You are on page 1of 2

Lista abrevierilor:

AC - Autoritatea Contractant
AC - Autoritatea de contractare
ADR - Agenia pentru Dezvoltare Regional
ANIMMC Autoritatea Naional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
ANPCD - Agenia Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului
ANPH - Autoritatea Naional pentru Persoane cu Handicap
ANSIT - Agenia Naional pentru Sprijinirea Iniiativelor Tinerilor
ANT - Autoritatea Nationala pentru Tineret
APAPS - Autoritatea pentru Privatizarea i Administrarea Participaiilor Statului
APL Autoriti Publice Locale
ARPM - Agenia Regional pentru Protecia Mediului
ASCE - Asociatii de Studii ale Comunitatii Europene
ASS - Agentia pentru Sprijinirea Studentilor
AT - Asisten Tehnic
AVAB - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
BNR - Banca Naional a Romniei
CD - Consiliu Director
CEEX - Programul "CERCETARE DE EXCELEN"
CES - Coeziune economic i social
CJ - Consiliul Judeean
CL - Consiliul Local
CNADNR - Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale
CNI - Coordonatorul Naional Ispa
CNVM - Comisia Naional a Valorilor Mobiliare
CRD - Consiliul Regional de Dezvoltare
CRS - Comitetul Regional de Selecie
ECF - European Cultural Foundation
EYF - European Youth Foundation
FDSC - Fundaia pentru Dezvoltarea Societii Civile
IMM- Intreprinderi Mici i Mijlocii
INSSE - Institutul Naional pentru Statistic i Studii Economice
Ispa - Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Instrumentul pentru Politici
Structurale de Pre-Aderare
IVO - Indicatori de verificare a obiectivelor
MCL - Matricea Cadru Logic
MEC - Ministerul Educaiei i Cercetrii
MIE - Ministerul Integrrii Europene
MMGA - Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor
MMSSF - Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei
OPCP - Oficiul de Pli i Contracte PHARE
OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci
OUG Ordonan de Urgen a Guvernului
PC6 - Programului Cadru 6
PGM - Programul de Granturi Mici
Phare - Poland-Hungary Aid for Reconstruction of the Economy Polonia-Ungaria
Ajutor pentru Reconstrucia Economiei
PND - Planul Naional de Dezvoltare
PNGD - Planul Naional de Gestionare a Deeurilor
PPD - Documentul de Programare Phare
PPP - Parteneriatele public-private
PRAPM - Planul Regional de Aciune pentru Protecia Mediului
PRD - Planul Regional de Dezvoltare
PRGD - Planul Regional de Gestionare a Deeurilor
RAAVJ - Regia Autonom a Apei Valea Jiului
SAPARD - Special Pre-Accession Programme for Agriculture si Rural Development -
Programul Special de Pre-aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
SIGMA - Sprijin pentru mbuntirea Guvernrii i a Managementului Public
TAIEX - Biroul de Asisten Tehnic pentru Schimbul de Informaii
TVA Taxa pe Valoarea Adugat
UE - Uniunea European
USAID - Ageniea Statelor Unite pentru Dezvoltare