You are on page 1of 12

TEKNOLOGI MAKLUMAT

DAN
KOMUNIKASI
TAHUN 5

1 JAM

NAMA:___________________________ TAHUN: 5____________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian.

2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif. Tiap-tiap soalan diikuti
oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih
satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan
objektif yang disediakan dihalaman 7.

3. Bahagian B mengandungi 5 soalan struktur.
Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

4. Serahkan kertas jawapan objektif dan jawapan soalan
struktur kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.
Disediakan oleh :- Disemak oleh :- Disahkan oleh :-

....................................... ....................................... .......................................
En. Mohd Jamil bin Abd Patah
Guru TMK Tahun 4

Halaman 1 [ lihat halaman sebelah…]

Gelombang radio C. berita. Kabel B. Berkongsi fail II. Mengakses pelbagai sumber maklumat. Masyarakat di seluruh dunia menggunakan internet setiap hari untuk urusan seperti berikut kecuali A. Modem C. Diantara kebaikan menggunakan rangkaian ialah I. Firefox D. I. Titik capaian tanpa wayar Halaman 2 [ lihat halaman sebelah…] . Apakah peranti yang menentukan laluan data ke peranti penerima? A. Maxthon 5. Berkomunikasi dalam talian B. Bahagian ini mengandungi 20 soalan. Penghala D. I sahaja B. I. 1. dan penemuan penyelidikan 2.Berkongsi peranti III. BAHAGIAN A. Bluetooth D. Komputer dalam rangkaian boleh dihubungi melalui pelbagai media kecuali A. II. CD-ROM 3. Membeli-belah bagi barangan dan perkhidmatan C. Memindahkan fail A. Google Chrome B. II dan III sahaja D. Ikon di atas adalah mewakili A. I dan II sahaja C. Internet Explorer C. III dan IV 4. Berehat sambal mandi manda di laut D. Jawab semua soalan. Suis B.Berkongsi akses internet IV.

Gambarajah di atas menunjukkan sistem menggunakan rangkaian A. 6. Bluetooth D. Protokol Pindah Fail (FTP) Halaman 3 [ lihat halaman sebelah…] . Tanpa wayar C. C. B. Berwayar B. Rajah yang manakah menunjukkan peranti yang biasanya disambungkan dengan rangkaian berwayar A. 7. D. Infra red 8. Telefoni Internet B. Jaringan Sejagat (www) D. Apakah perkhidmatan Internet yang membolehkan kita mengfaks dokumen dengan menggunakan rangkaian Internet? A. Pemesejan Segera C.

Menukar isyarat komputer berbentuk digital kepada analog merujuk kepada fungsi A. Komputer B. Penghala D. E-mel II. 9. Kad antaramuka rangkaian (NIC) C. I. Kabel rangkaian D. I sahaja B. Telefon pintar C. Hab B.Jaringan sejagat (www) IV. Rangkaian komputer terdiri daripada sebuah komputer B. III dan IV 10. Sistem rangkaian boleh didefinisikan sebagai A. Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer yang tidak berhubung antara satu sama lain 12. II. Modem C. I. II dan III sahaja D. Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer yang dihubungkan untuk berkongsi sumber D. Rangkaian komputer terdiri daripada dua atau lebih komputer C. Gambarajah di atas menunjukkan A. Pencetak rangkaian 13. Kabel Rangkaian dan RJ45 B. Peranti yang berikut dikelaskan sebagai peranti penerima kecuali A.Protokol pindah fail (FTP) III. Pemesejan Segera (chat) A. I dan II sahaja C. Penyesuai rangkaian tanpa wayar Halaman 4 [ lihat halaman sebelah…] . Di antara perkhidmatan internet ialah I. Modem 11. Suiz (switch) D.

Twitter C. Hiburan B. Maklumat organisasi D. C. B. Peranti rangkaian yang manakah membolehkan komputer riba menerima data tanpa perlu berhubung secara fizikal? A. Jaringan sejagat (www) D. Suis B. Apakah peranti yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan hab? A. Kesemua di bawah adalah laman media sosial kecuali A. 14. Internet bermaksud gabungan rangkaian komputer seluruh dunia menggunakan A. Penghala D. Protokol internet C. 16. Modem C. Kabel rangkaian 15. Barangan dan perkhidmatan 18. Biografi individu C. Apakah yang dipaparkan di laman web komersial? A. Protokol pindah fail (FTP) 17. Enjin gelintar B. D. Instagram D. Facebook B. Google Play Halaman 5 [ lihat halaman sebelah…] .

