi overenou spoľahlivosťou
uspokojí aj najnáročnejších užívateľov. Znížená energetická
náročnosť. Novinkou je aj farebné podsvietenie kľuky dverí,
ktoré indikuje aktuálny stav sterilizačného procesu. Na výber
z 5 rozličných sterilizačných cyklov. Možnosť uložiť údaje o
sterilizácii na SD kartu a preniesť ich do E-Data softvéru,
ktorý umožňuje spojenie viacerých autoklávov vďaka čomu
je celý proces sterilizácie systematizovaný a prehľadný.
Súčasťou zariadenia je aj WiFi pripojenie. Systém E-Timer
umožňuje nastaviť spustenie sterilizácie, prípadne testovania
v ľubovolnom čase. Veľký a prehľadný dotykový E-Touch dis-
play je veľmi prehľadný a jeho ovládanie veľmi jednoduché a
intuitívne. Možnosť dokúpiť integrovateľnú tlačiareň.
Objem komory: 18L
Rozmery: 460x455x610 mm (š x v x h)
Hmotnosť: 47,5kg (18L)
Typ autoklávu: Typ B
5530 €
Cena základného modelu bez tlačiarne

Euronda E9 Next
Model autoklávov vyznačujúci sa svojou spoľahlivosťou a jed-
noduchou obsluhou. Veľmi nízka hlučnosť. Možnosť napojiť
zariadenie priamo na prívod vody, alebo dolievať destilovanú
vodu manuálne na vrchnej časti prístroja. Oproti vyššej rade
E10 disponuje menším dotykovým displayom a postráda fa-
rebnú indikáciu stavu sterilizácie, čo ho robí finančne dostup-
nejším. Rovnako je možné za príplatok dokúpiť integrovateľ-
nú tlačiareň na štítky s informáciami o sterilizačnom cykle.
Objem komory: 18L
Rozmery: 460x455x610 mm (š x v x h)
Hmotnosť: 47,5kg (18L)
Typ autoklávu: Typ B
4850 €
Cena základného modelu bez tlačiarne

Statim 2000S
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na
inštrumenty, čo umožňuje prenos už sterilných nástrojov
priamo ku kreslu bez nutnosti prekladania. Na výber je z 3
sterilizačných cyklov, ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje sterilizačný
proces od začiatku po koniec. Vďaka technológii Dri-Tec
zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po sterilizácii,
ktoré vypustí do komory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo
vysuší do 10 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 7 minút a cyklus balených inštrumentov trvá približne
11 minút.
Rozmery: 480x415x150 (h x š x v)
Rozmery komory: 280x180x35
Hmotnosť: 21kg
4500 €

44
Statim 5000S
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na
inštrumenty, čo umožňuje prenos už sterilných nástrojov
priamo ku kreslu bez nutnosti prekladania. Na výber je z 3
sterilizačných cyklov, ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje sterilizačný
proces od začiatku po koniec. Vďaka technológii Dri-Tec
zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po sterilizácii,
ktoré vypustí do komory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo
vysuší do 15 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 9 minút a cyklus balených inštrumentov trvá približne
16 minút.
Rozmery: 555x415x190 (h x š x v)
Rozmery komory: 380x180x75
Hmotnosť: 33kg
5850 €

Statim 2000 G4
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zá-
sobníkom na inštrumenty, čo umožňuje prenos už
sterilných nástrojov priamo ku kreslu bez nutnosti
prekladania. Na výber je z 3 sterilizačných cyklov,
ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje
sterilizačný proces od začiatku po koniec. Vďaka
technológii Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce
teplo systému po sterilizácii, ktoré vypustí do ko-
mory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo vysuší do
15 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 6 minút a cyklus balených inštrumentov
trvá približne 14 minút. Zariadenie je vybavené
aj dotykovým display a Wifi, vďaka čomu sa dá
pripojiť do siete pre lepšiu užívateľskú kontrolu.
Rozmery: 495x415x150 (h x š x v)
Rozmery komory: 280x180x35mm
Hmotnosť: 21kg
4980 €

Statim 5000 G4
Praktický kazetový autokláv s vyberateľným zá-
sobníkom na inštrumenty, čo umožňuje prenos už
sterilných nástrojov priamo ku kreslu bez nutnosti
prekladania. Na výber je z 3 sterilizačných cyklov,
ktoré sa spustia jedným dotykom.
Tento autokláv je plne automatický a kontroluje
sterilizačný proces od začiatku po koniec. Vďaka
technológii Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce
teplo systému po sterilizácii, ktoré vypustí do ko-
mory s inštrumentami, ktoré spoľahlivo vysuší do
15 minút. Rýchly cyklus nebalených inštrumentov
trvá len 9 minút a cyklus balených inštrumentov
trvá približne 18 minút. Zariadenie je vybavené
aj dotykovým display a Wifi, vďaka čomu sa dá
pripojiť do siete pre lepšiu užívateľskú kontrolu.
Rozmery: 600x410x190mm (h x š x v)
Rozmery komory: 380x180x75mm
Hmotnosť: 33kg
6320 €

54
45
230 € 5940 €
SALUS Hydrim C61wd
Prvý sterilizačný kontajner Automatická umývačka
na svete, ktorý udrží nástroje inštrumentov.
sterilné až 30 dní. Stlačením jedného tlačidla
Nie je nutné používať žiadne na dotykovej obrazovke sa
sterilizačné vrecká ani papier, spustí program, ktorý umýva,
čím sú značne znížené nákla- oplachuje, dezinfikuje a suší
dy na samotný sterilizačný všetky dentálne inštrumenty.
proces a uskladňovanie. Špeciálny HIP Ultra čistiaci
Kontajner je určený na roztok sa rýchlo a kompletne
použitie v autokláve Statim odparí, čím zvyšuje efektivitu
5000 G4. Uskladní väčšinu in- umývacieho procesu na roz-
štrumentov do dĺžky 175mm. diel od práškových čistiacich
Životnosť: 2500 cyklov prostriedkov.

3D
4D
650 €
890 € 560 €
Eurosonic Energy
Eurosonic 3D Nerezová ultrazvuková
Eurosonic 4D čistička s
Digitálna ultrazvuková elektro-mechanickým
čistička s konštantnou ovládaním. Pracuje v
teplotou 60ºC a nastavi- rôznych frekvenciách, čo
teľným časovačom od 0 umožňuje homogénne
do 30 minút. LED diódy čistenie v každom mieste
indikujú odpočet času do nádoby. Pracovná teplo-
konca čistenia. ta 60ºC s nastaviteľným
Objem: 3L, 4L časom od 0 do 30 minút.
Objem: 3L

250 € 540 €
Euroseal
Eurosonic Micro Tepelne zatavovacia balička
Kompaktná ultrazvuková inštrumentov v kompaktnom,
ergonomickom prevedení.
čistička s vaňou vyrobenou
Vďaka polykarbonátovému
z nerezu s prednastave- priehľadnému krytu je práca
ným 10 minútovým cyk- ešte presnejšia a
lom. Ideálna pre čistenie jednoduchšia. Ochranný sys-
malých inštrumentov ako tém proti ohoreniu
vrtáky, leštiace gumičky, sterilizačnej rolky. Svetelná a
endonástroje a pod. zvuková signalizácia.
Objem: 0,5L Rozmery: 440x390x315mm
Hmotnosť: 7,1kg

250 € 167 € 12 €
Aquadist
Destilátor vody s kapacitou
4L, ktorý dokáze vyrobiť
0,7L destilovanej vody za
hodinu. Stačí pripojiť do
elektrickej siete a naliať
obyčajnú vodu z
vodovodu.
Rozmery: 230x360 Helix Test
Test určený pre autoklávy
Hmotnosť: 3,5kg
typu B. Bal 250ks farebných Bowie-Dick Test
indikátorov. 1ks test pre autoklávy typu B.

