You are on page 1of 1

1.

Skamander nazwa od staroytnej trojaskiej rzeki, pomysodawc Jan Lecho. Grupa


powstaa dziki popularnoci miesicznika Pro Arte et Studio oraz skupia si wok
kawiarni Pod Picadorem w Warszawie, na Nowym wiecie.

Spoiwem grupy nie by program poetycki co relacje towarzyskie. Grupa deklaruje brak
programu (chocia ich poezja zawiera pewne cechy wsplne)

Najwaniejsze czasopisma dla Skamandrytw: Skamander, Wiadomoci Literackie, Cyrulik


Warszawski

Twrcy: Jan Lecho, Julian Tuwim, Antoni Sonimski, Kazimierz Wierzyski, Jarosaw
Iwaszkiewicz

Autorytetem i mistrzem dla Skamandrytw by Leopold Staf

Cechy:

1. Bezprogramowo (programw poetyckich jest tyle ile pisarzy, literatw)


2. Koncepcja poety-rzemielnika sowa
3. Zachwyt nad yciem, codziennoci, prostymi i zwyczajnymi rzeczami w yciu,
najwaniejsza jest teraniejszo
4. Elementy jzyka potocznego, kolokwializmy, wulgaryzmy
5. Fascynacja tumem
6. Nawizanie do tradycji
7. Doskonao artystyczna (czy si z tym, e poeta to rzemielnik sowa)
8. Nawizanie do Bergsonizmu i Nietzscheanizmu

Awangarda Krakowska Nazwa nawizuje do awangard zachodnich, avant-garde z


francuskiego przednia stra Utworzona na pocztku lat 20. w Krk, twrc Tadeusz Peiper,
Program poetycki zawarty w ksikach Peipera Nowe usta i Tdy

Najgoniejszy manifest grupy (de facto program literacki)- tekst Miasto, masa, maszyna;
Najwaniejsze czasopismo- Zwrotnica (Krakw) i Linia

Cechy:

1. Stworzenie nowej poezji opartej na estetyce cywilizacji


2. Kult 3xM (Miasto, masa, maszyna)- kult wspczesnej cywilizacji
3. Artysta- budowniczy zda
4. Popularyzacja prostoty, zwizoci i oszczdnoci rodkw poetyckich
5. Metafora najwaniejszym rodkiem przekazu
6. Uywanie skrtw mylowych
7. Kierowanie utworw do masy ludzkiej
8. Kult teraniejszoci i nowoci

Twrcy: Tadeusz Peiper, Julian Przybo, Jan Brzkowski, Jalu Kurek