You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Aspek Gimnastik Asas
Tajuk Unit 1: Mari Hambur
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.1, 5.2
Standard Pembelajaran 1.1.1, 2.1.1, 5.1.4, 5.2.2
Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan
Fokus
lakuan yang betul.
1. Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke
tempat rendah.
2. Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan
Objektif Pembelajaran kedua-dua belah kaki.
3. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
4. Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Kreativiti dan Inovasi
EMK
BBM Peti lombol, tilam mendarat dan bangku gimnastik
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………………