You are on page 1of 15

Nowości w wersji PRO100 5.

x

Od wersji 5.0 zaimplementowano nowy model oświetlenia sceny w projektach programu
Pro100 wykorzystując w tym celu karty wspomagania obliczeń 3D. Wspierane karty wspomagania
3D:
– firma Nvidia: karty 9600 i nowsze
– firma ATI: karty rodziny X1900 i nowsze

jednak główne parametry oświetlenia ustawiamy w oknie Oświetlenie. zaś obiekt staje się źródłem światła po zaznaczeniu pozycji Światło w zakładce Materiał okna Właściwości elementu. Źródła światła ze wcześniejszych wersji programu (czyli elementy o nazwie LIGHT) zostaną automatycznie przetransformowane do nowej metody. aby nazwa formatki/obiektu była używana w sposób intuicyjny – jako nazwa właśnie). Na obiekt/formatkę. Okno Oświetlenie otwieramy wybierając pozycie Oświetlenie z menu Narzędzia lub klikając odpowiednią ikonkę na pasku narzędziowym. do wykonywania projektorów świecących odpowiednią teksturą). . Obecnie jednak nie ma konieczności wpisywania w nazwę formatki/obiektu słowa LIGHT (a wręcz od teraz sugerujemy. który będzie służył do oteksturowania samego elementu (zwłaszcza w trybach bez oświetlenia) oraz do nadawania charakterystyki źródła światła (czyli np. które mają być źródłem światła nadal można naciagąć materiał. opcji efektów czy właściwości poszczególnych świateł/typów światła. Oświetlenie: W Pro100 wersja 5 zachowano zasadę. iż każdy element może być źródłem światła. Okno to służy do ustawiania wszystkich parametrów renderingu.

W szczególności dla nowego pustego projektu okno to będzie miało wyłącznie podstawową zawartość: . Zawartość okna Oświetlenie jest tworzona dynamicznie na podstawie zawartości projektu.

Chceckbox przy nazwie efektu pozwala go właczyć/wyłączyć (Poświata nie ma stowarzyszonej ikonki na paskach narzędziowych). Pozycja ta pojawia się w oknie Oświetlenie dopiero wówczas. Okno Oświetlenie podzielone jest na poszczególne fragmety odpowiedające koncepcyjnie odrębnym grupom parametrów: – Efekty – w tej części można ustawiać parametry efektów graficznych: – Antyaliasing (wygładzanie): suwak umożliwjający sterowanie ilością przebiegów antyaliasingu (od 2 do 16 razy na klatkę). chcekbox pozwalający właczyć/wyłączyć dany efekt/światło. checkbox przy nazwie pozwala włączyć/wyłączyć efekt oraz jest zsynchronizowany z odpowiednią ikonką na pasku narzędziowym. często również 'plusik' pozwalajający rozwinąc okienko ze szczegółowymi parametrami. Ilość luster (obiektów/materiałów z efektem zwierciadlanym) w projekcie wydłuża czas niezbędnych obliczeń liniowo (dwa lustra – dwa razy więcej czasu. chcekbox przy nazwie efektu umożliwia włączenie/wyłączenie . Pozycja Odbicie pojawia się w oknie Oświetlenie dopiero wówczas. Zwiększenie ilości przebiegów antyaliasingu powoduje liniowe wydłużanie czasu renderingu sceny (antyaliasing 2 razy wydłuża dwa razy czas obliczeń. Suwak pozwala sterować intensywnością efektu (szerokością i mocą poświaty). 10 luster – 10 razy dłużej etc). – Poświata – efekt mglistej poświaty wokół źródeł świateł halogenowych. antyaliasing 8 razy – wydłuż czas osiem razy etc) – Odbicia – suwak ustalający globalny poziom efektu odbicia (zwierciadlaności) – suwak ten wpływa na wszystkie materiały i obiekty mające ustawioną niezerową wartość efektu zwierciadlaności (patrz Właściowści materiału) zachowując oczywiście pomiędzy nimi proporcje. gdy w projekcie znajdzie się przynajmnje jeden obiekt/materiał mający ustawioną niezerową wartość efektu zwierciadlaności. Niemal każda pozycja w oknie Oświetlenia zawiera w sobie suwak sterujący intensywnością danego efektu (głównego jego parametru). gdy w projekcie znajdzie się chociaż jedno źródło światła typu halogenowego. . checkbox tego efektu jest zsynchronizowany z odpowiednią ikonką na pasku narzędziowym. Uwaga: Czas renderingu niezbędny do wyliczenia całego projektu należy przewidywać jako iloczyn przyrostów czasowych wszystkich włączonych efektów. Efekt Poświaty wydłuża czas renderingu ramki dla każdego źródła światła halogenowego o około 50%. Wraz z przybywaniem odpowiednich obiektów czy źródeł świateł w projekcie okno to wypełnia się odpowiednimi pozycjami umożliwiającymi sterowanie parametrami efektów.

