You are on page 1of 3

‫‪2017‬‬

‫محمد عقوني‬
‫تفسير و ترجمة االية الثانية من سورة البقرة‬

‫تفسير و ترجمة االية الثانية من سورة‬
‫البقرة‬

‫تربية رقمية‬
‫محمد عقوني‬
‫‪Mohamed aggouni‬‬
‫‪Digital Education‬‬
‫‪1‬‬
‫تفسير و ترجمة االية الثانية من سورة البقرة‬
‫َٰذ ِلك ا ْل ِكتاب ال ر ْيب فِي ِه هدًى ِل ْلمت َّ ِقين البقرة )‪(2‬‬

‫تفسير الجاللين‬
‫ذلك» أي هذا «الكتاب» الذي يقرؤه محمد «ال ريب» ال شك «فيه» أنه «‬
‫«هدى»‬
‫ً‬ ‫من عند هللا وجملة النفي خبر مبتدؤه ذلك واإلشارة به للتعظيم‬
‫خبر ثان أي هاد «للمتقين» الصائرين إلى التقوى بامتثال األوامر‬
‫واجتناب النواهي التقائهم بذلك النار‬
‫‪.‬التفسير الميسر‬
‫ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي ال شكَّ أنه من عند هللا‪ ،‬فال يصح أن‬
‫يرتاب فيه أحد لوضوحه‪ ،‬ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح‬
‫‪.‬وهم الذين يخافون هللا‪ ،‬ويتبعون أحكامه‬

‫‪2‬‬
‫‪This is The Book free of doubt and involution, a‬‬
‫‪guidance for those who preserve themselves from‬‬
‫‪evil and follow the straight path,‬‬

‫‪C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute,‬‬
‫‪c'est un guide pour les pieux,‬‬

‫‪Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Takva‬‬
‫‪sahiplerine yol göstericidir.‬‬

‫اين کتاب هيچ گمانی در آن نيست و راهنمای پرهيزگاران است‪.‬‬
‫[[«ذ ِلک»‪ :‬آن‪ .‬در اينجا میتواند به معنی (اين) باشد‪« .‬ا ْل ِکتاب»‪:‬‬
‫نوشته‪ .‬مراد از کتاب در اينجا کتاب معروف معهود برای پيغمبر است‬
‫که قرآن میباشد و خدا آن را بدو وعده فرموده بود‪ .‬تسميه شیء است‬
‫به نام آنچه سرانجام بدان منتهی میشود‪« .‬ر ْيب»‪ :‬شک و شبهه‪.‬‬
‫دی»‪ :‬هدايت‪ .‬راهنمائی‪ .‬در اينجا میتواند به معنی هادی و‬ ‫گمان‪« .‬ه ً‬
‫راهنما هم باشد‪ .‬خبر مبتدای محذوفی مانند (هو) يا خبر دوم (ذ ِلک)‬
‫]]‪.‬است‪« .‬ا ْلمت َّ ِقين»‪ :‬پرهيزگاران‬

‫‪3‬‬