You are on page 1of 2

KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA

 Najnovija od 5 koncepcija koji pretpostavlja da bi organizacija trebala da utvrdi stvarne želje i
potrebe potrošača
Ispituje se prikladnost koncepta u vremenu eko. Problema, globalnih eko. Problema, pomanjkanja
resursa. U početku je interes firme bio na prvom mjestu, ali se poslije počelo misliti o potrebama
potrošača.
 Primjer možemo naći u industriji brze hrane gdje potrošači smatraju da lanci restorana brze
hrane nude ukusnu hranu po pristupačnim cijenama(McDonalds, Duff). Proizvodi su uvijeni u
ambalažu koja vodi gomilanju smeća i zagađivanju, i pojavljuje se gojaznost.
Problemi koji se najčešće javljaju: zagađivanje vode, opterećivanje bukom, nagomilavanje
otpadaka, iscrpljivanje prirodnih redursa, škodljivost proizvoda.

ENVIRONMENTALIZAM
Obično se smatra novom ideologijom, na kraju 20-og vijeka korijeni sežu do pobune protiv
industrijalizacije
Održava brigu zbog štete koja se nanosi prirodi ekonomskim razvojem, te stovremeno on iskazuje
uznemirenost zbog pada kvaliteta ljudskog života
Ekosocijalizam objašnjava uništavanje životne sredine kapitalističkom pohlepom za profitom.
Ekokonzervatizam dovodi u vezu razlog za očuvanje sa željom da se sačuvaju tradicionalne vrijednosti
Ekofeminizam smješta uzroke ekološke krize u sistem moći muškaraca.

KONZUMERIZAM
Razvitkom kapitalizma i globalizacijom širi se i konzumerizam.
Reklame i novi, potrošački stil života stvaraju nam umjetne potrebe i želje povezujući proizvode sa
željenim statusom i nekom unutrašnjom slikom onoga što bismo htjeli biti
Kroz konkurenciju nastaje raznovrsnost ponude na tržištu, tako nastaju bolji i brojniji proizvodi, razvija
se znanost tj. novi načini za poboljšanje života. Ali postoji i tamnija strana te priče – dehumaniziranje
društva, otuđenje, izrabljivanje radnika, uništenje revolucionarnih patenata u ime postojećih.

KJKP „RAD“

Osnovne djelatnosti preduzeća "Rad" su same po sebi ekološke naravi.
Preduzeće mora svoje aktivnosti učiniti takvim da ne škode okolini( 2006. god. realizacija projekta
uspostavljanja međunarodnog standarda u zaštiti okoliša) Certifikat “ BAS EN ISO”uručen je
preduzeću u maju 2007. godine

DJELATNOSTI PREDUZEĆA

Prikupljanje, odvoz i deponovanje otpadaka (pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o
javnoj čistoći i higijeni, tokom godine se organizuju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog
otpada),
Održavanje gradske deponije (prikupljeni otpad iz Kantona Sarajevo odlaže se na deponiju u Buća
Potoku.Mjesto ima veliku potencijalnu zapreminu i zbog toga se može koristiti dugi niz godina ),
Uklanjanje snijega i sprečavanje poledice na javnim površinama (za ove aktivnosti se koriste
specijalne mašine i veći kamioni sa priključcima. Program čišćenja, uklanjanja snijega i sprečavanja
poledice određuje Kantonalno ministarstvo za promet i komunikaciju),

kao i najbolje „ekološko“ pismo. akcija se odvija nešto sporije).  Realizaciji projekta Vlade Kantona Sarajevo kojim se finansiraju javni radovi u oblasti komunalne infrastrukture i zaštite okoliša (rezultat je nastojanja Vlade Kantona Sarajevo da pomogne nezaposlenim osobama i u isto vrijeme utiče na zaštitu okoliša uklanjanjem tzv. „divljih deponija“ nastalih nelegalnim odlaganjem otpada.Na mnogim lokacijama u Sarajevu se nalaze podzemne zalihe vode)  Projekt odvojenog prikupljanja otpada . juna . Posude imaju oblik zvona po čemu je ovaj program dobio naziv)  „Rad“ intenzivno radi na pranju i čišćenju javnih površina (čišćenje i pranje ulica. a preduzeće će nagraditi najbolji likovni rad. ali i od blata. uređenje i izgradnja javnih saobraćajnica (obavljaju se sanacije udarnih rupa na cestama i izgradnja novih kolovoznih saobraćajnica. )  Realizacija projekta “Posao za sve” (uposleno 65 radnika i cilj projekta je dodatan uticaj na čistoću i lijep izgled gradskih ulica i trgova. zemlje. postavljeni u 6 osnovnih škola (takmičenje u sakupljanju korisnog otpada.)¸ Održavanje. U dvorištima škola su postavljene posude za prikupljanje korisnog otpada. uz istovremeno rješavanje problema nezaposlenosti) .Čišćenje i pranje javnih površina (ručno i mašinsko čiščenje. Kvalitet asfalta ispituje se u sopstvenoj laboratoriji. organizovan izlet do Počitelja i Vrela Bune. kao i pranje javno-prometnih površina na području Sarajevskog kantona. motornog ulja i sl. za 3 učenika i jednog nastavnika iz svake eko.Aktivnosti čišćenja i pranja kolovoza i trotoara se svakodnevno obavljaju u tri smjene. trgova i drugih javnih površina koje tokom zime bivaju izložene prljanju od posipnog materijala. sekcije.upravljanje javnim garažama isankcionisanje nepropisnog parkiranja pomoću vozila– pauk.Zbog enormne zaprljanosti javnih površina.postavljanje specijalnih kontejnera u naselju Mojmilo REDOVNE AKTIVNOSTI  Radničke sportske igre „Komunalijada 2010“  Realizovan program ekološke edukacije o recikliranju otpada pod nazivom „Zvona za recikliranje otpada“(program je realizovan u saradnji sa deset osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo. POSEBNE AKTIVNOSTI  Postrojenje za zahvatanje tehničke vode u svrhu pranja ulica (za pranje se upotrebljava pitka voda iz vodovodne mreže što nije ekološki. a ni ekonomski opravdano.)  Nakon obilježavanja 5.). Gradska parkirališta i javne garaže(naplatu i nadzor parkiranja na javnim mjestima.Svjetskog dana zaštite okoliša.Osim sanacije i izgradnje novih saobraćajnica vrši se postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije) AKTIVNOST PREDUZEĆA  Redovne aktivnosti  Posebne aktivnosti  Ekološka edukacija EKOLOŠKA EDUKACIJA  Projekat pod nazivom „Zvona za recikliranje otpada“( 12 novih kontejnera u obliku zvona.