You are on page 1of 22

Marijana Tomanić

ŠTA BI SVAKI
PROSVETNI RADNIK
TREBALO DA ZNA
O SMETNJAMA U
UČENJU

Beograd 2007.

Sadržaj:

I Upoznajte DISLEKSIJU 4
II Upoznajte DISGRAFIJU 13
III Upoznajte DISKALKULIJU 16
IV Upoznajte ADD/ADHD 21
V Kako možemo pomoći deci sa smetnjama u učenju? 29
VI Praktični dodatak 36

2

Department of Education. evaluaciju.Literatura Poštovani učitelji i nastavnici. najvažnija. and help for the condition. Appalachia Educational Laboratory (AEL).html. Newman. Modifications & Interventions. 7. Teaching a Child with ADD / ADHD: Tips for Parents and Teachers.org. Internet.S.shianet. (National Institute of Mental Health). logoped What is dyscalculia? © Dr B Adler. koje će u Learning Problems. NY: Touchstone Books. Accommodations. ADD/ADHD information library family of websites ADDinSchool. SEN Presentation Summary. društvenu sredinu.about. nezainteresovane i bezobrazne. and Some Remedial Perspectives for Mathematics Možda će iz tog pozitivnijeg stava proisteći i pozitivne emocije. Takođe. Fact kombinaciji sa drugim smetnjama.org/ld_indepth/add_adhd/add_doe_ Vaša profesija je jedna od najvažnijih profesija jednog društva. Dyslexia. Checklist for Supporting LD and težak zadatak! ADHD Students. ADHD in Elementary school. mogu sasvim dobro.html. treba naglasiti da svaka od ovih Sheet # 82 – 01/00.. 1985a. i njegova primena je danas globalna. S. Watson Sue. Internet. što Healy. Dyscalculia symptoms.C.com. report by the U. zato što to. Fact Sheet # 76 – 01/00 dijagnoza ne podrazumeva potpunu nemogućnost učenja. 1985b. Jane M. nemarna i [on-line article] Available at: http://www.dyscalciliainfo. and is not meant to replace appropriate medical advice. Njihov hendikep Services. ICD – 10 je dijagnostički sistem York. To su neka od one dece (ako ne i sva) za koju mislite da su lenja. M. Newman. Ph. To jest. 9 & 10. Child Development Institute. D. Priscilla. diskalkulije ili poremećaja Attention Deficit Hyperactivity Disorder (PDF) – A comprehensive booklet on symptoms of ADD / ADHD.com.A. Vi radite sa onima koji treba da nose našu budućnost na svojim Vail. Department of Education (USDE). imaju smetnje u učenju. New York. Dyscalculia. About.htm. The information presented is for educational Pred vama je priručnik koji ima za cilj da vas bolje upozna sa decom koja purposes only. ako ne i facts. kao i uz kontinuiranu podršku vas. disgrafije. Preventing Antisocial Behavior in Disabled and At-Risk Students. [on-line document] Available at: http://www. načinima kojima im se može pomoći. Available at : http://specialed.S.html. Definisan je od strane Ujedinjenih Nacija i Identifying and Treating Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Resource for Home and School – A 2003 Svetske zdravstvene organizacije. (U. MI: Dyslexia and Dyscalculia Support i terapeuta. To su deca koja su dobila ili će. causes. New daje legitimitet pripremi ovakvog priručnika. Attention Deficit Disorder: Adding up the facts. commercial site. Ova deca. njima. Endangered Minds: Why Children Don’t Think and What We Can Do About It. NY: Penguin Books. Interventions for Elementary school teachers of ADHD students htm. u kojoj svako od nas ostavlja svoj unikatni pečat. Fact Sheet # 49 – 05/04.org/ld_indepth/add_adhd/ael_behavior.. Riverside. otežava im učenje i pokazivanje znanja uobičajenim školskim metodama. Mahesh. uz adekvatan tretman. a njihovo ponašanje Richards.org/~reneenew/calc. Internet.shianet. & December). a neka čak i odlično. dobiti dijagnozu: disleksije. Screening for Dyscalculia: A New Approach. da uče. primenu određenih modifikacija i akomodacija [on-line document] Available at: Location: http://www. nećete više Mathematical Difficulties: Psychology. Internet. Department of Education) Svaka od smetnji u učenju može se javiti izolovano ili.html#anchor543761. Internet. što je češći slučaj.S. September 2002.html ©December 1998. Special Nadam se da će bolje upoznavanje sa hendikepom koji imaju ova deca i Education Location: http://www. Marijana Tomanić com/od/classroommanagement/Classroom_Management_and_Discipline_Strategies.dyscalculia.htm. Svaki Teaching Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Instructional Strategies and Practices iskorak u tom pravcu otvara vrata nadi da će jedan mladi život krenuti pravim –2004 report (U. Smart Kids with School Problems. Stoga vas molim da date svakom pojedincu šansu da ispuni tako Watson Sue. (2002). pažnje sa ili bez hiperaktivnosti.ldonline. metoda podučavanja i provere znanja. Math Notebook: From Theory into Practice.ldonline. Henderson. Henderson. 1994. ako ih uputite na stručnu Attention Deficit Disorder.org/~reneenew/teacher. information provided by The International DYSLEXIA Association®. nezainteresovana. November. When Writing’s a Problem: Understanding Dysgraphia and Helpful Hints nećete tumačiti kao nešto što je usmereno direktno protiv vas. Fact Sheet # 51 – 10/02.org/thesis. Internet. gledati na njih kao na lenje. Regina G. koji se koristi u oblasti medicine. no. nije tako. Fact Sheet # 62 – 05/00. roditelja Newman. CA: RET Center Press. da nakon što završite čitanje ovog priručnika. (September. Sharma. 1990. Internet. vama probuditi želju da im pomognete u okvirima svojih mogućnosti. Internet. Neuroscience and Interventions. Renee M. October. 1996. Internet. Renee M. Internet. 42 3 .D. koji vodi potpunom ostvarenju talenata i što boljem integrisanju u U. 8. Internet. M. Svaka od ovih dijagnoza ima svoju šifru u ICD-10 medicinskoj klasifikaciji. Oxford. Letter to my math teacher. u for Reluctant Writers. Washington. The Dyscalculia Syndrome Master of Science – Special Education Thesis.S. [on-line article] Available at: http://www. plećima. u Just The Facts. (1999). većini slučajeva. 2001 An e-book from Kognitivt Centrum Sweden www. Renee M. dovesti do promene vašeg stava prema Professor Brian Butterworth. MI: Dyslexia and Dyscalculia Support Services. (1987). Department of Education) putem.

Uobičajene posledice su problemi sa blema sa diskriminacijom glasova u čitanjem. mevanje teksta iz udžbenika i pisanje govarajućih metoda podučavanja sastava. muzika. dok kod Da li dajete odgovarajuće znakove i podsticaje koji pomažu učeniku stanje. na pravom ste putu da izađete Šta uzrokuje disleksiju? mehanika. koje ne zahtevaju jake jezičke spo- nom okruženju. Kod nekih ljudi dislek- govor. Tačni uzroci disleksije još uvek nisu Samo tako nastavite! potpuno jasni. da ostane uključen? zičkim veštinama. Disleksija podrazumeva skup čitanju. ali anatomska istraži. sobnosti kao što su umetnost. telektualnih nivoa. Korišćenjem od. Od toga 85% ima disleksiju. je da ljudi sa disleksijom imaju pro. lovanjem. Ako ste na većinu ovih pitanja odgovorili sa da. Disleksija je često Učenici sa disleksijom mogu imati familijarna i velika je verovatnoća da Da li pružate pomoć u organizaciji i ponavljanju prethodno teškoće i u drugim jezičkim veština. Iako je disleksija doživotno sija je dijagnostikovana rano. Koliko je disleksija rasprostranjena? Šta je disleksija? Savremena istraživanja sugerišu da Da li vaši učenici znaju kako da na prikladan način privuku vašu Disleksija je jezički uzrokovana smetnja 15-20% populacije ima poteškoća u pažnju? u učenju. socio-ekonomskih sredina i svih in. pisanje i su disleksična. kom- pjuteri. posebno čitanjem. spelovanjem i pisanjem. 4 41 . veština kao što su gramatika. simptoma koji opterećuje ljude koji Disleksija se javlja kod ljudi iz svih Da li pružate motivišuće prilike za učenje da biste pomogli učeniku imaju problema sa specifičnim je. sredinskih zahteva upotreba složenijih jezičkih okolnosti niti bilo kog drugog ogra. utvrđeno ne stanja i vrste terapijskog pristupa. I veoma inteligen- je smetnjom u učenju zbog toga što tni ljudi mogu biti disleksični. gluma. Nazivamo odraslog uzrasta. će disleksični roditelji imati decu koja naučenog? ma kao što su spelovanje. drugih ona prolazi nezapaženo do da se koncentriše? zličitim periodima života. dizajn. trgovina i u susret potrebama učenika sa ADHD i smetnjama u učenju. velikim problemima kada se od njih njem niti oštećenja čula. rečima što predstavlja ključni faktor Neki disleksičari nemaju puno pro- njihovih smetnji u čitanju. elektronika.I UPOZNAJTE DISLEKSIJU disleksičari mogu uspešno da uče. njen uticaj može varirati u ra. Disleksija blema sa početnim čitanjem i spe- nije posledica niti nedostatka inteli. kod svakog pojedinca i zavisi od teži- zvija i funkcioniše. Oni su Da li dozvoljavate dodatno vreme za obradu i razumevanje informacija? disleksija može u velikoj meri otežati često posebno nadareni u oblastima akademski uspeh u tipičnom nastav. fizika. Dalje. ali se potom susreću sa gencije niti nedostatka želje za uče. razu- ničavajućeg stanja. Kakve su posledice disleksije? vanja i moderne tehnike ispitivanja Nastavite sa odličnim radom! mozga pokazuju razlike u načinu na Uticaj koji disleksija ima je različit koji se mozak disleksičnih osoba ra. sport.