III dan IV sahaja D. III dan IV 20. Terdedah kepada serangan perisian hasad seperti virus III. I. Maklumat tidaak tepat dan tidak sahih Halaman 6 [ lihat halaman sebelah…] . Yang manakah keburukan internet I. Lambakan maklumat II. Maklumat boleh disebarkan dengan cepat C. Internet mempunyai pelbagai kebaikan kecuali A. I. Terdapat maklumat yang tidak tepat dan tidak sahih A. II. Terdapat banyak maklumat yang mudah dicapai B. II dan IV sahaja C. Boleh menjimatkan masa dan kos D. I. I. II dan III sahaja B. Maklumat terkini mudah diperolehi IV. 19.

. =A= =B= =C= =D= 3....... NAMA :...... =A= =B= =C= =D= 15... =A= =B= =C= =D= 14. KELAS :... =A= =B= =C= =D= 11. =A= =B= =C= =D= 2. =A= =B= =C= =D= 10. =A= =B= =C= =D= 6. =A= =B= =C= =D= 13. 1.. =A= =B= =C= =D= 5..... =A= =B= =C= =D= 18............................... Ruangan jawapan Bahagian A...... =A= =B= =C= =D= 16.. =A= =B= =C= =D= 17... =A= =B= =C= =D= 4.. =A= =B= =C= =D= 19....... =A= =B= =C= =D= 8......... =A= =B= =C= =D= Halaman 7 [ lihat halaman sebelah…] .......... =A= =B= =C= =D= 9......... =A= =B= =C= =D= 12........... =A= =B= =C= =D= 7..... =A= =B= =C= =D= 20...

Jawab semua soalan dengan melengkapkan semua tempat kosong. Senaraikan kebaikan menggunakan rangkaian a) b) KEBAIKAN RANGKAIAN c) e) d) [5 markah] Halaman 8 [ lihat halaman sebelah…] . Bahagian ini mengandungi 5 soalan. BAHAGIAN B. 1.

internet secara maklumat. komputer dan pengimbas perkakasan dan modem a. d. c. pengguna dapat mengakses _________________ ______________________________________________________________. Dalam rangkaian komputer. [4 markah] Halaman 9 [ lihat halaman sebelah…] . Pengguna dapat berkongsi _________________________________________ ___________________________________________________ dengan pengguna lain dalam sebuah rangkaian. data. Antara jenis perkakasan yang boleh dihubungkan dalam rangkaian ialah ______________________________________________________________. serentak perkakasan dan perisian beberapa buah pencetak. Lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Rangkaian bermaksud ___________________________________________ _______________________________________________ digabungkan di antara satu sama lain dengan menggunakan saluran komunikasi. 2. b.

3. data berwayar tanpa wayar berkomunikasi pencetak modem a. Dengan adanya medium ini. Pengguna dalam satu rangkaian boleh menggunakan peranti yang sama seperti ________________________ . d. Terdapat dua jenis medium rangkaian iaitu ____________________________ dan ____________________________________. _______________________ dan pengimbas. [5 markah] Halaman 10 [ lihat halaman sebelah…] . pengguna dapat ___________________________ dalam rangkaian internet c. Pengguna boleh menghantar ________________ dan maklumat melalui medium rangkaian Internet ini. b. Lengkapkan tempatkan kosong dengan jawapan yang betul.

4. Namakan peranti rangkaian di bawah dan suaikannya dengan fungsi yang betul. Menghubungkan komputer dengan komputer atau peranti lain Menukarkan isyarat komputer berbentuk digital ke isyarat berbentuk analog dan sebaliknya Penghubung antara rangkaian yang berlainan Menyambungkan beberapa komputer dengan peranti dalam rangkaian kawasan setempat Berupaya menyemak data. menentukan alat penerima dan menghantar data [10 markah] Halaman 11 [ lihat halaman sebelah…] .

Lengkapkan peta buih di bawah dengan maklumat yang betul. 5. a) Jaringan Sejagat b) (www) PERKHIDMATAN INTERNET c) Protokol pindah fail (FTP) Telefoni Internet f) d) Laman Web Peribadi JENIS-JENIS LAMAN WEB Laman Web g) Organisasi Laman Web Komersial [6 markah] ----------------SOALAN TAMAT---------------- Halaman 12 [ lihat halaman sebelah…] .