You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Aspek Kategori Jaring
Tajuk Servisku Mengena
Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.2
Standard Pembelajaran 1.7.1, 2.7.1, 5.2.4
Berkebolehan melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan
Fokus
alatan dengan lakuan yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-
1. Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.
2. Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima,
Objektif Pembelajaran
dan menghantar bola.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Penyampaian Standard Pembelajaran
Aktiviti 3. Persembahan/Permainan Kecil
4. Menyejukkan badan
5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
EMK Kreativiti dan Inovasi
BBM Skital, gelung, tali, atau jaring, raket, dan bola pelbagai jenis
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………