Zašto je disleksija obeshrabrujuća i nje sposobni nego što to zaista jesu. Uvek iznova disleksiča- Da li modifikujete ili skraćujete zadatke da biste osigurali uspeh? sa disleksijom ri i njihovi roditelji čuju:” On je tako pametno dete. Tokom godina.” Ono što je ironično u i da li oni mogu diktirati svoje odgovore? disleksiju? svemu tome je činjenica da niko. Dr Samuel T. takođe. Oni odrastaju verujući zvijaju onda kada način podučavanja da je “užasno” napraviti grešku. Frustracija dece sa disleksijom često i koje uzimaju u obzir sve stilove učenja? nju. ni ne zna koliko se disleksično Da li pružate prilike za kooperativno učenje? Zajednički rad u grupi Istraživanja pokazuju da je disleksija dete zaista trudi. veštini čitanja. Velika većina tih fak- dice disleksije dosežu daleko izvan tora je uzrokovana genetskim činio- Dozvoljavam dodatno vreme “čekanja“ mojim učenicima sa posebnim okvira učionice. ih drugovi iz odeljenja nadmašuju u sno izraze ili da u potpunosti razume. pomaže učenicima koji zaostaju da razjasne stvari koje su pogrešno uzrokovana biološkim faktorima a razumeli. posobnost da dostignu sopstvene Nalazite li vremena da se zabavljate sa svojim učenicima i koristite li Prema njegovom istraživanju. učenici se često osećaju “glupi” i ma. Orton bio je očekivanja drugih ljudi je veliki. pojavi disleksije. učenici se obeshrabruju po pita. frustrirajuća? Da li se u okviru svog programa obraćate specifičnim stilovima Nakon što su doživeli veliku količinu učenja učenika? Da li obezbeđujete aktivnosti koje su multisenzorne stresa zbog svojih problema u uče. anksioznosti. utvrdila ali oni mogu dovesti do velikih po. ali Da li imate jasna očekivanja za sve zadatke? jedan od prvih istraživača koji je opi. Pružam mojim učenicima sa posebnim potrebama stalan fidbek i čovekovu sliku o sebi. hovom stilu učenja. koje ne savladava čita- Socijalni i emocionalni problemi povezani nje i pisanje. To je posebno slučaj kod onih humor kada je to prikladno? disleksičnih predškolaca su srećna koji razvijaju perfekcionistička očeki- i dobro prilagođena deca. frustracija raste s obzirom na to da kom. ispune očekivanja. disleksičare još više boli njihova nes- sao emocionalne aspekte disleksije. odnosima sa drugim ljudima. se vrti oko njihove nesposobnosti da nju daljeg školovanja. u stvari. Posle. na radnom mestu i u i kognitivnih razlika koje doprinose pažnju svog razreda. Njihovi vanja kao način rešavanja sopstvene Da li dozvoljavate svojim učenicima da povremeno prave izbor? emotivni problemi počinju da se ra. probleme je često teško prepoznati. Mogu imati poteškoća da se ja. Bol izazvan neuspehom da se ispune blemima. ne emocionalnim ili porodičnim pro. prema detetu niti dečijom depresi- Disleksija takođe može uticati na jom ili anksioznošću. cima a ne lošim odnosom roditelja potrebama. su postojanje mnogih neuroloških Nikada ne počinjem predavanje/uputstva dok ne zadobijem punu teškoća u školi. Disleksični uvek podižem njihovo samopouzdanje. puno predavanja/uputstva? entuzijazma. cionalnog instituta zdravlja. imati problema i sa govornim jezi. Njihovi roditelji Da li dopuštate da vaši učenici sa posebnim potrebama ponavljaju i učitelji vide pametno dete. Moji učenici su svesni mog sistema znakova i podsticaja koji im ju smisao tuđeg iskaza. Ljudi sa disleksijom mogu. početnom čitanju ne odgovara nji- 40 5 . većina ciljeve. Skorašnja istraživanja. samo kad bi se malo Da li imate metode koje omogućavaju učeniku da mu se tekst napiše Da li emocionalni problemi izazivaju više potrudio. Takve jezičke finansirana od strane američkog Na- pomažu da nastave rad na zadatku.

podrazumevaju čari mogu imati teškoću pamćenja da će ta deca praviti mnogo “nemar. može zamucki. priča priču. Dodatnu pomoć. • Disleksična deca mogu biti fizički i je drugo dete reklo ružnu reč. već od 12 do opomene. njemu je po. igračku koja pripada drugom detetu. neko od odraslih prisustvovao doga. Redovno dajem pohvalu kada ih “uhvatim” da rade nešto dobro. takođe. nalaženju pravih reči. pogledaj- nih” ili “glupih” grešaka. Tome se može dete. svi učenici dobro razumeju. većina interakcija među de. imaju dnevni red koji moraju redovno. To ih stavlja u Nedoslednosti disleksije proizvode sledice za neprikladna ponašanja. za one kojima je potrebno da budu “bez distrakcija“ da • Disleksičareva socijalna nezrelost trebno duže vremena da nešto nauči bi mogli da postignu uspeh. ne u socijalnim interakcijama. iz sopstvenih grešaka. Redovno. nikovim ličnim sposobnostima. raspored događaja svaki put kada sanje govornog jezika. S obzirom na probleme neosetljivi na govor tela drugih ljudi. svako od nas ima svoje prednosti i mane. To može dovesti do i udarilo drugo dete. učenici mogu dobiti od mene ili od druga glavno sredstvo u njihovim odnosi. ako je acijama. 20 događaja. u sekvencioniranju i pamćenju. u razumevanju socijalnih znakova. pa da socijalno nezrela u poređenju sa svo. com sastoji se ne od tri. ma sa vršnjacima. Prvo.Nažalost. Drugo. To je jako fru. vati ili praviti pauzu pre odgovaranja Moje stavove o ponašanju u učionici svi jasno razumeju kao i po na direktna pitanja. svojih učenika. leksičar se može oslanjati na različit zajedno sa mnom. Ova lista provere će vam pomoći da date podršku učenicima sa koje zatim disleksičaru govori ružnu smetnjama u učenju i ADHD u redovnoj učionici. Isto kao što imaju teškoću pamćenja gome preterane. podsećanja i održavanja lične distance. Nikada ne predajem lekciju niti dajem uputstva samo usmeno. na igralištu. Učitelji. čini ih nespretnim u socijalnim situ. U tom slučaju. Ono se može sećati da mu Učenici sa posebnim potrebama sede u blizini nastavnika. Za učenike kojima je to neophodno postoji redovna komunikacija osoba može imati poteškoće u pro. je onda zbog toga ono uzelo igračku Koristim procedure za održavanje buke na prihvatljivom nivou koje jim vršnjacima. po potrebi. disleksi. njihove teškoće u učenju. pružam razjašnjenja. obezbeđujem grafičke organizatore. Uvek đaju i pita disleksičara šta se dogodi. ili pak. roditelji i psiholo. neophod. redosleda događaja. pisane ili grafičke instrukcije • Mnogi disleksičari imaju poteškoće lo. stvaranja loše slike o sebi i slabijeg prihvatanja od strane vršnjaka. zi zaključuju da je on ili psihotičan ili kuća-škola. Ovo predstavlja dve velike teškoće za Imam posebno ili odvojeno mesto za izradu testova ili samostalan disleksično dete. Disleksičar zatim udara drugo društvenim odnosima. nezgodnu situaciju u periodu ulaska velike izazove u detetovom životu. one su kod disleksičara umno. Npr. Kada se priseća događaja. mo normalnu interakciju dva deteta strirajuće za njih jer ih čini da se ose. Disleksično dete uzima Sledi lista provere strategija koje će vam pomoći da izađete u susret potrebama svih ćaju hronično neadekvatnim. Učenici. redosleda slova u rečima. u adolescenciju kada jezik postaje Postoji ogromna varijabilnost u uče. Oni mogu biti zaboravni po pitanju Nažalost. patološki lažov. kojima je to potrebno. ako postoji potreba. izgledaće mu da dete laže. Iako iz odeljenja. da pregledavaju. • Disleksija često utiče na funkcioni. dis. >>> 6 39 . LISTA PROVERE STRATEGIJA skoro po definiciji. rad na času. dis- utvrditi uzrok: leksično dete može obrnuti redosled događaja. Disleksičar često ima problema u reč.

osta. ne voli ili se nerado upušta u zadatke koji zahtevaju pomoći da predvide kako uspeh emotivni simptom koji navode odra- duži mentalni napor tako i neuspeh. To Da li ________________________ doživljava teškoće u nečem od sledećeg? oni mogu uraditi zadatke na nivou osobi jako otežava učenje načina koji je daleko iznad sposobnosti nji. S obzirom Lako mu je skrenuti pažnju sa onoga što radi. U sledećem trenutku. Ponekad. nego za apatiju. To se jasno može videti kod stručnjaka bi to smatrala histeričnim mnogih disleksičara. 38 7 . disleksičarevo izvršavanje njost. sveske.” Da bi se uspešno nosili sa ovom Često gubi stvari koje su mu neophodne za rad (npr. mogu da urade. Npr. U stvari. je u školi. njihove greške nekonzistentne. Dete lom ili socijalnim situacijama. dok će nekim danima je vezano za zabrinutost i konfuziju Često izbrbljava odgovore pre nego što je pitanje uopšte završeno jedva moći da napišu svoje sopstve. disleksičarevo okleva- aktivnosti u tišini zadataka može varirati i iz dana u nje da učestvuje u školskim aktivno- Često je “u pokretu” ili se često ponaša kao da ga pokreće “motor” dan. distraktabilan je šavanja istog zadatka. većina ili gnev. ćeno da frustracija proizvodi ljutnju kim danima moglo da hoda. Ovi osećaji su pojačani ne- Često je zaboravan u dnevnim aktivnostima leksičara može varirati i u okviru re. vrstom problema. Često ima poteškoću da sačeka svoj red no ime. mogu predvideti jačinu simptoma PAŽNJA: oni su suočeni sa zadatkom koji ne određenog dana. napisati pogrešno pet puta ali tako Zabrinutost u čoveku izaziva potrebu Često ne može da drži ruke ili noge u miru ili se vrpolji na stolici da njihove greške u svakom od slu. Dis- Često napušta mesto u učionici ili na drugim mestima na kojima se čajeva budu drugačije. kompenzacije. Sa druge strane. Nekim danima mu čitanje može stima kao što je domaći zadatak više Često preterano priča vrlo lako ići. BRZI SKRINING TEST ZA ADHD: Ove velike varijacije proizvode efekat stanjem. ako bi ono ne. U stvari. Ovakav tip leksičari u tome nisu izuzetak. knjige. Ova nedoslednost je krajnje Često prekida druge ili im se nameće (npr. Oni postaju bojažljivi Često izgleda kao da ne sluša kada mu se direktno obraćate zbog konstantne frustracije i konfuzi- Teško mu je da prati predavanja i ne završava zadatke Način izvršavanja zadataka kod dis. Mnogi disleksičari to Često pravi nemarne greške u školskom radu nazivaju “hodanjem po crnim rupa. kod dis- tobogana kod disleksičara. Ljutnja ili gnev već i za druge ljude u okruženju. mnogi nastavnici i roditelji pogrešno Često trči unaokolo ili se penje u situacijama u kojima je to ne prikladno činiti interpretiraju to izbegavanje kao le- Često ima poteškoće da se igra ili da u svoje slobodno vreme obavlja Na kraju. To im može Anksioznost ili zabrinutost je najčešći Često izbegava. da izbegne stvari koje ih plaše. disleksičarima je Anksioznost školski pribor) potrebno istinsko razumevanje nji- Često ima problem u organizovanju rada ili aktivnosti hovih smetnji u učenju. Ipak. To znači da su da mogu da anticipiraju neuspeh. U druš- koje je u invalidskim kolicima. sli disleksičari. leksičara performansa fluktuira. doslednostima disleksije. tvenim istraživanjima često je prime- je u njima. zato što on ili ona ne hovih vršnjaka. ulazak u nove situacije može izazvati HIPERAKTIVNOST/IMPULSIVNOST: u istom sastavu oni mogu jednu reč jaku anksioznost. Mnogi emotivni problemi izazvani Mali je broj drugih hendikepa koji su disleksijom nastaju iz frustracije ško- u svojoj suštini intermitentni. upada u tuđe razgovore ili igre) zbunjujuća ne samo za disleksičara. od njega zahteva da sedi varijacija čini remedijaciju težom. Šta osoba sa disleksijom oseća? Bori se da održi pažnju na zadatku/igri ma.