W tej pozycji mamy suwak pozwalający sterować wszystkimi światłami ogólnymi naraz – zachowując oczywiście proporcje wynikajace z ustawień poszczególnych świateł ogólnych . domyślnie obecne w projekcie .czyli światło słoneczne i światło rozproszone. pomimo iż te źródł są już związne z obiektami. chcekbox włączający/wyłączający wszystkie źródła światła w projekcie. W tej kategorii pojawia się również pozycja światła fluorescencyjnego. Źródło światła wraz z efektem poświaty Efekt poświaty wyłączony – Oświetlenie – suwak pozwalający wpłynać proporcjonalnie na wszystkie źródła/poziomy światła w projekcie. oświetlenie (wszystkie źródła światła) podzielone jest na dwie główne podgrupy: – światło Ogólne – źródła światła niezwiązane z obiektami.

Po kliknięciu na 'plusik' przy nazwie tej pozycji rozwija nam się okienko z dodatkowymi parametrami dla światła rozproszonego: kolor światła rozproszonego w trybie RGB (suwaki poszczególnych składowych plus pola do wpisania koloru z ręki oraz podgląd wybranego koloru) – Fluorescencja – efekt autoiluminacji (samoświecenia) obiektów. Suwak sterujący siłą (poziomem) światła rozprosznego oraz checkbox włączający/wyłączający to światło. Na siłę oraz załączenie tego światła wpływają pozycje znajdujące się powyżej w hierarchii okna (czyli w tym wypadku pozycja Ogólne oraz pozycja Oświetlenie). Suwak sterujacy siłą (poziomem) tego światła oraz checkbox włączający/wyłączający „słońce”.– Słoneczne – światło kierunkowe symulujące oświetlenie słoneczne. Po kliknięciu na 'plusik' przy nazwie tej pozycji rozwija nam się okienko z dodatkowymi parametrami dla światła słonecznego: kolor „słońca” w trybie RGB (suwaki poszczególnych składowych plus pola do wpisania koloru z ręki oraz podgląd wybranego koloru) oraz pozycja „słońca” względem projektu (suwaki Wysokość oraz Azymut) – Rozproszone – światło doświetlające projekt. Na siłę oraz załączenie tego światła wpływają pozycje znajdujące się powyżej w hierarchii okna (czyli w tym wypadku pozycja Ogólne oraz pozycja Oświetlenie). Na siłę oraz załączenie tego światła wpływają pozycje znajdujące się powyżej w hierarchii okna (czyli w tym wypadku pozycja Ogólne oraz pozycja Oświetlenie). Suwak sterujący siłą (poziomem) światła/efektu fluorescencyjnego oraz checkbox włączający/wyłączający to światło/efekt. gdy w projekcie znajduje się przytnajmniej jeden obiekt z materiałem majacym niezerową . Ten efekt/światło nie posiada okna szczegółówy ustawień. Pozycja ta pojawia się w oknie Oświetlenie wówczas.

luksfery w kątach pomieszczenia. Dzięki temu oszczędzamy czas niezbędny dla renderingu (WSZYSTKIE obiekty z materiałem fluorescencyjnym są liczone w trakcie jednego przebiegu. wartość Fluorescencji (patrz Właściwości materiałów poniżej). a nie koniecznie muszą same generować światło do oświetlania innych obiektów. obraz w telewizorze. akwarium. wieża hi-fi.kominek. podczas gdy każde źródło światła jest liczone osobno) Przykład wykorzystania fluorescencji . . Fluorescencja halogenowych źródeł światła nie podlega w sterowaniu pod niniejszą pozycję/suwak i jest wyłącznie cechą źródła światła typu halogen (patrz w opisie źródła światła typu halogen). Efekt ten przydaje się do symulacji elementów/obiektów. które powinny wyglądać na świecące. jednak nie wysyłają światła do innych obiektów (czyli nie oświetlają sąsiadów ani nie powodują rzucania cienia). Fluorescencja (efekt autoiluminacji) nie jest w pełni symulowanym źródłem światła – obiekty z materiałem fluorescencyjnym „wyglądają” na świecące.