NEUSTÁLE PRE VÁS PRIPRAVUJEME AKCIE NA TIETO PRODUKTY, PRIEBEŽNE SA INFORMUJTE U SVOJHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU
1150 € 1480 € 210 €

Bluephase Style Celalux 3 Premium CO2
Praktická a dizajnovo zaujímavá Vysoko výkonná LED lampa s Ekonomická rada polymerizačných lámp s výkonom
polymerizačná lampa s intenzi- výkonom 1300mW/cm². 1400-1600mW/cm². Rôzne farby.
tou svetla 1100mW/cm² Veľmi ľahká (70g). V cene je aj ochranný štít a merač intenzity lampy.

590 € 600 € 255 € 300 €

Silamat S6 Technomix
VocoMix Alghamix II
Automatická miešačka kapslí s Ekonomicky výhodná miešačka
Miešačka kapslí s časovačom Automatická miešačka
nastaviteľným časom miešania. aplikačných kapslí.
miešania od 1 do 99s. alginátových hmôt s dvomi
Kapsla kmitá elipsovito. Rozmery: 220x230x180
Frekvencia 4300 kmit/min rýchlosťami miešania.
Frekvencia 4500 kmit/min Hmotnosť: 4kg Vyžiadajte si aktuálnu akciu.

1200 € 3200 €

Hurrimix 2
Miešačka alginátových hmôt s
20 miešacími programami.
Dokáže zmiešať až 100g
materiálu. Oceľové prevody.
Elektronický zámok.
Rozmery: 31 x 27 x 32 (vxšxh)

Vyžiadajte si aktuálnu akciu.

1280 € 190 €

Pa-On sonda
Elektronická sonda určená na parodontické vyšetrenie pa-
cienta. Vďaka unikátnemu meraciemu hrotu je zaručená
100% presnosť merania aj pri opakovanom meraní toho
istého pacienta rôznymi doktormi. Možnosť merať hĺbku
vačku, recesiu prípadne attachment loss. Vyšetrenie je
Modulmix Ecovac
Automatická miešačka Kompaktný vákuový formovač
oproti klasickej paro sonde úpln bezbolestné a všetky
A-silikónov v pomere 5:1. termofólií pre bieliace lyžice, výsledky sa prenášaju do príslušného softvéru, vďaka
Dostupný v 6 rôznych farbách. pozicionéry a náhryzové dlahy. ktorému viete poskytnúť pacientovi históriu, plán alebo
Vyžiadajte si aktuálnu akciu. Vhodné pri liečbe bruxizmu. postup jeho liečby.

47
1020 € 2200 €

Newtron Booster
Univerzálny piezoelektrický
UOZK so systémom farebného
kódovania. Každá koncovka je
označená farbou, ktorá repre-
zentuje výkon prístroja, ktorý
treba nastaviť pre maximálny
účinok práce.
Možnosť regulovať množstvo
prívodu vody. Konštantný výkon Newtron P5XS
počas celého ošetrenia. Univerzálny, svetelný, piezoelektrický UOZK so zásobníkom na
vodu, čiže nie je nutné ho pripojiť na prívod zo siete. Nastavi-
teľné množstvo vody privedené ku koncovke. Farebný kódovací
systém. Po pridaní tekutiny F.L.A.G. do zásobníka sa zvýrazní
plak na žlto, čím je čistenie ešte jednoduchšie.

900 €
Air N go easy
Praktický, dizajnovo zaujíma-
vý pieskovač pre dentálnu
hygienu. Jednoduchá údržba
vďaka ľahko rozoberateľnému
telu. Na výber rôzne koncovky
podľa využitia. K zmiešavaniu
vody a piesku dochádza až
Pri kúpe Air N go easy získate
pri vyústení koncovky, vďaka
PERIO koncovku v hodnote 280 €
čomu sa pieskovač neupcháva.
GRÁTIS* Možné pripojiť na rýchlospojku
W&H, Kavo, Sirona, BienAir a
*Platí do vypredania zásob Midwest.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

PrograMill One
Najmenšia 5-osá fréza na svete
určená pre ordinácie. Kombinu-
je vysokú presnosť a moderný
dizajn. Zariadenie je bezdrôto-
vé, čo ho umožňuje umiesniť
kdekoľvek v ordinácii a ovládať
ho prostredníctvom špeciálnej
aplikácie cez smartfón, prípadne
tablet. Systém 5 osí znamená,
že materiál sa vo vnútri komory
otáča okolo inštrumentu, ktorý
ho opracováva. Zariadenie je
plne automatické. Zásobník
pojme až 8 frézovacích nástro-
jov a 5 materiálových bločkov.
Farebný LED pásik na spodnej
hrane indikuje aktuálny stav
frézovania. Aplikácia obsahuje
kompletné informácie o plánova-
ných prácach, zvolené materiály,
frézovacie inštrumenty, stav
prebiehajúcej práce a pod.
Rozmery: 479x340mm
Hmotnosť: 36,5kg
Motor: 80 000 ot./min
Materiály: IPS e.max CAD,
IPS e.max ZirCAD, IPS Empress
CAD, Telio CAD

48
Profylaktické ošetrenie TIETO A VEĽA INÝCH KONCOVIEK NÁJDETE V NAŠOM PORTFÓLIU. VYŽIADAJTE
SI KATALÓG OD VÁŠHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

Koncovka č.1 Koncovka č.2 Koncovka 1S
ref. F00246

80 € ref. F00247

90 € ref. F00245

90 €

Koncovka 10X Koncovka 10Z Koncovka EX1
ref. F00359
90 € ref. F00254
115 € ref. F02040
135 €
Parodontologické ošetrenie

Koncovka H3 Koncovka TK1-1S Koncovka TK2-1L
ref. F00369
135 € ref. F01001
135 € ref. F02162
135 €
Implantologické ošetrenie

Koncovka PH1 Koncovka IP2L Koncovka IP2R
ref. F00702
120 € ref. F02122
135 € ref. F02123
135 €
3000 € 3360 € 3800 € 2270 €

Sopro Care
Diagnostická kamera s 3 módmi.
c-on Nxt PERIO - zvýrazňuje plak Sopro Life Sopro 617
Intraorálna kamera so vstava- CARIO - zvýrazňuje karézne Kamera so špeciálnym fluorescent-
ným gyroskopom, vďaka kto- ným svetlom, ktoré umožňuje Základná rada intraorálnych
tkanivo do jasnej červenej
rému sú vyhotovené fotky vždy odlíšiť zdravé tkanivo od karézneho kamier s vysokou kvalitou
DAYLIGHT - mód v ktorom slúži
správne orientované. LED svetlo. SOPRO ako kamera s
a vďaka MACRO módu poskytuje obrazu. Vynikajúci pomer
excelentnú kvalitu obrazu aj malých cena/kvalita.
USB pripojenie. 250x zoom. manuálnym zaostrením detailov.