sebi kažu da moraju više da se potru- jih se oseća tako zavisnim. oni Teškoća u strukturisanju ideja tu. kada tipični Teškoća u prepoznavanju grešaka ne samostalnosti i detetove naučene učenici postignu uspeh. Ono što je ironično će uspeti u životu. kada disleksičar KADA TREBA DA SE ORGANIZUJE POSTOJI: postigne uspeh. dete hologu Eriku Eriksonu. Pisanje samo neophodnog minimuma še. društvo od njih očekuje da postanu KADA SPELUJE POSTOJI: samostalni. Osećaju se nemoćno i nekompe. Teškoća u praćenju direktiva ili instrukcija vršnjak koji bi mu bio dodeljen kao tutor ili neki brižan mladi čovek. sa table) Kako mladi ulaze u adolecenciju. uče da ih njihovo okruženje kontroli. Ubacivanja reči u toj situaciji je to da je detetovo po. tokom prvih KADA ČITA POSTOJI: suzbija svoj gnev u školi do tačke da godina školovanja. Ovo Teškoća u prisećanju tablice množenja predstavlja moćan argument za ranu intervenciju. sta od 10 godina. Međutim. ta veoma jaka osećanja su deca uspešna u školi. da razreši konflikte između pozitivne Nagađanje reči kada se nađe u sigurnom okruženju slike o sebi i osećaja inferiornosti. Umesto roditelja. Izokretanja slova ili reči izbijaju na površinu i često su usme. 8 37 . Kada Teškoća u organizovanju vremena teško da pomognu svom disleksičnom doživi neuspeh. Umesto da KADA PIŠE POSTOJI: pokušava da pomogne svome dete. Tenzija između očekiva. ona uče da su inferiorna Spora brzina čitanja naravno. Disleksični adolescent koristi i naporu. A potom. Teškoća u prisećanju redosleda dana u nedelji ili meseci u godini pomognu detetu. ti pozitivna osećanja o sebi i veru da Preskakanja reči rena prema majci. ukazuju da se ti KADA SE PRISEĆA POSTOJI: pre bili u mogućnosti da intervenišu i osećaji inferiornosti razvijaju do uzra. svako dete treba Loše razumevanje postaje ekstremno pasivno. takođe. bi Istraživanja. Ako Nagađanje konteksta / toka priče svoga doma. Podvlačenja prstom ili nekim drugim predmetom verenje u majku ono koje mu dozvo. To frustracijom. oni Spelovanje reči onako kako ona zvuči (na časovima engleskog jezika) svoj gnev da se otrgne od ljudi od ko. Majke su one koje najče. Slika o sebi BRZI SKRINING TEST ZA DISLEKSIJU: balo bi da budu nastavnici u školi. da prazne svoj gnev na deca izgleda da je jako ranjiva na roditeljima. Sa druge strane. Prema psi- šće osećaju njihov bes.Očigledna meta njihovog gneva tre. ona će razvi. Kada dožive neuspeh. on jednostavno vidi Mešanje datuma i časova adolescentu. oni zasluge Teškoća u pamćenju jednostavnih ili kratkih reči zavisnosti izaziva velike unutrašnje za uspeh pripisuju sopstvenom trudu Spelovanje iste reči na različite načine sukobe. Često. Ako se deca susreću sa neuspehom i Teškoće u čitanju naglas ljava da da oduška svom gnevu. tentno. frustraciju i anksioznost. Teškoće u prepisivanju pisanog materijala (npr. on će zasluge za to Loš koncept vremena Zbog toga roditeljima može biti jako najverovatnije pripisati sreći. postaje jako frustrirajuće i u odnosu na druge i da njihov napor zbunjujuće za roditelja koji očajnički daje jako slabe rezultate. Istraživači su utvrdili da. neki sebe kao glupog. Nakon tog uzrasta Teškoća u prisećanju redosleda slova u azbuci postaje jako teško pomoći detetu Teškoća u pamćenju kratkih spiskova da razvije pozitivnu sliku o sebi. takođe je uobičajeno za Slika o sebi koju imaju disleksična Da li ________________________ doživljava teškoće u nečem od sledećeg? disleksičare. de. se osećaju moćno i produktivno.

Svaka od ovih smetnji može se javiti izolovano. na jedan od dva načina. Sve to poveća- Međutim. Depresivni LISTA PROVERE DA LI KOD ODREĐENOG UČENIKA POSTOJE SMETNJE U UČENJU cija disleksije. s obzirom Sa druge strane. oni su skloni da imaju nega. Ume. Dete koje ili ispoljavati nedozvoljena ponaša. Razumevanje pročitanog Održavanje stvari urednim depresiji. većinu roditeljske pažnje. Ili pak. disleksičari se plaše da svoj Porodični problemi postoje smetnje. roditelji mogu ponovo proživljavati 36 9 . Ali. zitivno u vezi budućnosti. deca i adolescenti na činjenicu da je disleksija nevidljivi Čitanje naglas Poštovanje rokova koji su u depresiji. disleksičari. Gramatika Razumljiv govor Praćenje usmenih uputstava Pamćenje matematičkih činjenica • Prvo. negativnu sliku o sledna. disleksija ima ogroman uticaj na detetovu porodicu. čite načine. što je češće. deca sa ovim vi. ovi efekti se često previđa- gačije simptome od odraslih osoba u ju. većina mladih u depresiji. Specifična razvojna disleksija je na- tivne misli o sebi tj. Može vam poslužiti u slučaju da posumljate da neko dete možda dom smetnji u učenju su pod većim već takođe predviđaju život pun kon- ima poteškoće u učenju. Jedan od najočiglednijih Spelovanje Pamćenje redosleda (azbuka. disleksični roditelji mogu reagovati Pamćenje rasporeda Zaboravlja naučeno iz matematike noća da će uživati u pozitivnim život. ne samo da osećaju veli- ra nije depresivna. nije disleksično često je ljubomor- Čitko oblikovanje slova Tačno prepisivanje nja da bi zataškalo bolna osećanja. detetova roditelja imali sličnih pro- blema u školi. negativnom svetlu. luaciju kod stručnjaka. gnev usmere prema svojoj okolini pa ga umesto toga usmeravaju prema Kao i bilo koje drugo hendikepirajuće Učenik ima probleme u sledećim oblastima: samome sebi. Depresija • Na kraju. rizikom od jakih osećanja tuge i bola. ono može postati aktivnije je rivalstvo između dece. Kada su suočeni sa Razumevanje onoga što je rečeno Sposobnost računanja napamet • Drugo. Iako većina disleksiča. tinuiranog neuspeha. stanje. Mala je verovatnoća da će Pamćenje onog što je pročitano Osećaj za pravac dete koje je u depresiji biti letargično Disleksija utiče na porodicu na razli- i pričati kako se oseća tužnim. Sve to im otežava da negirati postojanje disleksije i vero- se zabavljaju na pravi način. Možda zbog svog niskog samopo- Individualizovan program tretmana i akomodacija trebalo bi da uzme u obzir sve oblasti u kojima uzdanja. i deca i odrasli koji su u de. Ironično. hendikep. često imaju dru. Manja je verovat. ili. Oni mogu Planiranje unapred Postoji anksioznost zbog matematike nim iskustvima. vremena i dete neće izgledati vidno nesrećno. VI PRAKTIČNI DODATAK imaju teškoću da zamisle bilo šta po- Depresija je takođe česta komplika. novca. ki bol u svojim sadašnjim iskustvima.. Ovo je neformalna lista provere. meseci u godini. U no na disleksično dete koje dobija Čitko pisanje Meša levo-desno slučajevima zamaskirane depresije. trebalo bi ga uputiti na dalju eva. oni su skloni da svet vide u detetom koje ima problema u školi. Ukoliko dete ima neki od ovih simptoma. To znači da su jedan ili oba Pamćenje onoga što je rečeno Pamćenje matematičkih operacija sebi. ali disleksično dete Pisanje rečenica i pasusa Da kaže pravu stvar ne želi svu tu pažnju. u kombinaciji. vati da bi dete moglo da uspe samo kada bi prionulo na knjigu.) sto toga. va verovatnoću da će se ono odnosi- Interpunkcija Tačno izgovaranje reči presiji teže da imaju tri slične karak. ti negativno prema uspešnoj deci u teristike: porodici.

postoje i druge stvari koje utiču na perfekcionističke i nedostižne ciljeve. zahtevima pravog života. učitelj načinu pomoći mladima. umetnosti ili mehanici. ako učenik lost. odrasli ne smeju nepa. Oni mogu raditi volonterske odrasli moraju pomoći da nauče da poslove za dobrotvorne organizacije govore o svojim osećanjima. dobiti dodatno vreme da urade pi- dok drugi to nisu uspeli. njihovi leksičari nose se sa svojim bolom tako jezički problemi često im otežavaju što se okreću pružanju pomoći dru- iskazivanje osećanja. potrebu za dodatnom vežbom da bi brenja. čina vežbe da bi ovladali određenom stižne ciljeve. Učenik može koristiti indigo pri hva- budi jake i zastrašujuće emocije. rada. pronašao oblast u kojoj je mogao biti pozna i uživa u svom uspehu. To pomaže Kada se suočavaju sa neprihvatljivim učenicima koji imaju teškoće u hva- Kako roditelji i nastavnici mogu pomoći? ponašanjem. Npr. To ponovo trud a ne samo “rezultat”. disleksičnih učenika sebi postavlja 15. nastavnici mogu preki. Omogućite dodatnu vežbu. te jake strane disleksičara ima problema sa pisanjem. su često suptilnije i manje očigledne. Slike o sebi mnogih dislek. Koristite fleksibilno vreme su neki od njih naučili da se uspešno o sebi. uspešni disleksiča. nuti začarani krug neuspeha. Koristite zamene ili prilagođavanja ri su razvili u sebi rešenost da pomažu nekoj od oblasti života. zuju na to da. mu može dozvoliti da navede samo Roditelji i nastavnici moraju pronaći glavne crte pa da ih potom usmeno Podsticaj i podrška u sebi sadrže bar način da detetove interese povežu sa objasni umesto da ih napiše. mnogi uspešni odrasli dis- disleksičare. usmenog odgovaranja i obrnuto. Učenicima se može dozvo- drugima. četiri elementa. retko se govori o tom važnom Međutim. u ranim godinama detetovog ži. smene zadatke. ono mora postići uspeh u 16. sa problemima u učenju. toga došlo. Za disleksi. Pomažući detetu da postavi sebi do. Zabrinutost. zadataka. Važno je pomoći učenicima da po. test može biti dat u usmenom da pružaju podsticaj i podršku. Učenici koji rade polako mogu nose sa svojim problemima u učenju. Naža. povrh faktora kao što su stave sebi realistične ciljeve. ili crkve. Učenicima je potrebna različita koli- disleksičareve šanse za uspeh. Zbog toga im gima. Ta- I roditelji i nastavnici treba postojano sičara spasene su njihovim dokaziva. njem u sportu. Učitelji i roditelji moraju nagrađivati 13. odsutnim učenicima ili učenicima odraslog. mladi disleksičar je Još je važnija detetova potreba da pre. Iz intervjua velikog broja odraslih Reči kao što su “lenj” ili “nepopravljiv” disleksičnih osoba može se videti da mogu ozbiljno narušiti detetovu sliku 14. ili pak izabrati profesiju koja 10 35 . dobro savladali gradivo. kođe. nici sa problemima u učenju imaju vota. predavanje.svoje neuspehe i frustracije kroz škol. U nekim slu. tovih osećanja. Iskustva uka. Da bi do uspešan. disleksičareve jake strane su liti da završe neki projekat umesto očigledne. Ohrabrujte deljenje beležaka. Prvo. Sa druge strane. gnev i depresija su svakodnevni pratioci za Na kraju. slušanje dete. neko je bio pun podrške i ohra. I na kraju. čajevima. Mnogi uče- Prvo. ili pismenom obliku. Drugo. sko iskustvo svoga deteta. veštinom ili sadržajem. koje čara bi ocene trebalo da budu manje tanju beležaka koje će zatim davati mogu uticati na roditeljske veštine važne od postignutog napretka. Većina inteligencija i socio-ekonomski status. tanju beležaka da se koncentrišu na žljivo obeshrabriti disleksično dete.

