You are on page 1of 7

Rancangan Tahunan Sains Dan Teknologi Maklumat Tahun 2

Minggu / Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan


Tarikh /
/

1.1 EVIDENS
1.1.1 B1D1E1
1.
1.1.2 B3D1E1
1.1.6

1.1.3 B4D1E1

1.1.4 B5D1E1
1.1.6

1.1.5 B6D1E1
1.1.6

-

2.0
2.1 B3D1E1/2
2.2 Caps Lock Shift B2D2E1/2
2.3 B4D1E1/2
1.2
1.2.1 B6D1E2
1.
1.2.2 B6D1E3

1.3
1.3.1 B2D1E1

1.3.3

1
1.3.2 B3D2E1

1.3.3

2.0
2.4 Microsoft B3D2E1/2
Office
Word 3x 2 B3D2E3
2.5 Microsoft
Office
Word
2.1
2.1.1 B1D2E1
2.
2.1.2 B5D2E1
2.1.7

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


2.1
2.1.3 B3D3E1
2. 2.1.4 B4D3E1

2.1.7

2.1.5 B3B4E1


2.1.6 B4D2E1

2.1.7

2.0
2.6 B3D2E4
2.7 Microsoft B3D3E1
Office
Word Microsoft

2
Office Power Point

2.2
2.2.1 B6D1E4
2. 2.3
2.3.1 B1D3E1
2.3.2 B3D5E1
2.3.6

2.3
2.3.3 B2D2E1
2.
2.3.4 B2D2E2
2.3.6

2.3.5 B5D3E1

2.3.6

2.0
2.8 Microsoft B3D4E1/
Office / Power Point B5D1E1

2.11 B3D3E2
2.4
2.4.1 B2D3E1
2.
2.4.2 B4D4E1


2.4.4

3
2.4
2.4.2 B4D4E1
2.

2.4.3 B5D4E1
2.4.4

2.0
2.9 B3D4E1/2
Microsoft
Office Power Point
B2D1E1
2.10
2.11

/CUTI PERTENGAHAN TAHUN

3.1
3.1.1 B1D4E1
3. 3.1.3

3.1 3.1.2 B5D5E1

3.2 3.1.3

3.2.1 B6D1E5

3.3
3.3.1 B5D6E1
3.
3.3.2

3.0
3.1 (Search B5D2E1/2
Engine)
3.2 B5D2E3
3.3 Microsoft B5D3E1/2
Office Word
4
Microsoft Office Power Point

4.1
4.1.1 B1D5E1
4.
4.1.2 B3D6E1
4.1.5

4.1.2 B3D6E1
4.1.4 B5D7E1
4.1.5

4.1
4.1.3 B4D5E1
4. 4.2 4.2.1 B6D1E6
1.0
1.1
1.2
1.3 B1D1E1
1.4

4.0 4.1 B4D2E1/2

5.1 :
5.1.1 B2D4E1
5.1.2 B2D4E2
5. 5.1.3 B3D7E1

5.1.4 B4D6E1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

5.1 5.1.5 B4D6E2


5.1.6 B5D8E1

5
5. 5.1.7 B6D2E1
5.1.8 B6D2E2

5.0 :
5.1 B6D1E2
( MS Word MS PowerPoint )

6.0
6.1 B5D4E1/2

7.0
7.1 B6D1E1

5.1 :
5.1.1 B2D4E1
5.1.2 B2D4E2
5. 5.1.3 B3D7E1
5.1.4 B4D6E1

5.1.5 B4D6E2
5.1.6 B5D8E1

5.1.7 B6D2E1
5.1.8 B6D2E2

3.0
3.1 (Search B5D2E1/2
Engine)
3.2 B5D2E3
3.3 Microsoft B5D3E1/2
Office Word
Microsoft Office Power Point
2.0
1.1
1.2
1.3 B1D1E1
1.4
6

4.0 4.1 B4D2E1/2

CUTI AKHIR TAHUN