Profylaxia
6ks 2,60 €
25ks 9,60 € 3€ 3,10 € 2,30 €

Baby zubná kefka Blinky detská kefka SOLO kefka soft/medium
Detská zubná kefka pre deti do Blikajúca, detská kefka. Integrovaný Jednozväzková kefka vhodná
Medzizubné kefky 2 rokov. Zdravotne nezávadné časovač meria 3 minúty trvajúce na čistenie ťažko dostupných
Medzizubné kefky rôznych hryzadlo ako rukoväť. blikanie LED svetla, ktoré indikuje priestorov. Rôzne farby.
hrúbok. správnu dĺžku umývania zubov.

1,30 € 9,50 € 81 € 20,80 €

TS1
Zubná kefka soft, normal Medzizubná niť Thornton Podtlakový čistič pre profesionál- Klint
ne čistenie jazyka. Bal 25ks hláv, Bezfluoridová pasta pre profe-
Zubná kefka pre dospelých. 4 3v1
rady štetôčok. Ergonomická 25ks rukovätí a 4ks gélu. sionálne čistenie a leštenie
Všestranná medzizubná niť.
rukoväť. Rôzne farby. Napája sa na odsávačku. zubov.
Vhodná na mostíky. Bal 100ks.
Balenie 60g.
40g 13 €
22,80 € 19,30 € CCS
CCS Pro
19 €
22 €
50x2,5g
Zázvor 40g
67 €
17 €

CCS pasta Remin Pro
Clean Joy Proxyt pasta Leštiaca profylaktická pasta. Prípravok pre ochranu chrupu s
Profylaktická pasta na dokončo- Profylaktická pasta. Zrnitosť: 40, 120, 170, 250 fluoridom a hydroxyapatitom.
vanie a leštenie. Bal 100g. Balenie 55ml. PRO - mení abrazitu počas práce Balenie 40g alebo 50x2,5g.
Zrnitosť: 16, 127, 195 Zrnitosť: 7, 36, Bal 60ml. Príchuť: melón, mäta, jahoda,
36 bez fluoridov, 83 zázvor (+výťažok z kurkumy)

50
3x1ml 10€

64 €
100ml
300ml
8€
12 € 41 € 6x1ml
10x1ml
16 €
24 €
Gel 20g 8€
Gel 50g 11 €

Fluor Protector S Cervitec Fluor Defender
Ochranný lak obsahujúci fluorid. Antibakteriálna ústna voda/ Hydrol Prostriedok na remineralizáciu
Znižuje hypersenzitivitu a chráni Prípravok určený na liečbu zubnej skloviny. Vytvára ochran-
gel obsahujúce chlórhexidín,
proti kazu a erózii. Bal 7g. dentinovej hypersenzitivity. nú vrstvu. Zosilňuje sklovinu.
xylitol a éterický olej. Bal. = 5ml.

3x1ml
6x1ml
13 €
22 € 16,40 € 2ml
50ml
5,30 €
24,60 €
2ml
50ml
5,30 €
39,30 €
10x1ml 33 € 10x2ml 14,90 € 10x2ml 27,30 €

Parodur Gel Glucosite Gel
Protect Light Seal Gél na prevenciu proti Glucosite
Lak na ošetrenie a prevenciu 2% chlórhexidín diglukonát na 2% chlórhexidín diglukonát na
parodontitíde. Obsahuje peruán- vyplachovanie
dentínovej hypersenzitivity. sky balzam. Bal 10ml. vyplachovanie
Vhodný aj po OZK. parodontologických vačkov. parodontologických vačkov vo
Príchuť: limetka, mäta forme gélu.

10ml 27 € 12ks 13 €
73 € 46,30 € 50x0,40ml 103 € 100ks 65 €
200x0,40ml 306 €

Bifluorid 10 Profluorid Varnish Depuralizačné kefky
Fissurit FX Lak s obsahom fluoridov na zníženie
Lak s obsahom fluoridu pre Kefky na depuralizáciu vyrobené
Biele svetlom tuhnúce pečatidlo citlivosti zubov a pečatenie
ošetrenie abradovaných zubov z nylonu prípadne z prírodnej
fisúr s fluoridom. dentínových tubulí.
a hypersenzitivitu dentinu. Bal srsti.
Bal 2x2,5g. Príchuť: mäta, melón, karamel,
4g+10ml rozpúšťadla. čerešňa Bal 12ks a 100ks.

15,30 € 13,70 € 31 € 25 €

Fluoridačný gél Fluoridačné lyžice Septocalm Legased natur
Fluoridačný gél. Doba aplikácie Penové lyžice pre aplikáciu fluo- Roztok na ošetrenie aftózneho- Antibakteriálny prípravok na
60 sekúnd. Bal 500ml. ridačného gélu. Bal 50ks. ulcerózneho tkaniva. 35% kyse- liečbu áft vo forme roztoku.
Príchuť: mäta, jahoda, čerešňa Veľkosť: S, M, L lina trichlóroctová. Bal. = 13ml. Živicová báza. Bal 20ml.

51
Set 228 € 10% 3x2,4ml 45,30 €
43 € 4ml 85 € 10% 6x2,4ml 100 €
16% 3x2,4ml 45,30 €
16% 6x2,4ml 100 €

Perfect Bleach
Bieliaci gel pre diskolorované
vitálne aj nevitálne zuby. Pozo-
rovateľný účinok už po krátkej
dobe. Príjemná mentolová
príchuť.
Vivastyle Paint On Plus Perfect Bleach Office+ Verzia: 10%, 16%
6% peroxid vodíka na domáce Profesionálne ambulantné
bielenie zubov. bielenie. 35% peroxid vodíka.
Bal 20ml+aplikačné štetčeky Vhodný aj na vnútorné bielenie.

1,2ml 5,60 €
24 € 33,20 € 4x1,2ml 19,50 € 6,90 €

Endo White LC Dam
35% peroxid vodíka na vnútorné Gingiválna bariéra na použitie Mirawhite gelée
Rubber Dam liquid Gél s bieliacim účinkom a
profesionálne bielenie. pri bielení zubov v ambulancii. Gingiválna bariéra na bielenie
Bal 1,2ml. Bal 2g. obsahom xylitolu a fluoridov.
zubov. Bal 100ml.