mogu naučiti da čitaju i/ili pišu do- da pišu brojeve u odgovarajućim ko. Ako se utvrde problemi u beleženje domaćih zadataka. uslugu tako što bi bio čitač disleksič. Dozvolite upotrebu pomoćnih poteškoće u datoj oblasti. Učenici mogu zvolite upotrebu pomoćnih sredsta. Testiranje se može obaviti na svakom treba da predaju radove. ju svoje beleške. materijala ili predmeta. Učitelj može napraviti nastav. može da podučava i u školi. kasno nose sa svojim osećanjima je slovima. učeniku u računanju onda kada su zitivno iskustvo za sve koji u njemu uzrastu. koristi u cilju utvrđivanja da li učeni- listiće. ne probleme koje disleksija izaziva. psiho-lingvistička obra- podrazumevaju organizovanje ma. Stavite učenika da sedi blizu na. i digitroni pomažu posebno disleksičnoj. Grafički organizatori završavanja radova. To pomaže učenicima da pravil. Ne mora se 6. Zvezdice ili tačke Takva iskustva pomažu disleksičarima ju materijala i postavljaju pitanja na mogu obeležiti pitanja ili aktivnosti da se osećaju bolje po pitanju sebe i Potrebno je izvršiti formalnu evalu- vreme. Jedna od važnih oblasti je dodeljiva. Koristite znakove da obeleži. sičarima da uspeju u školi i u životu. Ako je disleksičan nom nivou. Koristite zajedničko učenje. učestvuju. koja nose veću težinu pri ocenjiva. Primeri Pomaganje disleksičarima da se ose. Osim toga glavne crte po. Prvo. oni moraju razviti strategije naglas jedno drugom. Smanjite količinu prepisivanja 12. Do. uzimajući u obzir poro- stavnika. Učenike sa problemima najlakšeg do najtežeg. Takođe. uče za test. kovo čitanje jeste ili nije na očekiva- 4. beleže datu. 34 11 . disleksije? duženja ili kalendara. pronađe radost i u linije vertikalno na matematici. te bitne stavke. receptivne prave raspored školskog rada. pišu priče ili koje će pomoći disleksičaru da. Učitelj može praviti parove učenika mora razumeti kognitivne i afektiv. navode ak. Uz Sveska u linije može se okrenuti ve. sposobnost povezivanja glasova sa napraviti poseban deo ili kalendar za se dati učeniku da bi ispunio očeki. Kod mlađe dece testi- me kontrolnih i pismenih zadataka i ra se fonološka obrada. U našim školama. domovima i crkva. table ili u radni deo koji nadzire druga iz odeljenja koji ima čeni školski ili vanškolski logoped i je udaljen od ometajućih zvukova.Učenik 11. nom učeniku. čitaju Potom. ovim oblastima odmah se može po- četi sa remedijacijom. vanja i plan u skladu sa njima. iz matematike učeniku sa problemi. Evaluacijom se procenju- 3. Naučite učenike da okrenu svesku izvode laboratorijske eksperimente. i ekspresivne jezičke sposobnosti. pravilnu pomoć ljudi sa disleksijom tikalno da bi se pomoglo učenicima ma u čitanju da bi ih on zatim rešio. Ohrabrujte upotrebu sveske za. da se efikasnije nose sa svojim bolom aciju da bi se utvrdilo da li je osoba nju. 9. ma postoji mnogo mogućnosti za da i akademske veštine. koristiti kalendare da beleže kada va. bro. postaviti dijagnoza disleksije da bi uključivanjem informacija ili ak. Evaluacija se terijala u vizuelni format. Napravite hijerarhijske nastavne disleksičare da pomognu drugima. osoba kojoj je do toga stalo. Početni uspeh učenik dobar u matematici ili nekoj dičnu anamnezu i sveukupan uspeh pažnje možete staviti da sede blizu pomaže učeniku da počne da radi. Izložite primere radova. ne listiće sa zadacima poređanim od nje vršnjaka tutora.beleške. Kako se dijagnostikuje disleksija? mažu učenicima da vide organizaci. i frustracijom. učenju čitanja. Testiranje mogu izvršiti obu- nastavnika. psiholog. informacija. sredstava. disleksična. već razumeli matematičke operacije. Učeniku se mogu dati kolone sa slovima i brojevima da im Možda bi taj učenik mogao vratiti Na kom uzrastu bi trebalo vršiti testiranje 5. radnim listovima. Izbor testova zavisi od uzra- tivnosti vezane za školu. zahteva empatiju i socijalnu savest. Biti tutor mlađoj deci. se počelo sa ranom intervencijom u tivnosti na nastavnim listićima ili različitih sposobnosti da revidira. drugoj nauci. Rana identifikacija i tretman su lonama kad rade izračunavanja zada. nim odnosima. kao Kako se tretira disleksija? 7. žetoni. sta pojedinca. Ohrabrujte upotrebu grafičkih no rasporede vreme tokom testa ili ju intelektualne sposobnosti. 8. Štapići. i može sa strane u svesci zaduženja urađenih radova ili zadataka mogu ćaju bolje po pitanju sebe i da se efi. kompleksan zadatak. pomognu u pravilnom pisanju. i svako drugo dete. Disleksija je doživotno stanje. partner može čitati zadatke uspeh u akademskim i interpersonal. obrada organizatora. od ključne važnosti za pomoć dislek- taka iz matematike. 10. može biti po.

pišu ili govore br- da napreduju po sopstvenom tempu. biranje na kompjuteru. zim tempom. učenici se razlikuju po sa učiteljima i nastavnicima. nabrajanja) ili korake u strategiji uče. pomoć pri hvatanju beleški i/ili da zapamte ključne informacije (npr. Tre. povežu nove informacije sa prethod. Napravite balansiran odnos iz. razvrstavanje ili obeležava- posebnom poglavlju ovog priručnika. tablama. Nastavnici pamćenje početnih slova reči kod mogu davati testove snimljene na tra. Svakodnevna revizija promenjen u podvlačenje. performanse obučenog u upotrebi multisenzor- nog. Pišite ključne stvari ili nove reči Učenci se znatno razlikuju po svojim pa. da usmeno odgovaraju. Koristite mnemoničku instruk. mesta za pisanje odgovora na rad- na pomoć u prevazilaženju emotivnih nim listovima ili im se može dozvo- problema koji ponekad nastaju kao liti da odgovaraju na individualnim posledica teškoća u školi. rada u malim grupama formacije predstavljene u vizuelnom Škole mogu primeniti neke modifika. Npr. učenikova performansa: odgovarajući radni zadaci. ci koji se bave mentalnim zdravljem mogu pomoći učenicima da se nose 2. učeni- nekoliko čula (sluh. i individualnih aktivnosti. takođe. stvari na tabli. Mnemonička sredstva mogu se načina primanja i izražavanja znanja dati dodatno vreme da završi zadat. crtaju objekte. ci se razlikuju po svojoj sposobnosti vremeno. Pre predavanja nastavnik sposobnostiima u različitim vidovi- podučavane metodom koji uključuje može napisati nove reči ili ključne ma pokazivanja znanja. diskusiji. finom motorikom može se dati više Učenicima. nje. Sveobuhvatan spisak prethodno naučenog ili prethodnih između višestrukih ponuđenih od- mogućih akomodacija navešćemo u lekcija može pomoći učenicima da govora. između usmenog predavanja sa vi. vid odgovaranja može biti knjiga snimljenih na traku i od pisanja nu reviziju. Učenicima koji imaju problem sa nim znanjem. Kod ovih osoba važno je da budu na tabli. ili auditivnom obliku. na dijaprojektoru ili na Akomodacije koje se tiču učenikove je pomoć učitelja. Sledeće akomodacije koje se tiču Npr. Takođe Osim toga. Promenite vid odgovaranja. može biti potreb. rukopis).Većini ljudi sa disleksijom potrebna staviti (npr. rade u bučnom pomoć jedan na jedan tako da mogu ba se potruditi da se napravi balans okruženju i čitaju. Stavite akcenat na svakodnev. Stručnja. vid. Uče- ku ili dozvoliti disleksičnom učeniku nja. nicima koji imaju teškoće sa finim alternativne vidove provere znanja. Za učenike sa disleksijom od pomoći zuelnim informacijama i aktivnosti je ako njihov terapeut tesno sarađuje u kojima učestvuju učenici. tutora ili terapeuta nastavnim listićima). cije nastave kojima bi pomogle dislek- sičnim učenicima da postignu uspeh. sa svojim problemima. pišu sa- Mnoge osobe sa disleksijom trebaju među predavanja i aktivnosti. strukturisanog jezičkog pristu. 8. učeniku sa disleksijom može se ciju. 10. dodir) isto. koristiti da bi se pomoglo učenicima mogu se koristiti da bi se poboljšala ke. 1. pišu slova i brojeve. motornim odgovorima (kao što je Učenici mogu imati koristi od slušanja 11. stave. Nacrt pomaže nekim učenicima da uspešno prate lekciju i prave dobre 12 33 . Obezbedite nacrt predavanja. učestvuju u 9. treba naći ravnotežu između rada u svojoj sposobnosti da obrađuju in- velikoj grupi.

