You are on page 1of 2

Antoan de Sent-Egziperi

TVRĐAVA
-Najlepši citati-

* ~ ~ ~ *** ~ ~ ~ *

1. Suština sveće nije vosak koji će ostati za njom, nego svetlost kojom je sijala.
2. Ja, koji sam sluga Božiji, imam urođenu sklonost ka večnosti.
3. Čovek nije stoka za tov, njemu lјubav znači više od upotrebe.
4. Tuga je uvek sačinjena od vremena koje protiče bez donošenja plodova.
5. Zašto bih ja držao stranu onome što jeste, protiv onoga što će biti?
6. Zalihe su neophodne, ali su opasnije od gladovanja.
7. Jesi li ikada video drvo kako raste, a potom, kad već poraste, da se preispituje da li treba biti drvo i
koji je smisao toga? Drvo prosto raste. Kažem ti, oni što se posle pobede pretvore u usedelice, već su
mrtvi!
8. Čovek je najpre onaj koji stvara. Braća su samo oni koji sarađuju. A živi su samo oni što se nikad
nisu skrasili na stvorenim zalihama.
9. Onaj ko pronađe Boga, pronašao ga je za sve.
10. Vrlina je savršenost u lјudskom priličju, a ne odsustvo nedostataka.
11. Čovek crpe svoju radost najpre iz stvaranja i iz silovite sklonosti ka pustolovini i pobedama.
12. Ono što je završeno, na čemu se više ne radi – smatram za mrtvo.
13. Možeš da živiš samo od onoga što preobražavaš. Uopšte ti ne koristi ono što je u tebi uskladišteno.
14. Nemate pravo da izbegavate napore!
15. Ja ne raspolažem svojom lјubavlјu kao ušteđevinom, ona je pre svega trud moga srca.
16. Carstvo se zasniva na vrednosti lјudstva.
17. Mudrost je samo izlečenje od poročnosti jezika.
18. Ja znam šta je lјubav. To je kada se više nikakvo pitanje ne postavlјa!
19. Voliš zato što voliš. Uopšte nema razloga za to.
20. Razočaranje je puka niskost. Po čemu je ono što si u čoveku voleo razoreno, ako u tom čoveku ima
i nečega što ne voliš?
21. Davanje je prebacivanje mosta preko ponora samoće.
22. Prijatelјstvo prepoznajem po tome što ne može biti razočarano, a pravu lјubav po tome što ne
može biti uvređena.
23. Možemo da živimo samo od onoga za šta smo spremni umreti.
24. Red zarad reda je karikatura života.
25. Proniknuh da je veličina molitve baš u tome što na nju nema odgovora, što u tu razmenu ne ulazi
nikakva prlјava trgovina. Učiti molitvu znači učiti se ćutanju.
26. Da bi čovek bio srećan, treba najpre da bude čovek.
27. Sumnja je otkup za Boga, jer kada sumnjaš, nedostaje ti Bog.
28. Bog je u onome što tvoje srce proživlјava.
29. Što si jači, više grešaka preuzimaš na sebe. To ti je obrazovanje za pobedu.
30. –Valјa iščupati zlo iz lјudi. –Ali onda rizikuješ da sve iščupaš.
31. Ljubav se ne smišlјa. Ona jeste!
32. Zar moje poznavanje protivnika nije, samo po sebi, oružje?
33. Bes nas ne čini slepima, on nastaje iz slepila.
34. Ko hoće da naslika samu suštinu, taj neće naslikati ništa.
35. Kako sam skrenuo sa puta? Pa... gledao sam istinu u lice, a nisam je ni prihvatio ni razumeo.
36. Senka prezire svetlost, ali od nje živi.
37. Upoznao sam sinove koji su mi govorili: "Otac je umro pre nego što je završio gradnju. Ja sam
nastavio da gradim. Otac je umro i prepustio nam brigu da se i dalјe sledi njegovo delo. Ja ga sledim".
Verujte mi, u takvim kućama nikad nisam osetio da je otac mrtav!