250g 26 €
Sortiment 4x250g 100 €

Air N Go classic
Profylaktický prášok na pieskovanie zubov
pri dentálnej hygiene. Štruktúra zrniek
prášku je špecificky zvolená, aby poskytoval
bezbolestné leštenie a čistenie, ktoré nespô-
sobouje poškodenie zubov, alebo implantá-
tov. Bal 250g alebo ako sortiment.
Príchuť: mentol, malina, cola, neutral, citrón

111 € 20,70 € 30 €

Air N Go sáčky
Profylaktický prášok v praktic-
kých dávkovacích sáčkoch.
Obsah jedného sáčku postačuje
na jedno ošetrenie. Bal 50x20g.
Príchuť: mentol, malina, cola,
neutral, citrón
Air N Go Perio Air N Go Pearl
Profylaktický prášok určený na Calcium karbonátový prášok pre
subgingiválne pieskovanie. supragingiválne ošetrenie.
Bal 100g. Bal 250g.

52
Provizórne materiály a fixačné cementy
50ml kartuša 102 € 75g kartuša 96 €
108 € 5ml striek. 28 € 8g striek. 36 € 46 €

Structur Premium Structur 3 Structur 2 Bifix temp
Vysoko estetický kompozitný Samo-tuhnúci kompozitný ma- Samo-tuhnúci kompozitný Duálne tuhnúci, provizórny,
materiál na provizórne korunky teriál na provizórne korunky a materiál na provizórne korunky upevňovací materiál na báze
a mostíky. Bal 75g kartuša. mostíky. Lesk aj bez leštenia. a mostíky. kompozitu. Bal 5ml.

QM 34 €
QM Plus 39 € 121 € 35 € 29 €

Provicol QM
Provicol QM Plus
Provizorný upevňovací cement Provicol C Provicol Clip Flow
bez eugenolu s hydroxidom Provizórny upevňovací cement v Provizórny upevňovací cement Zatekavý, svetlom tuhnúci
vápenatým. Vhodné pre inlay, kartušiach. vo verzii pre ručné miešanie. výplňový materiál na provizórne
onlay, kornuky aj mostíky. Bal 2x65g. Bal 2x25g. výplne. Bal 2x1,8g.
Bal 5ml.

45,50 € 61 € 8,50 € 11,30 €

Clip Clip F Cimpat pink Coltosol F
Svetlom tuhnúci výplňový mate- Svetlom tuhnúci výplňový ma- Rýchlotuhnúci provizórny Provizórny materiál s obsahom
riál na provizórne výplne. teriál s fluoridom na provizórne materiál. RTG-kontrastný. fluoridov. RTG-kontrastný.
Bal 2x4g. výplne. Bal 3x4g. Bal 25g. Bal 38g.

7€ 12 € Phospate cement
Prášok 21,90 €
Tekutina 14 €

Carboxylate cement
Prášok 21,90 €
Tekutina 20,80 €

e-Temp Provit Hoffman cementy Copper cement
Provizórny cement na dočasné Provizórny cement na Fixačný a podložkový cement
výplne. zinkoxid-eugenolovej báze. pre inlay, onlay, korunky a mos- Prášok 38,80 €
Bal 30g. Bal 28g. tíky zo zirkónu aj kovokeramiky. Tekutina 16,50 €

53
System kit 666125 391 € System kit 666065 311 €
5g striekačka 92 € 5g striekačka 40 €
9g striekačka 160 €

Variolink DC Variolink LC
Estetický, duálne tuhnúci Estetický, svetlom tuhnúci
fixačný, kompozitný cement fixačný, kompozitný cement
na fixáciu keramických a na fixáciu keramických a
kompozitných výplní. kompozitných výplní.
Vynikajúca spracovateľnosť Vynikajúca spracovateľnosť
a estetický vzhľad. Materiál a estetický vzhľad. Materiál
sa vyznačuje prirodzenou sa vyznačuje prirodzenou
fluorescenciou a odtieňovou fluorescenciou a odtieňovou
stabilitou. stabilitou.
Dostupný ako kompletný Dostupný ako kompletný
set, alebo ako náhradné set, alebo ako náhradné
Light+ Light Neutral Warm Warm+ balenie (5g alebo 9g). balenie 2g.
Variolink DC 5g Light+ Light Neutral Warm Warm+

Variolink DC 9g

System kit 232 €
22 € 9g striekačka 160 €
Multilink A+B 74 €

Variolink Esthetic Try-In
Glycerínová skúšobná pasta rozpustná vo vode.
Slúži na simuláciu finálneho odtienu Variolink
cementu po nasadení. Bal 1,7g.

161 € 105 €

Multilink Automix
Adhezívny fixačný systém na cementovanie nepriamych náhrad
Multilink Hybrid
vyrobených zo silikátu, oxidovanej keramiky, kovu, kovokeramiky
Abutment 9g a kompozitov. Vhodné na inlay, onlay, korunky, mostíky a endo-
Samotuhnúci adhezívny
dontické čapy. Optimálna estetika.
kompozit na permanentné SpeedCEM Plus
Set obsahuje 9g striekačku v jednej z farieb (Transparent, Ye-
cementovanie lítium-disilikátov, Samoadhezívny, samotuhnúci
llow, Opaque, White), miešacie hroty, koncovky do koreňových
sklokeramiky a zirkónových prác živicový kompozit na
kanálikov, Multilink Primer A+B 2x3g, Monobond Plus 5g, Liquid
na implantáty vyrobené z titánu cementovanie. Bal 9g.
Strip 2,5g, aplikátory na Liquid strip, aplikačné štetčeky, miešacie
a zirkónu. Farba: transparent, yellow,
opaque podložky, optrastick, príslušenstvo
Farba: HO 0, MO 0

54
Rebazačné materiály
set 152 € Ufi Gel Hard 110 €
QuickMix 56 € Ufi Gel Hard C 134 €
Quick Up LC 37 €

Ufi Gel hard / Ufi Gel hard C
Quick Up Tvrdý materiál k priamemu podkladaniu protéz. Pevné, dlhodobé,
Samo-tuhnúci upevňovací materiál na zásuvné spoje a sekundárne celkové alebo čiastočné podkladanie za účelom obnovenia funkcie
prvky snímateľných náhrad. Bal. = set (7,5g QuickMix striekačka + čiastočných alebo celkových snímateľných náhrad.
2g Quick Up LC striekačka + 4ml adhezívum); Bal. = Ufi Gel Hard set (60g plv + 40ml liq. + 20ml kondicionér);
QuickMix striekačka 7,5g; Quick Up LC striekačka 2g. Ufi Gel Hard C set (80g kartuša + 10ml adhezívum).