koji smeta u pisanju. napora i vremena. Nastavnik može dati malih slova. mental- uputstava često pomaže ako od njih 6. Izra. Sledeće sugestije mogu pomoći uče. Postoji više različitih vrsta drugi pokušaj. predavanja. Simultano kombinujte verbal. vrate na pisanje štampanih slova. tj. ovaj komplikovani čin. i upo- nastavnik zauzet. nu. Nekim ljudima sa disgrafijom nedo- poučavanja. Držite se dnevnih rutina. vanja. zadajte samo. grafije često pogoršavaju stvari. aspekte jezičkih sposobnosti. tako da učitelji moraju predavanja. uzorke oblika slova. U svim slučajevima dis. učenicima sa ograničenim predzna. gram ili praznu mrežu možete dati hronizaciju više mentalnih funkcija sistema učestvuje u pojavi disgrafije. 32 13 . šta su u stvari želeli da iskažu. pratite vežbanje i na pažnju na slušanje ključnih informa. zvuka u simbol i prevo- cima koji imaju teškoće u praćenju olovku i kako da oblikuju svako slo. 7. 1. nedovršenih rasutost pažnje. obezbedite vođenu vežbu. 5. To pomaže produktivnosti na času. znatost sa grafičkim materijalom uti- njem koji trebaju eksplicitno poduča. pamćenje. pisanje zahteva preterane ko- upotrebu eksplicitnih procedura teškoće u hvatanju beležaka tokom ličine energije. Učenik može pono. Neki stručnjaci veruju da disgrafija dite korektivni fidbek. Neke od ju potrebu za strukturom dnevih ruti. motornu veštinu i različite ukjlučuje disfunkciju interakcije dva stalno vežbanje. 3. pisivanje materijala sa table. pravilno. nije ništa bolji go učiteljskih i menadžerskih vešti. neuspeh da urade dobar rad uglav- učenja za svakog učenika. njihov lo bi da obezbede uspešna iskustva učenici sa problemima u učenju ima. Učitelji mogu uključiti ek. Šta uzrokuje disgrafiju? li u sebi ne sadrže nagoveštaje za kopiju beležaka učenicima koji imaju grafije. Od njih se njihovog upošljavanja u određenom taju i razumeju reči kao i da razumeju Disgrafija podrazumeva smetnje u traži da ponovo prepišu svoj rad. uputstvo sastoji iz nekoliko koraka. tražimo da ponove uputstva sop. i često i (c) kada koristite pisana uputstva. domaćih zadataka i teškoća u kon. Auto. Ponavljanje uputstava. nacrt. akomodacija koje podspešuju proces na da bi znali šta treba da urade i da sporo i/ili sitno. kombinaciju smetnji u finoj motorici. Koristite eksplicitne procedu. Obezbedite učeniku grafički or. ču na sposobnost pisanja. vo. sposobnosti izražavanja ideja. ponu. Na nesposobnost da revizualizuje slova rastavite uputstvo na manje delove. Disgra- stvenim rečima. smisao rečenica. S obzirom da su oni če- na. Podučavanje i interakcije treba. razmišljanju gde bi trebalo da stave grafemu. cija može se predstaviti u vidu malih fija može dovesti do učenikove niske Druga istraživanja pokazala su da viti uputstva drugu iz klupe ako je sekvencionalnih koraka. đenje lekseme u grafemu. osnovna moždana sistema koji omo- kraju napravite reviziju) cija i uvidi odnose među konceptima matski. pamćenje. To pomaže učeniku da usmeri pažnju.Akomodacije koje se tiču interaktivnog po jedan deo i pišući svaki deo na ta. Koristite instrukcije korak po ko. odjednom: organizaciju. Šta je disgrafija? odlaze kući sa gomilom nezavršenih Zadatak zadobijanja pažnje učenika i uverite se da učenici mogu da proči. zahteva mno. staje samo fina motorna koordinaci- adaptirati materijal da bi uključili ove Disgrafija može smetati učenikovoj ja. papira koje treba ispuniti. no vremenskom periodu. Mnogi materija. nekoliko moždanih koje predaju (tj. vanje ili podučavanje deo-do-celine. učenici moraju da i nesposobnost da zapamti motorne (b) uprostite uputstva dajući jedan informacija može se i vizuelno pred. disgrafični učenici zaboravljaju ne u pisanu reč). Mnogi imaju rukopis koji je često nečitak a sto pametni i dobri u čitanju. često. disgrafije. ze mogu ih sprečiti da dostignu svoj što se često dešava. a neki mogu imati fizički tremor procedure. Kada se ove osobe Gnev i frustracija koji iz toga proizila- interaktivnog podučavanja su: bi uradili ono što se od njih očekuje. ne i vizuelne informacije. Obezbedite kopiju beležaka sa često nasumična mešavima velikih i re podučavanja. tačan rukopis je osnova za gućavaju osobi da prevede mentalni i informacijama koje su sa njima po. u splicitne korake poučavanja u lekcije ganizator. vezane. Međutim. oblikovanje slova je nejednako i ne. Verbalna ranom uzrastu. Glavne crte. II UPOZNAJTE DISGRAFIJU ostaju na odmoru da bi završili pre- podučavanja bli uporedo sa izgovaranjem na glas. centraciji i pažnji. Neki ljudi sa disgrafijom od prvog. Drugi pišu čitljivo. Najčešće. osoba sa nečitkim rukopisom ima niku da shvati uputstva: (a) ako se Emotivni faktori koji proizilaze iz dis. demonstrirajte vešti. tj. Nova ili komplikovana informa. Učeni. rak. ali veoma nom se pripisuje lenjosti ili nepažnji. dija. 4. žajno pisanje zahteva od učenika sin. njihov rukopis je puni potencijal. većini slučajeva. Zapleteni u u pisani jezik (prevođenje foneme u 2. rukopisu. učeniku da popunjava tokom preda.

materijalu. Ova tehnika spre. govore na nekoliko zadataka a tražiti že dovoljno vežbanja. tekst ili materijal i da se predovanje (kao što su radni listovi). ili mu može dati od. Oralno spelovanje trebne za poboljšanje snage mišića podeliti crtanjem horizontalnih linija vežbe uključuju edukativne igre. Moćno sredstvo vežbe za kompjuterske programe ili dodatne sve učenike je kinestetsko pisanje. goped) mora direktno testirati oso. bi se ovladalo datom veštinom. specifični Disgrafija ne može biti dijagnosti. pojedinci mogu imati koristi markeri da bi se potpomoglo čitanju. adolescent može čitati tekst iz udž- Iako se disgrafija može grubo klasifi. Brzina Prevencija. zadataka koji uključuje stav. je zato nepravilne navike jako teško ili samo zadatke pored kojih mu on 7. Kada su brzine) je normalna. a prozori isečeni u papiru mogu se bu. Neki materijali ne sadr- izvan granica normalne. dok su crtanje i prepisiva. Učenici često imaju koristi od rukopisa. Na višem nivou. pisanje sa zatvorenim očima. određeni deo. sla koji treba da obavi. i okretanja zglobova. podučavanje upotrebi mašina za zadataka iz matematike. fine motorike testom lupkanja prstiju koji postaju zabrinuti kad vide koliko I. lusi na punom radnom listu. uče- 3. Brzina lupkanja prstima šake i stabilizaciju dešnjaštva. Kakav je tretman disgrafije? čava učenika da pregledava čitavu lu koji zahteva sekvencionalno na- nje je loše. umaranje. stavi zvezdicu. uraditi. ma- je normalna ali je crtanje vrlo proble. za vežbanje. može se 8. Učite- fije. često može biti od pomoći. grčenje ili tremor 3.. grafije. Rad učenika lako ometaju vizuelni stimu- disgrafije? uvek treba započeti pisanjem pojedi. ak- je normalno.Koji su različiti tipovi disgrafije? Ispitivač ne procenjiuje samo završni uputstva. prezentovali više 6. Prerađivanje uputstava. Struč. Ako produkt već i sam proces izvršavanja kođe. sadržaja. radnu svesku. Locirajte mesto u potrošnom no napisan tekst je nečitak. Deca u deluje preobimno. Radni list se lako može materijal za vežbanje. Na kraju. Prikažite manju količinu posla. Preporučene ni tekst ili prepis. posebno manjih zadataka. moraju da urade. terijale za vežbanje samokorekcije. sivanje teksta koji odgovara uzrastu. Blokirajte druge stimuluse. svakodnevno. Ako radne listove. Npr. nastavnik mu go individualnih varijacija koje utiču i ruke kojom se piše kao i druge fak. Takođe. U potrošnom materija- ako je tekst složen. Ko je kvalifikovan da postavi dijagnozu tj. usmeno spelovanje je Kinestetička memorija je moćna pa ka da uradi samo neparne zadatke normalno a crtanje je obično proble. Kvalifikovani stručnjak (lo. pisanje. rečnika termina vezanih za sadržaj. Obezbedite dodatne aktivnosti matično. potrebnih da Vežbanje mišića i ponovno učenje od učenika da reši ostale. ljudi pokazuju nečitko pisanje važnosti za remedijaciju disgrafije. 4. učitelj može tražiti od učeni. ju delovi stranice na kojima se trenut. Takođe se mogu koristiti čitanje. učenik može iseći donji desni ugao lupkanja prstima (mera fine motorne cija su važni elementi tretmana dis. Obezbedite rečnik termina iz načnih slova. olovke. često mesecima. jezik delova sadržaja zahteva pažljivo kovana samo posmatranjem uzorka no ne radi. sponta. i spontano vrtićima i prvom razredu trebalo bi naći stranicu koju treba pregledati ili napisan kao i prepisan tekst mogu da nauče pravilno pisanje slova. Brzina lupkanja prstima je iskoreniti. Kod disleksične disgrafije. učenik i nastavnik mogu odmah pro- 2. Istaknite bitne informacije. učitelj stranica koje su završene. postoji mno. i pisanjem reči “počni” i “stani” unutar tivnosti učenja sa vršnjacima. Ispitivač može proveriti brzinu svezaka i materijala da bi učenicima kera. njak može preporučiti odgovarajući svakog dela. pravilnih tehnika su od ključne nastavnik može podeliti radni list nicima sa smetnjama u učenju. Mnoge probleme moguće može smanjiti obim rada ukoliko mu sve završene stranice tako isečene. čime se zaobilaze komplek- 14 31 . Kod motorne disgrafije. nju bitnih informacija. Usmeno spelova. remedijacija i akomoda. biti nečitki. 5. Azbuka se mora vežbati koristiti pazan list papira da se prekri. ta. Posebno dizajnirane vežbe su po. Kod spacijalne (prostorne) disgra. potom obeshrabri zbog količine po. je sprečiti ranim vežbanjem. slobodnog sastava i prepi. Učitelj može vaditi strane iz radnih ih može istaknuti korišćenjem mar- na tretman i na prognozu: tore. To testiranje uključuje pisanje modacija. na delove i uputiti učenika da uradi lji tada moraju obezbeđivati dodatni bilo da je u pitanju spontano napisa. držanje benika ali ima problem u pronalaže- kovati na sledeći način. Jedan efektivan metod je koristiti za prikazivanje pojedinačnih rečenica. od raznovrsnih modifikacija i ako. plan vežbi. nje teksta relativno normalni. matično. Na kraju.

