You are on page 1of 5

Tingkatan 4 Matematik Bab 7

:
Kebarangkalian 1

Soalan
1) Satu nombor dipilih daripada nombor perdana yang kurang daripada 7. Ruang sampel
ialah
A. {1,3,5}
B. { 2,3,5}
C. { 2,3,5,7}
D. { 1,2,3,5,7}

2) Satu nombor dipilih secara rawak daripada set {x : 7 < x < 13, x ialah nombor genap}.
Ruang sampel ialah
A. {7,13}
B. {9,11}
C. {8,10,12}
D. {8,9,10,11,12}

3) Diberi P ={a,b} dan Q = {c,d}. Satu nombor dipilih secara rawak daripada setiap set.
Ruang sampel ialah
A.{a,b,c,d}
B. {(a,b),(c,d)}
C. {(a,b),(a,c),(b,c)}
D. {(a,c),(a,d),(b,c),(b,d)}

4) Satu bulan dipilih secara rawak. Peristiwa bulan yang bermula dengan huruf ‘J’ terpilih
ialah
A. {Januari}
B. {Januari, Jun}
C. {Januari, Jun ,July}
D. {Januari, Jun ,July,Ogos }

6).(5.(6. 6 B. Antara yang berikut. Cari nilai y 5 A. 5 1 C.6). {(6.(5.5). 5 7) Terdapat 9 orang murid lelaki dan y orang murid perempuan di dalam satu kelas.(6.6)} D.(6. 8 C.(6.(6.6)} 6) Sebuah beg mengandungi 5 biji guli biru.5) Dua biji dadu dilambubgkan.(6. {(5. 3 2 B.6)} C. 12 . Cari kebarangkalian bahawa guli yang terpilih itu ialah guli hijau.5). 7 biji gulu merah dan 8 biji hijau.5)} B. 10 D.4).6).6).5). {(4. 2 3 D. 1 A.(5.5).4). Sebiji guli dipilih secara rawak dari beg itu.(5. yang manakah peristiwa hasil tambah nombor yang diperoleh ialah 11? A.Seorang murid dipilih secara rawak daripada kelas itu dan kebarangkalian 2 bahawa secara murid perempuan terpilh ialah . {(4.

60 D. 5 C. 16 D. kebarangkalian 1 bahawa pen terpilih itu berwarna hitam ialah . Cari bilangan guru lelaki dalam sekolah itu jika jumlah bilangan guru 8 ialah 120. 20 . 75 10) Terdapat 15 biji epal dan beberapa biji oren di dalam sebuah bakul. 4 B. 1 kebarangkalian kad kuning terpilih ialan . Jika sebatang pen dipilih secara rawak dari kotak itu. 20 B. 12 B. Jika sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak itu. Cari jumlah bilangan epal dan oren di dalam bakul itu.36 B. Nilai x ialah 5 A. 30 C. A. Jika sebiji buah- buahan dipilih secara rawak dari bakul itu.8) Terdapat 6 batang pen biru. 32 D. 6 D. 14 batang pen merah dan x batang pen hitam di dalam sebuah kotak.45 C. Cari bilangan kad hijau di dalam kotak. 35 11) Sebuah kotak mengandungi 48 keping kad hijau. 7 A. dan kuning. kebarangkalian bahawa sebiji oren 4 terpilih ialah . biru. 10 9) Diberi kebarangkalian seorang guru perempuan dipilih secara rawak daripada sebuah 5 sekolah ialah . 14 C. 4 A. 16 daripada kad itu ialah kad biru.

19) Jika seorang pekerja dipilih secara rawak daripada kilang itu. kebarangkalian seorang guru 7 lelaki terpilih ialah . kebarangkalian bahawa kad biru terpilih ialah . 16) Kebarangkalian bahawa kad merah terpilih diberi bilangan kad putih di dalam beg itu ialah 12. 5 14) Berapa orang pesakitkah yang dijangka sembuh jika seramai 400 orang pesakit mengambil ubat itu? Sebuah beg mengandungi 48 keping kad merah. Jika sekeping kad 3 dipilih secara rawak dari beg itu. 4 Sejenis ubat baru adalah berkesan bagi daripada pesakit. Sebuah kilang mengeluarkan 2 000 unit televisyen dan 20 unit daripada adalah rosak. cari kebarangkalian bahaqwa pekerja lelaki terpilih.Sebuah sekolah mempunyai 24 orang guru lelaki dan x orang guru perempuan. Jika seorang guru dipilih secara rawak dari sekolah itu. 20) Jika 8 orang pekerja lelaki telah meletak jawatan dan seorang pekerja dipilih secara rawak daripada kilang itu. 19 12) Cari nilai x. 18) Jika seorang pelanggan membeli sebuah televisyen dari kedai itu. cari kebarangkalian bahawa guru terpilih itu ialah perempuan. Cari kebarangkalian bahawa salah sebuah televisyen adalah rosak. biru dan putih. . Sebuah kilang mempunyai 24 orang pekerja lelaki dan 36 orang pekerja perempuan. 8 Hitung 15) Bilangan kad biru di dalam beg itu. ramalkan televisyen yang dibelinya adalah rosak atau bukan. 17) Sebuah kedai menjual televisyen yang dikeluarkan oleh kilang itu. cari kebarangkalian bahawa pekerja lelaki terpilih. 13) Diberi dua orang guru perempuan baru melapor diri di sekolah itu. Seorang guru dipilih secara rawak dari sekolah itu.

5 14. 18 3 16. 100 18. C 3. B 9. 320 15. 13 . 8 1 17. C 5. A 8. D 11. 14 2 13. D 12. B 10. kemungkinan besar dia tidak akan mendapat televisyen yang rosak 2 19. D 4. B 7.Tingkatan 4 Matematik Bab 7: Kebarangkalian 1 JAWAPAN 1. 5 4 20. A 6. B 2.