Ufi Gel SC 168 €
Ufi Gel P 133 €
110 €

Ufi Gel SC / Ufi Gel P
Trvalo mäkký, za studena tuhnúci podkladový materiál na báze silikó-
nu. Špeciálne adhezívum pre extrémne pevnú väzbu medzi silikónom
a protézou. Bal. = Ufi Gel SC set (50ml kartuša + 10ml adhezívum Elite Soft Relining
+ 2x glazúra); Špeciálny A-silikón pre podkladanie čiastočných alebo kompletných
Ufi Gel P set (50ml báza + 50ml katalalyzátor + 10ml adhezívum + protéz. Neabsorbuje vodu, elastická pamäť robí protézu stabilnú.
2x glazúra). Bal. = 50ml kartuša + primer + lak.

95 €
Každoročne pre Vás organizujeme 2 kongresy.
Prvý kongres sa koná v Nitre (hotel Mikado) vždy druhý
aprílový víkend.
Druhý je v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier vo
Wellness Hoteli Chopok. Organizujeme ho druhý
septembrový týždeň.

Taktiež robíme množstvo praktických školení, či už na
Slovensku v našich školiacich priestoroch alebo v zahraničí a
Elite Hard Relining to priamo u výrobcu.
Tvrdý rebazačný materiál perfektne tolerovaný pacientami. Ľahké a
rýchle spracovanie. Bez chuti a vôni.
Bal. = 60g plv + 40ml liq. + 10ml kondicionér. Opýtajte sa našich obchodných zástupcov o blížiacich sa
kongresoch a školeniach.

55
Rotačný program
780 € 680 € 780 € 420 €

Mont blank 10000XL Anthogyr NitiControl
Mont blank 10300XL Mont blank 10200XL Kolienkový násadec červený Endodontický násadec pre
Kolienkový násadec zelený Kolienkový násadec modrý so so svetlom, vhodný na protetickú
Nikel-Titánové koreňové inštru-
preparáciu, rozbrusovanie koruniek
so svetlom, vhodný na endodon- svetlom, vhodný na preparova- menty. Nepotrebujete
a mostíkov, otváranie a preparovanie
tické preparovanie a plnenie. nie kavít a endodonciu. Prevod kavít. Tri chladiace trysky. Prevod komplikované endo-motorové
Prevod 5:1. 1:1, max. 40 000 ot./min. 1:5, max. 200 000 ot./min. systémy.

640 € 570 € 780 € 610 €

Sanao 10L Sanao 40L Sanao 200L Sanao 40ST
Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom Rovný násadec s prevodom 1:1.
5:1. Ergonomický dizajn, dlhá 1:1. Ergonomický dizajn, dlhá 1:5. Ergonomický dizajn, dlhá Ergonomický dizajn, dlhá život-
životnosť, tichý chod. životnosť, tichý chod. životnosť, tichý chod. nosť, tichý chod.

Statis 690 €
Connex LED 370 € 800 € 900 € 590 €

Statis ML / SL /
rýchlospojka Connex LED U.N.I 1:1 LED U.N.I 1:5 LED
Turbínka s keramickými ložiska- Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom U.N.I HP 1:1
mi vyrábaná v dvoch veľkostiach 1:1 LED. 1:5 LED. Rovný násadec s prevodom 1:1.
hlavičky: štandardná a malá. 40 000 ot./min., 55 dBa, 87g. 200 000 ot./min., 55dBa, 90g. 40 000 ot./min., 50 dBa, 79g.

TB
TB S
740 €
880 €
790 € 760 € SDC1
LX503
473 €
122 €
FIX 290 €

U.N.I TB LED / TB S LED / Royalroad SDC1 /
FIX U.N.I MT BL motor rýchlospojka LX503
Turbínka s LED svetlom s dvomi Bezuhlíkový motor riadený sofis- Turbína s keramickými ložiskami
veľkosťami hlavičky: štandardná tikovanou elektronickou jednot- U.N.I MT motor od japonskeho výrobcu
a malá. kou. 40000 ot./min. Uhlíkový motor 40000 ot./min. YOSHIDA. 59 dB, 61g.
56
Rotačný program
Prosím vyžiadajte si cenovú ponuku
od SANUS obchodného zástupcu

MASTERmatic LUX M05 L
MASTERmatic LUX M20 L MASTERmatic LUX M25 L Mini
Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom MASTERmatic LUX M10 L
1:1 LED. Maximálna flexibilita pri 1:5 LED. Veľmi tichá prevádzka 1:5 LED. Malá hlavička pre väčší Rovný kolienkový násadec s
ošetrení. inštrumentu 55 dBa. komfort počas práce. prevodom 1:1 LED.

MASTERtorque LUX
M8700L MASTERtorque LUX
MASTERmatic LUX M07 L Prémiová turbína s extra malou M900L
Kolienkový násadec s prevodom 2.7:1. Maximálna flexibilita pri oše- hlavičkou. Nízka hlučnosť Prémiová turbína s výkonom
trení, možnosť vymeniť 14 rôznych hlavíc. 59dBa, výkon 19 W. 23 W a hlučnosťou 57dBa.

EXPERTmatic LUX E20 L EXPERTmatic LUX E25 L EXPERTmatic E10 C
Kolienkový násadec s prevodom Kolienkový násadec s prevodom EXPERTmatic LUX E15 L Rovný násadec s prevodom 1:1.
1:1. Efektívna práca vďaka men- 1:5. Keramické ložiská, menšia Kolienkový násadec s prevodom Vnútorné vedenie vody a vzdu-
šej hlavičke. Svetlo 25000 LUX. hlavička. Svetelný 250000 LUX. 5.4:1. Svetelný 25000 LUX. chu.

EXPERTtorque E680 L EXPERTtorque Mini E677L
Turbína so zvýšenou bezpečno- Turbína pre ľahšiu prácu v
sťou a hygienou vďaka vylepše- ťažšie dostupných miestach.
Rýchlospojka Kavo Multiflex LED / bez svetla
nému odsávaciemu efektu, keď Vylepšená hygiena vďaka odsá-
Rýchlospojky pre všetky Kavo turbíny.
sa turbína vypína. vaciemu mechanizmu.

57
Rotačný program
1550 €

3 roky
záruka!

Statmatic
Rýchlo a dôkladne:
Automaticky čistí a maže až tri inštrumenty naraz Čas cyklu je iba 15 sekúnd / inštrument
Unikátny systém starostlivosti o klieštinu Optimálne vyčistí a premaže celý inštrument
Dôkladné dávkovanie mazacieho/čistiaceho spreja Ľahká výmena zásobníka čistiaceho/mazacieho spreja
Minimálne náklady na prevádzku prístroja Telo prístroja z nehrdzavejúcej ocele

2900 €
Statmatic Smart
Automatický systém pre čistenie
a údržbu dentálnych inštrumentov

4 rôzne programy čistenia a údržby

Čas cyklu pre 3 inštrumenty približne 10 min.