takođe. sni motorni zahtevi pisanja.5. To može biti še još jedna potencijalno zbunjujuća razumno tražiti od učitelja da prime. Nastavnik odluka za onoga ko piše. u učenju u okviru učionice Učenik može iznova preslušavati sni- mak da bi jasno razumeo uputstva Da li bi ljudi sa disgrafijom trebalo da pišu Podučavanje učenika sa smetnjama ili koncepte. Učenici bi. Učitelji moraju Zapamtite. među rečima i daju rečima tok i ritam 6. Deca koja pišu pisa- stavnicima malo uputstava za podu. staviti nakon svakog slova. Pružite neposredan fidbek za rad Sledeće akomodacije deluju razu. UVEK se fokusirajte na učenikove dana u interakciji sa materijalima. u cilju pobolj. završavanje zadatka. disgrafijom pomažu navlake za olov. Dajte detetu priliku da vam pruži čavanje razreda učenika koji uče ra. Mnogi proble. fidbek. Pisana slova njuju u svim situacijama u učionici. priče i određene Pisanje na blago nagnutoj ravni. slova imaju nekoliko prednosti. šavanja veštine čitanja. čime se elimini- Važno je pronaći akomodacije koje je jedinica informacija. može biti od koristi. so. uzoraka oblikovanja slova. Prepisivanje sa table je posebno zličite akomodacije. 9. u kojima će učenik doživeti uspeh. Većina nastavnih materijala daje na. Uputstva. isključuju probleme sa razmakom dovnom i u specijalnom školovanju. Uvek pružajte prilike. Drugi zaobilazni metodi uključu. volonteri i učenici mogu dana. Takođe. Diktafon je često odlično sa desne strane gde učenik može Ostanite pozitivni! sredstvo za prevazilaženje ovog pro. Fotokopiranje pomoći u izmeni neželjenog ponaša. ljaju sliku u ogledalu nekog drugog na zadatku. pomoći da se razviju i primene ra. mno i obezbeđuju okvir za pomoć ge disgrafičare. s obzirom da je pisani misli da ste zadovoljni sa njim/njom. radovi. što je tipičan izvor problema lidan trud i pokazano poboljšanje u učenicima sa problemima u učenju tastaturi otvara nove mogućnosti za za ljude sa disgrafijom. rešenja. Pripremanje nacrta predava- me i strpljenje će se isplatiti i polako mi sa materijalom vezani su za teško. njanjem pisanim slovima eliminiše 7. pisanje kucanjem na slova. stetskom obliku. Nekim ljudima sa imaju teškoća u pamćenju motornih učenik dobro radi samostalno. učenje pisanja u drugačijem kine. d. porazno za neke učenike. ju: dozvoljavanje učeniku da na pita. Prilagođavanje komplikovan zadatak. umesto da piše. p latinicom. modifikaciju pisanih nim slovima imaju više mogućnosti 8. Za mno. zadataka tako da zahtevaju manje za diskriminaciju između pisanja b. tokom celog nika. kođe. koje podstiču učenje raznolikih uče. Podstičite samostalnost i u svakoj trebalo da isprobavaju različite pri. učenik može ci je zaista izazovno. Neka uputstva pisa. Ovaj odeljak bavi se akomodacijama trebnog da se završe testovi ili pisani oblik ovih slova toliko različit. Koristite diktafon. pisanja i produžavanje vremena po. ubaciti informacije je drugo rešenje. Kod dece koja prilici pružite pozitivan fidbek kada Prilagođavanje materijala bore za pisanje. ta- Akomodacija učenika sa smetnjama lekcije mogu biti snimljeni na traku. može podvući ili istaći važne delove imaju jako malo slova koja predstav- 30 15 . Elimi- traže akomodacije koje unapređuju niše se potreba za dizanjem olovke i učenje i vođenje razreda učenika he. koji podstiču učenje. 1. da bi mogli da postignu uspeh u re. doslednost u pristupu će materijala uključuje sledeće: obezbeđivati beleške. pisanim slovima umesto štampanim? u učenju u svim situacijama u učioni. se traumatični prelaz sa štampanih sposobnosti a NE na nesposobnosti. u sebi čitati reči onako kako su one Za mnogu decu sa disgrafijom pisana nim i učitelji u specijalnim školama snimljene na traci. nja sa glavnim crtama i prazninama ali sigurno vaš će trud biti nagrađen. blema. nja odgovara usmeno ili u diktafon na pisana slova. vaše vre. sana uputstva. će u čitanju. 2. Razjasnite ili pojednostavite pi. Pisana slova svakoj prilici. beležaka drugog učenika je jedno od nja (nedostatka motivacije). započi- Učenici provode veliki deo školskog ke. neka vam on/ona kaže zašto zličitim tempom i na različite načine. I učitelji u redov. Svako slo- na su u vidu pasusa i sadrže mnogo vo započinje na liniji. Često. odlučivanjem gde je ponovo treba terogenih sposobnosti.

velikog napretka. razvoj soci- učenika da uvežbavaju snagu svoje rajuće metode podučavanja u skladu jentacija levo-desno. Nije neobično da negativne je. rasprostranjenija od disleksi. To ne utiče samo na dataka pre nego što se zaista izvrši 2. iz. odnosa među Neurološko/kognitivni deficiti vizuelne učenju nedostaje motivacija. drugarstvo. begavanja matematike i ograničenih • Teškoće sa prostornom orijentacijom i mogućnosti budućeg obrazovanja i prostornom organizacijom (odnosi ce. jalnih veština i zajedničko učenje kad volje. 1. radost i entuzijazam cenjivanje odgovora numeričkih za. nesposobnost cenjivanjem. Moti- brojevima (aritmetičkih činjenica) i percepcije i obrade igraju glavnu ulogu Učenici se ne razvijaju niti mnogo vacija stvara energiju i kada ona po- rezultata numeričkih operacija (pro. Ako učenik ima jako SMETNJAMA U UČENJU? Š ta je disk alkulija i koliko je ona Postoje dve kategorije uzroka diskalku. 3. Želja koncepata i matematičkih procedu. Kada su odgova. va. mentalno krhki i da im je potrebno ulogu. • Teškoće sa računanjem napamet i pro. bude toliko kratak da ne postoji rizik i jak otpor prema matematici zato od neuspeha. Cilj je po- tivaciju. matematičkog jezika i metode podu. od najveće je važnosti da se su- Kada motivacija postane previše slaba protstavimo toj ideji sa pozitivnijim Diskalkulija je nesposobnost kon. U suprotnom. Sredinski faktori uključuju: prisustvo roditelji mogu mnogo toga da urade tetovu ukupnu životnu situaciju. adekvatan razvoj rate zapamtiti da su ti učenici često stva. Ako ski zanemareno dete razvija anksi. samo uče kako da izbegnu ono što često nedostaju. uverenje da će uvek doživeti neus- rasprostranjena? lije: peh. zumete gde se vaš učenik akademski je to problem. Mo- doživljavaju manje radosti i zadovolj- Diskalkulija je. nalazi. mentorstvo. veze među brojevima i ra- zlomci. uče iz stalnog neuspeha. akadem. gledanje na sat itd. Kada ili odsustvo veština koje su preduslov da bi povećali nivo motivacije. njegovi simptomi postaju problema . 2. ra. Uvek se oslanjajte na prethodno Važno je da učenik bude motivisan Do uzrasta od 12 godina. neurološko/kognitivni slikama. Iako neki disleksičari imaju slične čavanja. diskalkuličara: moći da se razvije stav „ja to mogu“. 1. grafikona Ako oni imaju negativnu sliku o sebi. mnogo podizanja samopouzdanja misli o sebi potpuno nadvladaju. 16 29 . Omogućite prilike za vršnjačko Razvijanje motivacije zahteva od izbora zanimanja. ka da se popravi. čitanja i tumačenja mapa. negativni afekti igraju glavnu kazuju. nesigurnost. ono je svesno svoje kompetenci- matematičkog jezika. Da poteškoće sa matematikom zbog pre nego što će tehnike koje ćemo bismo bili sposobni da održimo mo- problema sa praćenjem redosleda Sledeće karakteristike se često javljaju kod navesti početi da deluju.III UPOZNAJTE DISKALKULIJU Uzroci diskalkulije V KAKO MOŽEMO POMOĆI DECI SA povećavati njihovo poverenje i sa- mopouzdanje. uspeha. zadatak bi trebalo da oznost. Koristite grafičke organizatore da neophodno je početi tako što ćemo pomognu učeniku. ili iznenada izgubi interes. kako istraživanja do. već na de- izračunavanje). sredinski. učenju matematike. susretne sa poteškoćom uzročni faktor u krugu neuspeha. Pružajte mu mnogo malo umori. ćaj. line prema delu i dela prema celini): ori. znanje. Mnogim učenicima sa smetnjama u ceptualizacije brojeva. verbalnih i neverbalnih podsticaja. potiče od niskog samopouzdanja. kod dece i odraslih sa diskalkulijom. neophodan je istinski osećaj (sekvencioniranjem) i organizacijom. Dokle god dete ima taj ose- problemi diskalkuličara potiču od jer je takav stav osnova za uspeh. dolazi do čitanja ili pamćenja višecifrenih broje. 4. ceptima aritmetike kao što su: mesne Strategije za poboljšavanje motivacije: da se nastavi sa učenjem raste. Nedostatak motivacije često sa učenikovim potrebama. god se ukaže prilika za to. učenik što su njegova iskustva sa njom bila • Teškoće sa redosledom: praćenje pra. to znači da zaista treba da ra- da uspešno završi svoje zadatke. Oni tako stane preslaba. Podrudite se da prepoznate i po- će razviti „lošu naviku“ da počne sa po tipu „pogodi ili promaši“. U tom vilnog redosleda koraka pri rešavanju hvalite SVE napore i pokušaje učeni- ometajućim aktivnostima čim se trenutku. i mernih jedinica. problemi pisanja. Učitelji i određeni predmet u školi. im je teško i ponižavajuće. vrednosti. matematičkih • Teškoće u ovladavanju osnovnim kon- je a ne samo svojih ograničenja.

što postane nekoncentrisan i počne • Problemi interpretiranja kodova i Devet veština koje su preduslov za učenje da remeti rad u učionici. Probajte da stvari uči. ralo i uradi. • Nemojte brinuti ako se osećate fru. Individualnom evaluacijom utvrđu- povi učenika. kao što su muzička notacija. određeni učenik ima. takvim konkretnim situacijama kada 9. ste” . organizuje i sekvencionira učenikom zuje znakove ozbiljnih poteškoća u 4. 2. prostornom organizacijom • Zapamtite da ova deca imaju ten. Podučavanje lingvistič- što u većini slučajeva zaista i nije.. proističe iz nerazvijenosti matema- što je usmereno lično protiv vas. sposobnost učenja matematike. Umesto turiranošću u svom svakodnevnom da pamte reči. matematički jezik i sa matematičkog di. nego što i najosnovniji matematički koncepti mogu biti uspešno nauče- ni. pa da potom to što je isplani.tako se osećaju i njihovi Kao što postoje veštine koje treba boličku reprezentaciju ideja. ih oni možda bolje razumeti. razmišlja deduktivno i induktivno dete planira kako da počisti svoju • Mnoga od ove dece su vizuelni ti. uređuje. kim elementima matematičkog jezi- Devet veština imaju dubok uticaj na ka je. međutim. 3. malo njih aktiv. Mnoga deca sa diskalku. 5. Matematika jeste drugi jezik i to Razumeti zbunjujuću slabost u matematici treba uzeti u obzir pri podučavanju. iako. Svakodnevni problemi deteta sa dis. prepoznaje i nastavlja logičke nizove “osuđujući” stav bilo kao roditelj ili nog. Pokušajte da ne zauzmete planiranju domaćih zadataka i slič. zanemareno. čak i u 8. već u planiranju uopšte. tičkog jezika. pa će lijom imaju potrebu za jasnom struk. no traži pomoć u tom pogledu. je se tačna priroda poteškoća koje nite više vizuelnim ili taktilnim. razume i primenjuje procenjivanje denciju da čine da se ljudi oko njih kalkulijom ne manifestuju se samo u 6. nažalost. Učenik mora biti sposoban da: vog raspona pažnje. Učenje matematike kao drugog jezika ve film u glavi pa da ga ponovo pu. vizuelno grupiše objekte svađaju. 28 17 . Često menjajte • Odbojnost prema igračkama i igra- vrstu aktivnosti da bi dete moglo da ma strategije. One terminologija i prevod sa srpskog na su ne-matematičke po svojoj priro. to su veštine kojima je jezika na srpski mora se direktno i na- jako važno u potpunosti ovladati pre merno podučavati. 1. Sintaksa. Samo nemojte savladati pre obuke čitanja tako po. Većina roditelji a i sama deca.. nažalost. zamolite ih da “napra. vlada prostornom orijentacijom i jednoj ili više gore navedenih oblasti. Ona je isključivo ograničena na sim- striranim. da jedno fikacije • Često ostvarujte kontakt očima sa sposobno dete. • Probajte da radite u okviru deteto. obrazaca. razume i primenjuje sisteme klasi- Tipična slika koju viđamo je. matematike: stenografija i strani jezici. 7. sobu. poteškoća koje viđamo u matematici shvatati njihovo ponašanje kao nešto stoje i veštine koje je neophodno sa. neočekivano poka. vizualizuje kao nastavnik. prati sekvencionalna uputstva nastavi da radi produktivno. zato vladati pre učenja matematike. životu.

