You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN PORTOFOLIO .........................................................

KATA PENGANTAR ...............................................................................

DAFTAR ISI..............................................................................................

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ......................................................................................
1.2 Tujuan ...................................................................................................

BAB II : JURNAL BELAJAR .................................................................

BAB III : KUIS DAN TES UNIT ............................................................

BAB IV : MAKALAH ..............................................................................

BAB V : LAPORAN PRAKTIKUM .......................................................

BAB VI : REFLEKSI DIRI......................................................................

BAB VII : PENUTUP ...............................................................................

7.1 Refleksi Akhir

........................................................................................

7.2 Lembar Penilaian...................................................................................