USB port pre dokumentáciu
Rozmery 280 x 345 x 300

Statmatice Smart môže byť podľa typu
vybavený jednou, dvoma alebo tromi
násadcami na čistenie inštrumentov

Adaptér na čistenie turbínok môže byť
objednaný samostatne

V balení 250ml dentálny olej, 500ml čistiaci
spray, absorbčné podložky

58
RTG
Vyžiadajte si cenovú ponuku Vyžiadajte si cenovú ponuku

PSPIX
Skener intraorálnych snímkov. Vista Scan Mini plus
Slúži na digitalizáciu a prenos RTG Skener RTG snímkov na
snímku do vášho PC prostred- digitalizáciu a prenos snímkov
níctvom siete. Platničku, ktorý do príslušného softvéru, ktorý
najprv intraorálnym RTG ožiarite umožňuje snímky spracovať, ar-
následne vložíte do čítačky, ktorá chivovať a prehliadať. Už žiadne
snímok zdigitalizuje a uloží v vyvolávanie snímkov a žiadne
príslušnom softvéri. Tam je možné káble.. Vysoká kvalita obrázkov.
snímky kedykoľvek zobraziť a Jednoduché a intuitívne ovlá-
pracovať s nimi. danie.
Rozmery: 154x204x193 (dxhxv) Rozmery: 275x226x243 (vxšxh)
Hmotnosť: 2,6kg Hmotnosť: 7kg

Veľ.1 5100 € Veľ.1 4200 €
4200 € Veľ.2 6030 € Veľ.2 5100 €

Sopix Inside
RVG senzor, ktorý je určený pre
intraorálny RTG X-mind Unity.
Prípája sa priamo k hlavici RTG a
vďaka technológii ACE upravuje
dávku žiarenia podľa potreby.

x-on nxt Sopix²
RVG senzor na digitalizáciu RVG senzor v kvalitnom
RTG snímkov. V cene aj softvér prevedení s ohľadom na
na spracovanie a archiváciu komfort pacienta.
snímkov.
Veľkosť senzoru: 1, 2
Veľkosť senzoru: small, medium

Vyžiadajte si cenovú ponuku Vyžiadajte si cenovú ponuku

X-mind Unity
Intraorálne RTG s nastaviteľnými parametrami ako je kV, mA,
expozičným časom kombinovaným s 0,4mm ohniskom. Hlavica X-mind DC
vyrábaná spoločnosťou Toshiba - záruka kvality. Intraorálne RTG s veľmi vysokou kvalitou snímkov. Minimálny
Maximálny expozičný čas 2s. Možnosť vybrať si horné, prípadne expozičný čas 0,02s. Precízne a flexibilné nastavenie, progra-
dolné uchytenie ramena s dĺžkou 40,80 alebo 110cm. movateľný časovač. Rýchly výber tradičného a digitálneho
Použitím s RVG senzorom Sopix inside prístroj automaticky režimu. Vrchné alebo spodné uchytenie. Toshiba hlavica.
meria dávku žiarenia, čím chráni pacienta. (o 52% nižia radiácia) Dĺžka ramena: 40, 80 alebo 110cm.

59
X-ERA SMART 3D
Cena základného
modelu

19 500,-

OPG vyrábané japonskou spoločnosťou YOSHIDA, ktorá
sa vyznačuje kvalitnými a spoľahlivými výrobkami. Vďaka
svojim kompaktným rozmerom sa zmestí aj do najmenších
priestorov. Priamy CMOS senzor v kombinácii s unikátnym
algorytmom prevádza RTG žiarenie na elektrický signál s
minimálnym rušením. Základný model dokáže vytvoriť pa-
noramatický snímok už za 8 sekúnd, čím sa redukuje dávka
žiarenia na pacienta o 50% oproti bežným OPG na trhu.

Možnosť rožšírenia o cephalometrické rameno, prípadne
3D senzor s ktorým je možné zhotoviť trojrozmerný sní-
mok chrupu pacienta. S 3D senzorom je možné pracovať v
dvoch módoch. Dentálny mód snímkuje konkrétnu oblasť s
detailami potrebnými pre endodontickú a implantologickú
liečbu. Snímkovanie v orálnom móde umožňuje snímkovanie
a zobrazenie celého maxilárneho a mandibulárneho oblúka
pri periodontickej liečbe, prípadne širších implantologických
zákrokoch. Cephalo rameno je výborným nástrojom pri
zákorkoch a plánovaní liečby každého ortodonta.
pozrite si video X-mind Trium na našom webe:
http://sanusdental.sk/stomatologovia/stomatologovia
Vyžiadajte si cenovú ponuku

X-Mind® trium je RTG prístroj od
renomovaného výrobcu Acteon.
Zariadenie je možné objednať
v základnej verzii Panorama alebo pridať
3D senzor či Cefalo rameno.
Pri panoramatickom a cefalometrickom
snímku je veľkosť pixelu 100 μm.
Pri 3D snímku je veľkosť voxelu 75 μm.
Veľkosť obrazu pri 3D je:
ø 40 x 40 mm, ø 60 x 60 mm,
ø 80 x 80 mm, ø 110 x 80 mm.
Expozičný čas:
panoramatický snímok = 16,8 sekúnd,
3D snímok = 4 - 12 sekúnd,
cefalometrický snímok = 18 sekúnd.
X-Mind® trium Pan X-Mind® trium Pan 3D

Pan

3D

Ceph

X-Mind® trium Pan Ceph X-Mind® trium Pan Ceph 3D
Pan

3D

Ceph
Rukavice Cranberry
1bal. 14,50 €
akcia 9+1 zadarmo
cena v akcii za bal. 13,50 €

Evolve
Nitrilové bezpúdrové rukavice sú najnovšie a najjemnejšie rukavice značky Cranberry.
EvoSoft formula dodáva pocit hodvábu, ale aj pevnosti tým, že prsty rukavíc sú texturované.
Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 300ks. Rukavice modrej farby.

1bal. 9,30 € 1bal. 14,50 €
akcia 9+1 zadarmo akcia 9+1 zadarmo
cena v akcii za bal. 8,20 € cena v akcii za bal. 13,50 €

Contour Plus LUV
Nitrilové rukavice s obsahom lanolínu a vitamínu E. Vyrobené Nitrilové bezpúdrové rukavice s obsahom lanolínu a vitamínu E.
metódou nulového kontaktu s pokožkou pri balení („zero skin“). Jemne parfumované.
Vhodné pre alergikov a citlivú pokožku. Bez púdru. 1 balenie obsahuje 200ks rukavíc.
Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 100ks. Rukavice bielej farby. Veľkosť XS, S, M, L. Rukavice broskyňovej farby.

1bal. 7,70 € 1bal. 9,30 €
akcia 9+1 zadarmo akcia 9+1 zadarmo
cena v akcii za bal. 7 € cena v akcii za bal. 8,60 €

Original Cyntek
Latexové jemne púdrované rukavice. Latexové bezpúdrové rukavice s obsahom lanolínu a vitamínu E
Vyrobené metódou „zero skin“. Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 100ks. zelenej farby. Parfumované mentolom a citrusom. Vyrobené metódou
Rukavice bielej farby. „zero skin“. Veľkosť XS, S, M, L. Bal. = 100ks.
Rukavice bledozelenej farby.