najbolje je podstaći kroz pripremu i da prave kratke. Sve izgleda kao da leti unaokolo i ni. zato kama. neko menja kanale na TV-u svakih • Koristite boje i oblike da biste im zvijene veštine koje su preduslov za pet sekundi. retko ćete mo- nja šablona. To koće u matematici zato što preovla. ze. i ceo proces po. stavnik vrši predavanje).. Druga izgledaju ideju o onome što se dešava. koji ima- pokazalo da su dijagnostičke. desnoruko.Šest lingvističkih elemenata matematike: Kakav je osećaj imati ADHD? • Često je od pomoći smeštanje dece sa ADHD u prednji deo prostorije 1. ni i različiti. To je kao da imate vihor u svom umu. razredu. pomoći ćete da održe pažnju ako im ne pozitivne. smeštanje u prednji de- 4. sve dok na kraju ne pišu. izraz ostali jesu. no loši u organizovanju svog vreme. mnogo i nimalo. Oni imaju potrebu za dozvolite da se igraju sa nečim u ru- Svaki matematički koncept mora osećajem spoljašnje strukture. naučite izgled sobe. Možete dobiti opštu pomogli da se organizuju. potrebno je fokusirati se na tehnike podučavanja za koje se • Doslednost je ključ u pomoći deci • Hiperaktivnim učenicima. promenama. Zatim vas neko Dijagnostičko. Vi se saplićete po sobi... na. prostorne. kontrolisane pau- šljenje. reme. samog tog učenika i druge dece u induktivne i strategije prepoznava. sa stvarima razbaca. • Pokušajte da obezbedite tiho mesto matematici. sa ADHD. S obzirom da su uzroci za rad. Kvalitativni da se minimalizuje uznemiravanje i pristupi koriste vizuelne.. dijalne i preventivne. ali pro- rezistentna na sve vidove obuke u puštate većinu sadržaja. prevod lećete na stvari. čak i kada su te prome. dece sa ADHD na uzvišenja u učio- nici ili u situacije u kojima više dece Često. rečnik nim unaokolo. Oni se jako teško nose sa ju potrebu za stalnom aktivnošću. Koncentraciju i pažnju • Takođe bi im trebalo omogućiti koriste standardno deduktivno mi. u kome nema ometajućih fak- poteškoća u matematici mnogobroj. To bi trebalo organizovati tako i algebarske algoritme. rati da se brinete da će učenici zlo- na i trebaju vas da im pomognete da upotrebiti svoju privilegiju.a svi sni ugao učionice minimalizuje broj 5.. koncepti mračnu sobu. nadareni učenici imaju poteš. kada je potreban rad na mestu. simboli Imati ADHD je kao da vas stave u (najbliže tabli ili mestu sa koga na- 2. rastave zadatke na manje kompo. Štaviše.. zajedno obavljaju neki zadatak. bi učenik naučio da prepozna kada treba da napravi pauzu. Kvantitativni pristupi strukture. Oni su obič. Saveti učiteljima dece sa ADHD tora. mena. se razmatrati upotrebom obe vrste što im nedostaje osećaj unutrašnje razmišljanja.. • Deca sa ADHD imaju dve vrste vre. sintaksa Niste dobili baterijsku lampu. tako da vas sapliću. Neka nadarena redili taj osećaj sa gledanjem kako deca prirodno imaju nedovoljno ra. sekvencijalne. takva dopuštenja su neophodna da nente. • Probajte da izbegnete smeštanje podučavanje činje iz početka. maksimalizuje njihovu distraktabil- davajući način podučavanja ignoriše šta ne ostaje na mestu. dece koju gledaju da se meškolje dok 6. njihov stil učenja. nost. Ako je dete 3. učenje matematike. Generalno. loptom plastelina. proceduralne strukturu. remedijalno i preventivno prebaci u novu sobu. Neki su upo. pre nego 18 27 . npr.

njihovo impulsivno ponaša. j) Neka učenici objasne lingvističke elemente koncepta pogrešno uradili. trebalo da budu odlični đaci. Oni pažnju. kvalitativne korišćenjem konkretnih materijala. mnoga c) Neka se učenici koriste ispitivanjima na konkretnim Kod deteta sa ADHD uvek se viđa deca koja su našla načine da kom. istinu ili zakon od koga zavise ovoj dijagnostičkoj grupi. novi koncept treba uvesti po sledećem redosledu: bu za specijalnim školovanjem. u petom razredu. g) Ponovo naglasite opšti princip. dobija mnogo nastavnika. Problemi sa matematikom. budu vrlo dobri đaci. u školi kako školska godina protiče.” U trećem ra- uz neku vrstu pomoći. čitanjem i pisanjem Peti razred a) Objasnite lingvističke aspekte datog koncepta. ostaju. deca sa ADHD imaju potre. zaostaju sve više i više sa svakom ne. odraslih zatvorenika. oni su dovoljni. 26 19 . razumevanje. čak Iako su sposobni bolje da fokusiraju 2. istinu ili zakon od tak nadoknade. dan za Treći razred danom. Takođe. de. 23-45% njih ima maloletničke presu- Svake nedelje. da bi se pripremili za nje i dalje ostaje neprikladno. Ako bi puno se izgube u tom novom okru. mogu se javiti kod oko 30% osoba u b) Uvedite opšti princip. oni odlaze u školu. Ali ipak. sve dok ne zaostanu toliko da delikvenata imaju ADHD. važi to opšte pravilo. balo da bude u odnosu na I. kao i 40% im postaje nemoguće da taj zaosta.Q. zaboravnost i manja pro. Deduktivni ADHD se nastavlja i u odraslom dobu. ostalih smetnji u učenju. zredu. primer u kome ono važi. Procenjuje se da 70% maloletnih Zatim. h) Potom pokažite kako za nekoliko specifičnih primera pristup za Oni gube svoje domaće zadatke. oni malo po malo za. kvantitativne iako su proveli sate radeći ih. života. ADHD se najčešće prepoznaje u tre. Ako bi trebalo da dati koncept funkcioniše. penzuju svoje poteškoće ranije. Kada je učitelj siguran da postoje preduslovne veštine i dovoljno kognitivno Često. Induktivni materijalima da otkriju dokaze za date istine. niže postignuće nego što bi ono tre. od njih se očekuje da sve više i više posla odrađuju samostalno. Većina ove dece To je trenutak kada deca najčešće Preporučeni redosled za podučavanje matematici: mogu biti uspešna i u redovnoj školi udare u “akademski zid. a i Deca sa ADD imaju visoku incidencu zadaje im se više domaćih zadataka. oni su ženju. kada dete ostale matematičke istine . kontrolne. samo da bi sutradan sve ganizacija. pristup za d) Dajte mnogo specifičnih primera datih istina 1. pot. ali to nije uvek slučaj. Oni jednostavno duktivnost ometaju njihov kvalitet koji se uči. učenike e) Neka učenici govore o svojim otkrićima o tome kako umesto toga dobri. deljom koja prolazi.laka za ADHD decu. Posledice u kasnijem životu f ) Pokažite kako ta lična iskustva mogu biti integrisana u opšti princip ili pravilo koje važi jednako za svaki Mnoga deca sa ADHD “udare u zid” Studije dece sa ADHD pokazuju da primer. Dezor. koristite tipični deduktivni pristup. koga zavise ostale matematičke istine. i) Neka učenici iznesu dato pravilo i ponude specifičan učenike mnogo uče. ćem razredu.

ovo i onda ću biti gotov. ali vaše blema. Možete li zamisliti najteže okruženje trebne veštine. čekajte. gencijom. gom decom? siguran sam da ćete razumeti koliko stanu. 6x(x+3) kao 6(x+3). da usmeravaju nerazumevanje ili prekid u logici. a neka su čak genijalci. pogledaju problem i potom 4. slučajno briše. Problemi u učionici grešno! A zatim. pažnju na relativno nezanimljive rad- preplavljuje me suzama i panikom. ne. Sažalje- nje mi uopšte neće pomoći. mentalno blokiran). i da sve za- ca je to okruženje koje je najteže za tu da naučim i zapamtim! Ali shvatite datke tačno rešim. nu zbunjenost i ozlojeđenost. Ne postoje logički šabloni mojih greša. a neka su čak retardirana. ne listove i rade na zadatku dok ga ne završe. Ono što je najvažnije je da ni. Za mene je tipično da radim sa način. Oni moraju biti bez problema u drugom. Nagađenje je nji. moj mozak ionako stvara dovoljno svojih frustrirajućih diverzija. i kada pogodi pravi odgovor kažete: Uticaj na učenje i školu 3. znam dobro materijal i da potom jim tokom. Molim vas da mi dozvolite više od je važno održavati probleme što je kažu:”Dobro. ne to je ovaj. puštaju da pokušaji i greške idu svo. na strani izazivaju kod mene mental. i molim vas nemojte dići ruke od mene! a od njih se traži da sede mirno. praviće veliki broj nagađanja u krat. Ako im Većina dece. ako razmislite o tome. pri tom od njega očekuje da postiže da vidite da nisam u panici (sa suza- ma u očima. pažnjom. strpljenje i posebna pažnja hoće. da otkrijem način kako da ispravim nuđenih odgovora. U stvari. ne pričaju. s vremena na kom vremenskom periodu. Ako je moguće. Ona je traumatična! I najmanje ne mrdaju. proseka. prvo bih ovo mogao Zamislite da to dete mora svakod- standardnog vremena da bih uradio moguće čistijim i prostijim zato što ovako da uradim. Ima mnogo ometajućih faktora da je matematika.Pismo mom nastavniku matematike Kognitivna impulsivnost ADHD i IQ Dragi profesore matematike. stupaju rešavanju problema na taj u tom okruženju isti nivo rezultata 8. Zato vas molim. 7. trebalo bi da pro. mnogo budite strpljivi sa mnom. trolni sam u vašem prisustvu. Oni obično samo pogađaju i kao i deca koja nemaju problema sa 5. teško. vas biti isto toliko frustrirajući. Znam da rad sa mnom može za ovaj”. ali je problem 6. Če- sto su moje greške rezultat mog po. da se DRUGAČIJA od ostalih predme- ta. i da se zadatke i molim vas da proveravate. grešnog sagledavanja problema. molim vas. vrlo brzo ćete ih te greške u sistemu! videti kako nagađaju koji je pravi: “to Njima je samo jako teško u okruženju 2. pa tako i većina dece sa zadatak i ispravite svaku grešku u vreme. ženju ili u viđenju samo jednog dela pljuje njegovo nagađanje. 1. Takvi sporedni 9 kao 4 ili y kao 4 i 3 kao 8. svaki zadatak na testu uradim po. dozvolite da radim pismeni ili kon. na tabli. Nakon što ADHD imaju vrlo ograničene strate. Molim vas da razumete da sam ja Kognitivna impulsivnost znači da oni ADHD nije povezan sa IQ niti inteli- pokušavao i doživljavao neuspeh mnogo nagađaju. to je učionice. ni IQ. onda da uradim nevno da ide u to okruženje. teškoće u usmeravanju pa- jućih izračunavanja.” Oni ne pri. gije rešavanja problema. Molim vas da sastavite čiste test ka. mogu da uradim isti test nasamo sa biti brz i netačan. zapisivanju koju sam napravio. decu. 5 minuta kasnije. Oni ne za. Meni trebaju trenutni odgovori mnogo puta i da je matematika jako hov metod izbora pri rešavanju pro- i prilika da zadatak uradim opet ako emotivan predmet za mene. žnje i koje je volelo da priča sa dru- koloseci vode me u izgubljenost! budete radili sa mnom nekoliko puta. Nekada ja čitam za dete koje ima poteškoće da sedi velikih brojeva i nepotrebnih ometa. učioni- kad ne zaboravite da ja ŽELIM to nastavnikom. Zadaci koji su napisani preblizu je ovaj. Biti brz NIJE problem. “da taj je!” Naravno to samo potkre- zadatke koji proveravaju samo po. da mi svojim nastavnikom sve dok ne upo. Neka deca sa ADHD imaju IQ ispod sam ga pogrešno uradio prvi put. A ja ne mogu usmeno postavite pitanje sa više po. Veliki broj njih su greške u bele. ADHD prosečne je inteligencije. Nekada ja čitam Kognitivno impulsivna deca sa mirno. verite način na koji sam radio svaki matička datoteka. Ni jedna od ovih stvari nije 20 25 . To je kao da se moja mate. Da Ja ne znam zašto je ovo meni tako Kognitivno impulsivna deca sa ADHD Neka deca sa ADHD imaju natproseč- bi se to izbeglo. dok se vi konačno ne umešate. za mene.

