You are on page 1of 2

ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA

KALTENBORNA I EVJENTHA
to metoda postpowania fizjoterapeutycznego opracowana przez dwch
norweskich fizjoterapeutw: Freddyego M. Kaltenborna oraz Olafa
Evjentha. Przedstawili oni caociowy system badania i leczenia
pacjentw z ortopedycznymi dysfunkcjami narzdu ruchu zarejestrowany
w urzdzie patentowym jako: OMT Kaltenborn Evjenth Konzept .

System ten zosta oparty na dorobku cenionych ortopedw Jamesa


Cyriaxa i Jamesa Mennella oraz osteopaty Alana Stoddarda.

Freddy M. Kaltenborn twrca metody, czoowa posta w wiecie w


dziedzinie terapii manualnej przez wiele lat prowadzi nauczanie jako
nauczyciel medycyny ortopedycznej, chiroterapii, osteopatii i
ortopedycznej terapii manualnej. Jego ksiki stay si podrcznikami
szkoleniowymi w wielu skandynawskich, zachodnioeuropejskich,
australijskich oraz nowozelandzkich szkoach fizjoterapii. W jzyku polskim
ukazay si dwa podrczniki: Manualne mobilizacje staww koczyn oraz
Krgosup badanie manualne i mobilizacja. Freddy Kaltenborn
precyzyjnie rozpracowa sposb badania i leczenia staww.

Olaf Evjenth - wsptwrca metody, rwnie wieloletni nauczyciel


ortopedycznej terapii manualnej udoskonali sposb badania i leczenia
tkanek mikkich (okoostawowych). Jego ksiki: Muscle Stretching in
Manual Therapy Volume I (The Extremities) oraz Volume II (The Spinal
Column) powicone s terapii mini.

Koncepcja Kaltenborna i Evjentha przeznaczona jest dla dyplomowanych


fizjoterapeutw. Nauka w tej dziedzinie odbywa si w ramach szkole
podyplomowych wedug cile okrelonego programu przygotowanego
przez zarzd metody Kaltenborn Evjenth International. Szkolenia te
wyposaaj terapeutw w praktyczne umiejtnoci badania i leczenia
manualnego koczyn, krgosupa i staww skroniowo-uchwowych.
System OMT Kaltenborn Evjenth Konzept trafi do Polski dziki
zaangaowaniu mgr Grzegorza Balika, ktry w 1992 roku uzyska zgod
Freddyego Kaltenborna na zorganizowanie pierwszej grupy
fizjoterapeutw majcej si szkoli w tej dziedzinie. Szkolenie odbyo si w
latach 1993 1998, a poprowadzi je midzynarodowy instruktor tej
metody Josef Helinger (Niemcy). W 1998 roku certyfikaty uzyskao
pierwszych 13 osb. Obecnie we Wrocawiu, Konstancinie k. Warszawy i
Katowicach szkolone s nastpne grupy fizjoterapeutw. Kursy ukoczone
w Polsce s honorowane w innych krajach wiata.

W kwietniu 2001 roku zaoyciel metody wraz z zarzdem ustanowili dla


Polski narodow reprezentacj systemu OMT Kaltenborn Evjenth
Konzept . Odpowiedzialni za organizacj oraz rozwj systemu w naszym
kraju s: mgr Grzegorz Balik (Warszawa), mgr Henryk Barej (Sokow
Podlaski) i mgr Mirosaw Dbski (Toru).