Fluorescencja wyłączona Fluorescencja wykorzystana do symulacji światła zewnętrznego rozświetlającego luksfery oraz drzwi witrażowe do łazienki (odbite w lustrze) .

rozmiar stożka nadany suwakami kątów stożka oraz teksturą nadaną poprzez przeciagnięcie materiału. a światło wypadkowe wychodzi nam żółte). klikamy przycisk Domyślny). Pozycja ta pojawia się w oknie Oświetlenie z chwilą wprowadzania pierwszego źródła światła halogenowego do projektu – w grupie świateł halogenowych pojawiają się poszczególneświatła typu Halogen. Uwaga 0 – obiekty ze wcześniejszych wersji programu PRO100 będące źródłami światła (czyli obiekty o nazwie LIGHT) są automatycznie zaliczane do źródeł światła typu Halogen.pozostawić suwaki RGB na kolorze białym (wszystkie maksimalnie na prawo) i używać przeciagania materiałów z biblioteki do nadawania „obrazka” rzucanego przez „projektor”. Radzimy w wersji 5 i wzwyż w przypadku używania świateł o kolorach jednolitych używać wyłącznie suwaków RGB (pozostawiając teksturę obiektu „domyślną”). Halogeny szeregowane są na liście zgodnie z chronologią wstawienia do projektu. w kierunku zieleni. światła o wiązce skupionej etc) – patrz załączone zrzuty. Uwaga 1 – naciągnięcie na obiekt będący światłem tekstury np. by to łatwo można było zauważyć . naciagneliśmy teksturę będącą kolorem czerwonym – i zapomnieliśmy o tym lub obiekt jest zbyt mały. Po kliknięciu na 'plusik' przy nazwie 'halogen' rozwija nam się okienko z dodatkowymi parametrami: kolor światła typu halogen w trybie RGB (suwaki poszczególnych składowych plus pola do wpisania koloru z ręki oraz podgląd wybranego koloru) oraz dwa suwaki stożków światła: wewnętrzny (obszar światła mocniejszego) i zewnętrzny (światło słabsze. jednolitego koloru może powodować nieintuicyjne zachowanie suwaków RGB (np. Uwaga 2 – dodatkowa nieintuicyjność w zachowaniu świateł typu Halogen może wyniknąć z pewnego rodzaju „konfliktu” pomiędzy suwakami kątów stożka oraz materiałami używanymi do nadawania charakterystyki światła w starszych wersjach programu (czyli głównie tekstury z podkatalogu „Światło” z Biblioteki Materiałów). Od wrersji 5. . Każda z pozycji typu halogen posiada suwak ustawienia mocy światła (na końcową moc danego halogenu wpływa jeszcze suwak zbiorczy grupy Halogeny oraz suwak Oświetlenie) oraz chceckbox do właczenia/wyłączenia danego światła. Aby światło świeciło jako projektor wyłącznie teksturą materiału – proszę ustawić suwaki RGB na pozycję „kolor biały” (czyli wszystki maksymalnie na prawo). zakładka Materiał. rozmyte). Halogen będzie wówczas świecił światłem złożonym z wszystkich cech: moc nadana suwakiem przy nazwie pozycji. kolor główny nadany suwakami RGB.x nie ma konieczności nadawania specyficznej nazwy dla źródeł światła – wystarczy zaznaczyć pozycję Światło w zakładce Materiał w oknie Właściwości elementu.w tym celu należy naciagnąć na obiekt żądany materiał. W tej pozycji mamy suwak do sterowania poziomem wszystkich halogenów w projekcie (z zachowaniem proporcji pomiędzy poszczególnymi źródłami) oraz checkbox do włączania/wyłączania wszystkich halogenów. Ustawienie odpowiednich proporcji pomiędzy tymi kątami pozwala realizować światła o różnych charakterystykach (ostre krawędzie.ruszamy suwakami RGB np.Aby światło świeciło tylko kolorem nadawanym poprzez suwaki RGB – proszę pozostawić materiał domyślny na obiekcie (Okno Właściwości elementu. w przypadkach świateł typu „projektor” . rozmyte.– światło Halogeny – w tej pozycji zgromadzone są wszystkie źródła światła wprowadzone przez użytkownika (zaznaczenie Światło w zakładce Materiał w oknie Właściwosci elementu). Światło typu Halogen zgodnie z wcześniejszą metodą stosowanej w PRO100 może być światłem wykorzystującym teksturę (czyli „projektor”) .

która zawiera koło o rozmytych krawędziach.Światła typu halogen z nadanymi tego typu teksturami (będą to bardzo często światła z projektów zrobionych starszą wersją i otworzone w PRO100 5. Wówczas próby redukcji efektu rozmycia krawędzi stożka światłą poprzez manipulację suwakami kątów stożka (czyli próba zuyskania stożka światłą o ostrej krawędzi) może zakończyć się niepowodzeniem – tzn sam stożek wynikajacy z nowych funkcjonlaności wersji 5. tekstura etc). Samoświecenie (autoimluminacja. fluorescencja) obiektów halogenów nie podlega pozycji Fluorescencja z podgrupy Ogólne w Oświetleniu – o „mocy” samoświecenia obiektów halogenów decyduje wyłącznie moc halogenu i jego charakterystyka (kolor.x) już same z siebie jako „projektor” będą miały charakterystykę stożka świecenia rozmytą na krawędziach. Przy mocniejszym źródle światła kolor obiektu może ulec nasyceniu („przepaleniu”).0 PRO100 będzie „ostry”. Obiekty w projekcie będące światłami typu Halogen są automatycznie autoiluminowane (porównaj ustęp o efekcie fluorescencji niniejszego poradnika). Dodatkowym efektem wokół obiektu halogenowego może być Poświata (włączana i sterowana odpowiednią pozycją w grupie Efekty) – patrz odpowiedni ustep w niniejszym poradniku. ale na to nakłada się jeszcze tekstura „projekcyjna”. Okno parametrów dla światła typu Halogen .

