You are on page 1of 4

S.C. UNIROM S.R.L.

Satu Mare
CUI R 18281057
J30/30/2006
Tel/ fax 0261742571
Mobil0740582918

Oferta de pret

pentru intocmirea Studiului de fezabilitate pentru Centru de colectare si reciclare produse electronice si
electrocasnice Satu Mare

Pentru elaborarea ofertei de pret va rugam sa ne furnizati cateva elemente, tinand cont de
structura cadru propusa de noi, si care este prezentata mai jos.

Cu titlu orientativ ,costurile elaborarii unui studiu de fezabilitate se ridica la sume cuprinse intre
1000- 2500 E in functie de complexitatea proiectului

Datele necesare sunt:

1. Daca realizarea proiectului necesita Proiect tehnic de executie Autorizatie de construire sau
se utilizeaza cladirea in structura existenta

2. Daca finantarea este din surse atrase 100% , rambursabile sau nerambursabile, sau daca
exista si alte surse de cofinantare (surse proprii, imprumuturi bancare etc.)

3.Structura investitieii :

achizitie de utilaje % , constructii, modernizari%

4.Date tehnologice

5. Orice alte date care considerati ca sunt oportune, pentru stabilirea volumului de lucru,
avand in vedere ca la elaborarea studiului sunt necesare elemente privind :

- constructii, utilitati, arhitectura, elemente privind tehnologia aplicata si elemente economice

Va prezentam alaturat structura cadru privind Studiul de fezabilitate pentru investitia : CENTRU DE
COLECTARE SI RECICLARE PRODUSE ELECTRONICE SI ELECTROCASNICE Satu Mare, Aleea
Muresului , pentru a vedea ce date vor fi necesare la elaborarea acestuia
STUDIU DE FEZABILITATE

Structura

Justificarea tehnico-economica reprezint documentaia care cuprinde caracteristicile principale i


indicatorii tehnico-economici ai investiiei, prin care se asigur utilizarea raional i eficient a
cheltuielilor de capital i a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerinelor economice i sociale n
domeniul respectiv.

PARTEA I : Piese scrise


A. Date generale
Denumirea/Numele solicitantului
Denumirea investiiei
Elaborator (coordonate de identificare)
Amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul, descrierea amplasamentului)
Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii investitiei
Descrierea funcional i tehnologic
B. Date tehnice ale investitiei
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismic de calcul i perioada de
colt, natura terenului de fundare i presiunea convenional, nivelul maxim al apelor freatice) daca
investitia o impune
Caracteristicile principale ale construciilor - daca investitia o impune
Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i
nlimea acestora, volumul construit
Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.
Structura constructiv
Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri
privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect.
Principalele utilaje de dotare a construciilor (cazane de abur sau ap fierbinte, hidrofoare,
ascensoare etc.)
Instalaii aferente construciilor
Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare
etc.
Utiliti daca investitia o impune

C. Date privind fora de munc si managementul proiectului

Responsabil legal (nume, prenume, functie, studii si experienta profesionala) relevante


pentru proiect
Intreprinderea Functia avuta si principalele Perioada
indatoriri

Total personal, ..
din care personal de execuie ..
Locuri de munc nou-create ..
Devizele investiiei
Devize pe obiect pe categorii de lucrari pentru constructii noi si modernzari;
Deviz financiar;

Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de .... RON, sursele de finantare propuse sunt:
Curs Euro / leu ..din data de....
Total
RON Euro RON Euro
Ajutor public nerambursabil
Cofinantare privata, din
care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei


Valoarea total: ....................................
Durata de realizare (luni):
Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

Capaciti de productie rezultate ca urmare a investitie (n uniti fizice)


Avize i acorduri
Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat
potrivit legii;
avizele privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan, ap, canal,
telecomunicaii etc.);
acordurile i avizele pentru protecia mediului i a apelor;
alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale.

PARTEA II. PIESE DESENATE


Planul de incadrare n zona
Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitatilor
Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, faade, vederi, seciuni pentru principalele obiecte de
construcii

PARTEA III. SECTIUNEA ECONOMICA

CLADIRI

Cladiri
Denumire cladiri Valoare Amortizare Valoare Amortizare Cota de
(noi/modernizari) initiala cumulata ramasa anuala intretinere
anuala
1.
.

TOTAL

UTILAJE

Utilaje
Denumire utilaje Valoare Amortizare Valoare Amortizare Cota de
(existente) initiala cumulata ramasa anuala intretinere
anuala
1.
.

TOTAL
Lista de achizitii si sursele de aprovizionare pentru activele ce fac obiectul proiectului:

Nr. Furnizor Adresa Produs Valoarea Procent din total


Crt. estimata valoare eligibila a
investitiei
1

N
TOTAL

Lista de achizitii materii prime, materiale, servicii semnificative pentru un ciclu de productie:

Nr. Furnizor Adresa Produse / Cantitate Valoarea aprox.


Crt. Servicii
1

N
TOTAL

Piata de desfacere

Principalii clienti ai societatii:


Nr. crt. Client (nume si adresa) Valoare RON Pondere %
1

n
TOTAL

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri

Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexe tehnice
1. Deviz financiar;Devize pe obiecte

Anexe economico-financiare
1. Prognoza veniturilor
2. Prognoza cheltuielilor
3. Proiectia contului de profit si pierdere
4. Bilant sintetic previzionat
5. Flux de numerar
Indicatori financiari