62
Výplňové materiály
striekačka 3g 52 €
255 € 61 € 61 € caps 10x0,2g 38 €

IPS Empress Direct
Compoglass F Compoglass Flow Svetlom tuhnúci kompozit pre
Ceramic repair system kit Svetlom tuhnúci výplňový Svetlom tuhnúci, tekutý výplňo- priame estetické výplne. Veľmi
Kompletný set pre intraorálne materiál na báze kompoméru v vý materiál na báze kompoméru dobré leštiace vlastnosti a vy-
opravy keramických a kompozit- kavifilách v rôznych farebných v kavifilách v rôznych farebných soký povrchový lesk. Prirodzená
ných výplní. odtieňoch. 20x0,25g. odtieňoch. 20x0,25g. fluorescencia.

35 € 21 €

IPS Empress Direct
Opaque IPS Empress Direct Color
Svetlom tuhnúci opákny materiál Materiál pre individuálnu charak- Pri kúpe 30ks Tetric EvoCeram Bulk Fill
vhodný pre krytie odhaleného terizáciu priamych a v labora-
kovového povrchu a diskolorova- tóriu vyrobených kompozitných
dostanete zadarmo Bluephase Style
Akcia platí iba do vypredania zásob!
ného povrchu zubu. Bal. =1,8g. náhrad. Bal. = 1g. Informujte sa u obchodného zástupcu SANUS o prebiehajúcich akciách.

set 8x3g 315 € set 8x2g 213 € striekačka 3g 46 € striekačka 2g 31 €
striekačka 3g 46 € striekačka 2g 31 € caps 20x0,2g 69 € caps 20x0,2g 68 €
set 40x0,2g 136 € set 40x0,2g 131 €
caps 20x0,2g 69 € caps 20x0,2g 68 €

Tetric EvoCeram Tetric EvoFlow Tetric EvoFlow Bulk Fill
Svetlom tuhnúci, univerzálny Tekutý, rádio-opákny svetlom Tetric EvoCeram Bulk Fill Tekutý a vysoko efektívny 4mm
kompozit pre vysoko kvalitné tuhnúci kompozit pre priame Tvarovateľný a vysoko efektívny bulk fill kompozit vhodný ako
výplne vo frontálnom a distál- výplne a cementovanie keramic- 4mm bulk fill kompozit určený prvá vrstva pri výplniach triedy
nom úseku. kých a kompozitných výplní. pre distálny úsek. I. a II.

set 4x4g 57 €
4g 14 € 50 € set 8x3,5g
set 4x3,5g/Evetic bond
164 €
110 €

Te-Econom plus Telio CS Inlay / Onlay
Jednoducho spracovateľný a Svetlom tuhnúci jednozložkový
kvalitný mikrohybridný fotokom- materiál pre provizórne výplne I.
pozit. 4x4g + bond + etch a II. triedy. Evetric
Bal. = 3x2,5g alebo 30x0,25g. Nanohybridný vysokoestetický fotokompozit, ľahko modelovateľný.
+ príslušenstvo.

63
Výplňové materiály
striekačka 2x2g 64 € striekačka 5g 55 € striekačka 4g 76 € striekačka 4g 70 €
caps 16x0,25g 64 € caps 20x0,25g 54 € caps 16x0,25g 76 € caps 16x0,25g 70 €

X-tra base GrandioSO Flow
Zatekavý svetlom tuhnúci pod- GrandioSO Stredne viskózny univerzálny
kladový kompozit. 4mm základ X-tra fil Univerzálny nanohybridný nanohybridný výplňový materiál.
výplne v jednom kroku. Svetlom tuhnúci výplňový mate- výplňový materiál. Vysoký obsah Univerzálne použitie. Obsah
Farby: Universal alebo A2. riál pre distálny úsek. Dostavby plniva: 89% hmotnosti. plniva 80 % hmotnosti.
Bal. = 2x2g alebo 16x0,25g. pahýľov pod korunky. Bal. = 4g alebo 16x0,25g. Bal. = 2x2g alebo 16x0,25g.

striekačka 4g 70 € striekačka 4g 71 € striekačka 2x2g 67 € striekačka 4g 34 €
caps 16x0,25g 70 € caps 20x0,25g 76 € caps 20x0,25g 72 € set 7x4g 226 €

GrandioSo Heavy Flow Polofil Supra
Zatekavý univerzálny nano- Grandio Flow Nelepivý svetlom tuhnúci mik-
hybridný výplňový materiál s Grandio Zatekavý univerzálny nanohyb- rohybridný výplňový materiál.
vysokou viskozitou. Ošetrenie Univerzálny nanohybridný ridný výplňový materiál. NDT Kombinuje prednosti kompozitu
kavít všetkých tried. výplňový materiál. Vysoký obsah technológia zabraňuje nechce- s makro a mikro plnivami.
Bal. = 2x2g alebo 16x0,25g. plniva, 87% hmotnosti. nému kvapkaniu kompozitu. Bal. = 4g.

striekačka 4g 72 € striekačka 3g 67 €
caps 16x0,25g 72 € caps 15x0,2g 67 €
set 8x4g 511 € set + bond 75x0,2g 354 €
set 128x0,25g 511 € set + bond 5x3g 354 €

Admira Fusion
Amaris / Amaris Flow Univerzálny nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER.
Vysoko estetický svetlom tuhnúci výplňový materiál. Automatický Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto na báze keramiky. Najnižšia
prirodzený prechod medzi odtieňmi. Bal. = 4g alebo 16x0,25g. polymerizačná kontrakcia. Vhodný pre frontálny ako aj distálny úsek.

striekačka 2x2g 79 € striekačka 3g 67 € Twinky Star
set 5x2g + príslušenstvo caps 15x0,2g 67 € caps 25x0,25g 91 €
215 € set 40x0,25g 138 €

Twinky Star Flow
striekačka 2g 32 €

Admira Fusion x-tra
Nanohybridný výplňový materiál
typu ORMOCER. Rýchle a vysoko
Admira Fusion Flow kvalitné - spoľahlivé vytvrdzo- Twinky Star / Twinky Star Flow
Zatekavý svetlom tuhnúci nano- vanie 4mm vrstiev. Univerzálna Farebný, svetlom tuhnúci, kompomer s trblietavým efektom. Určený
hybridný výplňový materiál typu farba s chameleónovým pre výplne v mliečnych zuboch. Výborný produkt pre motiváciu det-
ORMOCER. efektom. ského pacienta k návšteve zubného lekára.

