You are on page 1of 8

Gdy liczna Panna

J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow
q=50
b2 j
& b b4

Soprano

q=50
bbb 2
Flute & 4
bb 2
& b4
j n b
Violin 1

b2
& b b4 j j j j j j j j

Violin 2

B bbb 42 j
Viola

?b2
Violoncello
b b4

b
10

&b b j
S.

b
Fl. &b b

b
&b b j


Vln. 1

b j j j j j
&b b j j j j

Vln. 2

Vla. B bbb j
b

?b
bb

Vc.
2

b
20

S. & b b j j

b
Fl. &b b J
bb
& b j j

Vln. 1

b j
& b b j j j j j j j j

Vln. 2

Vla. B bbb j b j

?b
Vc.
bb
Soprano
Gdy liczna Panna
J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow

b2
q=50
4
& b b4 j j

b
13

&b b
j

b
21

&b b j
Flute
Gdy liczna Panna
J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow
q=50
bb 2
7
b
& 4

15
b 8
&b b J
Violin 1
Gdy liczna Panna
J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow
q=50
b2
& b b4 j
nb

b
11

&b b j

b
20

&b b j j

Violin 2

Gdy liczna Panna


J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow
q=50
b2
& b b4 j j j j j j j j

b
9

&b b j j j j j j j

b
17

&b b j j j j j

b j j j
23

&b b j j j

Viola
Gdy liczna Panna
J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow
q=50

B bbb 42 j

11

B bbb j b

b j
20

B bbb j
Violoncello
Gdy liczna Panna
J. Maklakiewicz
opr. K. Iwanow
q=50
? bb 42
b
14
? bb
b
22
? bb
b