You are on page 1of 1

PAUTA COTEJO

Asignatura: Historia y Geografía
Tema: Poesía “Mi bandera”
Fecha: 21.09.15
Nombre alumno (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pje. Nota
01.- Leslie Améstica 5 5 4 4 5 4 5 5 37 6.4
02.- Joaquín Andrade 2 2 3 3 3 5 4 3 25 4.2
03.- Felipe Calderón 5 4 5 5 5 5 5 5 39 6.8
04.- Nicolás Callejas 3 3 4 3 3 5 5 4 30 5.1
05.- Agustina Cifuentes 4 5 5 5 5 5 5 5 39 6.8
06.- Renato Collante 3 3 2 2 3 0 4 2 19 3.6
07.- Luis Contreras 5 5 5 5 5 5 5 5 40 7.0
08.- Camila Espinoza R E T I R A D A
09.- Agustin Ferrada 4 4 3 3 4 0 5 4 27 4.6
10.- Vicente Flores 2 4 2 2 3 0 3 4 20 3.7
11.- Gianluca García 5 5 4 4 5 0 4 3 30 5.1
12.- Liscetty Gutiérrez 5 5 4 4 5 5 5 4 37 6.4
13.- Lucas Henríquez 5 5 4 5 5 4 5 5 38 6.6
14.- Rubén Isla 3 2 3 3 3 2 4 4 24 4.0
15.- Ayelén Matamala R E T I R A DO
16.- Gamaliel Meriño 5 5 5 5 5 5 5 5 40 7.0
17.- Sofía Molina 5 5 5 5 5 5 5 5 40 7.0
18.- Nidia Molina 5 5 4 5 5 4 5 5 38 6.6
19.- Benjamín Muñoz 3 2 1 1 2 0 3 2 14 3.2
20.- Alanis Ortega 5 5 5 5 5 5 5 5 40 7.0
21.- Florencia Pino 5 5 0 1 5 0 5 1 22 3.8
22.- Sebastián Reyes R E T I R A D O
23.- Sofía Rivas 5 5 5 5 5 25 7.0
24.- Gabriel Robles 5 5 5 5 5 5 5 5 40 7.0
25.- Constanza Rodriguez 5 5 5 5 5 5 5 5 40 7.0
26.-Sthefanie Salgado 3 4 2 2 5 0 4 4 24 4.0
27.-Maida Silva 4 5 5 5 5 5 5 5 39 6.8
28.- Angelina Tapia R E T I R A DA
29.- Simón Valle 4 5 5 5 5 3 5 5 37 6.4
30.- Benjamín Velásquez
31.- Bastián Zúñiga 3 4 4 5 5 5 5 5 36 6.3
32.- Toro Aaron R E T I R A D O
33.- Lara José L. R E T I R A D O
34.- Ulloa Julián
35.- Venegas Maura
Indicadores:
1.-Memorización 5.- Pronunciación.
2.- Fluidez. 6.- Expresión corporal.
3.-Expresión oral. 7.- Responsabilidad
4.-Entonación. 8.- Volumen de voz

Related Interests