.Suwaki kątów stożka na tej samej pozycji (stożek o ostrych krawędziach) Suwaki kątów stożka istotnie różne (stożek o krawędziach rozmytych) Stożek światła halogenu dla małych ustawień kątów.

Światło otoczenia (ambient) – suwak określający jak silnie powierzchnia ma odbijać światło otoczenia. w jakim powierzchnia odbijania. Właściwości materiałów: Okno Właściwości materiałów otwieramy klikając w Bibliotece Materiałów prawym klawiszem myszy nad miniaturą materiału (dla otwarcia okna właściwości konkretnego pojedynczego materiału) lub na białym tle pomiędzy miniaturami (dla okienka własciwośćoi wszystkich materiałów w podkatalogu) i wybierając pozycje Właściwości z otwartego w ten sposób menu. W zakładce tej ustawiamy sposób reakcji pokrytych rozpatrywanym materiałem powierzchni elementów (formatek. Światło rozproszone (diffuse) – suwak okręślający stopień. . Otwiera nam się okienko Właściwości materiału – w wersji 5 programu PRO100 przybyła zakładka Powierzchnia. obiektów etc) na padające nań światło oraz właściwości samego materiału.

metaliczne etc Rozbłysk powstaje od światła słonecznego oraz od halogenów. Od położenia tego suwaka zależy. dwa źródła światła o różnych kolorach. dwa źródła światła o różnych kolorach. Balans koloru rozbłysku – określa kolor rozbłysku od kolory światła (maksymalnie po lewej) do koloru materiału/powierzchni (maksymalnie po prawej). Rozbłysk na materiale gładkim (suwak Rozbłysk = 87). Balans ten pozwala symulować powierzchnie metaliczne. Rozbłysk światła symuluje dobrze powierzchni gładkie. Rozbłysk na materiale bardziej chropowatym (suwak Rozbłysk = 30). lecz chropowatego (suwak na lewo) do materiałów metalicznych czy gładkich (suwak na prawo). Widoczność rozbłysku zależy od zależnosći kąta patrzenia na powierzchnię oraz kąta padania na powierchnię światła od jego źródła. Rozbłysk – suwak okręślajaćy stopeń połyskliwości i gładkości materiału – od materiału połyskilwego. które generują rozbłysk w kolorze materiału (np.światła w sposób rozproszony. czy rozbłysk się „rozleje” na dużym fragmencie powierzchni czy też skupi w jednym silnym rozświetlonym punkcie. Wartość diffuse ma znaczenie dla światła słonecznego oraz dla halogenów. Intensywnosć rozbłysku – suwak okreśłający siłę. miedź). z jaką powierzchnia odbija światło rozbłyskowo. .

Balans koloru rozbłysku – kolor materiału (suwak maksymalnie na prawo). kafelków. . dwa źródła światła o różnych kolorach. Efekt zwierciadlany – stopień odbicia lustrznego w danej powierzchni (symulacja lustra. szklanych etc). powierzchni gładkich. dwa źródła światła o różnych kolorach. Balans koloru rozbłysku – kolor światła (suwak maksymalnie na lewo).

Uwaga – końcowy stopień efektu zwierciedlanego na danej powierzchni zależy również od położenia suwaka Odbicia w oknie Oświetlenie. lustro na ścianie) Przeźroczystość – stopień przeźroczystości danego materiału Fluorescencja – efekt samoistnego świecenia (autoiluminacja) – materiał rozświetla się samoistnie zachowując swój graficzny charakter. Materiały o różnym stopniu efektu zwierciedlanego (podłoga. W zakładce Powierzchnia istnieje również możliwość zachowania schemtaów właściowości materiałów – służą do tego kontrolki w górnej części zakładki (rozwijana lista do wyboru schematu oraz przycisk Zapisz do zapamiętania bieżacego usytawienia jako nowego schematu). . Możliwe nasycienie („przepalenie”) efektu. Porównaj – opis efektu Fluorescencja w opisie okna Oświetlenie. Fluorescencja nie jest źródłem światła (obiekt nie oświetla innych elementów ani nie generuje cieni).