zadaci iz kazne. fokusiranju na za. uvek “u po. oni ne uče. sebno ako to nisu zanimljivi zadaci. sto posto. zato što će. la su veoma smanjen protok krvi i na koji mislimo i pravimo izbore što je naravno pogubno za tinejdže. i abnormalni • Mogu pokazivati agresivno ponašanje. ova deca ne uspe. tegorije: kontrolišu ponašanje). izbegavaju. iako svi mnogi od tih zadataka nikada ni ne znaju da bi trebalo da dobijaju če.” • Ubacuju se preko reda. samokontrole. Šta je ADD ili ADHD? budu urađeni. impulsiv. pa zato tiho dobijaju dvojke i trojke. školi ili trebom stimulativnih lekova poveća- nego što nešto urade. je je. obraćanju pažnje. TV Naučne studije su pokazale da su vaju da nauče one suptilne socijalne program ili igranje napolju.” sledeći put toj situaciji. neurotransmitera (hemikalija koje Impulsivnost se javlja u dve oblasti: • Govore kada bi trebalo da ćute. našanja u detinjstvu. va se količina električne aktivnosti. Impulsivnost u ponašanju – stvari • Preglasna su. i često počinju da ga kretu” i neumorni. posao šanje i da pokušaju da budu posluš- mnogo bolji uspeh samo kada bi se • Deluju bez razmišljanja. delovima mozga. ponekad. učitelji i vršnjaci moraju ima- Deca sa ADHD bez hiperaktivnosti dan od najčešćih poremećaja po. i ko- Bez obzira koliko ste im puta rekli no izbrbljati nešto neprikladno u da. ili završavanju zadataka. • Hiperaktivnost . Roditelji. kućni poslovi). • Dosada – Ukoliko zadatak nije Koliko je ADHD rasprostranjen? Takođe. Koji su uzroci ADHD? Deca sa ADHD (bez hiperaktivnosti) taj prag. “Ko je ovaj lik?”. po. šću. ponovo uraditi istu im. ali bivaju osujećena u tome zbog malo više potrudio/la. biološkog poremećaja koji imaju. datke. ti na umu da dete sa ADHD nije samo su ona koju nazivamo “lenjim”. i prave iste greš. usmerava pažnju. 1. deci sa Poremećaj pažnje pogađa oko 5% ljudi sa ADHD manje reaktivni od znakove koje su svi drugi već naučili.sede u zadnjim redovima učionice i prethodnih grešaka. Ljudi sa ADHD izabralo da se tako ponaša. školu. metabolizam glukoze. na. Skorašnja ispitivanja mozga pronaš- 2. skraćenicom “ADHD” ili “ADD”. poremećajem pažnje zadatak vrlo dece i tinejdžera i oko 3% odraslih. pogađa pojedinca u četiri glavne ka. ako ih ne zainteresujete ili ih ne mo- tivišete dovoljno da biste prekoračili Poremećaj pažnje sa hiperaktivno. kao video igra. dosaditi domaći zadatak. a na ADHD deca sa impulsivnošću u po. ke iznova i iznova. Ostali tinejdžeri se pitaju: sa ADHD su hiperaktivni. • Ne mogu da sačekaju svoj red u “ Poremećaj pažnje sa hiperaktivno- Impulsivnost igri. električne aktivnosti u frontalnim re sa ADHD.Mnogi pojedinci ličina protoka krvi čime se omogu- “prvo stani i razmisli. put. jedanput. Upo- našanju ne zastaju da razmisle pre Oni mogu izaći sa nekim društvom odnosima sa drugima. ćava mozgu da kontroliše inhibicije i kada se nađu u istoj situaciji oni će. jako stimulativan. Deca sa roditeljskom se njihovim roditeljima našanju često: imaju problema u mnogim oblastima ADHD žele da kontrolišu svoje pona- govori: “On/ona bi mogao/la postići života. verovatno. približno do normalnog nivoa. • Pažnja – izazivajući probleme u koje radimo • Nekada se tuku i svađaju. nagrade i sto ni sami ne znajući zašto. lako dosadi (posebno im lako mogu ženja kao što su posledice. nja ili izbori mogu izazvati pustoš u planiranje i postavljanje ciljeva. Njihov prag učenja je veoma visok i. šću “ je neurološki poremećaj koji Istraživači sumnjaju na disbalans • Izbrbljavaju odgovore u učionici. poslu. pulsivnu stvar. Kognitivna impulsivnost – način • Često imaju loše socijalne veštine. žnju i inhibicije i obavljaju strateško ADHD osobe sa impulsivnošću u po. pa- u pogrešno vreme. tvorke i petice. drugih na fidbek koji dolazi iz okru. i odnose sa drugim ljudima. IV UPOZNAJTE ADD/ADHD matematike. Impulsivna ponaša. u literaturi ga možete naći pod su obično povučena i nepopularna. ali teško da će izaći i drugi životu uopšte. To su delovi mozga Impulsivnost u ponašanju • Impulsivno govore pogrešne stvari • Impulsivnost – izazivajući manjak koji prate i kontrolišu ponašanje. uključujući kuću. tako da su oni socijalno nespretni če. Deca sa ADHD često ne uče iz 24 21 .

žnju na nešto što nije interesantno ili hiperaktivan. predstavlja problem u na brzo pregledavanje prostorije da slučaju kada oni treba da obrate pa.” ili na nastavnika. ADHD – kombinovani tip (nepa. reaguju na stvari. Često gube prijatelje Pažnja “visok nivo motorne aktivnosti koja zbog svoje naravi. Kod mnoge dece sa ADHD. kratak fitilj. Studije pokazuju da je sposobnost koncentracije bolji pokazatelj aka. ADHD . distraktabilan. koji joj je obraćaju pažnju na sve u svetu oko dat. da je dete „preterano pobuđeno“. distraktabilan i neorga. ADHD – predominantno hiperak. kući. preterano tip (nepažljiv. mnogo dece demskog uspeha od ostalih mera tak fleksibilnosti pažnje. tivnosti koja je uvek usmerena ka ne. koji su samo malo interesantni fleksibilnost. koje teže da 22 23 . ovaj poremećaj njih podjednako. deci koja se napolju igraju i zadat. jednostavno da se opuste. na specifičan fokus i vrlo su nervozna. na način nepri- može imati dugoročne negativne vreme posvećuju dodiru odeće na di. i oko narav. Mnoga deca sa problemima pažnje rena na specifični zadatak. radili zadatke koji su ispred njih. Ono će možda biti bu- znatnog smanjivanja simptoma u se prebacuje sa pažnje koja je usme.” da preleću preko ljudi kao tornado. može se prebaciti sa čitanja knjige. Ako je nešto promenjeno. Ali. kom cilju ne možemo nazvati klinički takve dece su devojčice. diraju sve oko sebe nizovan) sovana onime što rade da bi mogli na među časova. neumoran i impulsi. u svojoj sposobnosti usmeravanja stvar u okruženju dobra ili loša? Da li če na učenje. Jedna od definicija hiperaktivnosti je: eksplozivna. 2. Vrste ADHD To. To znači da oni isto mnogo puta u samo nekoliko sekun. siranju na čitanje. vrlo uzbuđena. na vrstu pažnje koja je globalna.Predominantno nepažljiv Deca sa ADHD moraju biti vrlo moti. neko bez ADHD. vrlo zaintere. taj deo moz- Kod nekih. stoje li neke promene u njemu. to da usmere pažnju. Za grupu u sredini. mi imamo fleksibilnost ga postavlja pitanje “Da li je ta nova ponašanje. kao što smo rekli. visana. Nas brinu deca koja skaču sa jedne Ako se ne tretira. on ima ozbiljan uticaj na Dosada Bez ADHD. posebno ako rade na nečemu kao se sviđa ili treba da je se plašim?” što je domaći zadatak ili poslovi po Osobe sa ADHD nemaju takvu istu Postoje tri potkategorije ovog poremeća. Na hiperaktivnost se često gleda kao ku iz matematike koji je ispred njih. Postoji deo mozga koji konstantno Ovaj poremećaj ima različite “manife. vrati foku. Većina akademskih sposobnosti. žnju samo na zadatak iz matematike pa da se potom. da se prebace sa globalnog fokusa. hiperaktivna. Možemo se prebacivati sa je to nešto dobro za jelo ili će me to samo utiče na njihovu pažnju. prema svojoj volji i to veoma brzo. neorganizovan. bi video gde su deca i šta ona rade. žljiv. prema toj novoj stvari? Treba li da mi sao do kraja završi. Deo problema kod ADHD je nedosta. lako prepadnu ili uplaše. koji je potreban onda kada se vrate tivno-impulsivni tip u učionicu da bi učili matematiku ili Izgledaju kao da nikada ne mogu 3. adolescenciji ili odraslom dobu. kakav mogu imati na odmorima iz. specifični zadatak koji je ispred njih. naravno. aktivnosti na drugu. fokus. Kada god to poželi. Dete sa visokim nivoom motorne ak. ve. i često deluju kao Nedostatak fleksibilnosti pažnje nije usmerena ka nekom cilju. ovaj deo mozga je pre- Osobama sa ADHD veoma je teško više osetljiv. vrlo brzo. kladan svom uzrastu. imaju teškoće u koncentrisanju na specifičnog fokusa na globalni fokus pojesti? Kako bi trebalo da se osećam koncentraciju i sposobnost da se po. koja su ja: ili nisu interesantni uopšte. dući sportista ili nuklearni fizičar. posledice u adolescenciji i odraslom svojoj koži. Ona su ponekad 100% kućnih poslova. Njima je mnogo teško da usmere pa. skenira okruženje da bi video po- stacije” ili “tipove. i zato se takva deca vrlo 1. zujanju sijalice iznad gla- dobu. sa ADHD nisu hiperaktivna. Šta je “hiperaktivnost”? Neka od ove dece takođe imaju brzu van) nositi na 85% školskih zadataka. a kod drugih on jako uti. nije motivirajuće što bi se moglo od. on Mnoga deca sa poremećajem pažnje pažnje.Kod manje od polovine dolazi do Obraćanje pažnje Osoba bez ADHD ima sposobnost da hiperaktivnim.