64
Výplňové materiály
caps 150ks 350 € caps 150ks 350 €
caps 20ks 52 € caps 20ks 52 €
set 50ks caps 130 € set 50ks caps 130 €

IonoStar Molar
IonoStar Plus Skloionomerný výplňový materiál v kapsliach. Variabilná doba
Rýchle tuhnúci skloionomérny výplňový materiál v kapsliach. Rýchla miešania za účeľom úpravy konzistencie. Modelácia možná ihneď po
doba tuhnutia, iba 2 minúty od zhotovenia výplne. nanesení - materiál sa nelepí k nástroju.
Bal. = caps 20ks (A1; A2; A3; A3,5); caps 150ks (A2; A3); Bal. = caps 20ks (A1; A2; A3); caps 150ks (A2; A3);
set 50 caps (10xA2 + 30xA3 + 10xA3,5). set 50 caps (10xA1 + 10xA2 + 30xA3).

Caps 25x0,25g 76 € caps 48ks 126 € 15g plv. 55 €
set 40x0,25g caps 155 €
set 48 caps 126 € 10ml liq. 40 €
set 3x plv.+liq. 187 €

Glasiosite
Svetlom tuhnúci výplňový mate-
riál - kompomer. Odolnosť voči
abrazii, pevnosť v tlaku a zníže-
ná citlivosť na vlhké prostredie. Ionofil Molar AC / Ionofil Molar AC Quick
Bal. = caps 25x0,25g; Skloionomérny výplňový materiál nelepivej konzistencie. Vysoká Ionofil Molar
set 40x0,25g (10xA3 + 10xA4 + odolnosť voči abrazii, vysoká pevnosť v tlaku a ohybu. Skloionomérny výplňový mate-
5xA2 + 5xA3,5 + 5xB3 + 5xC2) Bal. caps 48ks; set 48 caps (8xA1 + 8xA2 + 32xA3). riál vo forme prášku a tekutiny.

caps 20ks 79 €
caps 150ks 497 €
123 €
set 50 caps 182 €
plv+liq. 83 €

Ionolux
Svetlom tuhnúci skloionomérny výplňový materiál. Vynikajúca doba IonoSelect
spracovania, doba tuhnutia individuálne upraviteľná svetleným vytvr- Univerzálny skloionomérny materiál vhodný pre výplne, upevňova-
dením. Bal. = caps 20ks; caps 150ks; set 50 caps; plv + liq. nie, korunkové dostavby, podkladanie kavít. Bal. = set 40 caps.

15g plv. 39 €
10ml liq. 21 €
15g plv. 61 €
set 3x plv. 168 € 72 €
set 3x plv.+liq. 128 €

Ionofil Plus
Skloionomérny výplňový Argion
materiál s výbornou konzisten- S vodou miešateľný striebrom
ciou pri nanášaní. Postupné Aqua Ionofil Plus plnený skloionomérny výplňový
uvoľňovanie fluoridov. Skloionomérny výplňový materiál miešateľný s vodou. a dostavbový materiál. Plv 15g.

65
Výplňové materiály
57 € 80 €

Harmonize SonicFill 2
Nanohybridný univerzálny kompozit s technológiou adaptívneho Jednozložkový bulk fill kompozitný systém. Excelentné spracovanie
prispôsobenia zabezpečuje prirodzený vzhľad výplne ešte ľahšie a a modelácia. Veľká hĺbka polymerizácie kompozitu. Vysoká estetika,
rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Bal. = 4g. trvácnosť a dlhší čas spracovania.

49 € 125 €

CompoRoller
Inovatívny kompozitný modelačný inštrument dizajnovaný, aby Vám Vertise Flow
poskytol kompletnú kontrolu pri vrstvení a konturovaní priamej kom- Samoleptací tekutý kompozit doplnený o OptiBond, čo zjednodušuje
pozitnej výplne. celý proces rekonštrukcie a skracuje čas práce.

System kit 133 € set 98 €
Intro kit 66 € refill 40 €
Špička (60ks) 40 €
Gulička (60ks) 40 €
Dláto (60ks) 40 €

OptraSculpt Pad
Tvarovací inštrument určený pre frontálny úsek so špeciálnymi
OptraSculpt Next Generation penovými podložkami, ktoré sú dizajnované pre efektívne, nelepivé
Nová generácia inštrumentu určeného pre distálny úsek. Zjednodu- formovanie a tvarovanie kompozitu.
šená adaptácia vďaka nelepivému efektu. Znížená adhézia kompozi- Bal. = set (inštrument 1ks + pad 4 mm/60ks + 6 mm/60ks);
tu k inštrumentu. Inštrument nezanecháva odtlačky na rekonštrukcii. refill pad 4 mm/60ks; refill pad 6 mm/60ks.

Na sanus stránke http://sanusdental.sk/index.php/stomatologovia/stomatologovia
sme pre Vás pripravili zaujímavé videá, ktoré Vám pomôžu pri každodennej práci.

66
Vás srdečne pozýva do nášho showroom-u priamo v
budove firmy v Nitre na Širokej 9, kde si môžete osobne
pozrieť väčšinu prístrojov z nášho portfólia.

V prípade záujmu o produkty firmy SciCan nás môžete navštíviť na našom
referenčnom pracovisku, ktoré je súčasťou kliniky ORADENT, s.r.o. so sídlom
na ulici Mierová 52/A v Bratislave.

www.sanusdental.sk | www.zubarskepotreby.sk
Jaroslav Melna Ing. Danka Kmecová
Radomír Romančík 0911 473 503 0904 584 330
0918 112 199
CA NO
TS SL
Dušan Škultéty BJ
PB ZA DK
0903 437 472 LM PP
PO HE
TN MT SN
Róbert Trela RK VT Ing. Lenka Maliarová
0903 747 760 MY BB Komorovská
SE PD BR RV KE
ZH MI 0908 107 912
PN ZV
Alena Kročanová MA TO PE KA
0905 264 915 TT HC BS
LC
PK
GA NR LV
Erich Knapp Eva Vespremiová
BA 0905 443 124 0903 642 791
DS NZ Milan Števove
0903 473 506
KN
Miroslav Kasana Radovan Neština
0903 473 505 0903 687 368

Na všetky prístroje poskytujeme záručný aj pozáručný servis vlastnými servisnými technikmi. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ceny sú vrátane DPH.
Použité obrázky môžu byť ilustračné. Katalóg neprešiel jazykovou úpravou.

Centrála Sanus:
Široká 9, 949 05 Nitra
Tel.: 037 655 40 83
Bezplatná linka: 0800 160 555
Email: sanus@sanusdental.sk
info@sanusdental.sk

Pobočka Liptovský Mikuláš:
Školská 1138/3
Tel.: 044 5514 063
Email: sanuslm@sanusdental.sk

Pobočka Bratislava:
Koprivnická 9/A
Tel.: 02 6428 2093
Email: sanusba@sanusdental.sk

Servis:
Roman Pudelka
Tel.: 0911 279 380
Email: servis@sanusdental.sk

Tibor Tóth
Tel.: 0904 033 033
Email: service@sanusdental.sk

54